Wideoszkolenie: Drogi gminne - ewidencja, zarządzanie i utrzymanie

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prowadzić ewidencje dróg i książki obiektów? Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną? Jakie są standardy normatywności - interpretacje prawne i przykładowe wyroki. Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów

od 429.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do wydziałów dróg i mostów, pracowników samorządowych zajmujących się utrzymaniem dróg i ulic w urzędach miast i gmin oraz osób zajmujących się tematyką dróg gminnych

Zima zbliża się wielkimi krokami - dokładnie omówimy sezonowe utrzymanie dróg!
Podczas szkolenia prowadzący praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu. Podpowiemy, jakie są zasady przejęcie drogi wewnętrznej na rzecz gminy. Nasz ekspert szeroko omówi formy, zasady i wytyczne związane z planowaniem organizacji ruchu. Poruszymy również problem wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: jakie dokumenty musi dostarczyć przewoźnik, na jakie kwestie związane z bezpieczeństwem należy zwrócić uwagę oraz kiedy można wydać decyzję odmowną

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Wzór odmowy przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Wzór opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Rozpiska kategorii dróg
 • Wytyczne tworzenia książki obiektu

Szczegółowy program szkolenia:

1.Sezonowe utrzymanie dróg i ulic

 • Podstawy prawne zimowego utrzymania dróg
 • Kto ma obowiązek utrzymania dróg i ulic w zimie?
 • Zakres obowiązków sezonowego utrzymania dróg poszczególnych jednostek jako zarządców
 • Jaki jest standard odśnieżenia drogi gminnej?
 • Kto ma obowiązek zająć się chodnikami rowerowymi w czasie zimy?
 • Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona
 • Przechowywanie materiałów: jak zabezpieczyć sól, piach?
 • Jakiego materiału używać do zimowego utrzymania alejek w parkach?
 • Jak rozpatrywać wnioski o odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku, za kolizję drogową na śliskiej nawierzchni drogi?

2. Organizacja ruchu i bezpieczeństwo – formy, wytyczne, rozpatrywanie wniosków

 • Organizacja ruchu w trakcie wykonywania robót budowlanych i utrzymaniowych
 • W jakich wypadkach stosuje się zmianę organizacji ruchu?
 • Kto może planować zmianę organizacji ruchu?
 • Jak planować zmianę organizacji ruchu?
 • Kiedy jaką organizację stosować?
 • Jakie elementy mają zawierać projekty stałe, a jakie tymczasowe?
 • Jakie urzędy/ jednostki muszą mieć wgląd w projekt organizacji ruchu?
 • Jakie organy są potrzebne do wprowadzenia organizacji ruchu?
 • Jak wygląda kontakt ze starostwem w sprawie zmiany organizacji ruchu?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w starostwie, jeżeli chce się zmienić organizację ruchu?
 • Jakie są schematy i znaki wykorzystywane podczas zmiany organizacji ruchu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy zastosowaniu oznakowania poziomego i pionowego?
 • Jak przejść kontrolę?
 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Kwestia ograniczenia prędkości i bezpieczeństwa ruchu drogowego – jakie są normy i wytyczne?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy gmina chce wprowadzić progi zwalniające, a mieszkańcy ich nie chcą?
 • Progi zwalniające: czy autobusy dowożące dzieci do szkół muszą (mimo progów zwalniających) przyjechać po dzieci?

3.Prowadzenie ewidencji dróg i książek obiektów krok po kroku

 • Wyjaśnienie procedury ewidencji dróg krok po kroku
 • Wymogi administracyjne dotyczące ewidencji dróg
 • Kiedy można samemu przeprowadzić ewidencję, a kiedy się ją zleca?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Jak nadaje się numery JNI?
 • Jak liczyć kilometraż drogi?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte w książkach obiektów?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte tylko w ewidencji?
 • Jak prowadzić książki obiektów?
 • Kto ma prowadzić książkę obiektu?
 • Jakie są wymaganie kancelaryjne dotyczące prowadzenia książek obiektów?
 • Kiedy się aktualizuje książkę obiektu?
 • Na jakiej podstawie przeprowadza się aktualizację książki obiektu?

4.Drogi wewnętrzne i klasyfikacja dróg – zmiany nr dróg, wytyczne, regulacje prawne

 • Jaka jest procedura nadania numeru drogi?
 • Jak pozbawić drogę numeru?
 • Jak zmienić przebieg drogi?
 • Jak wygląda procedura przejęcia prywatnej drogi na rzecz gminy?
 • Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną?
 • Na jakich zasadach określa się drogę jako wewnętrzną?
 • Jakie przepisy są wykorzystywane w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Jak oznakować drogi wewnętrzne?
 • Czy drogi wewnętrzne podlegają przeglądom technicznym?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Prawa i obowiązki zarządcy drogi
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jak określić własność drogi? W Małopolsce mają statut „władanie” (to nie jest równorzędne z właścicielem gruntu) – jak to rozwiązać?

5.Kontrola dróg - praktyczne wskazówki

 • Kiedy można wykonać objazdy kontrolne dróg gminnych?
 • Jak powinien wyglądać dziennik objazdów?
 • Kto może przeprowadzić kontrolę dróg?
 • Jak napisać protokół z takiej kontroli?
 • Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic i placów
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Utrzymanie i modernizacja dróg i ulic oraz obiektów mostowych
 • Kosztorysowanie robót drogowych – remonty cząstkowe nawierzchni
 • Drogi gruntowe -profilowanie, zabezpieczenie dróg gruntowych, dobór materiałów wykorzystywanych do uzupełniania ubytków
 • Jakie są standardy dla dróg gruntowych?
 • Skąd czerpać środki na utwardzanie dróg?
 • Zakup kruszywa – czy są jakieś specjalne wytyczne i procedury?
 • Jakie działanie prewencyjne można podjąć, by zapobiec niszczeniu dróg?
 • Jakie są trwałe materiały, które można wykorzystać, by przeciwdziałać niszczeniu dróg
 • Przejazdy kolejowe w praktyce – obowiązki zarządcy drogi
 • Czyszczenie znaków, przystanków, uzupełnianie – czy są jakieś wymogi, np. co ile trzeba to robić?
 • Co można wymagać od mieszkańców a co od zarządcy?
 • Jak uświadomić mieszkańców co do ich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości chodników?
 • Jak w przypadku posiadłości prywatnych egzekwować obowiązki związane z utrzymaniem chodników?
 • Kto ma sprzątać drogi?
 • Jaka jest procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o padłym zwierzęciu?

6.Przejazdy pojazdów nienormatywnych – zgody, odmowy i wytyczne

 • Jakie są standardy normatywności – interpretacje prawne i przykładowe wyroki
 • Jakie są zmiany w ograniczeniach tonażowych po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Jak wydawać zezwolenia na przejazdy, kiedy droga nie jest odpowiednio oznaczona?
 • Jak rozpatrywać odwołania od odmowy wydania zezwolenia?
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji
 • Jak wygląda od strony organizacyjnej wydawanie opinii potrzebnej do uzyskania zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Co muszą dostarczyć osoby chcące uzyskać zgodę na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego?
 • Względy bezpieczeństwa: na co trzeba zwrócić uwagę w przypadku przejazdów pojazdów nienormatywnych?
 • Kiedy nie można wydać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Kiedy można zastosować znaki B-5,B-18 B-19? Jakie warunki, obostrzenia muszą być spełnione, żeby można było je zastosować?
 • Jak stosować nowe zmiany przepisów mówiące o wydawaniu opinii na temat przejazdu pojazdu nienormatywnego przez teren danej gminy w praktyce?

Prowadzący

Kornelia Michno - Od 2009 r. pracuje w Urzędzie Miasta Bochnia, obecnie na stanowisku Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Od 2017 r. jej zakres obowiązków obejmuje między innymi: prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych oraz prowadzenia książek obiektów dla nich; prowadzenie zadań z zakresu utrzymania dróg i chodników; opiniowanie decyzji WZ; uzgadnianie lokalizacji zjazdów i ogrodzeń; wyrażanie zgód na przejazd pojazdów nienormatywnych; opiniowanie projektów organizacji ruchu. Członek komisji ds. opiniowania projektu organizacji ruchu na drogach lub zmiany organizacji ruchu przy Starostwie Powiatowym w Bochni.

Prawnik, absolwentka Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
27 stycznia 2022
od 429.00
28 marca 2022
od 429.00
20 maja 2022
od 429.00
27 czerwca 2022
od 429.00
16 września 2022
od 429.00
28 listopada 2022

Podobne szkolenia