Wideoszkolenie: Indywidualny Plan Działania

Indywidualny Plan Działania w PUP w ujęciu praktycznym – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD. Tworzenie, monitorowanie, ewaluacja oraz warunki zakończenia IPD. Jak skutecznie diagnozować motywację klienta oraz jak postępować z osobą, która rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Praktyczne wskazówki podczas przygotowywanie IPD na odległość

od 429.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do osób zajmujących się obsługą klienta w zakresie planowania działań i prowadzenia współpracy . Do udziału zapraszamy w szczególności doradców klienta oraz doradców zawodowych w Powiatowych Urzędach Pracy, doradców zawodowych w WUP i OHP oraz osób świadczących doradztwo zawodowe w ramach projektów unijnych zakładających aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

Polepszenie umiejętności w zakresie stosowania metody IPD!
Celem szkolenia jest profesjonalizacja realizowanych działań na zajmowanym stanowisku pracy. Dowiedzą się Państwo jak skutecznie stworzyć IPD i poznają Państwo metodologię jego tworzenia, również podczas poradnictwa na odległość. Prowadząca przedstawi praktyczne wskazówki i przykłady rozwiązań dla problematycznych sytuacji, które pojawiają się w codziennej pracy. Powie także o dostępnych formach wsparcia, dokumentowaniu i modyfikacji IPD oraz narzędziach do kontroli klientów.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jak powinny być robione modyfikacje? Tylko w wersji papierowej, czy elektronicznej? A może oba sposoby są poprawne? Kiedy należy modyfikować plan? W jakich sytuacjach?
• Jak wygląda kontrola IPD? Co jest wtedy sprawdzane, kontrolowane? Czy kontrole muszą być zapowiedziane?

• Czy są jakieś wytyczne co do liczby i terminów kontaktów z doradcą klienta?

• Jakie są sposoby postępowania w sytuacji przerwania IPD, odmowy udziału w IPD, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia z tytułu urodzenia dziecka i in.?

• Jak postępować z osobą, które rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Czy da się to zweryfikować?

• IPD dla osób oddalonych od rynku pracy i osób niezainteresowanych wsparciem PUP – jakie są przykłady takich rozwiązań?

• Przygotowanie do opracowania IPD – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Poza prezentacją otrzymają Państwo materiały ściśle związane z poszczególnymi zagadnieniami. Dodatkowo spis literatury i wykaz linków do publikacji online.

Szczegółowy program szkolenia:

• Jaka jest rola doradcy klienta? Jakie powinien mieć cechy? Jakie są jego zadania i jakie ma znaczenie w procesie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych?

• Jaki jest związek ustawowego IPD z planem działania przygotowywanym przez doradców zawodowych?

• IPD jako zadanie ustawowe – omówienie podstaw prawnych

• Jakie są wytyczne zawarte w protokołach pokontrolnych?

• Przygotowanie do opracowania IPD – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD

• Jak zachęcić klientów do realizacji IPD?

• Jak postępować z osobą, które rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Czy da się to zweryfikować?

Elementy IPD

• Na czym polega metodologia tworzenia IPD w doradztwie zawodowym?

• Jaka jest geneza IPD? – historia i doświadczenia na gruncie krajowym i zagranicznym

• Jakie cechy musi posiadać dobry plan?

• W jaki sposób zaplanować i prowadzić ewaluację IPD?

• Jakie są główne przepisy IPD?

• Jak odróżnić cele główne od szczegółowych w trakcie planowania?

• Co powinno być warunkiem zakończenia IPD?

• Co stanowi termin zakończenia?

• Czy podjęcie pracy może stanowić zakończenie IPD?

• Jakie są dostępne formy wsparcia i terminy ich realizacji?

• Jakie działania powinna podjąć osoba do samodzielnej realizacji?

• Czy są jakieś wytyczne co do liczby i terminów kontaktów z doradcą klienta?

• Jaki jest związek między planowaniem a zarządzaniem sobą w czasie?

• Którą z metod wspomagających zarządzanie sobą w czasie zastosować – zasadę Pareto, regułę 60/40, macierz Eisenhowera, technikę ALPEN?

Dokumentowanie IPD

• Jak prawidłowo powinno się potwierdzać udział osoby zarejestrowanej w przygotowaniu IPD? zatwierdzanie zmian, wydruki dokumentu

• Jak należy monitorować realizację IPD, w szczególności w zakresie liczby, terminów i form kontaktów, w tym kontaktów z innymi pracownikami PUP?

• Czy jest możliwość wprowadzenia narzędzia do kontroli klientów?

• Czy w IPD powinno się wpisywać, co ile dni mają się zgłaszać klienci? Czy da się dopilnować te terminy podczas pandemii?

• Jak wygląda kontrola IPD? Co jest sprawdzane, kontrolowane?

• Czy kontrole zawsze są zapowiedziane?

• Na co zwracać uwagę wiedząc, że taka kontrola się odbędzie?

Modyfikacja IPD – przykłady sytuacji wymagających wprowadzenie zmian

• IPD dla osób oddalonych od rynku pracy i osób niezainteresowanych wsparciem PUP – jakie są przykłady takich rozwiązań?

• Jak powinny być robione modyfikacje? Tylko w wersji papierowej, czy elektronicznej? A może oba sposoby są poprawne?

• Kiedy należy modyfikować plan? W jakich sytuacjach?

• IPD dla osoby ze statusem poszukującego pracy

• Jak identyfikować problemy zawodowe klienta?

• Jak analizować możliwości i ograniczenia klienta?

• Jak diagnozować motywację klienta do realizacji przyjętych działań?

• W jaki sposób przygotowywać plany na odległość?

• Jak dostosować plan do indywidualnych potrzeb klienta?

• Co w sytuacji gdy osoba chce szkolić się w innej dziedzinie, bo zdobyła jakieś dodatkowe kwalifikacje?

• IPD w systemie informatycznym i jego obsługa przez doradców klienta oraz pracowników merytorycznych realizujących poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy – zasady wprowadzania i uzupełniania poszczególnych zapisów.

• Jakie problemy występują bądź mogą wystąpić w pracy doradców klienta?

• Jakie są sposoby postępowania w sytuacji przerwania IPD, odmowy udziału w IPD, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia z tytułu urodzenia dziecka i in.?

• Praktyczne wskazówki w zakresie zapisów w IPD, przygotowania IPD na odległość, współpracy doradcy klienta z osobami zarejestrowanymi w ramach IPD.

Prowadzący

Jadwiga Burda – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, od 2008 roku kierownik działu odpowiedzialna za poradnictwo zawodowe i obsługę osób zarejestrowanych, doktor nauk humanistycznych, wykładowca i dydaktyk.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
17 czerwca 2021
od 429.00
13 sierpnia 2021
od 429.00
04 października 2021
od 429.00
17 listopada 2021
od 429.00
30 grudnia 2021