Wideoszkolenie: Egzekucja w PUP

Egzekucja w Powiatowych Urzędach Pracy – zwroty związane z obsługą tarczy COVIDowej, procedura umarzania starszych pożyczek oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych. Co zmieniło się od lipca oraz jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Co robić w przypadkach gdy dłużnik nie spłaca? Czy dłużnik może oddać koszty całego procesu ściągania należności? Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?


Szkolenie skierowane do osób zajmujących się egzekucją świadczeń pieniężnych nienależnie pobranych z PUP, specjalistów ds. ewidencji.

Zwroty związane z obsługą tarczy COVIDowej!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Co zmieniło się od lipca oraz jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy?
  • Co robić w przypadku jeśli dłużnik nie spłaca? Jaki jest sposób naliczania odsetek? Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?
  • Sytuacja: Pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
  • Co zrobić, gdy pojawia się nienależnie pobrane świadczenie a osoba nie żyje? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
  • Jak powinno przebiegać postępowanie umarzające? Kiedy można umorzyć należność częściowo a kiedy całościowo?
  • Co zrobić, żeby dłużnik oddawał koszty całego procesu ściągania należności? Czy jest to w ogóle możliwe?
  • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?

Szczegółowy program szkolenia:

Tytuły wykonawcze – co zmieniło się od lipca?

• Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy?

• Wzory tytułów wykonawczych

• Jakie są rodzaje tytułów wykonawczych?

• Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności można wykonać?

• W jaki sposób wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji?

• Czy wiadomo kiedy i czy zmienią się tytuły wykonawcze z formy papierowej na elektroniczną? Jakie kryteria powinny spełniać urzędy? Jakie będą wymagania?

• Jak przygotować urząd na elektronizację?

Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?

• Sytuacja: Pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?

• Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?

• W jakim przypadku można żądać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?

• Zwroty związane z obsługą tarczy COVIDowej

• Co zrobić gdy pojawia się nienależnie pobrane świadczenie a osoba nie żyje?

• Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?

• Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?

• Co zrobić, gdy dłużnik brał pieniądze w opiece społecznej i w pup, ale nie ma dochodów, a komornik umarza sprawę, ponieważ dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP?

• Co zrobić z długami kilkakrotnie oddawanymi do komornika, szczególnie w kwestii działalności gospodarczej?

• Jak powinny wyglądać zwroty od osób bezrobotnych?

• Jak powinny wyglądać zwroty przez instytucję (np. ZUS)?

• Jak tworzyć raporty?

Co robić w przypadku jeśli dłużnik nie spłaca?

• Jak naliczać odsetki?

• Jaki jest sposób naliczania odsetek?

• Jak podczas pandemii rozwiązać kwestię wezwania do sądu?

• Co należy zrobić gdy kilka razy zostało wysłane upomnienie i nie ma żadnej informacji zwrotnej?

• Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?

• Co ile czasu można wysyłać upomnienia?

• Procedura od wezwania do zapłaty do przekazania wniosku egzekucyjnego

• Kiedy i w jakich sytuacjach można wydłużyć termin spłaty?

• Do ilu lat można żądać zwrotu?

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych

• Co zrobić żeby dłużnik oddawał koszty całego procesu ściągania należności? Czy jest to w ogóle możliwe?

• W jakich terminach można żądać zwrotu?

• Czy można wysyłać kilkukrotne ponaglenia?

• Kiedy należy oddać sprawę do komornika?

• Jakie są okresy przedawnień w postępowaniach cywilnych?

• Co jeśli osoba umiera a jest to w egzekucji w Urzędzie Skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?

• Jak miałaby wyglądać procedura?

• Jak wygląda egzekucja sądowa przy współpracy z komornikami?

• Jakich terminów należy dochować?

• Sytuacja: Strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które tego nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można żądać zwrotu?

• Czy jeśli w urzędzie są zwroty zasiłków to czy są one zwracane w kwocie brutto czy netto?

• Jak wygląda kwestia nienależnie pobranych świadczeń przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczenia?

• Który organ powinien być tym pierwszym właściwym, który będzie dochodził zwrotu?

• Co jeśli w jednym miesiącu osoba ma wypłacone 2 świadczenia a powinno być wypłacone tylko 1?

• Co zrobić aby uniknąć przedawnień gdy sprawa jest w toku?

Jak umarzać starsze pożyczki?

• Co jeśli są nieściągalne?

• Jak powinno przebiegać postępowanie umarzające?

• Kiedy można umorzyć należność częściowo a kiedy całościowo?

• W jakim trybie rozpatrywać wnioski o umorzenie?

• Jakie są przesłanki do odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń?


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia