Wideoszkolenie: Ewidencja ludności - zmiany w ustawie

Jak udostępniać dane osobowe z rejestru PESEL? Na co trzeba uważać i jak uniknąć konsekwencji, jeśli klient wykazał fałszywy interes prawny, a dane zostały udostępnione? Jak zawiesić e-dowód? Jak nadać numer PESEL osobie spoza UE, a jak dziecku, które urodziło się za granicą?


Praktyczne warsztaty PCC POLAND dla urzędników pracujących w Ewidencji Ludności, jak również dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego

Uwaga! Zmiany w ustawie o ewidencji ludności po 1 lipca 2019 roku!

Podczas warsztatów wyjaśnimy kwestię udostępniania danych z rejestru PESEL, jakie zmiany zaszły w ŹRÓDLE oraz jak weryfikować dokumenty od osób fizycznych, które wnioskują o udostępnienie danych. Omówimy również kwestie związane z liczeniem czasu pobytu obcokrajowców spoza UE na terenie Polski, oraz jak nadać numer PESEL cudzoziemcom. Dowiedzą się Państwo również, jak zawieszać nowe e-dowody oraz co się dzieje po czasie 14 dni od zawieszenia dowodu

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na jakich zasadach można udostępniać dane z rejestru PESEL? Komu można takie dane udostępnić?
 • Jak weryfikować interes prawny?
 • Jeżeli o udostępnienie danych wnioskuje jednostka podległa, a burmistrz ma decyzję teletransmisyjną, czy dla jednostki podległej urząd ma udostępnić te dane, czy nie?
 • Jeżeli udostępnimy dane osobowe np.: komornikowi i dłużnik złoży skargę lub pozew o to, że urzędnik udostępnił dane, to jak zachować się w takiej sytuacji? Na co się powoływać, żeby się obronić i uniknąć kary?
 • Jeśli ktoś ma interes prawny w udostępnieniu danych członka swojej rodziny, to jak ma ten interes wykazać i jak ma go udokumentować? Czego urzędnik musi wymagać od takiej osoby?
 • Jak zawiesić e-dowód? Na jaki czas można zawiesić e-dowód? W jakich sytuacjach można zawiesić e-dowód?
 • Jak nadać numer PESEL pracownikowi spoza UE, który został zgłoszony do urzędu „po czasie” tj. po upłynięciu wizy, pieczątka wjazdu także jest już nieważna? Jak nadać numer PESEL dziecku, które urodziło się za granicą i chce wrócić do Polski i otrzymać numer PESEL?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Na jakich zasadach można udostępniać dane z rejestru PESEL? Komu nie można udostępniać danych z rejestru PESEL? Jakie dane można udostępnić, a jakich nie można?

 • Jakie są procedury w udostępnianiu danych osobowych w świetle nowych przepisów? Komu można udostępniać dane z rejestru PESEL? Komu absolutnie nie można udostępnić danych z rejestru PESEL? Czy podczas udostępniania danych należy udostępniać też numer PESEL, jeśli tak to komu ten numer można udostępnić, a komu można udostępnić dane bez numeru PESEL?
 • Czy jeśli jakiś podmiot miał wydaną decyzję teletransmisyjną to czy można mu udostępnić dane?
 • Sąd posiadał decyzję teletransmisyjną, ale nastąpiła awaria wewnętrznego systemu sądu i zwrócił się do urzędu o udostępnienie danych, co w takim przypadku? Czy wtedy można im te dane udostępnić? Czy należy wydać decyzję odmowną?
 • Jeżeli o udostępnienie danych wnioskuje jednostka podległa, a burmistrz ma decyzję teletransmisyjną, czy dla jednostki podległej urząd ma udostępnić te dane, czy nie?
 • Czy jeśli burmistrz ma decyzję teletransmisyjną, to czy może upoważnić urzędników do korzystania z tej decyzji i wglądu do ewidencji numerów PESEL? Czy pracownicy muszą się osobno starać o decyzję teletransmisyjną? A jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Wojewoda ma wydaną decyzję teletransmisyjną, a jeden z wydziałów w urzędzie wojewódzkim zwrócił się do urzędu o udostępnienie danych – co w takim przypadku, czy można udostępnić dane temu wydziałowi? Wydział nie ma decyzji teletransmisyjnej, ale wojewoda ma, jakie postanowienie należy wtedy podjąć i jak je wydać? Jak je uzasadnić?
 • Jeżeli udostępnimy dane osobowe np.: komornikowi i dłużnik złoży skargę lub pozew o to, że urzędnik udostępnił dane, to jak w takiej sytuacji się zachować? Na co się powoływać żeby się obronić i uniknąć kary?
 • Co w przypadku jeśli dana osoba / podmiot okazał dokumenty, aby udostępnić dane, zostały one udostępnione, a potem się okazuje, że dana osoba okazała złe / fałszywe dokumenty? Jak wtedy uniknąć konsekwencji i kary?
 • Jakich dokumentów uwierzytelniających należy żądać od osoby, która ubiega się o udostępnienie danych kogoś z rodziny? Jak weryfikować okazany przez nią interes prawny? Czy urzędnicy mają pobierać te dokumenty i trzymać je w teczkach razem z udostępnieniem danych, czy mają być tylko do wglądu? Jeśli takie dokumenty należy zachować to przez ile czasu? Jak je archiwizować?
 • Ile dokumentów uwierzytelniających należy wymagać od osoby, która ubiega się o udostępnienie danych kogoś z rodziny?
 • Jeśli ktoś ma jakiś interes prawny w udostępnieniu danych członka swojej rodziny, to jak ma ten interes wykazać i jak ma go udokumentować? Czego urzędnik musi wymagać od takiej osoby?
 • Czego ma wymagać urzędnik od osoby prywatnej potrzebującej numeru PESEL do wniosku sądowego?
 • Jakich dokumentów ma wymagać urzędnik od osoby fizycznej, wnioskującej o udostępnienie danych danej osoby, ponieważ potrzebuje ich do postępowania sądowego? Co rozumie się przez pojęcie „interesu prawnego”?
 • Czy aby udostępnić dane wystarczy oświadczenie od osoby fizycznej o tym, że potrzebuje tych danych do sprawy spadkowej w sądzie, czy potrzebne jest potwierdzenie od sądu o tym, że takie dane są niezbędne do założenia sprawy?
 • Jakich dokumentów wymagać od osoby prywatnej, jeśli chce uzyskać dane osobowe jej biologicznego ojca, a w tym momencie ma inne nazwisko?
 • Jakich dokumentów wymagać, gdy wnioskującym o udostępnienie danych jest ZUS?
 • Co, jeśli firma, które wykonuje badania profilaktyczne prosi o udostępnienie danych? Co musi okazać, aby takie dane im udostępniono?
 • Komu urzędnik może udostępnić dane? Czy urzędnik z wydziału ewidencji ludności może udostępnić dane osobie z innego wydziału bez żadnych upoważnień?
 • Jeżeli pracownicy różnych referatów, czy departamentów potrzebują do swoich postępowań danych osobowych obywateli, to jak mogą uzyskać dostęp do rejestru mieszkańców lub rejestru numerów PESEL?
 • Jak będzie wyglądało udostępnianie z rejestru PESEL, gdy ktoś z Krakowa będzie chciał, aby urząd w Rzeszowie udostępnił mu dane kogoś ze Szczecina?
 • Co w przypadku, gdy dany podmiot zaznaczy we wniosku, że chce otrzymać dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL? Udostępnić i z jednego, i drugiego? Czy tylko z jednego? A jeśli tak, to z którego i na jakiej podstawie?
 • Czy od lipca będzie można udostępniać dane tylko z rejestru PESEL, czy też dalej będzie funkcjonowało udostępnianie danych z rejestru mieszkańców?
 • W jaki sposób będzie działał licznik 300 udostępnień? Czy urzędnicy mają sami „ręcznie” liczyć te udostępnienia dla danego podmiotu, czy będzie do tego jakiś program?
 • Komu nieodpłatnie będzie można udostępnić dane z rejestru PESEL, a kto będzie musiał za to zapłacić? Od czego to zależy?

2. Jak nadać numer PESEL cudzoziemcom spoza UE? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jak nadać numer PESEL dziecku, które urodziło się poza granicami Polski? Jak liczyć czas pobytu obcokrajowców spoza UE? Zaświadczenia wielojęzyczne

 • Jak nadać numer PESEL dziecku Polaków, które urodziło się na terenie innego kraju i chcą wrócić do Polski i nadać dziecku numer PESEL? Jakie dokumenty są wymagane przy nadawaniu numeru PESEL dziecku urodzonemu za granicą?
 • Jak nadawać numer PESEL osobom zmarłym, które żyły jeszcze w czasach, gdy tego numeru nie nadawano, a obecnie toczy się postępowanie spadkowe dotyczące tej osoby?
 • Jak nadawać numer PESEL cudzoziemcom spoza UE, a jak cudzoziemcom z UE? Jakie są różnice i na co trzeba uważać?
 • Czy jeżeli obcokrajowiec nie ma meldunku w Polsce, to można nadać mu numer PESEL? Którym cudzoziemcom można nadać PESEL?
 • Jak nadać numer PESEL obcokrajowcowi, który przyszedł do urzędu „po czasie”?
 • Co w przypadku, gdy pracodawca chce, aby na „już” nadać numer PESEL pracownikowi z zagranicy, ponieważ bez numeru PESEL nie może wystawić PIT-u? Na podstawie jakich przepisów można nadać numer PESEL takiej osobie? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak nadać numer PESEL pracownikowi spoza UE, który został zgłoszony do urzędu „po czasie” tj. po upłynięciu wizy, pieczątka wjazdu także jest już nieważna?
 • Na jakiej podstawie osoba spoza UE może przebywać na terenie Polski?
 • Jak liczyć czas pobytu cudzoziemców na terenie Polski? Jak liczyć na podstawie wizy, a jak liczyć na podstawie paszportu zwykłego lub biometrycznego?
 • Czy czas pobytu należy liczyć od dnia przyjazdu do Polski, czy od dnia wbicia pieczęci od wojewody? Czy od dnia zgłoszenia się obcokrajowca do urzędu?
 • Jak liczyć czas pobytu cudzoziemców spoza UE kiedy mają Wizę również do innych krajów UE i mogą też przebywać poza granicami Polski?
 • Jak długo cudzoziemiec spoza UE może przebywać na terenie Polski jeśli ma na wniosku wbitą pieczęć z urzędu wojewódzkiego, że stara się o kratę pobytu tymczasowego lub stałego?
 • Czy pieczęć od wojewody, potwierdzająca staranie się obcokrajowca o kartę pobytu, jest podstawą prawną do nadania numeru PESEL?
 • Co jeśli obywatel kraju, który nie należy do UE, złoży wniosek o kartę pobytu tymczasowego? Czy można go zameldować na okres wydawania decyzji o karcie pobytu? Ile jest czasu na wydanie karty pobytu: 6 miesięcy, 9 miesięcy? Co, jeśli jest 6 miesięcy, a urzędnik zameldował kogoś na 9 miesięcy? Co, jeśli wniosek o kartę pobytu zostanie odrzucony przez wojewodę?
 • Jak pisać zaświadczenia i odpisy wielojęzyczne? Co w przypadku, gdy obywatel złoży wniosek do urzędu i chce otrzymać zaświadczenie w języku obcym?
 • Jak powinny wyglądać wnioski o zaświadczenie w języku obcym, skąd mogą wpływać wnioski? Czego urząd powinien wymagać od obywatela, czego obywatel może żądać od urzędu?
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady Unii 2016/11/95 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli, przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów w urzędach w UE i zmieniające rozporządzenie unijne nr 1024/2012

3. Jak archiwizować koperty dowodowe? Czy dowody kategorii B należy oddać do archiwum 50 od wydania pierwszego dowodu, czy 50 lat po śmierci właściciela dowodu?

 • Czy trzeba wyjmować wszystkie spinacze biurowe przed włożeniem dokumentów do teczki kwasoodpornej?
 • Jak segregować koperty dowodowe? Jak układać wnioski dowodowe w kopertach?
 • Czy trzeba układać od pierwszego dowodu z dołu, czy pierwszy dowód ma być na górze? W jakiej kolejności układać wnioski?
 • Jak powinny być zarchiwizowane załączniki do wniosków?
 • Czy pierwsze dowody kategorii B należy oddać do archiwum 50 lat od wydania pierwszego dowodu, czy 50 lat po śmierci obywatela?
 • Czy cała dokumentacja dotycząca jednej osoby ma być w jednej teczce kwasoodpornej?
 • Co robić z nieodebranymi dowodami osobistymi? Czy gdzieś je przechowywać? Jak długo je przechowywać?
 • Gdzie i kiedy należy odsyłać nieodebrane dowody osobiste? Czy należy robić wykaz nieodebranych dowodów osobistych?
 • Jak przygotować się do kontroli z Archiwum Państwowego?
 • Jak przekazywać i opisywać koperty dowodowe osób zmarłych?

Prowadzący

Paweł Kampa - praktyk, pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola; do jego obowiązków należy udostępnianie danych osobowych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców, zajmuje się również dowodami osobistymi; poprzednio pracował w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; doświadczony szkoleniowiec, członek organów spółek prawa handlowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia