Wideoszkolenie: Plan nadzoru/ Procedury/ Regulaminy/ Dokumentacja

Organizacja roku szkolnego 2020/2021. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 – zadania dyrektora na nowy rok szkolny 2020/2021 - procedury, regulaminy oraz dokumentacja


Praktyczne wideoszkolenie PCC POLAND dedykowane dyrektorom techników i szkół branżowych

Uwaga! Gotowa procedura bezpieczeństwa z uwzględnieniem COVID-19
Podczas wideoszkolenia podamy ciekawe propozycje praktycznych rozwiązań – prowadzący - autorka pakietów edukacyjnych do modułowego programu kształcenia dla zawodu technik geodeta, opublikowanych na stronie MEN oraz KOWEZiU, podczas wideoszkolenia szczegółowo omówi, jakie dodatkowe dokumenty należy przygotować na rok szkolny 2020/2021. Omówi również zagadnienia związane z planem nadzoru na rok szkolny 2020/2021 - czy i jak należy przygotować szkołę do pracy zdalnej w nowym roku szkolnym.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Praca szkoły w roku szkolnym 2020/2021 – jak powinien wyglądać plan nadzoru w obliczu COVID-19?
 • Ocena efektywności kształcenia – metody oceny oraz problematyka występująca przy ocenie efektywności
 • Wyniki monitorowania pracy szkoły – jaka jest istota i rola?
 • Wnioski z monitorowania procesów kształcenia – efektywne narzędzie monitorowania
 • Czy można poddać placówkę diagnozie w celu wspomagania nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego?
 • Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej – co powinno się znajdować w raporcie?
 • Gotowa procedura bezpieczeństwa.

Szczegółowy program szkolenia:


 • Jak dokumentować realizację wskazanych danych w planie nadzoru?
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021
 • Jak realizować podstawę programową w sytuacji zdalnego nauczania? Jak to zrobić?
 • Jakie zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020 roku czekają szkoły – jak stosować w praktyce?
 • W jaki sposób prowadzić plan kontroli, monitorowania od września 2020?
 • Jakie narzędzia pomogą dyrektorom dokumentować efektywnie i sprawne prace szkoły?
 • Zdalne kształcenie po wakacjach - jak może przebiegać kształcenie zdalne po wakacjach?
 • Procedury bezpieczeństwa z zachowaniem zasad BHP.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Jak postępować z uczniami, którzy znikają w systemie nauki zdalnej?
 • Jak radzić sobie z wypaleniem uczniów, związanym z nauką zdalną?
 • Jak zadbać o kondycję ucznia od września i jak ponownie wprowadzić ucznia na właściwe tory nauczania?
 • Co zrobić, by brak kontaktu z rówieśnikami nie odbił się na nauce?
 • Jakie priorytety pracy szkoły na rok 2020/2021?
 • Jak zmienić zadania dyrektora w ramach nadzoru ze względu na COVID-19?
 • Jak dokumentować nadzór pedagogiczny z obliczu pracy zdalnej?
 • Zaplanowane i niezrealizowane lekcje otwarte, a awans zawodowy nauczycieli?
 • Jak poradzić sobie z realizacją podstawy programowej w obliczu COVID -19?
 • Czy planować wycieczki, konkursy itd.?
 • Czy zmiany w planie nadzoru potrzebują aneksu?
 • Jak należy przygotować szkołę do pracy zdalnej w nowym roku szkolnym?
 • W jaki sposób przygotować się do ewentualnej pracy zdalnej?
 • Czy w przepisach wewnątrz szkolnych należy wprowadzić zapisy na ewentualność przy zdalnej w kolejnym roku szkolnym?
 • Jak przeprowadzać pomoc psychologiczno-pedagogiczną?
 • Co z doradztwem zawodowym?
 • Czy w ogóle można analizować w obecnej sytuacji EWD?
 • Jak przedstawić monitorowanie pracy z uczniem o SPE kiedy nauka odbywała się zdalnie?
 • W jaki sposób ująć realizację obowiązkowe cele edukacyjne w zakresie indywidualizacji pracy zdalnej?
 • Co z wyrównywaniem szans edukacyjnych w obliczu pracy zdalnej?
 • W jaki sposób dokumentować realizację ustaleń IPET?
 • Czy w związku z pandemią należy, ewentualnie w jakiej formie, robić podsumowanie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach?
 • Jakie dodatkowe dokumenty należy przygotować na rok szkolny 2020/2021?
 • Czy istnieje potrzeba dodatkowego raportowania działań podejmowanych w czasie pandemii?
 • Czy udział dyrektora w lekcji on-line można uznać za formę obserwacji? W jaki sposób udokumentować taką obserwację?


Prowadzący

Anna Sława Betke – mgr. Inż. Geodeta, pedagog, dyrektor w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Od 2002 roku czynny nauczyciel. Autorka pakietów edukacyjnych do modułowego programu kształcenia dla zawodu technik geodeta opublikowanych na stronie MEN oraz KOWEZiU. Propagatorka tutoringu szkolnego – Tutor I stopnia. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Geodezja Gospodarcza na wydziale Geodezji i Kartografii. Ukończyła studia podyplomowe z matematyki w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia