Wideoszkolenie: Oświetlenie dróg i ulic w miastach i gminach

Skąd pozyskać fundusze na finansowanie oświetlenia w miastach i gminach? Czy faktycznie oświetlenie LED generuje oszczędności? Modernizacje, dobór oświetlenia i ukryte koszty eksploatacji. Współpraca z monopolistą - jak wyegzekwować przyspieszenie działań ze strony spółki energetycznej?


Wideoszkolenie PCC Poland adresowane do pracowników wydziału oświetlenia zarządu dróg miejskich, zarządu dróg i komunikacji publicznej, zarząd dróg i mostów, osób zajmujących się oświetleniem dróg i ulic oraz oświetleniem w zakresie inwestycji.

Jak uzyskać zwrot 5-10% wartości inwestycji na oświetlenie drogowe z „Białych Certyfikatów”?
Podczas wideoszkolenie zostaną omówione kwestie związane z zadaniami własnymi gminy w zakresie finansowania oświetlenia ulic i dróg znajdujących się na terenie gminy pod kątem inwestycji, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Prowadzący podzieli się doświadczeniami z zakresu

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Obowiązki gminy w związku z oświetleniem dróg i ulic – jakie działania gmina musi wykonywać, a jakie może?
 • Kto powinien finansować oświetlenie przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, które przechodzą przez gminę?
 • W jaki sposób gmina może wpłynąć na spółkę energetyczną, aby ta zmniejszyła ceny konserwacji stałej i/lub poboru energii?
 • Jak pozyskać fundusze na modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, prowadzonego przez NFOŚiGW? – Jakie wymogi musi spełnić gmina?
 • Jakiego korzyści niesie przeprowadzenie audytu oświetlenia - praktyczne wskazówki przydatne do uzyskania „Białego Certyfikatu” wydawanego przez Urząd Regulacji Energetyki
 • Rzeczywiste koszty funkcjonowania oświetlenia LED – w okresie gwarancyjnym i później – ukryte koszty eksploatacji. Czy i kiedy warto przejść na taki rodzaj oświetlenia?
 • Oświetlenie przejścia dla pieszych – jakie wymogi muszą zostać spełnione? Na co zwrócić szczególną uwagę?


Szczegółowy program szkolenia:

1. WSPÓŁPRACA ZE SPÓŁKĄ ENERGETYCZNĄ

 • Jaki dokładnie zakres obowiązków, praw, kompetencji i odpowiedzialności leży po stronie gminy, zakładu energetycznego, zarządu dróg - ustalanie dobrych zasad współpracy, możliwości gminy.
 • Co zrobić, aby nie być zależnym od monopolisty? Jak zmusić, żeby było oszczędniej?
 • Jak wyegzekwować przyspieszenie działań ze strony spółki energetycznej?
 • Jaki zapis w umowie ze spółką energetyczną wpłynie pozytywnie na terminy wykonywania napraw przez spółkę?
 • Czy można nałożyć kary na spółkę energetyczną, która zwleka z wykonywaniem napraw?
 • Czy gmina może wpłynąć na monopolistyczne ceny proponowane przez spółkę energetyczną?
 • W jaki sposób gmina może wpłynąć na spółkę energetyczną, aby ta zmniejszyła ceny konserwacji stałej lub poboru energii?
 • Kluczowe warunki dobrej umowy z zakładem energetycznym o współpracy, pomysły przydatnych zapisów, na co warto zwrócić uwagę w podpisywanej umowie.
 • Negocjacje z zakresu zawarcia umowy ze spółką energetyczną – zapisy w umowie, które będą korzystne dla urzędu gminy
 • Wycena modernizacji oświetlenia przez spółkę energetyczną – co może wpływać na zwiększenie kosztów?
 • Czy gmina może mieć realny wpływ na infrastrukturę oświetleniową, kiedy właścicielem jest spółka energetyczna?

Zadania własne gminy

 • Obowiązki gminy w związku z oświetleniem dróg i ulic – jakie działania gmina musi wykonywać, a jakie może?
 • Jak rozumieć obowiązek finansowania oświetlenia przez gminę w świetle przepisów prawa?
 • Kiedy rozbudowa oświetlenia przy drogach jest obowiązkiem gminy?
 • Czy firma zewnętrzna może opracować plan zaopatrzenia?

Audyt oświetlenia

 • Jak zrobić audyt oświetlenia – jakiego rzędu korzyści może on przynieść, kiedy warto go rozważyć?
 • W czym pomocny jest audyt oświetlenia – korzyści oczywiste i dodatkowe
 • Audyt oświetlenia ulicznego – zgodność z prawem i normą, gdzie to oświetlenie jest i czy powinno tam być?

Sprawy własnościowe

 • Kto jest realnym właścicielem infrastruktury oświetleniowej? Gmina, która płaci za utrzymanie infrastruktury czy spółka energetyczna?
 • Czy gmina powinna płacić za utrzymanie infrastruktury energetycznej niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem?
 • Kto powinien dbać o utrzymanie oraz konserwację infrastruktury oświetleniowej?
 • Czy gmina może odkupić infrastrukturę od spółki energetycznej? Czy jest to korzystne rozwiązanie?

2. FINANSOWANIE

 • Skąd pozyskać fundusze na finansowanie oświetlenia w gminie? W jaki sposób należy wnioskować o fundusze na oświetlenie uliczne i drogowe?
 • Kto powinien finansować oświetlenie przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, które przechodzą przez gminę?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za oświetlenie przy drogach, np. krajowych bądź wojewódzkich, będących na terenie gminy, np. w przypadku kolizji samochodowej zostaje uszkodzona latarnia, brak sprawcy (nie udaje się go odnaleźć i obciążyć kosztami naprawy) - czy w każdej podobnej sytuacji gmina zawsze ponosi koszt naprawy?
 • Czy gmina ma obowiązek finansowania oświetlenia na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej lub dewelopera?
 • Czy spółka energetyczna ma obowiązek finansować i utrzymywać infrastrukturę, której jest właścicielem?
 • Czy spółka energetyczna może finansować i utrzymywać infrastrukturę, której nie jest właścicielem?
 • Czy gmina może finansować infrastrukturę należącą do spółki energetycznej?
 • Kto powinien sfinansować system sterowania oświetlenia, kiedy właściciel jest gmina i/lub spółka energetyczna?
 • Jeżeli to gmina sfinansuje system sterowania oświetlenia, to czy będzie jego realnym właścicielem i będzie mogła nim zarządzać?

Dodatkowe fundusze

 • Jak pozyskać dodatkowe fundusze na nowe inwestycje związane z oświetleniem? Kto może dofinansować nowe inwestycje?
 • Jak pozyskać fundusze na modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, prowadzonego przez NFOŚiGW? – Jakie wymogi musi spełnić gmina?
 • Świadectwa efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia („Białe Certyfikaty”) wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki
 • Sporządzanie audytów energetycznych oświetlenia ulicznego - praktyczne wskazówki przydatne do uzyskania „Białego Certyfikatu” wydawanego przez Urząd Regulacji Energetyki

Oszczędności - zmiany w rozliczeniach energii, opłaty stałe, energia bierna przy oświetleniu LED

 • Gdzie gmina może oszczędzać na oświetleniu drogowym i ulicznym? - przydatne wskazówki dotyczące oszczędzania
 • Oszczędności a bezpieczeństwo na drogach – jak zachować standardy bezpieczeństwa, przy ograniczonych środkach finansowych?
 • Jak oszczędnie gospodarować? Jakie są możliwości zmodernizowania?


3. MODERNIZACJA – kompleksowe mówienie procesu inwestycyjnego

 • Czy można modernizować infrastrukturę oświetleniową należącą do spółki energetycznej?
 • W jaki sposób uzyskać zgodę na modernizację infrastruktury oświetleniowej należącej do spółki energetycznej?
 • Kto będzie właścicielem zmodernizowanej infrastruktury oświetleniowej?
 • Jak gmina może wpłynąć na spółkę energetyczną, która nie chce przeprowadzić modernizacji infrastruktury oświetleniowej?
 • Na co zwrócić uwagę podpisując zgodę na modernizację ze spółką energetyczną?
 • Współpraca z wydziałem inwestycji przy dużych inwestycjach związanych z przebudową oświetlenia – czy zgłoszenia dot. inwestycji powinny być kierowane drogą formalną? Jeśli tak, w jaki sposób zgłaszać inwestycje – poprzez formularz, czy inny sposób?
 • Jak powinny przebiegać kolejne etapy projektu modernizacji oświetlenia?

Projekt oświetlenia

 • Kto jest odpowiedzialny za projekt oświetlenia podczas modernizacji?
 • Czym się kierować przy projektowaniu i modernizacji oświetlenia ulicznego?
 • Jakie wymogi musi spełniać projektowane oświetlenie?
 • Czym kierować się podczas ogłaszania przetargu na projekt oświetlenia?
 • W jaki sposób projektować oświetlenie przy niskim budżecie?
 • Jak mądrze i skutecznie przeprowadzić inwentaryzację istniejącej infrastruktury oraz audyt modernizacji? Analiza prawna i finansowa.

Nowe rozwiązania

 • Omówienie nowych rozwiązań, które można wdrożyć w gminie w związku z oświetleniem dróg i ulic
 • Poprawa bezpieczeństwa oraz efektywności oświetlenia dróg i ulic – praktyczne rozwiązania
 • Mapa oświetlenia – co to jest i czy warto ją wykonać?
 • Sieci kablowe – czy to dobre rozwiązanie dla gminy i/lub miast?
 • Czy sieci kablowe w perspektywie czasu są tańszym rozwiązaniem niż instalacja napowietrznych przewodów?
 • Czy sieć kablowa zbudowana przez gminę jest wolna od opłat na rzecz spółki energetycznej?
 • Wymiana lamp z sodowych na LED – plus i minusy wymiany
 • Rzeczywiste koszty funkcjonowania oświetlenia LED – w okresie gwarancyjnym i później – ukryte koszty eksploatacji. Czy i kiedy warto przejść na taki rodzaj oświetlenia?
 • Jak przeprowadzić wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej?
 • Czy można powtórnie wykorzystać działające oprawy sodowe? Czy jest to dobry zabieg z uwagi na szukanie oszczędności?


4. DZIERŻAWA

 • Czy gmina może domagać się opłaty za dzierżawę gruntu i/lub słupów, na którym spółka energetyczna chce zainstalować infrastrukturę oświetleniową?
 • Umowa dzierżawy słupów, które są własnością firmy energetycznej (gmina jest właścicielem lamp i opraw) – dobre praktyki, pomocne zapisy, rozwiązania
 • Czy zakład energetyczny może domagać się opłaty za dzierżawę słupów, na których gmina chce zainstalować oprawę lampy?
 • Do kogo należy słup na gruntach prywatnych?
 • Kto powinien wypłacić odszkodowanie, gdy słup stoi na gruncie prywatnym?
 • Kiedy można odmówić wypłaty odszkodowania?
 • Służebność gruntowa — na czym polegają ograniczenia? Wynagrodzenie za służebność, ograniczenia własności nieruchomości, zasiedzenie, umowa ustanawiająca służebność. Jak uzyskać odszkodowanie?


5. ASPEKTY TECHNICZNE

 • Czy klasa drogi ma znaczenie w odniesieniu do typu oświetlenia? Jeśli tak, to jaki?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia przy drogach krajowych, powiatowych, gminnych w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia w miejscach niebezpiecznych w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia drogowego i ulicznego w obszarze zabudowanym i niezabudowanym?
 • Kiedy można wyłączyć latarnie uliczne? Kiedy latarnie muszą być włączone?
 • Instalowanie oświetlenia przy pasach drogowych, przejściach na pieszych – jakie zasady powinny być zachowane podczas instalacji takiego oświetlenia?
 • Oświetlenie przejść dla pieszych – na co zwrócić szczególną uwagę?


6. WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ ZEWNĘTRZNĄ

 • Czy jakieś obowiązki dot. oświetlenie dróg i ulic podczas takiej współpracy przechodzą na firmę zewnętrzną?
 • Czy wybór firmy zewnętrznej do obsługi oświetlenia dróg i ulic powinien odbywać się na zasadzie przetargu?
 • Czy gmina może wybrać firmę zewnętrzną do obsługi oświetlenia?
 • Czy gmina powinna kontrolować firmę zewnętrzną zajmującą się obsługą oświetlenia?
 • Jak powinna wyglądać kontrola? Na co zwracać uwagę podczas kontroli?
 • Jakie kary gmina może nałożyć na firmę zewnętrzną, gdy ta nie wywiązuje się z usunięcia usterki
 • Jak wprowadzić zapis do umowy z firmą zewnętrzną dotyczący kar za niewywiązywanie się z obowiązków?


7. OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zanieczyszczenie światłem – oprawy sodowe a LED
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a zmniejszenie ekwiwalentu emisji zanieczyszczeń powietrza.

Prowadzący

Łukasz Bardziński– Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Inowrocławia, gdzie od ponad 3 lat koordynuje prace związane z zapewnieniem i utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej w mieście. Wieloletni pracownik administracji samorządowej, związany z Wydziałem Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Inowrocławia, gdzie zajmował się przygotowaniem projektów dofinansowania z Unii Europejskiej, opracowywaniem ofert inwestycyjnych oraz współpracą z inwestorami. Absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego ze specjalizacją Międzynarodowych Stosunków Społecznych i Gospodarczych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia