Wideoszkolenie: Eksploatacja wodociągów

Jak uniknąć strat wody na sieci? Jak wcześnie wykryć awarię i jak najszybciej ją zlikwidować? Jak wykryć i zlikwidować nielegalne przyłącza? Jak eksploatować sieć wodociągową?


Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminy oraz zakładów wodociągowych, którzy zajmują się eksploatacją wodociągów

Jak monitorować sieć wodociągową? Jak wykryć awarie i nielegalne przyłącza?

Podczas praktycznych warsztatów omówimy kwestie dotyczące wyszukiwania ilikwidacji nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowej. Przedstawimy metody zmniejszania strat na wodzie oraz wczesnego wykrywania i naprawiania awarii. Powiemy jak eksploatować sieć wodociągową w jak najbardziej ekonomiczny sposób

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza? Czy należy mu się grzywna? Jak to wyliczyć?
 • Jakie są sposoby, aby zmniejszyć straty na wodzie?
 • Jak szybko wykryć awarię na sieci wodociągowej? Czy można zlikwidować awarię bezwykopowo?
 • Jak zmniejszyć koszty eksploatacji wodociągów? Jak dbać o wodociągi?
 • Czy można dokonać renowacji sieci wodociągowej bez projektowania tym samym zmniejszając koszty?
 • Jakie są formy likwidacji awarii na sieci wodociągowej?
 • W jaki sposób wykryć nielegalne przyłącza?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak zmniejszyć koszty eksploatacji wodociągów? Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat?

 • Jak wykrywać awarie na sieciach wodociągowych zanim woda wypłynie na wierzch?
 • Jak regulować ciśnienie na sieciach wodociągowych?
 • Jakie są metody wczesnego wykrywania awarii na sieci wodociągowej? Jak działają?
 • Jakie są technologie monitorowania sieci wodociągowej? Jak je stosować? Czy są one opłacalne?
 • Jak strefować wodociągi w celu monitorowania sieci i wczesnego wykrywania awarii?
 • W jaki sposób jak najszybciej zlikwidować awarię?
 • Jak bezwykopowo zlikwidować awarię na sieci?
 • W jakich miejscach na wodociągu może występować potencjalna awaria?
 • Jakie są procedury usuwania awarii? Jak zabezpieczyć miejsce awarii?
 • Jak zlikwidować awarię pod względem ruchu kołowego lub pieszego?
 • Czy właściciel działki, gdzie biegnie wodociąg może nie wyrazić zgody na naprawę awarii, bo nie widzi jak woda wypływa?
 • Co w przypadku jeśli właściciel działki nie wyrazi zgody na naprawę wodociągu?
 • Jak uzyskać zgodę od właściciela działki na likwidację awarii?
 • Czy można wejść na działkę bez pisemnej zgody właściciela celem usunięcia awarii?
 • Czy wystarczy poinformować pisemnie właściciela działki, że będą na jego działce przeprowadzane roboty w celu usunięcia awarii? Czy może wystarczy poinformować go telefonicznie?
 • Czy jest jakiś przepis, który chroni urzędnika jeśli wejdzie na teren prywatny bez zgody właściciela celem usunięcia awarii?
 • Jakie są metody likwidacji awarii? Jakie są formy usuwania awarii?
 • Jak działają opaski naprawcze? Jak działają przewierty sterowane, przeciski, rękawy?
 • Czy bardziej opłaca się wymienić odcinek sieci wodociągowej, czy lepiej użyć opaski naprawczej? W jakich sytuacjach bardziej opłaca się wykorzystać opaskę, a w jakich wymianę?
 • Czy można dokonać renowacji sieci wodociągowej bez projektowania tym samym zmniejszając koszty?
 • Jak modernizować sieć wodociągową? Jak bezwykopowo modernizować sieć wodociągową?
 • Jak wykonać renowację starego wodociągu bezwykopowo?
 • Czy są jakieś dofinansowania na modernizację sieci wodociągowej?
 • Jakie są sposoby wymiany wodociągów?
 • Jak utrzymać sieć wodociągową w dobrym stanie? Jak poprawnie eksploatować sieć wodociągową? Jak dbać o sieci wodociągowe?
 • Jak użytkować sieć wodociągową w sposób najbardziej ekonomiczny?
 • Co zrobić w celu zmniejszenia strat na wodzie? Jak to zrobić?
 • Jak monitorować sieć wodociągową? Jakie są najnowsze technologie monitorowania sieci wodociągowej?
 • Jak powinna wyglądać konserwacja starych wodociągów?
 • Czy stare, uszkodzone wodociągi lepiej naprawić, czy zbudować nowe?
 • Jak uszczelniać stare wodociągi w zabudowie staromiejskiej? Jak naprawiać stare wodociągi?
 • Jakie są sposoby na minimalizację czasu zamknięcia wodociągów na czas ich uszczelniania?
 • Jak najekonomiczniej wymieniać stare rury wodociągowe?
 • Jak prowadzić diagnostykę sieci wodociągowej pod względem wykrywania awarii?
 • Czym są magnesy neodymowe i jak sobie z nimi poradzić w przypadku kradzieży na wodzie?
 • Jakie technologie bezwykopowe stosować przy renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?
 • Jakie są metody diagnostyki sieci wodociągowej a jakie sieci wodociągowej? Które metody najlepiej się sprawdzają w określonych warunkach?
 • Jakie urządzenia stosowane do diagnostyki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są najbardziej efektywne w wykrywaniu awarii?
 • Czy wymagać inspekcji TV przy dokumentach odbiorowych sieci kanalizacyjnej?

2. Jakie są metody wykrywania nielegalnych przyłączy? Jak poradzić sobie jeśli mieszkańcy zakładają ma wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?

 • Jak wykryć nielegalne przyłącza? Na co zwrócić uwagę?
 • Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy? Jak stosować je w praktyce?
 • Jak można zlikwidować nielegalne przyłącza?
 • Co, jeśli właściciel posesji nie chce wpuścić pracowników, aby usunęli nielegalne przyłącze?
 • Jak udowodnić właścicielowi nielegalnego przyłącza ile wody zużył?
 • Co, jeśli mieszkańcy mają spływ na wody opadowe do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnia ścieków nie może nadążyć z oczyszczaniem podczas dużej ulewy?
 • Jak sprawdzić, czy ktoś ma spływ wody opadowej do kanalizacji sanitarnej?
 • Co jeśli ktoś kradnie wodę z hydrantów?
 • Co jeśli straż pożarna naużywa wody z hydrantów do gaszenia pożarów?
 • Jak współpracować ze strażą pożarną?
 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?
 • Jak walczyć z kradzieżami na wodomierzach jednostrumieniowych?

Prowadzący

Janusz Bystrzyński – wieloletni praktyk, od ponad 30 lat pracownik Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Zajmuje się gospodarką wodno-ściekową, a także gospodarką odpadami. Posiada doświadczenie w eksploatacji oraz w przygotowaniu i realizacji inwestycji wod.-kan. i gospodarki odpadami. Absolwent Politechniki Wrocławskiej; uczestnik studiów podyplomowych, szkoleń i konferencji z dziedziny inżynierii środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia