Wideoszkolenie: Egzekucja opłaty śmieciowej

Jak skutecznie windykować oraz egzekwować opłatę śmieciową? Jak radzić sobie z problematycznymi sytuacjami? Z czym gminy mają największe problemy?


Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się windykacją oraz egzekucją opłaty śmieciowej

NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM ORAZ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE!!

Na naszym szkoleniu skupimy się na nowych przepisach Ustawy o utrzymaniu czystości w gminie oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Omówimy zagadnienia, które sprawiają najwięcej problemów urzędnikom m.in.: przedawnienia, egzekucja w przypadku śmierci dłużnika, wystawanie tytułów egzekucyjnych na współmałżonków

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy ponowne upomnienie spowoduje, że termin biegu przedawnienia będzie liczony od początku?
 • Urząd skarbowy nie poinformował urzędu gminy o umorzeniu postępowania, dopiero po jakimś czasie gmina się o tym dowiedziała – jak w takim przypadku liczyć termin przedawnienia?
 • Właściciel nieruchomości umiera, deklaracja była tylko na niego, urzędnicy wiedzą, że ktoś mieszka w tej nieruchomości, ale nie została złożona ponowna deklaracja. Mieszkaniec uchyla się od płacenia opłaty śmieciowej twierdząc, że nie jest on właścicielem nieruchomości – co gmina może zrobić? Jak zmienić taką sytuację? Czy można jakąś karę nałożyć na tego mieszkańca?
 • Jak gminy rozstrzygają następujący problem – tytuł ma konkretną kwotę, a urząd skarbowy potrąca sobie prowizję. Jak rozliczyć dany tytuł wykonawczy?
 • Osoba x wynajmowała mieszkanie i na nią została złożona deklaracja; gdy przeprowadziła się, powstała zaległość – czy jest ona zobowiązana do płacenia aż do dnia złożenia deklaracji korygującej? Czy można ściągnąć należność z właściciela nieruchomości? Czy właściciel może złożyć deklarację korygującą?
 • Osoba x deklaruje, że mieszka na ternie gminy, gmina wysyła upomnienia, ale urząd skarbowy informuje, że osoba x mieszka w Gdańsku – czy te wcześniejsze upomnienia są ważne? Czy gmina musi wysyłać nowe upomnienia na nowy adres do Gdańska?
 • Tytuł został wysłany do urzędu skarbowego, ale oni nie można ściągnąć należności, ponieważ dłużnik nie ma żadnych dochodów – co robić? Czy jest jakiś inny sposób ściągnięcia należności? Jak znaleźć dochód takiego dłużnika? Czy gmina może jakoś pomóc organowi egzekucyjnemu?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • aktualizacja tytułu wykonawczego
 • ograniczenie tytułu wykonawczego
 • informacja wierzyciela o zobowiązanym
 • zawiadomienie o wygaśnięciu zobowiązania
 • zawiadomienie o korekcie dokumentu (deklaracji)
 • zawiadomienie – przedawnienie zobowiązania pieniężnego


Szczegółowy program szkolenia:

1) PRZEDAWNIENIA– w jaki sposób można uniknąć przedawnień? Jak wyglądają pierwsze przedawnienia opłaty śmieciowej?


 • Czy ponowne upomnienie spowoduje, że termin biegu przedawnienia będzie liczony od początku?
 • Od kiedy liczyć datę faktycznego przedawnienia? Czy umorzenie postępowania przez organ egzekucyjny może być taką datą?
 • Co przerywa bieg przedawnienia? Na jakiej podstawie może być przerwany bieg przedawnienia? Czy muszą być podpięte jakieś dokumenty z egzekucji? Czy gmina musi mieć karty przedawnień?=
 • Urząd skarbowy nie poinformował urzędu gminy o umorzeniu postępowania, dopiero po jakimś czasie gmina się o tym dowiedziała – jak w takim przypadku liczyć termin przedawnienia?
 • Co robić jak płatności się przeterminowały? Jakie kroki gmina musi podjąć?
 • Zaległości i nadpłaty – kiedy się przedawniają? Odpisywać takie kwoty?
 • Kiedy i jak robić odpisy?
 • Co zrobić, jeżeli egzekucja jest nieskuteczna, a zbliża się termin przedawnienia?


2) EGZEKUCJA W PRZYPADKU ŚMIERCI DŁUŻNIKA – co gmina może zrobić, aby uprościć postępowanie spadkowe, aby szybciej ściągać należności?


 • Właściciel nieruchomości umiera, deklaracja była tylko na niego; urzędnicy wiedzą, że ktoś mieszka w tej nieruchomości, ale nie została złożona ponowna deklaracja a mieszkaniec uchyla się od płacenia opłaty śmieciowej twierdząc, że on nie jest właścicielem nieruchomości – co gmina może zrobić? Jak zmienić taką sytuację? Czy można jakąś karę nałożyć na tego mieszkańca?
 • Zmarł ojciec, córka i syn mieszkają w nieruchomości, nie było jeszcze postępowania spadkowego – czy mogą wystawić deklarację na siebie?
 • Jak wygląda zawieszenie odsetek w przypadku śmierci dłużnika?
 • Jedna osoba składa deklarację, zgłasza 4 osoby, umiera osoba składająca deklarację, przypisy idą dalej – co robić dalej? Czy urząd sam może skorygować deklarację?
 • Co robić, gdy jest nadpłata w przypadku śmierci dłużnika? Co robić, jeżeli tytuł został wysłany do organu egzekucyjnego, w międzyczasie dłużnik zmarł i nie da się ściągnąć zaległości? Czy odpisuje się takie należności?
 • Jeżeli nie ma postanowienia o nabyciu spadku, czy gmina musi czekać na przedawnienie wierzytelności, czy może wcześniej spróbować wyegzekwować należność?
 • Co jeżeli właściciel nieruchomości umiera, tylko na niego jest wystawiona deklaracja, a nie było jeszcze postępowania spadkowego?
 • Czy można przenieść zaległości na spadkobierców bez postanowienia sądu?
 • Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?
 • Czy gmina musi czekać na postanowienie sądu, czy sama może przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jeżeli tak, jak to wygląda?
 • Jak zwrócić nadpłatę osoby zmarłej?
 • Jak znaleźć sposób na ściągnięcie należności ze spadkobierców?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą?
 • Czy w przypadku śmierci dłużnika, długi przechodzą na spadkobiercę? Co robić, jak nie ma informacji o spadkobiercy?
 • Co robić, gdy tytuł został wysłany do urzędu skarbowego i niespodziewanie dłużnik umiera? Co się wtedy dzieje?
 • Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego – czy umarzać takie postępowanie? Jak skutecznie zmusić spadkobierców do płacenia należności?
 • Co zrobić, gdy nie ma spadkobierców, nikt się nie zgłasza po spadek?
 • Jakie są koszty takiego postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci dłużnika?


3) DEKLARACJE– jak powinna wyglądać weryfikacja?


 • Osoba x wynajmowała mieszkanie i na nią została złożona deklaracja; gdy przeprowadziła się, powstała zaległość – czy jest ona zobowiązany do płacenia aż do dnia złożenia deklaracji korygującej? Czy można ściągnąć należność z właściciela nieruchomości? Czy właściciel może złożyć deklarację korygującą?
 • Kogo obciążyć opłatą za śmieci – tylko właściciela, czy może to być np. użytkownik bądź najemca?
 • Co zrobić, aby nakłonić właściciela nieruchomości do wpisania siebie na deklarację?
 • Czy można wystawić upomnienia na małżonka, jeżeli deklaracja jest wystawiona tylko na jednego ze współmałżonków?
 • Czy na deklaracji koniecznie musi być wystawiony tylko właściciel nieruchomości, czy może to być np. posiadacz nieruchomości?
 • W deklaracji jest właściciel nieruchomości, wyjechał za granicę, wynajął komuś nieruchomość, opłata nie jest płacona, powstają zaległości – co robić? Jak ściągnąć taką należność?
 • Jak wygląda egzekucja na wspólnotę mieszkaniową? Czy tytuł wykonawczy trzeba wystawić na zarząd? Czy deklarację można wystawić na zarząd?
 • Nieruchomości niezamieszkałe w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi - Kto składa deklaracje? Jak wygląda egzekucja wobec przedsiębiorcy? Do kogo skierować upomnienie i tytuł wykonawczy?


4) EGZEKUCJA– jak skutecznie wyegzekwować należności? Czy gmina może pomóc organowi egzekucyjnemu w trakcie egzekucji? Co robić, aby egzekucja była skuteczniejsza?


 • Na deklaracji została wpisana żona, która nie pracuje, do urzędu skarbowego został przesłany tytuł, ale urząd nie może ściągnąć należności – co zrobić, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne z męża?
 • Jest kilku właścicieli na jednej nieruchomości – jak ustalić, kto ma zapłacić zaległości?
 • Co robić z mieszkańcem, który nie płaci należności, organ egzekucyjny nie może ściągnąć należności, bo dłużnik mówi, że nie ma dochodów, ale urzędnicy wiedzą, że dłużnik kłamie i nie wie jak to udowodnić?
 • Osoba najmująca – widnieje jako osoba zobowiązana do płacenia opłaty śmieciowej, ale powstały zaległości – czy gmina może ściągnąć zaległości z właściciela?
 • Tytuł został wysłany do urzędu skarbowego, ale oni nie można ściągnąć należności, ponieważ dłużnik nie ma żadnych dochodów – co robić? Czy jest jakiś inny sposób ściągnięcia należności? Jak znaleźć dochód takiego dłużnika? Czy gmina może jakoś pomóc organowi egzekucyjnemu?
 • Jak szukać dłużnika w kraju – wynajmował mieszkanie, na deklaracji był zaznaczony, że płaci opłatę, ale potem się wyprowadził i nie podał nowego adresu zamieszkania – co gmina może zrobić w takiej sytuacji? Jak znaleźć takiego dłużnika? Gdzie szukać informacji o nim?
 • Co robić, gdy była licytacja, ale nadal są długi?
 • Umorzenie egzekucji przez organ egzekucyjny z powodu nieściągalności należności – jak wszcząć ponowne postępowanie? Jak szukać dochodów u dłużnika?
 • Czy można robić odpisy po umorzeniu?
 • Zbieg egzekucji – czy za każdym razem, gdy komornik wyegzekwuje należność, nawet małą, np. 5 zł, to czy gmina musi o tym powiadamiać urząd skarbowy? Czy można poczekać aż ta zebrana należność będzie większa?
 • Jeżeli mieszkańcy nie płacą za śmieci i są duże zaległości, to czy gmina może rozwiązać umowę z firmą wywożącą śmieci?
 • Co, jeżeli mieszkaniec płaci w starej stawce a nie w nowej, pomimo tego, że otrzymał zawiadomienie o zmianie stawki?
 • Czego urząd gminy może wymagać od urzędu skarbowego? O co i na jakim etapie mogą pytać urząd skarbowy?
 • Współpraca z organem egzekucyjnym – jakich informacji gmina może wymagać od organu egzekucyjnego?
 • Jakie prawa ma wierzyciel w stosunku do organu egzekucyjnego?
 • Jak zrobić umorzenie za rok 2013 i 2014?
 • Jakie są koszty egzekucyjne? Kiedy pokrywa je wierzyciel?
 • Za co naliczają się koszty egzekucyjne?
 • Jakie są inne środki egzekucyjne, oprócz egzekucji z nieruchomości?
 • Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty?
 • Hipoteka przymusowa – jak zakładać? Co jest potrzebne do założenia hipoteki? Jak wygląda cała procedura?
 • Jak ściągnąć należność z osoby, która nie ma żadnych dochodów? Co będzie z takimi należnościami?
 • Czy gminie opłaca się przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości ze śmieci?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości? Czy gmina może korzystać z takiego środka egzekucyjnego w przypadku egzekucji opłaty śmieciowej?
 • Czy można ściągnąć należności ze współmałżonka?
 • Jaki są koszty egzekucji z nieruchomości?
 • Urząd skarbowy wysyła postanowienie do gminy, że należność jest nieściągalna – co robić?
 • Jak prowadzić egzekucję, jeżeli ktoś nie złożył deklaracji po podwyżce?
 • Czy wpisywać hipotekę razem z podatkiem?
 • Jak znaleźć dochód lub źródło utrzymania dłużnika?
 • Czy gmina z urzędu może wszcząć egzekucję z nieruchomości? Jak to wygląda w praktyce?
 • Czy wniosek dłużnika o rozłożenie na raty wstrzymuje egzekucje? Kiedy wstrzymać postępowanie egzekucyjne?
 • Jak powinien postąpić organ w przypadku gdy podatnik uzyskał decyzję o umorzeniu zaległości? Co zrobić w zaistniałej sytuacji? Czy powinien zwrócić odsetki wraz z kosztami egzekucji?
 • Likwidacja należności nieściągalnych – umorzenie z urzędu czy na wniosek dłużnika? Dokumenty potwierdzające nieściągalność – egzekucja miękka – czy stosować? Kiedy ?


5) TYTUŁY EGZEKUCYJNE – jak właściwie wystawić tytuły egzekucyjne?


 • Wycofanie tytułu po zbiegu egzekucji od komornika – czy komornik sądowy może obciążyć gminę kosztami?
 • Czy można zmienić już wystawiony tytuł wykonawczy? Czy w takim przypadku należy wysyłać ponowne upomnienie?
 • Jak inne gminy rozstrzygają sytuację – tytuł ma konkretną kwotę, urząd skarbowy potrąca sobie prowizję ? Jak rozliczyć dany tytuł wykonawczy?
 • Co robić, gdy urząd gminy przesłał tytuł egzekucyjny do urzędu skarbowego, a tytuł leży tam przez jakiś czas lub postępowanie zostanie umorzone?
 • Umarł dany właściciel i pozostawił po sobie zaległości w opłacie śmieciowej, tytuł został przesłany do urzędu skarbowego, ale należność nie została ściągnięta – co robić w takiej sytuacji?
 • Jak w programie wystawiać tytuły egzekucyjne?
 • Jak wystawiać dalsze tytuły wykonawcze?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na małżonka lub współwłaściciela nieruchomości, gdy na deklaracji zapisana jest tylko jedna osoba?
 • Jak wpisywać tytuły wykonawcze we wspólnocie majątkowej?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez wcześniejszego upomnienia?
 • Elektroniczne tytuły – czy jeżeli przesłaliśmy tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną, to musimy przesyłać również w formie papierowej?
 • Jak wystawiać tytuł wykonawczy na osobę fizyczną prowadzącą działalność?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na małżonka, który nie jest opodatkowany, ale jest wpisany jako współwłaściciel nieruchomości?
 • Co dalej z umorzonymi tytułami?
 • Co musi zawierać tytuł, aby nie został zwrócony? Jakie są najważniejsze elementy?


6) POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE – wskazówki jak powinny wyglądać upomnienia. Co powinny zawierać?


 • Osoba x deklaruje, że mieszka na ternie gminy, gmina wysyła upomnienia, ale US informuje, że osoba x mieszka w Gdańsku – czy te wcześniejsze upomnienia są ważne? Czy gmina musi wysyłać nowe upomnienia na nowy adres do Gdańska?
 • Urzędnik wysłał upomnienie do Anglii ( miejsce pobytu właściciela nieruchomości), nie otrzymał żadnej odpowiedzi, nie otrzymali potwierdzenia odbioru upomnienia – co w takiej sytuacji gmina ma zrobić?
 • Czy organ uwzględni koszty upomnienia, jeśli między jego wysłaniem a doręczeniem podatnik uregulował zaległość?
 • Kiedy trzeba wysyłać upomnienia?
 • Kiedy naliczać koszty upomnienia?
 • Jak ustalać wysokość upomnień?
 • Czy są sytuację, w których nie trzeba wysyłać upomnień?
 • Co powinno zawierać upomnienie? Jakie są najważniejsze elementy?
 • Czy gmina powinna pobierać koszty upomnienia w dniu, w którym dłużnik odebrał upomnienie?
 • Czy jest jakaś minimalna kwota na którą można wystawić upomnienie?
 • Jak często można przesyłać upomnienia?


WZORY PISM

 • · wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • · aktualizacja tytułu wykonawczego
 • · ograniczenie tytułu wykonawczego
 • · informacja wierzyciela o zobowiązanym
 • · zawiadomienie o wygaśnięciu zobowiązania
 • · zawiadomienie o korekcie dokumentu (deklaracji)
 • · zawiadomienie – przedawnienie zobowiązania pieniężnego
 • · zawiadomienie – zawieszenie postępowania egzekucyjnego w związku z odroczeniem terminu płatności/rozłożeniem należności na raty
 • · zawiadomienie – umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • · zawiadomienie – zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na śmierć zobowiązanego
 • · zawiadomienie – umorzenie postępowania egzekucyjnego – brak uprzedniego
 • · zawiadomienie – ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego
 • · zawiadomienie o uzyskanej informacji o zobowiązanym i jego majątku
 • · zawiadomienie – zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • · zawiadomienie – ustanie zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • · wniosek wierzyciela – zapytanie o przebieg postępowania egzekucyjnego
 • · żądanie wierzyciela wstrzymania postępowania z uwagi na wniesione powództwo
 • · wniosek wierzyciela – żądanie informacji i wyjaśnień
 • · żądanie wierzyciela w sprawie wydania postanowienia w sprawie odstąpienia od czynności egzekucyjnych
 • · żądanie wierzyciela wydania postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • · wniosek wierzyciela o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • · wniosek wierzyciela do sądu o wyjawienia majątku zobowiązanego
 • · wniosek wierzyciela do sądu o stwierdzenie nabycia spadku
 • · pismo do sądu o udzielenie informacji w sprawie nabycia spadku
 • · wniosek o zgodę na korzystanie z sms i e-maila zobowiązanego
 • · postanowienie o utracie tytułu wykonawczego
 • · postanowienie – zajęcie stanowiska przez wierzyciela
 • · postanowienie wierzyciela – zarzut
 • · zażalenie wierzyciela
 • · skarga wierzyciela

Prowadzący

Marzena Nawrocka - ponad 5 letni staż pracy na stanowisku inspektora do spraw gospodarki odpadami w urzędzie gminy Będzino; wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z uwzględnieniem zadań związanych z dokonywaniem wymiaru, przypisu i egzekucji zobowiązań podatkowych, opracowywaniem projektów uchwał dotyczących stawek opłaty, prowadzeniem spraw w zakresie ulg podatkowych, umorzeń, przesunięć terminów płatności i rozłożenia na raty, windykacji należności, terminowego i zgodnego z przepisami dokonywania wymiarów i opracowywania decyzji w oparciu o znajomość przepisów w zakresie podatku, okresowej kontroli prawidłowości przypisów i wpłat na kontach podatników, egzekwowaniem terminowości składania deklaracji i sprawdzaniem rzetelności ze stanem faktycznym, systematycznego i analitycznego ewidencjonowania wszelkich operacji księgowych występujących w zakresie podatku oraz ponoszenia odpowiedzialności za prawidłową i zgodną z przepisami prawa w tym zakresie ewidencją księgową. Prowadziła kontrolę i postępowania administracyjne wobec uczestników systemu gospodarki, tj. przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, w oparciu o powyższe przepisy, związane z prawidłową gospodarką odpadami, tworząc procedury kontroli tych podmiotów. Podczas wieloletniej pracy w administracji współpracowała z wieloma instytucjami państwowymi, w tym między innymi: urzędem skarbowym, inspektoratem ochrony środowiska, inspektoratem sanitarnym, służbami mundurowymi, celem dokonywania kontroli prawidłowości przestrzegania obowiązujących przepisów prawa

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia