Wideoszkolenie: 3 DNIOWY KURS CERTYFIKOWANY DLA USC

TRANSKRYPCJA I ODTWARZANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO ORAZ REJESTRACJA ZDARZEŃ POWSTAŁYCH POZA GRANICAMI RP. KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE CAŁEJ USTAWY PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO W KONTEKŚCIE STOSOWANIA PRZEPISÓW W CODZIENNEJ PRACY


W programie m.in., wybrane zagadnienia:

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.