Wideoszkolenie: Nowe dowody osobiste

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak wygląda procedura składania wniosku i odbioru dokumentu tożsamości? Co z osobami, które nie mogą pojawić się w urzędzie? Czy gminy otrzymają dofinansowanie do nowego sprzętu? W jakich sytuacjach można udzielać pełnomocnictwa?'

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane jest do pracowników ewidencji ludności, referatów lub wydziałów dowodów osobistych, spraw obywatelskich, a także USC.

Jak wygląda procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta?
Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Dowiedzą się Państwo, jak wygląda praktyczna, mobilna obsługa klienta. Poruszymy ważny temat korzystania ze sprzętu i udostępniania go innym gminom. Prowadząca omówi również temat wprowadzania nowych przepisów podczas pandemii. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czytnik linii papilarnych – urządzenie niezbędne do obsługi wydawania dowodów osobistych. Jak działają? Czy jest potrzebne połączenie internetowe do obsługi czytnika? Czy czytnik jest niezbędny do odbioru dowodu osobistego?
 • Mobilne urządzenia - stacja, którą pracownicy będą zabierać ze sobą w teren. Jak ją obsługiwać? Na jakich zasadach działa?
 • Jak wygląda procedura zwrotu unieważnionych dowodów z certyfikatami elektronicznymi do MSW?
 • Jak powinien wyglądać przebieg realizacji wniosków o dowód osobisty dla osób ubezwłasnowolnionych?
 • Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ich wpływ na obsługę wydawania dowodów
  • W zakresie personalizacji dowodu osobistego
  • W zakresie warstwy graficznej dowodu osobistego

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wezwanie przy wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 64 kpa (braki formalne wniosku)
 • na podstawie art. 50 kpa (wątpliwości organu, fotografia, powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego)
 • zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania
 • decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 kpa
 • wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania dowodu osobistego
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego (stosowane w przypadku składania wniosku przez nieuprawnioną osobę).

Decyzja:

 • a podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych odmawiająca wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 52 ustawy o dowodach osobistych stwierdzająca nieważność dowodu osobistego
 • decyzja art 52 - stwierdzenie nieważność dowodu - poświadczenie nieprawdy w zakresie posiadanego obywatelstwa na wniosku


Szczegółowy program szkolenia:

Obsługa wydawania dowodów osobistych po zmianach

 • Wydawanie dowodu osobistego obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej – uprawnienia, zobowiązania
 • Nowa procedura składania wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór gotowego dowodu
 • Potwierdzanie tożsamości osoby składającej wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego po zmianach
 • Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 • Czytnik linii papilarnych – urządzenie niezbędne do obsługi wydawania dowodów osobistych. Jak działają? Czy jest potrzebne połączenie internetowe do obsługi czytnika? Czy czytnik jest niezbędny do odbioru dowodu osobistego?
 • Czy będą dofinansowania do nowego sprzętu? Czy gmina sama musi je zakupić?
 • Ze względu na biometrię na dowodzie osobistym zostanie zniesiony ePUAP. Czy będzie „jakieś” alternatywne rozwiązanie dla tej sytuacji? Czy będzie możliwość załatwienia spraw urzędowych przez internet, tak jak to wyglądało w przypadku ePUAP-u?
 • Jak postępować z osobą pozbawionej rąk, która nie ma możliwości pobrania odcisku palca oraz złożenia podpisu samodzielnie? Jak, w takiej sytuacji, powinna wyglądać procedura wyrobienia dowodu osobistego?
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jaka będzie procedura w przypadku braku odcisku palca na dowodzie? Czy będzie konieczność wyrobienia dowodu ponownie za rok?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Czy osoba starsza musi sobie wyrabiać dowód co 10 lat? Czy w pewnym wieku można już posiadać dowód dożywotni?
 • Czy odczyt linii papilarnych palca będzie wystarczającym potwierdzeniem tożsamości?
 • Czy odcisk palca na dowodzie będzie można ponownie przeskanować w celu sprawdzenia tożsamości? Na przykład, na lotnisku lub na komisariacie?
 • Czy policja będzie miała dostęp do odczytów linii papilarnych?
 • Czy jest potrzebny skan palca, jeśli ktoś ma podpis osobisty?
 • Czy wszystkie instytucje (nie tylko urzędy) będą miały dostęp do czytników palców w celu zidentyfikowania tożsamości?
 • Czy jest górna granica wieku, której nie będzie obowiązywać ustawa? Czy np. osoby po 80 roku życia będą musiały wyrobić nowy dowód osobisty?
 • Czy będą wprowadzone opłaty za dowody?
 • Czy powinniśmy zatrudnić więcej pracowników w urzędach do obsługi mieszkańców?
 • Czemu służą aktualne warstwy elektroniczne? W jakich sytuacjach petenci mogą korzystać z e-dowodu?


Mobilna obsługa klienta

 • Mobilne urządzenia - stacja, którą pracownicy będą zabierać ze sobą w teren. Jak ją obsługiwać? Na jakich zasadach działa?
 • Jak postępować z osobami, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego i nie mają możliwość stawić się w urzędzie?
 • Organizacja obsługi mobilnej dla całego powiatu
 • Osoby niepełnosprawne, chore lub starsze nie będą miały możliwości samodzielnie przyjechać i złożyć wniosku o dowód oraz go odebrać. Nie każdy urząd dostanie urządzenie mobilne, więc nie będzie możliwości obsługi klienta w domu. Jak powinno wyglądać rozwiązanie dla takiej sytuacji? Czy tylko miasto powiatowe będzie miało dostęp do urządzenia mobilnego?
 • Czy mobilną stację należy udostępniać innym gminom?
 • Czy można liczyć dofinansowania związane z obsługą klientów w terenie?
 • Kto będzie odpowiedzialny za transport pracowników z urzędów do miejsca przebywania osób, które potrzebują nowego dowodu osobistego?
 • Czy pracownik powinien jeździć swoim samochodem na własny koszt?
 • Czy powinno być utworzone osobne stanowisko w urzędzie dla osób, które będą składać wniosek o dowód osobisty poza urzędem?
 • Jak weryfikować odcisk palca przy odbiorze? W przypadku przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w domu, czy konieczna jest dwukrotna wizyta. Za pierwszym razem, należy złożyć wniosek i pobrać linie papilarne. Za drugim razem podczas odbioru dowodu osobistego również trzeba będzie wykonać ponowny skan. Odciski mogą być przechowywane tylko przez 90 dni, natomiast petenci odbierają dowód osobisty np. po roku.
 • Jak postępować z osobami, które nie będą miały chęci lub możliwości wejść do urzędu np. ze względu na wiek? Przeszkodą są najczęściej schody lub obawa przed zarażeniem się wirusem. Czy procedurę składania wniosku będzie można złożyć pod urzędem?
 • Każdy będzie musiał dotknąć czytnika. Jak to się ma do wymagań sanitarnych w sytuacji pandemii?
 • Osoba na kwarantannie chce wyrobić sobie dowód osobisty. Czy pracownik ma obowiązek przyjechać do domu mieszkańca? Czy jest to zgodne z prawem, jeśli pracownik urzędu przyjedzie do takiej osoby i zrobi odcisk palca?
 • Jak będą wyglądać procedury podczas pandemii – przychodzenie do urzędu, przyjeżdżanie do mieszkańców?


Unieważnienia, zwroty, wysyłka dowodów

 • Procedura odmowy wydania dowodu osobistego
 • Procedura stwierdzenia nieważności dowodu osobistego
 • Jak wygląda procedura zwrotu unieważnionych dowodów z certyfikatami elektronicznymi do MSW?
 • Jak odsyłać dowody z warstwą elektroniczną? Jak to powinno formalnie wyglądać? Np. w przypadku, gdy są uszkodzone. Czy są jakieś formularze?
 • Długość czasu produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Posiadacz dowodu osobistego składa formularz uszkodzenia dowodu. Nie chce go zostawić, ponieważ go potrzebuje. W jaki sposób można rozwiązać taką sytuację prawnie? Czy posiadacz dowodu ma obowiązek oddać dokument od razu po zgłoszeniu uszkodzenia?
 • Ustalanie daty unieważnienia dowodów osobistych w przypadku, gdy jest to zgłoszenie z konsulatu. Osoba zza granicy podaje datę do urzędu, dowód przychodzi do urzędu lub przez ePUAP z inną datą. Kiedy ustalić datę unieważnienia dowodu?
 • Osoba podejrzewa, że ich dane osobowe są wykorzystywane. Chce unieważnić dowód osobisty i równocześnie otrzymać zaświadczenie o unieważnieniu. Zaświadczenie można otrzymać tylko przy utracie uszkodzeniu. Jak można w inny sposób pomóc takiej osobie?


Pojęcie pełnomocnictwa i opiekuna

 • Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika przy standardowej procedurze zastosowania art.26 ust. z ustawy o dowodach osobistych
 • Pełnomocnik może odebrać dowód osobisty, jeśli wnioskodawca poinformuje organ, że zaszły okoliczności, w których nie może odebrać samodzielnie dokumentu tożsamości. Czy pracownik powinien znać te okoliczności? Zastosowanie art. 30 c ustawy o dowodach osobistych.
 • Jak wyglądają procedury podczas pandemii związane z pełnomocnictwem?
 • Co z osobami, które nie mogą odebrać dowodu osobiście, ponieważ są za granicą? Dlaczego w takiej sytuacji nie działa kwestia pełnomocnictwa? Czy jest jakieś inne rozwiązanie prawne dla takich osób?
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?
 • Jak powinien wyglądać przebieg realizacji wniosków o dowód osobisty dla osób ubezwłasnowolnionych?
 • Dlaczego nie każdy może skorzystać z pełnomocnictwa przy odbieraniu dowodów osobistych?
 • Jak pracownicy urzędów mają weryfikować osobę, która podaje się za opiekuna prawnego? Czy osoba, która podaje się za takiego opiekuna musi zostać sprawdzona oraz posiadać zaświadczenie?
 • Czy można poinformować o obecności opiekuna tylko ustnie?


Udostępnianie danych do drzewa genealogicznego

 • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Czy można wykonywać kopię dokumentów, zrobić skan zdjęcia z koperty dowodowej?
 • Czy należy wymagać od osoby, która się ubiega o udostępnienie danych dokumentu potwierdzającego zgodność pokrewieństwa?
 • Jakie dokumenty musi przedłożyć klient, żeby otrzymać dane np. z koperty dowodowej?
 • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?


Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ich wpływ na obsługę wydawania dowodów

 • W zakresie personalizacji dowodu osobistego
 • W zakresie okresu ważności dowodu osobistego
 • W zakresie warstwy graficznej dowodu osobistego
 • W zakresie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
 • W zakresie form złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – brak wniosków składanych elektronicznie
 • W zakresie miejsca złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – usługa mobilna
 • W zakresie treści wniosku o wydanie dowodu osobistego, nowe powody ubiegania się o wydanie dowodu osobistego
 • Przeniesienie treści rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego do ustawy od dowodach osobistych
 • W zakresie potwierdzania tożsamości przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • W zakresie odbioru dowodu osobistego
 • W zakresie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
 • W zakresie zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 • W zakresie unieważniania dowodu osobistego
 • Katalog danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów osobistych
 • Przechowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych


Prowadzący

Agnieszka Plucińska – wieloletni pracownik administracji samorządowej, od 7 lat kierownik Działu Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Stale współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji opiniując projektowane zmiany z punktu widzenia JST. Jeden z członków grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki opracowującej zmian do aplikacji Źródło w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych. Uczestniczyła w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 1.0 w 2019 roku oraz brała udział w testach przedwdrożeniowych e-dowodu 2.0 wiosną 2021 roku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek socjologia, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskiem oraz Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
16 marca 2022
od 399.00
12 maja 2022
od 399.00
06 lipca 2022
od 399.00
01 września 2022
od 399.00
08 listopada 2022

Podobne szkolenia