Wideoszkolenie: Wprowadzenie uchwały krajobrazowej

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. JAK SKUTECZNIE UPORZĄDKOWAĆ CHAOS REKLAMOWY W GMINIE?


W programie m.in., wybrane zagadnienia:

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.