Wideoszkolenie: Organizacje Pożytku Publicznego

Jak interpretować nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań dla Organizacji Pożytku Publicznego? Jak rozliczać OPP w świetle nowych przepisów? Jakie są procedury ogłaszania konkursów?


Praktyczne warsztaty PCC POLAND przeznaczone dla urzędników zajmujących się kwestią rozliczania, kontroli i współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego

Uwaga! Już obowiązują! Nowe wzory pism dla OPP, oferta, umowa i sprawozdanie! Jak je wypełniać?

Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo jak korzystać z nowych wzorów pism, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania, które weszły w życie od pierwszego marca tego roku. Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą sporządzania programu oraz ogłaszania konkursów! Szczegółowo omówimy również kwestię kontroli Organizacji Pożytku Publicznego oraz powiemy w jaki sposób przygotować się do kontroli RIO pod kątem rozliczania OPP

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinien wyglądać syntetyczny opis działania w ofercie?
 • Kosztorys jako składnik ofert, jak przepisać pozycje z kosztorysu do umowy? Jak przenosić informacje, które są w ofercie do umowy?
 • Jak przygotować konkurs? W jaki sposób ogłasza się konkursy? Jak będą wyglądały konkursy przy nowych wzorach pism? Jak przeprowadzać konkursy ofertowe a jak regrantingu?
 • Jak przeprowadzić otwarty konkurs ofert? Jaka jest procedura zlecania zadań publicznych organizacjom? Jakie sązasady współpracy pomiędzy administracją publiczną a OPP?
 • Jak ma być prowadzona dokumentacja dotycząca rozliczania organizacji?
 • Jak kontrolować Organizacje Pożytku Publicznego? Co jeśli przedstawiciel jakiejś organizacji chce ukryć fakt, że spożytkował pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem? Jak udowodnić takiej osobie taką sprawę?
 • · Jak urzędnicy mają podchodzić do dokumentacji księgowej i na co zwrócić uwagę jaka dokumentacja powinna być faktycznie tworzona przez organizacje, które są np.: stowarzyszeniami zwykłymi?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

*Ogłoszenie o konkursie,

*Zarządzenie o powołaniu komisji,

*Protokół z komisji,

*Odrzucenie oferty,

*Wezwanie do złożenia sprawozdania,

*Wezwanie do zwrotu dotacji

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak wypełniać nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań?

 • W druku oferty wkład osobowy i rzeczowy jest jako jedna pozycja (suma), a w umowie jest to rozbite na dwie osobne pozycje, jak wtedy wypełnić te pozycje w umowie?
 • Jakie dane zamieścić w ofercie?
 • Jak powinien wyglądać syntetyczny opis działania w ofercie?
 • Jak powinno być opisane miejsce realizacji w ofercie?
 • Jak powinien wyglądać plan i harmonogram w ofercie?
 • Do kiedy trzeba uchwalić program? Jaka powinna być zawartość programu? Jak tworzyć programy współpracy rocznej oraz wieloletniej?
 • Czy w komisji, która zajmuje się uchwaleniem programu mają być urzędnicy, czy osoby z zewnątrz? Czy mogą być to osoby związane z organizacjami lub ich przedstawiciele?
 • Jak spisać rezultaty ilościowe i jakościowe? – Kwestie praktyczne i problematyczne.
 • W niektórych gminach organizacje nie muszą już przedstawiać faktur, w jaki sposób wtedy sprawdzić czy spisane w sprawozdaniu rezultaty faktycznie zostały wykonane?
 • Jak wypełniać nowe druki sprawozdań i jak umieszczać tam pozycje kosztorysowe? Jakie są możliwości przesuwania pozycji w kosztorysie? Pozycje kosztorysowe, a faktury okazane przez organizacje. Które organizacje powinny okazywać faktury? Na co zwracać uwagę?
 • Kosztorys jako składnik ofert, jak przepisać pozycje z kosztorysu do umowy? Jak przenosić informacje, które są w ofercie do umowy?
 • Co jest dowodem na to, że jakiś rezultat został wykonany i wszystkie cele są osiągnięte?
 • Jak powinien wyglądać opis zakładanych rezultatów w ofercie? Jak spisać rezultaty i produkty? Co może być rezultatem? Jak sprawdzić rezultaty?
 • Przykłady: jeśli urząd daje dotacje na klub sportowy to jak spisać z tego rezultaty?
 • Co jeśli klub sportowy wygra 10 meczy, a co jeśli przegra? Co wtedy jest rezultatem? To, że awansują, utrzymają się?
 • Pozycje kosztorysowe a faktury okazane przez organizacje, umieszczanie pozycji kosztorysowych w sprawozdaniach - jak wypełniać sprawozdania?
 • Czy organizacje powinny dostarczać faktury?
 • Jak ma wyglądać procedura wymiany druków dotyczących organizacji pożytku publicznego?
 • Jak wypełniać nowe wzory pism? Na co zwrócić uwagę podczas ich wypełniania i jak je rozumieć? Punkt po punkcie co się w nich znajduje i na co należy zwrócić największą uwagę?
 • Jak formułować warunki współpracy z organizacjami w świetle nowych przepisów?
 • Jak rozumieć art. 19a z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie?

2. Jak powinna wyglądać procedura ogłaszania konkursu? Jak rozliczać Organizacje Pożytku Publicznego?

 • Jak przygotować konkurs? W jaki sposób ogłasza się konkursy? Jak będą wyglądały konkursy przy nowych wzorach pism? Jak przeprowadzać konkursy ofertowe a jak regrantingu?
 • Jakie są procedury ogłaszania konkursów? Ogłaszanie konkursów w świetle nowych przepisów i nowych wzorów dokumentów. Jak przeprowadzać konkursy? Jak wygląda procedura oferty w konkursie?
 • Czy jeśli konkurs został wszczęty przed marcem 2019 roku to czy sprawozdanie pisane przez organizacje ma być pisane na nowych drukach do sprawozdania czy na starych?
 • Jak przeprowadzić otwarty konkurs ofert? Jaka jest procedura zlecania zadań publicznych organizacjom? Jakie sązasady współpracy pomiędzy administracją publiczną a OPP?
 • Czy nowe koła gospodyń wiejskich mogą brać udział w konkursie mimo tego, że pracują również na kapitał własny?
 • Czy organizacje pożytku publicznego, które posiadają księgowość uproszczoną mogą brać udział w konkursach? Dlaczego?
 • Jakim dokładnie organizacjom można przekazać środki? Jakim organizacjom nie można przekazać dotacji i dlaczego?
 • W jaki sposób bez konkursowo przydzielać pieniądze? Jak przeprowadzać konkurs na zasadach uproszczonych?
 • Jak urzędnicy mają podchodzić do dokumentacji księgowej i na co zwrócić uwagę jaka dokumentacja powinna być faktycznie tworzona przez organizacje, które są np.: stowarzyszeniami zwykłymi?
 • Jak faktycznie powinna być prowadzona dokumentacja zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych i rachunkowości?
 • Jak mają być opisywane faktury przedstawiane przez organizacje?
 • Jak weryfikować sprawozdania przedstawiane przez Organizacje Pożytku Publicznego?
 • Jak rozliczać się z organizacjami na podstawie nowych wzorów dokumentów?
 • Jak udzielać dotacje? Jak rozliczać dotacje dla organizacji? Jak rozliczać organizacje w świetle nowych przepisów i ustawy?
 • W jakim terminie organizacje powinny zostać rozliczone? W jakim terminie organizacje powinny złożyć sprawozdanie?
 • Jak prawidłowo rozliczać sprawozdania stowarzyszeń sportowych w oparciu o ustawę o sporcie?
 • Jakie są procedury rozliczania zadań powierzonych organizacjom? Co jest najważniejsze przy rozliczaniu organizacji?
 • Jeśli w rozliczeniu występują wydatki przed umową i po umowie, to czy one oznaczają dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, niewykorzystane czy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Jak na podstawie nowych wzorów pism policzyć nadmiernie pobraną dotację? Co zrobić w przypadku niewykorzystanej dotacji? Czy organizacja ma zwrócić taką dotację, czy dotacja przechodzi na następny rok?

3. Jak przygotować się do kontroli RIO? Jak prowadzić dokumentację dla OPP? Jakie są formalno – prawne aspekty współpracy z OPP?

 • Jak kontrolować Organizacje Pożytku Publicznego? Co jeśli przedstawiciel jakiejś organizacji chce ukryć fakt, że spożytkował pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem? Jak udowodnić takiej osobie taką sprawę?
 • Jak współpracować z Organizacjami Pożytku Publicznego? Jakie są możliwości wsparcia dla takich organizacji?
 • Jakie akty prawne regulują umowy z organizacjami? Jakie są obowiązki samorządu wobec organizacji użytku publicznego?
 • W jaki sposób postępować z organizacjami, które są tzw. stowarzyszeniami zwykłymi? Co je wyróżnia?
 • Jak ma być prowadzona dokumentacja dotycząca rozliczania organizacji?
 • Jakie są różnice między stowarzyszeniami zwykłymi, a rejestrowanymi?
 • Jakie są sfery działalności pożytku publicznego w kontekście zadań własnych gminy? Powierzenie zadań samorządów dla organizacji pożytku publicznego, czy może być i na czym polega?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO pod względem rozliczeń organizacji pożytku publicznego?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie przekazywania dotacji dla organizacji pożytku publicznego?


Prowadzący: Justyna Sołtys – doświadczony pracownik referatu oświaty i administracji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, gdzie od pięciu lat zajmuje się kwestią dotacji, współpracy oraz rozliczania organizacji pożytku publicznego. Do jej obowiązków należą też sprawy związane z dotacjami: podręcznikowymi, wyprawek szkolnych, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Aktywnej Tablicy, stypendia sportowe, Systemu Informacji Oświatowej. Dodatkowo rozlicza dotacje obejmujące wychowanie przedszkolne i dotacje na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, ale uczęszczające do przedszkola w innej gminie. Do jej obowiązków należy współpraca przy tworzeniu regulaminów i informacji oświatowej. Poprzednio pracowała w referacie podatków oraz w referacie spraw obywatelskich. Ukończyła studia wyższe o kierunku administracja, ze specjalizacją administracja publiczna.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia