Wideoszkolenie: Ocenianie uczniów, egzamin, zakończenie roku

Jak zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach oraz zajęcia dla dzieci z klas I-III? Jakie wymogi musi spełnić szkoła przed powrotem uczniów? W jaki sposób będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty? Jak zorganizować zakończenie roku? Jak będzie wyglądało wystawianie ocen i klasyfikacja, jakie są możliwości poprawiania ocen? Jak przestrzegać RODO podczas nauczania zdalnego?


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach.

Organizacja zajęć świetlicowych i kontynuacja nauki - jak szkoła ma to zorganizować?
Podczas wideoszkolenia odpowiemy na pytania, które nurtują wielu dyrektorów - Jak zorganizować egzamin ośmioklasisty i zakończenie roku w czasie epidemii? Jak odpowiednio zabezpieczyć uczniów i nauczycieli? Jak spełnić wszystkie przepisy bezpieczeństwa? Jak klasyfikować uczniów? Czy możliwa jest klasyfikacja ucznia online? Jakie są możliwości wystawiania i poprawiania ocen? W jakiej formie mogą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze? Jak szkoła ma to zorganizować? Jak mają wyglądać dyżury nauczycieli w świetlicy? Czy jest możliwość nieprzystąpienia nauczyciela do pracy, jeśli jest w grupie ryzyka? Jak ma wyglądać utrzymywanie higieny w szkołach?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaki należy zapewnić odstęp między uczniami podczas egzaminu ósmoklasisty? Ilu uczniów może znajdować się w jednej sali egzaminacyjnej?
 • W jaki sposób i w jakiej formie będą wydawane świadectwa uczniom? Czy będzie wersja elektroniczna świadectwa?
 • Jak zorganizować zajęcia w świetlicy?
 • Czy wpuszczać dziecko z katarem? Czy szkoła powinna zapewnić termometry bezdotykowe?
 • Jak poradzić sobie z brakiem nauczycieli, którzy mogą odmówić pracy w takich warunkach w obawie o swoje zdrowie?
 • Jak klasyfikować uczniów? Czy możliwa jest klasyfikacja ucznia online? Jak ocenić zachowanie uczniów przy zdalnym nauczaniu?
 • Na jakiej zasadzie i na jakiej podstawie można brać oceny wystawione zdalnie i w jaki sposób uwzględniać je przy wystawianiu ocen końcoworocznych?

Szczegółowy program szkolenia:

Organizacja zajęć świetlicowych i kontynuacja nauki. Jak zorganizować zajęcia dla dzieci z klas I-III

 • Kto ustala godziny pracy świetlicy?
 • Jak mają wyglądać dyżury nauczycieli w świetlicy? Czy jest możliwość nieprzystąpienia nauczyciela do pracy, jeśli jest w grupie ryzyka?
 • Czy podczas zajęć opiekuńczych mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne?
 • Jaki będzie sposób sprawowania opieki i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole?
 • Czy nauczyciele mają prowadzić zdalne nauczanie, dla tych którzy pozostaną w domu i jednocześnie w szkole sprawować opiekę i edukację dla dzieci?
 • Jak zrealizować wytyczne rządowe: jak zmusić dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu, np., w szatniach?
 • W jakich sytuacjach dzieci będą musiały zakładać maseczki?
 • Na jakich zasadach dzieci będą mogły korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły?
 • Ile osób może przebywać na boisku?
 • Jak będzie wyglądało utrzymywanie higieny w szkołach?
 • Jak przypilnować, aby dzieci regularnie myły ręce?
 • Ile dzieci może przebywać w jednej grupie? W jakich przypadkach można zwiększać limit dzieci?
 • Jak szkoła ma zorganizować pracownikowi bezpieczne, higieniczne i ergonomiczne stanowisko pracy?
 • W jakiej formie będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze? Jak szkoła ma to zorganizować? Czy zajęcia w świetlicy będą zajęciami opiekuńczo -wychowawczymi czy dydaktycznymi?
 • Jeśli tylko opieka, to kiedy dzieci będą się uczyć, a jeśli nauka, to kto będzie prowadził te lekcje?
 • Czy jeśli zajęcia będą mieli tylko nauczyciele świetlicy, to co z pozostałymi nauczycielami? Nauka ma być online w szkole, czy po południu online z rodzicami?
 • Czy podczas takich zajęć należy uczyć się z dziećmi, czy tylko sprawować nad nimi opiekę?
 • Czy opieka będzie dotyczyć tylko nauczycieli pracujących w świetlicy, czy również pozostałych nauczycieli dydaktycznych, czy mamy ustalać dyżury?
 • Co będzie wtedy ze zdalnym nauczaniem? Będą też zajęcia, czy tylko opieka? Np. nauczyciel zada dziecku lekcje i na świetlicy to dziecko ma je odrabiać?
 • Jak uczyć dzieci, jeśli nauczyciel bez uprawnień do nauki w klasie 1-3 będzie miał dyżur?
 • Czy jeśli nauczyciel będzie miał dyżur w świetlicy, to będzie w tym dniu zwolniony ze zdalnego nauczania?
 • Jak pilnować odległości między dziećmi?
 • Jak weryfikować, które z dzieci przyjąć a które nie w związku z ograniczaniem liczebności dzieci w jednej klasie?
 • W jaki sposób odbędzie się "selekcja" dzieci?
 • Jak ustalić liczbę dzieci w sali? Wpuścimy 10 uczniów, a co z pozostałymi?
 • Czy w związku z powrotem dzieci do szkół będzie można je wziąć na boisko czy plac zabaw?
 • Jak okiełznać dzieci? Do świetlicy przychodziły bawić się i grać, teraz mają siedzieć w ławkach w stosownych odległościach od siebie?
 • Kto zapewni środki ochrony, rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące?
 • Czy zanim wpuścimy dzieci do szkoły mamy im mierzyć temperaturę? Czy wpuszczać dziecko z katarem? Czy szkoła powinna zapewnić termometry bezdotykowe?
 • Jak dzieci będą jadły i piły? Co z obiadem w stołówce?
 • Jak utrzymać bezpieczną odległość w sali i odpowiednią higienę?
 • Ile godzin w takim przypadku powinna być otwarta świetlica szkolna?
 • Jak poradzić sobie z tym, aby rodzice niepracujący nie podrzucali w tym czasie dzieci do szkół? Jak to weryfikować?
 • Jak sprawdzić czy to dziecko rodzica pracującego?
 • Co zrobić, aby do świetlicy rzeczywiście przychodziły dzieci, których rodzice rzeczywiście nie mogą się nimi zająć?
 • Czy wymagać od rodziców zaświadczeń z pracy? Co z RODO w tym przypadku?
 • Jak zagospodarować zajęcia świetlicowe, aby zachować zasady sanepidowskie?
 • Kto odpowie za stan zdrowia pracownika szkoły, jeśli świetlice zostaną otwarte a nauczyciel zarażony?
 • Jak wspierać rodziców małych dzieci w zdalnej edukacji na poziomie wczesnoszkolnym?
 • Jak ma realizować swoje obowiązki w okresie epidemii bibliotekarz?
 • Czy jeśli dziecko ma powyżej 37 stopni, to nie możemy go wpuścić na zajęcia?
 • Co z dowozem dzieci do szkół? Czy można zobowiązać rodziców do przywiezienia ucznia i odbioru?
 • Co z książkami, czy dzieci mogą nosić podręczniki do domu i z domu?
 • Czy dyrektor może w procedurach wprowadzić zakaz wchodzenia opiekunów na teren szkoły, tak by zostawiali dzieci przed szkołą?
 • Czy jeśli rodzic nie wyrazi zgody na pomiar temperatury to przyjmujemy dziecko do szkoły?
 • Czy należy wymagać od rodziców oświadczenia o zgodzie na mierzenie temperatury, czy wymagamy każdorazowo, czy tylko raz?
 • Co z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi indywidualnymi w domu rodzinnym ucznia? Czy za zgodą rodzica? Co z bezpieczeństwem nauczycieli pracujących indywidualnie w domu z niepełnosprawnym dzieckiem?
 • Co z wyżywieniem dzieci podczas zajęć w szkole, skoro pracownicy nie mogą mieć kontaktu z dziećmi?
 • Czy dzieci mogą jeść w szkole, jeśli jest catering?
 • Czy kuchnia musi pracować w maseczkach?
 • W jakim wymiarze godzinowym należy prowadzić zajęcia opiekuńcze: plan ucznia czy czas pracy świetlicy?
 • Jeśli dziecko uczestniczy w zajęciach opiekuńczych, to nie uczestniczy w zajęciach online?
 • Czy dzieci mają przynosić bidony, czy będą mogły korzystać z napoi przygotowanych przez panie z obsługi?
 • Szkoła korzysta z obiektów GOS (boisko, bieżnia itp.,) czy można tam posłać dzieci?
 • Czy dyrektor może zlecić pracę w klasach I-III pedagogowi, bibliotekarzowi?
 • Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły, czy pozostajemy przy nauczaniu online?
 • Czy żądać oświadczenie od rodzica o braku zgody na zajęcia rewalidacyjne?
 • Czy dyrektor może zlecić opiekę nad uczniami 1-3 nauczycielom, którzy uczą w klasach 4-8?
 • Co z nauczycielami po 60. roku życia? Czy ich nie można w ogóle angażować w opiekę nad dziećmi w obecnej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy nauczyciele 1-3 ze względów zdrowotnych, nie będą mogli prowadzić zajęć dydaktycznych lub wychowawczych?
 • Czy nauczyciele wchodzący na świetlicę, jeśli w przydziale czynności, tak jak pedagog, mają tam godziny ponadwymiarowe, powinni je mieć płatne? Czy w ramach obowiązkowego pensum?
 • Czy pedagog bądź logopeda musi prowadzić zajęcia online, czy mogą to być konsultacje?
 • Co będzie z telefonami? Czy mają być dezynfekowane, czy ma być zakaz przynoszenia telefonów?
 • Czy nauczyciel w czasie opieki nad dziećmi powinien mieć maseczkę?

W jaki sposób bezpiecznie zorganizować egzamin ósmoklasisty? Jak odpowiednio zabezpieczyć uczniów i nauczycieli? Jak spełnić wszystkie przepisy bezpieczeństwa?

 • Jak zorganizować konsultacje dla ósmoklasistów, którzy przygotowują się do egzaminów?
 • Jakie będą wytyczne do egzaminów dla klas ósmych?
 • Jaki powinien być wiek nauczycieli w komisjach?
 • Jaka ma być liczba nauczycieli w komisjach?
 • Jaka ma być liczba uczniów w klasie, jaki ma być odstęp między uczniami, jak ustawić ławki, co ile ławek mają siedzieć uczniowie?
 • W jaki sposób będzie przeprowadzany egzamin?
 • Czy dzieci zdążą przygotować się do egzaminu? Jak pomóc uczniom w tym przygotowaniu?
 • Jaki należy zapewnić odstęp między uczniami podczas egzaminu? Ilu uczniów może znajdować się w jednej sali egzaminacyjnej?
 • Jak poradzić sobie z brakiem nauczycieli, którzy mogą odmówić pracy w takich warunkach w obawie o swoje zdrowie?
 • Jak w sytuacji panującej epidemii zmusić dzieci do przyjścia na egzamin do szkoły?
 • Czy w przypadku egzaminów ośmioklasisty szkoła musi zapewnić wszystkim maseczki i pozostałe środki ochrony?
 • Jak interpretować zwolnienie lekarskie w czasie odbywających się egzaminów ośmioklasistów?
 • Jak zorganizować egzamin ucznia na kwarantannie? Czy jest możliwość przełożenia egzaminu? Jeżeli tak, to na jaki termin?
 • Co z ósmoklasistami, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu?
 • Czy egzamin będzie pisany w rękawiczkach i maseczkach?
 • Czy podczas egzaminów członkowie komisji powinni być w maseczkach?
 • Czy w skład komisji będą wchodziły też osoby z innej szkoły tak, jak dotychczas?
 • Czy komisja egzaminacyjna będzie mierzyła uczniowi temperaturę?
 • Co w przypadku, gdy nauczyciel z innej szkoły odmówi uczestniczenia w komisji i co w przypadku braku możliwości zastąpienia go nauczycielem z innej szkoły?
 • Czy należy zapytać na piśmie nauczyciela, czy wyraża zgodę na udział w komisji?
 • Jeżeli nauczyciel nie zgodzi się zasiadać w komisji, czy powinien mieć L4?

Jak zorganizować zakończenie roku? W jaki sposób i w jakiej formie będą wydawane świadectwa uczniom? Czy będzie wersja elektroniczna świadectwa?

 • Czy możliwe jest wydłużenie roku szkolnego kosztem wakacji?
 • Kiedy i w jaki sposób można zorganizować zakończenie roku?
 • W jaki sposób będą wydawane świadectwa uczniom? Czy uczeń będzie mógł odebrać świadectwo w umówionym czasie osobiście? Czy jest możliwość otrzymania świadectwa skanem, kurierem czy pocztą?
 • Drukowanie świadectw – jak mają sobie z tym poradzić wychowawcy? Czy aby wydrukować takie świadectwo, wychowawcy muszą przyjść do szkoły, czy mogą to zrobić w domu?
 • Czy nauczyciel ma możliwość nagrać film z pożegnaniem i podziękowaniem dla uczniów zamiast oficjalnego zakończenia?
 • Jak przygotować szkołę do wprowadzenia elektronicznego świadectwa?
 • Czy zostanie wprowadzony obowiązek elektronicznego podpisu dyrektorów szkół?
 • Czy elektroniczne świadectwo będzie wykorzystane przy rekrutacji do szkół średnich?
 • Jak wręczyć świadectwa uczniom, aby nie dochodziło do bezpośredniego przekazywania papierowych dokumentów z rąk do rąk?
 • Co z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych? Kiedy koniec roku? Czy zostanie przesunięty?
 • Jak zorganizować powrót do szkoły we wrześniu, jeśli jesienią nastąpi druga fala zachorowań na COVID-19?
 • Na jakich warunkach ma się odbyć powrót dzieci do szkół?

Jak klasyfikować uczniów? Czy możliwa jest klasyfikacja ucznia online?

 • Czy można klasyfikować uczniów do następnej klasy tylko na podstawie wykazanej obecności?
 • Jak rozliczać ucznia z nieobecności? Jak przyjmować usprawiedliwienia?
 • Czy uczniowie mogą być promowani do następnych klas automatycznie?
 • Jak klasyfikować uczniów zagrożonych?
 • Na jakiej zasadzie i na jakiej podstawie można brać oceny wystawione zdalnie i w jaki sposób uwzględniać je przy wystawianiu ocen końcoworocznych?
 • Jak będzie wyglądała klasyfikacja końcoworoczna? Czy możliwa jest klasyfikacja ucznia on-line?
 • Czy dyrektor może samodzielnie sklasyfikować uczniów według prawa oświatowego?
 • Czy jest możliwe ujednolicenie stosowanych przez nauczycieli rozwiązań tak, aby uczniowie z różnych szkół i klas mogli pracować w sposób możliwie do siebie zbliżony?
 • Kiedy i jak przeprowadzić Radę Pedagogiczną, skoro w dzień nauczyciele prowadzą lekcje a wieczorem sprawdzają zadania domowe i nie ma na to czasu
 • Jaką moc prawną będzie miała Rada Pedagogiczna odbyta zdalnie? Na jakiej platformie najlepiej zorganizować spotkanie nauczycieli? Czy można zwołać Radę Pedagogiczną w normalnych warunkach, w czasie epidemii?
 • Jak prowadzić działania rady pedagogicznej w trybie obiegowym?
 • Co z nadzorem pedagogicznym? Czy planowane obserwacje zajęć nauczycieli mogą odbywać się online?
 • Jak pomóc dzieciom z rodzin patologicznych, gdzie szkoła była dla nich jedyną ucieczką od rodzinnej sytuacji?
 • Czy jest jakieś rozporządzenie mówiące, że wystarczą 3 oceny do klasyfikacji, czy ma to byś wpis w statucie?
Oceny wystawiane zdalnie a ich podstawy prawne. Jakie są możliwości wystawiania ocen, jak powinny być one egzekwowane?
 • Czy dyrektor może zmniejszyć liczbę zajęć tygodniowo?
 • Jak dokonać oceny końcowej w przypadku, gdy nie wrócimy do szkół?
 • Jak zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów?
 • Jak uczniowie mogą poprawiać oceny podczas nauczania zdalnego?
 • Czy można ocenić ucznia za wypowiedź ustną ucznia w formie online?
 • Czy wystawianie ocen online jest zgodne ze statutem szkoły?
 • Co z rewalidacją? Czy zajęcia rewalidacyjne należy zawiesić zarządzeniem, jeśli nie będą się odbywać?
 • Za co dokładnie można wystawić ocenę, a za co lepiej nie?
 • Jaka częstotliwość wystawiania ocen jest wskazana?
 • Jak motywować uczniów do pracy zwłaszcza klas ósmych, w szczególności dużego ryzyka konkursu świadectw zamiast egzaminu?
 • Jak nakłonić uczniów do aktywnego uczestniczenia w lekcjach online? Jak oceniać takich uczniów?
 • Czy można wystawiać uczniom tylko te oceny, które oni chcą? Co w sytuacji, gdy uczniowi nie podoba się wystawiona ocena?
 • W jaki sposób należy informować o ocenach, jeżeli szkoła nie posiada dziennika elektronicznego?
 • Czy egzamin klasyfikacyjny/poprawkowy/sprawdzający może być przeprowadzany zdalnie?
 • Jak i za co wystawiać oceny? Czy nauczyciel może wystawić za jedną pracę domową jedna ocenę czy zbiorczo za kilka podesłanych prac domowych?
 • Nauczyciele zbierają materiały w teczkę i rodzice mają odbierać je ze szkoły. Czy to jest właściwe i bezpieczne rozwiązanie? Czy może lepiej wysyłać kurierem? Po jakim czasie materiały dostarczane uczniom podlegają ocenie? Po miesiącu? W jaki sposób uczniowie mają je zwracać?
 • Kto poniesie koszty kuriera lub wysłania znaczków, aby była możliwość odesłania wypełnionych prac przez uczniów?
 • Jak oceniać uczniów, którzy nie odsyłają prac domowych?
 • Czy prace domowe zrobić w plikach i wysyłać zdalnie?
 • Czy aby była zaliczona obecność dziecka na zajęciach, musi on być przez cały dzień (według planu zajęć) zalogowany w systemie, czy może się tylko raz zalogować, pobrać co trzeba?
 • Skąd pewność, że zadania wykonane zdalnie są robione tylko przez uczniów?
 • Czy jest możliwość sprawdzenia samodzielnej pracy ucznia? Jak rzetelnie oceniać uczniów za wykonane prace domowe?
 • Jak rozwiązać kwestie dotyczące poprawy ocen? W jaki sposób dopytywać ucznia?
 • Jak poprawiać i oceniać uczniów, którzy na półrocze otrzymali ocenę niedostateczną i nie chcą współpracować z nauczycielami?
 • Czy nauczyciel ma prawo wystawić warunkową ocenę mierną, jeśli nie ma rozporządzenia MEN?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciel, w związku z brakiem możliwości oceniania ucznia, nie ustali oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu? Czy uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego? Czy jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego, nie będzie mógł uzyskać promocji do klasy wyższej lub nie ukończy szkoły?
 • Jak się wytłumaczyć ze zrealizowanej podstawy programowej, jeśli przyjdzie na kontrolę wizytator z kuratorium z podważeniem oceny niedostatecznej?
 • Jakie konsekwencje poniesie dyrektor szkoły, jeśli rodzic odwoła się do kuratorium i dołączy do tego oświadczenie, że dziecko nie posiadało komputera, albo łącze było bardzo słabe i to uniemożliwiało mu poprawne zrealizowanie podstawy programowej?
 • Ile godzin dziennie uczeń/nauczyciel może siedzieć przed ekranem? Jak uwzględnić "sytuację rodzinną uczniów"?
 • Jak zadać e-zadania z ruchu na basenie, skoro baseny są zamknięte? Jak wystawić ocenę z nauki pływania?
 • Czy istnieje jakiś sposób odwoływania się rodziców od ocen wystawianych zdalnie?
 • Czy o wprowadzonych zmianach w ocenianiu powinni być poinformowani rodzice?
 • Jak ocenić uczniów, którzy w ogóle nie współpracują, nie wysyłają żadnych prac?
 • Jeśli w pierwszym półroczu uczeń miał dwójki i trójki - na półrocze 3, a teraz ma 5 i 4 jaka ocena roczna?

Problemy z nauczaniem zdalnym, użytkowaniem aplikacji oraz przestrzeganiem RODO

 • Czy lekcję online można rejestrować? Co nam w zasadzie można, a czego nie i na jakich warunkach? Czy powinno to zostać określone zarządzeniem dyrektora?
 • Czy można wpisać nieobecność ucznia na lekcji online?
 • Czy dyrekcja ma prawo podjąć decyzję o zakazie nagrywania lekcji?
 • Czy nauczyciel może nagrywać odpowiedź dziecka na wideospotkaniu?
 • Czy nauczyciel może w ogóle prosić dziecko o nagranie się i wysłanie np. nagrania śpiewu, recytacji wiersza itp.?
 • RODO – czy można wysyłać maile do rodziców bez ich pisemnej zgody?
 • Jak mają radzić sobie nauczyciele muzyki, czy nagrania są zgodne z RODO?
 • Czy narzędzia, z których korzystają nauczyciele są zgodne z RODO? Na ile to jest bezpieczne? Co z bezpieczeństwem? Czy ktoś później nie zarzuci nam niedopatrzenia, nieprzestrzegania RODO, działania niezgodnego z RODO?
 • Jak przedstawia się bezpieczeństwo platform i innych narzędzi czy aplikacji i programów, z jakich korzystają nauczyciele, a które nie są polecane przez Ministerstwo, np. polecane są e-podręczniki, a o innych programach już nie ma mowy?
 • Kwestia bezpieczeństwa platform e-learningowych i innych narzędzi: jakie narzędzia wybierać, aby były bezpieczne? Ale czy teraz już nie jest na to za późno?
 • Jak zdalnie zbudować relacje nauczyciel-uczeń?
 • Co, jeśli nie do wszystkich uczniów się dociera lub nie ma od nich informacji zwrotnej, nie odsyłają nam nic, nie ma z nimi żadnego kontaktu?
 • Jak zabezpieczać prywatne komputery, które można łatwo zhakować?
 • Większość zajęć online obstawiają językowcy i matematycy, jak więc zorganizować lekcje online z innych przedmiotów, skoro ustawiono nauczycielom limit dla klasy 3 lekcji online dziennie?
 • Jak stosować przepisy RODO w przypadku rekrutacji elektronicznej?
 • Jak udokumentować pracę zdalną, jeśli nie ma dziennika elektronicznego?


Prowadzący

Dorota Chojna- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, wcześniej dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, z wykształcenia nauczyciel języka niemieckiego. Ze szkołą związana 27 lat, w tym 13 lat jako dyrektor. Ukończone studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą, doradztwa zawodowego oraz coachingu. Trener myślenia krytycznego oraz kształcenia kompetencji kluczowych. Absolwent menedżerskich studiów podyplomowych MBA.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia