Wideoszkolenie: Organizacja pracy przedszkola podczas epidemii

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy przedszkoli. Jak zorganizować pracę przedszkola podczas trwającej epidemii? Jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i wszystkim pracownikom? Jak realizować podstawę programową? W co powinno być wyposażone pomieszczenie do odbycia izolacji? Wskazówki dla dyrektorów przedszkoli.


Szkolenie dedykowane dyrektorom oraz nauczycielom i opiekunom przedszkoli oraz przedstawicielom organów prowadzących

Jakie wytyczne wdrożyć na wypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika lub przedszkolaka?
Dzielimy się doświadczeniami i pomysłami! Zapraszamy do dyskusji na czacie podczas naszego wideoszkolenia! Podczas szkolenia szczegółowo omówimy przygotowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa i zasady ich skutecznego wdrożenia. Podpowiemy, jak radzić sobie z obawami kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz jak realizować podstawę programową, jeśli część dzieci będzie w przedszkolach, a część pozostanie w domach. Przedyskutujemy możliwe formy wsparcia finansowego w tym trudnym czasie oraz całą organizację zajęć w przedszkolu. Powiemy też, w co powinno być wyposażone pomieszczenie do odbycia izolacji i jakie mieć parametry izolujące? Jak powinny brzmieć procedury na terenie placówki, na wypadek podejrzenia zakażenia oraz gdy zdiagnozowano u jednej z osób zakażenie koronawirusem? Zapraszamy do dzielenia się wątpliwościami i przemyśleniami!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy obowiązkowe jest sporządzenie regulaminu funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii? Jakie zapisy trzeba, a jakie warto uwzględnić w regulaminie - przykładowy regulamin. Co powinna zawierać deklaracja rodzica o powrocie do przedszkola - przykładowa wersja deklaracji.
 • Jak przygotować skuteczne procedury i egzekwować ich przestrzeganie? Dobre procedury szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci.
 • Czy i jaka odpowiedzialność spoczywa na organie prowadzącym oraz dyrektorze przedszkola, w razie zakażenia na terenie placówki? Jak ustrzec się przed przyjęciem zakażonego dziecka?
 • W jaki sposób korzystać z placów zabaw i boisk, jeżeli korzystanie ze sprzętów jest niedozwolone? Czy teren placu zabaw lub boiska należy oznaczyć taśmą?
 • Co z powierzeniem prowadzenia zajęć opiekuńczych nauczycielom i innym pracownikom powyżej 60. roku życia – czy możemy narażać ich na ryzyko zakażenia? Co w przypadku, gdy os. powyżej tego wieku wyraża gotowość do pracy?
 • W jaki sposób zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków? Czego wymagać od dostawców cateringów?
 • W jaki sposób przygotować pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Regulamin w czasie epidemii;
 • Deklaracja rodzica o powrocie do przedszkola;
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji powierzchni i naczyń kuchennych;
 • Instrukcja mycia rąk;
 • Karta kontroli - łazienka personelu 1;
 • Karta kontroli - łazienka personelu 2;
 • Karta kontroli mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia;
 • Karta kontroli - szatnia;
 • Lista osób przebywająca z osobą zakażoną na COVID-19;
 • Lista numerów telefonów na wypadek zagrożenia COVID-19;
 • Pracownicy branży spożywczej muszą - krok po kroku kiedy muszą myć ręce;
 • Procedura BHP COVID-19;
 • Procedura dostaw żywności podczas COVID-19;
 • Ramowy rozkład dnia;
 • Rejestr pomiaru temperatury ciała dzieci;
 • Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.


Szczegółowy program szkolenia:

Jak przeprowadzić skuteczną ankietę wśród rodziców, jakie informacje powinny być zawarte w deklaracji i regulaminie powrotu do przedszkola?
• Do kiedy rodzice powinni dostarczyć deklarację do placówki?

• Jakie informacje powinny być zawarte w deklaracji, by zabezpieczyć placówkę przed ewentualnymi późniejszymi zarzutami, związanymi z zarażeniem?

• Czy wystarczy uzyskać deklarację telefoniczną, bez deklaracji pisemnej?

• Jaką drogą przekazać deklarację?

• Co w przypadku, jeżeli rodzic nie zadeklaruje chęci korzystania z placówki, ale za miesiąc zmieni zdanie?

• Czy jeśli troje rodziców wyrazi zgodę na oddanie swoich dzieci do placówki, czy taka placówka ma obowiązek je przyjąć, nawet wtedy, jeśli będzie to tylko ta trójka dzieci?

• Czy rodzić powinien podpisać oświadczenie o tym, ze bierze na swoje barki ew. ryzyko zachorowania dziecka?

• Czy obowiązkowe jest sporządzenie regulaminu funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii?

• Jakie zapisy trzeba, a jakie warto uwzględnić w regulaminie?

• Co powinno się pojawić w wewnętrznych procedurach dot. bezpieczeństwa (w regulaminie)?

• Jak przygotować skuteczne procedury i egzekwować ich przestrzeganie? Dobre procedury szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci.

• Kto odpowiada za nadzór i wdrożenie zasad/procedur?

• Czy i jaka odpowiedzialność spoczywa na organie prowadzącym oraz dyrektorze przedszkola, w razie zakażenia na terenie placówki? Jak ustrzec się przed przyjęciem zakażonego dziecka?

• Czy są jakieś szczególne informacje, które powinien wiedzieć rodzić przed posłaniem dziecka do placówki?

• Czy i w jakiej formie powinny być przedstawione rodzicowi procedury bezpieczeństwa i regulamin?

• W jaki sposób powinny być przekazane wytyczne dot. funkcjonowania wszystkich osób na terenie placówki podczas epidemii: sprzątaczek, kucharek czy pracowników gospodarczych?

• Jaka podstawę prawną powinno się umieścić w regulaminie?

• Czy trzeba zmienić statut przedszkola pod katem przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki?

• Czy powinien być dodatkowy regulamin dotyczący korzystania z placu zabaw/boisk podczas trwającej epidemii?

• Czy powinno się zorganizować spotkanie z pracownikami i rodzicami, omawiające instrukcje obowiązujące podczas trwającej epidemii?

• Czy jest potrzebne oświadczenie podpisane przez rodziców, obejmujące zgodę na mierzenie temperatury przez nauczyciela?

• Co z dyżurami wakacyjnymi – czy można wydłużyć okres otwarcia tych palcówek o cały okres wakacyjny? Czy będą dyżury wakacyjne?

• Czy można podjąć decyzję o zniesieniu przerwy urlopowej w lipcu? Jak będzie wyglądała perspektywa przyszłościowa?

• Czy nadal będzie przysługiwać zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą oddać swoich dzieci do przedszkoli?

• Kiedy rodzic nie będzie mógł oddać dziecka do przedszkola?

• Czy listy i dokumenty muszą 3 dni być w kwarantannie?

• Co z dziećmi, których nie możemy przyjąć?

• Czy do oddziału przedszkolnego, do którego zgłosiło się 5 dzieci od 25 maja można dołączyć brata przedszkolaka z drugiej klasy jako jedyne dziecko w szkole?

• Czy umowy z nowymi rodzicami mogą być podpisywane w przedszkolu czy dopuszczalne jest drogą mailową?


Jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i wszystkim pracownikom? Jak przygotować procedury bezpieczeństwa i skutecznie je wdrożyć?

• Czy palcówka może być otwarta, jeśli na terenie gminy jest ognisko wirusa? Kto podejmuje decyzje o otwarciu placówek?

• Jak w krótkim czasie odpowiednio przygotować się do otwarcia placówki – wskazówki krok po kroku.

• Jak postąpić w przypadku, gdy placówka nie ma wystarczającej powierzchni do przyjęcia wszystkich chętnych?

• Czy rodzić będzie miał zagwarantowane miejsce w przedszkolu? Czy wszyscy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola? Wg jakiego klucza prowadzić nabór, jeśli mamy więcej chętnych, niż możemy przyjąć?

• Kto w pierwszej kolejności ma gwarancję na przyjęcie?

• Czy pierwszeństwo do przyjęcia maja dzieci obojga rodziców pracujących?

• Ilu opiekunów powinno przysługiwać na ile dzieci?

• Jak przygotować procedury bezpieczeństwa i skutecznie je wdrożyć, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i wszystkim pracownikom? Procedury obowiązujące w przedszkolu podczas trwającej epidemii.

• Jaką kolejność nadać poszczególnym procedurom?

• W jakieś środki musi się zaopatrzyć palcówka?

• Jakich używać środków bez konieczności ich wycierania? Szybka dezynfekcja.

• Rejestr dezynfekcji, rejestr wietrzenia sal, procedura wydawania posiłków?

• Czy toalety dla pracowników trzeba dezynfekować w trakcie dnia po każdym użyciu czy raz na koniec dnia?

• W jaki sposób przygotować sale na przyjęcie dzieci?

• Czy w przypadku niedużej liczby chętnych wystarczy modernizacja jednej sali, jeśli jest więcej pomieszczeń?

• W jakie środki ochrony osobistej powinny być wyposażone osoby przebywające na terenie placówki?

• Czy przedszkola powinny być wyposażone w ozonator?

• Jakie zabawki można dzieciom zostawić, a co usunąć, aby nie miały z nimi styczności?

• Jakie zalecenia higieniczne trzeba stosować?

• Czy wymagane jest posiadanie przez placówki takich środków ochrony jak przyłbice?

• Czy nauczyciele będą musieli chodzić cały czas w maseczkach i rękawiczkach?

• Jak często dezynfekować zabawki i sprzęt?

• Co jeśli sale są wyłożone dywanami, a pod nimi jest posadzka? Jak dezynfekować wykładziny dywanowe? Czy należy je zdjąć?

• Jak małemu dziecku wytłumaczyć, że przez czas pobytu w przedszkolu ma trzymać odpowiedni dystans między innymi dziećmi? Czy to w ogóle możliwe?

• Czy dzieci mogą codziennie przynosić swój kocyk i poduszkę na czas odpoczynku i zabierać codziennie do domu?

• Czy w sali dzieci mogą używać wspólnie kredek? Czy najlepiej jakby każde dziecko miało swoje w pudełku?

• Czy na sali mogą zostać książki - np: książki z grubymi kartonowymi kartami?

• Czy dla każdego dziecka powinien być przygotowany osobny pakiet materiałów plastycznych np. kartki, kredki itp.

• Czy podczas wietrzenia sal za każdym razem trzeba wyprowadzić grupę z sali?

• Czy mogą być otwarte okna jak są dzieci w pomieszczeniu? Czy tylko otwieramy okno jak nie ma dzieci?

• Czy w szatni ubrania dzieci powinny być też w odległych od siebie szafkach?

• Jak zabezpieczyć dzieci, aby jedno nie zaraziło się od drugiego? Jak wytłumaczyć dziecku, żeby zachowywało bezpieczną odległość od innych?

• Jak egzekwować od kilkuletnich dzieci odpowiednie mycie rąk?

• Czy z każdym dzieckiem będzie trzeba chodzić do toalety, by pilnować przestrzegania zasad higieny? Czy są potrzebne osobne procedury korzystania z toalet? Jak prawidłowo korzystać z toalet?

• Czy w każdej łazience muszą być kosze na zużyte maseczki i rękawiczki?

• Jak wpływać na dzieci, które wkładają ręce do buzi?

• Czy dzieci będą musiały chodzić cały czas w maseczkach?

• Czy w szatniach musi obowiązywać limit osób?

• Jak utworzyć z grup 25 os. grupy sześcioosobowe, bądź spełnić warunek 1 os. na 15m2?

• Czy jak jest przedszkole w budynku szkoły, a wracają dzieci do szkół i jest wspólny hol czy przedszkole może korzystać z holu z którego korzystają pozostałe dzieci?

• Jak w bezpieczny sposób zmieniać dziecku pampers, jeśli go nosi?

• W jaki sposób zorganizować żywienie dzieci?

• Ile razy mierzyć dziecku temperaturę? Czy musimy mieć zgodę rodzica na mierzenie?

• Co, jeśli placówka nie posiada termometru elektronicznego tylko jeszcze tzw. „starej daty”?

• Czy pracownicy powinni mierzyć sobie temperaturę?

• Czy można posłużyć się dzwonkiem do wpuszczania dzieci na teren placówki?

• Czy nauczyciel/dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka wykazującego oznaki choroby? Co w przypadku, gdy rodzic tłumaczy to alergią dziecka?

• Jak uchronić zdrowe dzieci przed chorymi, które w takim stanie zostały przyprowadzone do przedszkola?

• Czy dzieci powinny wchodzić same i pojedynczo do przedszkola?

• Czy przed wejściem dziecko powinno mieś zdezynfekowane rączki przez nauczyciela?

• Czy dziecko powinno być wprowadzone bez dotykania?

• Czy nauczyciel powinien cały czas chodzić w przyłbicy?

• Czy dzieci podczas pobytu na terenie placówki mogą myć zęby?

• Jakie przedmioty powinny być usunięte z sal? Czy są to również klocki, puzzle, książki?

• Czy meble mogą być przykryte folią?

• Czy każda rzecz powinna być przecierana po jednorazowym użyciu?

• Czy placówka powinna być zabezpieczona w pleksi przed wejściem?

• Czy po każdej wspólnej zabawie piłką, należy zdezynfekować zabawkę i umyć ręce?

• Czy czynności związane z dezynfekcją powinno się odnotowywać?

• Czy personel powinien chodzić w fartuchach nieprzemakalnych?

• Czy pomoc powinna być przypisana do każdej grupy?

• Czy możliwa jest jedna pomoc na 2 grupy?

• Czy powinniśmy zrezygnować z języka angielskiego, jeśli prowadzi go osoba, która jest zewnątrz i prowadzi lekcje w kilku przedszkolach?

• Co z dziećmi 3 letnimi, które będą przyjęte od września - ciężka adaptacja?

• Co sanepid będzie sprawdzał przy ewentualnej kontroli?

• Jeśli os. po 60 roku życia będzie chciała pełnić obowiązki opiekuńcze czy można jej to umożliwić?

• Czy konserwator lub inna osoba postronna wchodząca na teren placówki ma założyć foliowe ochraniacze na obuwie?

• Ile dzieci może siedzieć przy stole podczas zabaw czy spożywania posiłków?


Jak radzić sobie z obawami kadry pedagogicznej i pracowników? Jak realizować podstawę programową, jeśli część dzieci będzie w przedszkolach, a część pozostanie w domach? Organizacja zajęć w przedszkolu

• Strach nauczyciela przed zachorowaniem – dziecko może przechodzić chorobę bezobjawowo i nieświadomie zarażać. Co z komfortem psychicznym nauczycieli i pozostałych pracowników?

• Czy jeden nauczyciel ma być niezmiennie opiekunem jednej grupy? Czy może być rotacja nauczycieli, czy lepiej jej unikać?

• Jak ustrzec się przed przeniesieniem wirusa na nauczyciela, czy pozostałych pracowników, a w konsekwencji przeniesienie wirusa na członków rodziny tych pracowników?

• Co z zajęciami dodatkowymi typu balet, robotyka i czy do pracy może wrócić logopeda i psycholog?

• Czy płatności za przedszkola będą zawieszone lub odroczone?

• Czy będzie potrzebna dodatkowa kadra?

• Czy godziny ponadwymiarowe są dodatkowo płatne?

• Co z nauczycielami, którzy mają etat nauczyciela? Czy chwilowo mogą zrezygnować z godzin z dziećmi by skupić się na nadzorze funkcjonowania placówki?

• Jakie konsekwencje ponosi dyrektor w czasie funkcjonowania placówki podczas trwającej epidemii. gdy procedury zawiodą?

• Czy zasiłek będzie utrzymany dla tych rodziców, którzy nie mogą posłać swoich dzieci do placówek?

• Czy w razie uruchomienia opieki w przedszkolu, powinno być kontynuowane nauczanie zdalne dla pozostałych dzieci?

• Jak realizować godziny nauki tych dzieci, których pozostały w domach, skoro nauczyciele będą pochłonięci opieką w placówce?

• Czy dziecko podczas pobytu w placówce będzie miało drzemkę jak dotychczas?

• Czy można odgórnie ustalić, aby dzieci przynosiły własne posiłki, aby nie angażować kolejnych osób do ich wydawania czy przygotowywania?

• Jak bezpiecznie zorganizować zabawę dzieciom?

• Co z najmłodszymi dziećmi, które maja potrzebę snu w czasie dnia?

• Czy będzie można wychodzić na spacery na podwórko przy przedszkolu?

• Co i w jaki sposób dezynfekować na podwórku?

• Jaki jest całkowity koszt utrzymania przedszkola podczas epidemii?

• Jak często powinno wietrzyć się pomieszczenia?

• Jak zaplanować bieżące wydatki, by nie zabrakło pieniędzy w późniejszym czasie?

• Co z całym sprzętem, który zostanie zakupiony w czasie epidemii i tylko wtedy on będzie przydatny, a po niej pójdzie do lamusa?

• Bezpieczny sposób na odbieranie i przyprowadzanie dzieci do placówki – czy taki w ogóle istnieje?

• Czy w czasie obecnej epidemii ze względów organizacyjnych można zatrudnić nowego nauczyciela?

• Czy w czasie pracy przedszkola jest możliwość odbycia praktyk na kuchni przez praktykantkę?

•Co z nauczycielem, który nie pracuje w obecnej chwili z dziećmi, ale chce się przygotować przed podjęciem pracy i zabrać z innej sali pomoce?

• Kto ma pracować zdalnie dla grupy za nauczyciela, który pracuje 9 godzin?


Jakie parametry powinno spełniać pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów COVID-19?

• Co w przypadku, gdy przedszkole nie ma dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na miejsce tymczasowej izolacji?

• W co powinno być wyposażone pomieszczenie do odbycia izolacji i jakie mieć parametry izolujące?

• Jak powinny brzmieć procedury na terenie placówki, na wypadek podejrzenia zakażenia oraz gdy zdiagnozowano u jednej z osób zakażenie koronawirusem?

• Kiedy dziecko miałoby zostać skierowane do miejsca izolacji?

• Czy z dzieckiem mającym objawy powinien stale przebywać nauczyciel? Kto zaopiekuje się pozostałymi dziećmi, w trakcie nieobecności jednego z opiekunów? Czy powinniśmy wezwać dodatkowe wsparcie?

• Czy w pomieszczeniu do odbycia izolacji może znaleźć się leżak?Prowadzący

Dorota Karczmarczuk- nauczyciel z 35 letnim stażem pracy pedagogicznej. Od 18 lat Dyrektor Przedszkola Nr 19 w Lublinie, pracującego metodą Marii Montessori. Od kilku lat współpracuje z Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie, w zakresie szkoleń organizowanych dla Rad Pedagogicznych placówek oświatowych. Współpracowała z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, prowadząc zajęcia ze studentami studiów podyplomowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia