Wideoszkolenie: Dowóz dzieci do szkół

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół? Omówienie nowej formuły przetargów. Jakimi wytycznymi należy się kierować przy wyborze najlepszego przewoźnika? Jak rozwiązać problem rozliczenia z przewoźnikiem podczas pandemii?

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów oświaty, edukacji, osób zajmujących się dowozem dzieci do szkół, osób rozliczających i planujących dowóz

Jak organizować dowóz dzieci do szkół w czasie pandemii?
W trakcie wideoszkolenia przeprowadzimy Państwa przez procedurę dowozu dziecka do szkoły. Pokażemy różne formy dowozu oraz zajmiemy się problemem rozliczenia przewoźników w czasach pandemii. Otrzymacie Państwo niezbędne materiały do usprawnienia swojej pracy - w tym arkusze Excel- które ułatwią obliczania funduszy związanych z dowozem. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy rodzic może wysłać dziecko bez opiekuna na własną odpowiedzialność?
 • Jakie są specjalne wytyczne (ze względu na sytuację pandemiczną), które musi spełniać przewoźnik?
 • Jak ustalać średnie ceny paliwa?
 • W jaki sposób określić placówkę, do której ma być finansowany dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak konstruować umowy z rodzicami o dowozie własnym dziecka z niepełnosprawnością?
 • Procedura kontroli dowozu dzieci do szkół – omówienie krok po kroku.
 • Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy na realizację dowozu do szkół pod kątem kontroli NIK-u?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory dokumentów dot. zwrotu kosztów dojazdów (dla rodziców)
 • Wzór umowy z rodzicami na realizację dowozu we własnym zakresie
 • Wzór umowy z fundacją na dowóz dziecka z niepełnosprawnością
 • Arkusz rozliczeń kosztów dowozu własnego realizowanego przez rodziców
 • Wytyczne dla firmy przewozowej
 • Wzór uchwały z podstawą prawną

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół?

 • Wyjaśnienie podstawy prawnej krok po kroku
 • Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół?
 • Od czego zależy forma dowozu dzieci do szkół?
 • W jaki sposób (i w jakim przypadku) można finansować dowóz?
 • Jakie warunki musi spełnić dziecko, żeby mogło skorzystać z dowozu?
 • Kiedy dowóz dzieci do szkoły to obowiązek gminy, a kiedy tylko dodatkowe zadanie?
 • Jak weryfikować wnioski rodziców o zwrot kosztów zakupu biletów?
 • Dofinansowanie biletów miesięcznych – jakie są zapisy, gdy chodzi o dzieci, które nie realizują nauki przedszkolnej
 • Jak można zorganizować transport środkami komunikacji publicznej ?
 • Co powinno znaleźć się w regulaminie dowozu dla gminy, która ma samodzielny dowóz?
 • Jakie dokumenty (związane z realizacją dowozu dzieci) powinna dostarczyć szkoła?
 • Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy w ramach realizacji dowozu?
 • W gminie jest jedno dziecko mieszkające 10 km od szkoły. Dojazd autobusu pod dom chłopca nie jest ekonomiczny. Jednostka samorządowa porozumiała się z rodzicami, którzy dowożą dziecko własnym samochodem, za co mają zwrot kosztów. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?

2. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami – wymagania, obowiązki, rozwiązania

 • Co należy do obowiązku i kompetencji jednostek samorządowych względem zapewnienia dowozu dzieciom z niepełnosprawnościami?
 • Jakie narzędzia mają jednostki samorządowe, by dać dzieciom z niepełnosprawnościami lepsze warunki dowozu?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dowozu dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jakie są formy dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Które dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do dowozu organizowanego przez jednostkę samorządową?
 • Czy powinno się organizować osobno przetarg na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych?
 • Jakie wymagania musi spełniać potencjalny przewoźnik realizujący dowozy dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jakie są wymogi dotyczące pojazdów i warunków dowozu dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Czy rodzice mają wpływ na wymagania stawiane przewoźnikowi? Czy mają prawo do swoich sugestii względem np. wyposażenia pojazdu?
 • Jakie warunki powinien spełniać opiekun sprawujący pieczę nad dziećmi z niepełnosprawnościami?
 • Jaka jest forma zatrudnienia opiekuna dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jak dobierać formę dowozu?
 • Jak postępować z dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym?
 • W gminie jest tylko jedno dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 25. roku życia; rodzice nie mają możliwości dowozu we własnym zakresie. Jak gmina może to rozwiązać?
 • Gmina ma swojego busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami, ale mieści się w nim tylko siedmioro dzieci, a mają ośmioro chętnych do korzystania z gminnego przewozu. Rodzice nie mogą dowieść tego jednego dziecka we własnym zakresie, nie ma możliwości skorzystania z komunikacji publicznej. Jak można rozwiązać taką sytuację?

3. Realizacja dowozu dziecka z niepełnosprawnością przez rodziców

 • Jakie warunki musi spełnić rodzic, by mógł realizować samodzielnie dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak weryfikować wnioski rodziców?
 • W jaki sposób określić placówkę, do której ma być finansowany dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Czy to jest placówka, gdzie chcą dowozić dziecko z niepełnosprawnością rodzice, czy ta, która znajduje się najbliżej i spełnia wymogi?
 • Jakie przepisy można przytoczyć podczas rozmowy z rodzicem, który upiera się przy dowozie do placówki wskazanej przez niego?
 • Jak konstruować umowy z rodzicami o dowozie własnym dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak wyliczać odległości?
 • Jak rozliczać rodziców i na jakiej podstawie: podpisanej umowy czy tylko na podstawie wniosków?
 • Jak weryfikować kilometry podane w oświadczeniu?
 • Jakie są narzędzia do weryfikacji kilometrów wykazanych przez rodziców w oświadczeniu?
 • Jaką trasę brać pod uwagę przy wyliczaniu długości trasy (tylko droga szkoła – dom, czy może jednak dom – szkoła – praca – szkoła – dom)?
 • Jak pisać uchwały – omówienie wytycznych
 • Jak ustalać średnie ceny paliwa?
 • Na podstawie jakich danych i z jakiego okresu ustalać średnią cenę paliwa?
 • Skąd brać dane do ustalenia średniej ceny paliwa?
 • Jak ustalać średnią cenę paliwa, gdy nie ma stacji/ jest jedna/ jest klika?
 • Jak wyliczyć kwotę finansowania dowozu, gdy rodzice wożą dziecko na zmianę?
 • Jak wyliczyć kwotę finansowania dowozu, gdy osoba trzecia (np. dziadek bądź znajomy) dowozi dziecko na prośbę rodziców?
 • Czy w rozliczeniu uwzględnić dni wolne rodzica (rodzic ma dzień wolny, ale i tak musi zawieźć dziecko do ośrodka)?
 • Czy status bezrobotnego ma wpływ na wysokość zwrotu kosztów dowozu?
 • Czy pracownicy jednostki samorządowej mają możliwość zweryfikowania, czy rodzic faktycznie jest bezrobotny (RODO)?
 • Na podstawie czego można rozliczyć rodziców: rachunku za paliwo, druku własnego czy formularza ze szkoły?
 • Dokumenty mają być zatwierdzane na podstawie uchwały wójta, czy wystarczy druk roboczy

4. Rozwiązania kadrowe

 • Kto ma prawo zatrudnić kadrę potrzebną do obsługi przewozu (kierowców, opiekunów)?
 • Jak rozliczać czas pracy kierowców zatrudnionych przez gminę?
 • Na co trzeba zwrócić uwagę podczas zatrudniania kierowców (np. długość przerw)?
 • Jakie są możliwe formy opieki podczas dowozu?
 • W jakich przypadkach obecność opiekuna jest konieczna?
 • Czy rodzic może wysłać dziecko bez opiekuna na własną odpowiedzialność?
 • Jakie uprawnienia musi mieć osoba będąca opiekunem dzieci podczas realizacji dowozu?
 • Jak rozwiązać sytuację, kiedy pracownicy zajmujący się realizacją dowozu nie mają wystarczającej liczby godzin do pełnego etatu?
 • W gminie X rodzice wsadzają do autobusu wożącego dzieci do szkoły także maluchy w wieku 3 lat, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w budynku szkoły podstawowej. Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem? Czy gmina ma jakieś zobowiązania wynikające z takiej sytuacji? Jakie kroki powinni podjąć pracownicy jednostki samorządowej? Czy mogą zabronić kierowcy zabieranie przedszkolaków? Czy można to rozwiązać za pomocą np. oświadczenia rodziców o przewozie dzieci na ich odpowiedzialność? Jak rozwiązać sprawę finansowania dowozu?
 • Kierowcy jeżdżą w godzinach porannych, potem mają przerwę, zaczynają znowu jeździć w godzinach 12:00 – 16:00. Kilka dni w tygodniu muszą rozwieść dzieci, które zostają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Kierowcy są zatrudnieni na pełny etat, ale dużą trudnością jest wyliczenie godzin pracy – które godziny to nadgodziny, a które są liczone jako etat?
 • Nie ma osób chętnych do pracy jako opiekun dzieci w czasie przewozu, ponieważ jest za mało godzin. Czy są jakieś rozwiązania tej sytuacji?

5. Przetargi – wytyczne i wymogi stawiane przewoźnikowi

 • Omówienie nowej formuły przetargów
 • Jakie wymogi powinien spełniać środek transportu?
 • Jakie wymogi muszą się znaleźć w zapytaniu przetargowym?
 • Czy wymogi dotyczące środka transportu należy zawrzeć w przetargu?
 • Jak należy zorganizować przetarg – omówienie dokumentów
 • Kto może stawać do przetargu?
 • Jak weryfikować uprawnienia umożliwiające realizację dowozu dzieci do szkół?
 • Jakimi wytycznymi należy się kierować przy wyborze najlepszego przewoźnika?
 • Co zrobić w momencie, gdy istnieje podejrzenie zmowy przewoźników?
 • Na jaki okres zawierać umowę z przewoźnikiem?
 • W jaki sposób jednostka samorządowa może zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony przewoźnika/ kierowcy?

6. COVID-19 a warunki przewozów

 • Jak rozwiązać problem rozliczenia z przewoźnikiem podczas pandemii?
 • Jakie są specjalne wytyczne (ze względu na sytuację pandemiczną), które musi spełniać przewoźnik?
 • Jakie warunki musi spełniać pojazd podczas pandemii?
 • Na jaki okres zawierać umowy w czasie trwania pandemii?
 • Jakie formy zabezpieczenia interesów jednostki samorządowej można zastosować w umowie?
 • Przewoźnik chce zamknąć linię, bo przez zamknięcie szkół dowozi tylko kilkoro dzieci. Co gmina może zrobić w takiej sytuacji? Rozpisać kolejny przetarg czy może wykupić tylko przejazdy dla tych dzieci a trasę udostępnić mieszkańcom (przekształcić linię ze szkolnej na ogólną)?

7. Kontrole:

 • Procedura kontroli dowozu dzieci do szkół – omówienie krok po kroku.
 • Jakie możliwości kontroli realizacji dowozu mają pracownicy jednostek samorządowych?
 • Jak można skontrolować stan środków transportu?
 • Kontrola NIK-u: jak się przygotować?
 • Jakie są najczęstsze zarzuty w stronę jednostek samorządowych i jak je odeprzeć?
 • Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy na realizację dowozu do szkół pod kątem kontroli NIK-u?

Prowadzący

Małgorzata Hopa – kieruje referatem oświaty w urzędzie gminy, który realizuje zadania z zakresu organu prowadzącego szkoły, a także prowadzi obsługę kadrowo - płacową podległych jednostek oświatowych. Z administracją oświaty związana od 2002 roku. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, następnie kadrowej, a od 2011 roku na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania i organizacji oświaty w gminie w województwie pomorskim. Wykształcenie wyższe administracyjne, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia