Szkolenie: Dodatek mieszkaniowy

Jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Jaki tytuł prawny do lokalu upoważnia do złożenia wniosku o dodatek? Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

od 379.00 zł

Szkolenie adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym

Omówimy dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
Podczas szkolenia powiemy o najnowszych zmianach sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu tzw. pakiet mieszkaniowy. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem. Poruszymy kwestię interpretacji przepisów odnośnie dodatku pielęgnacyjnego. Na przykładach przedstawimy wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wzory decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 • Czy wnioskodawca może ubiegać się tylko raz o dodatek z mocą wsteczną?Jak to zrobić poprawnie?
 • Kto może otrzymać dopłatę do dodatku mieszkaniowego? Nowy wzór wniosku i deklaracji
 • Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego? Nowy sposób ustalania dochodu. Jakie dokumenty należy przyjąć aby potwierdzić dochód?
 • Jaki tytuł prawny do lokalu uprawnia do składania wniosku o dodatek mieszkaniowy i energetyczny?
 • Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny? Które zapisy ustawy i wyroki sądów stosować?
 • Czy należy się dodatkowy metraż osobie niepełnosprawnej w przypadku, kiedy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe?
 • Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór decyzji przyznającej prawo do dodatku mieszkaniowego
 • Wzór decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – rażąca dysproporcja
 • Wzór zawiadomienia strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego – dot. wstrzymania dodatku z uwagi na powstałe zaległości
 • Wzór decyzji o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego z uwagi na nieopłacenia na bieżąco opłat czynszowych
 • Wzór decyzji o umorzeniu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
 • Wzór decyzji o przyznaniu , odmowie dodatku energetycznego

Szczegółowy program szkolenia:

Praktyk odpowie między innymi na następujące pytania:


 • Nowe dopłaty do 1500zł do dodatków mieszkaniowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • Od kiedy będą wypłacane dopłaty do dodatku - od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego czy od daty złożenia wniosku?
 • Czy dopłaty będą dotyczyć wszystkich najemców, czyli korzystających z mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych i wynajętych od osób prywatnych lub firm?
 • Jakie trzeba będzie spełnić warunki aby te środki otrzymać?
 • Na jaki okres będzie przysługiwała dopłata, 6 miesięcy czy dłużej?
 • Jak stwierdzić obniżenie dochodu jeśli osoba utrzymuje się tylko z pracy dorywczej? Czy wystarczą tylko jej oświadczenia?
 • Czy dopłata do dodatku mieszkaniowego jest tylko przy składaniu nowego wniosku?
 • O jakiej kwoty należy liczyć 75%? Od całości opłat czy tylko kosztu samego czynszu?
 • Jak postępujemy w przypadku osoby, która pracowała prawie cały rok 2019 - nie pracuje od grudnia 2019? Wnioskodawca wykaże spadek ale nie będzie on związany z pandemią.
 • Czy wliczamy w dochód postojowe oraz pożyczkę bezzwrotną?
 • Jak w tej chwili liczyć dochód z działalności gospodarczej?
 • Czy składki zdrowotne są dochodem?
 • Czy wliczamy w dochód pożyczkę bezzwrotną 5000 zł z PUP?
 • Wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego

1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 • Czy podjęcie dodatkowej pracy/wzrost dochodu przez wnioskodawcę, ma wpływ na wysokość jego dodatku mieszkaniowego? Jeśli tak, to kiedy?
 • Czy dodatek mieszkaniowy należy się tylko wnioskodawcy, czy całej jego rodzinie? Czy jest taki zapis w ustawie, który o tym mówi?
 • Na podstawie jakiego aktu prawnego można utrzymać dodatek mieszkaniowy dla rodziny wnioskodawcy, który nagle umiera? Co się dzieje z decyzją o dodatku jeśli wnioskodawca umiera?
 • Czy dodatek należy się tylko zameldowanym osobom wnioskującym?
 • Czy wnioskodawcy, któremu skończyła się umowa na mieszkanie socjalne i czeka na komisję w celu przedłużenia umowy należy się dodatek przez ten miesiąc? Czy w sytuacji, kiedy tytuł prawny mu się skończył dodatek mieszkaniowy zostaje zawieszony? Czy dodatek będzie kontynuowany, czy jest konieczność złożenia nowego wniosku?
 • Czy osobie, która jest w zakładzie karnym i jest właścicielem lokalu, należy się dodatek mieszkaniowy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Czy możemy przyznać dodatek w przypadku, kiedy w sądzie odbywa się sprawa dziedziczenia lokalu? Czy dodatek mieszkaniowy powinien być wstrzymany do czasu zakończenia sprawy w sądzie? Komu należy się dodatek mieszkaniowy, kiedy jest dwóch właścicieli?
 • Czy dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, z tytułem prawnym do lokalu?
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy w sytuacji, w której matka i dwóch synów mieszkają w jednym lokalu, jeden z nich jest właścicielem, a drugi wynajmuje tylko jeden pokój? Kto może składać wniosek o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy należy się dodatek osobie, która jest bez dochodu, ale podczas postępowania w ZUSie? Czy musimy czekać na decyzję ZUSu z postępowania?
 • Czy emeryci i renciści mogą starać się o dodatek mieszkaniowy? Jak im pomóc, aby dodatek otrzymali, kiedy próg dochodu przekracza w sposób minimalny?
 • Czy urzędnik powinien wysłać zawiadomienie o wszczęciu przygotowania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?


2. Czy wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do lokalu?

 • Jakie są tytuły prawne do lokalu? Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Różne interpretacje
 • Czy należy się dodatek przy umowie użyczenia? Czy przy takiej umowie, kiedy rachunki nie są na wnioskodawcę należy się dodatek energetyczny?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?
 • Jak traktować użyczenie lokalu i najemcą który mieszka a nie ma przedłużonej umowy? (umowa będzie po 2 miesiącach)
 • W jaki sposób dokumentują wydatki osoby z wynajmu okazjonalnego? Czy potwierdzają wnioski u Zarządcy i dostarczają umowy podnajmu czy porównujemy wydatki do wydatków w lokalach gminnych? Czy niezbędny jest wywiad w takim przypadku?
 • Co z przyznaniem dodatku mieszkaniowego w prywatnym mieszaniu , czy wniosek musi być potwierdzony przez właściciela mieszkania i jakie wydatki powinny być udokumentowane?
 • Komu przyznajemy dodatek w sytuacji wynajęcia mieszkania od prywatnej osoby? Przekazujemy właścicielowi mieszania czy zarządcy - wspólnocie/spółdzielni?
 • Co należy zrobić w sytuacji, w której wnioskodawca nie dostarcza kolejnej umowy najmu? Co z osobą, która dopiero rozpoczyna wynajm i ma umowę o energię ale jeszcze nie otrzymała faktury?

3. Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie?

 • Czy we wniosku powinna się znajdować pozycja dotycząca tego, czy jest zadłużenie?
 • Czy brakiem formalnym jest niepotwierdzony wniosek w przypadku podnajmu mieszkania własnościowego?
 • Czy należy zweryfikować to czy zaległości powstały w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego?
 • Jeżeli zarządcą jest Urząd Gminy to osoba upoważniona z Urzędu powinna podpisać wniosek w roli zarządcy?
 • Co z wynajmującym okazjonalnie na wolnym rynku? Czy powinien potwierdzać wniosek u zarządcy? Jakie wydatki są zaliczane do wyliczenia dodatku?
 • Zarządca potwierdza wydatki ponoszone przez wnioskodawcę w miesiącu czerwcu i w wydatkach nie ma opłaty ponoszonej za śmieci. Zarządca potwierdza, że opłata za śmieci została opłacona w miesiącu marcu do końca roku. Czy w miesiącu czerwcu powinna zostać wliczona opłata za śmieci?
 • Czy w przypadku najmu wniosek musi potwierdzić zarządca tak jak to jest w wspólnocie?
 • A co w momencie kiedy wystąpienia nadpłaty lub zaliczki na poczet wspólnoty?
 • N jakiej podstawie poprosić zarządcę o zwrot dodatku, po opuszczeniu lokalu przez wnioskodawcę?
 • Co zrobić w sytuacji, w której wnioskodawca umiera a dodatek przelewany jest nadal do zarządcy? Czy uchylamy decyzje gdy w mieszkaniu zamieszkują dzieci zmarłej wnioskodawczyni?


4. Czy należy się dodatkowy metraż dla osoby niepełnosprawnej w przypadku, kiedy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe i kiedy mieszka z kimś?

 • Dlaczego odmawia się podwyższenia powierzchni normatywnej dla osoby niepełnosprawnej lub takiej, która porusza się na wózku inwalidzkim w gospodarstwie jednoosobowym?
 • Orzeczenie o niepełnosprawności na 2 lub 3 miesiące i nie wiadomo, czy będzie przedłużone na kolejne miesiące – czy w tej sytuacji można przyznać dodatek mieszkaniowy na okres krótszy niż sześć miesięcy, czy na dokładnie miesięcy i czy można w ogóle przyznać w sytuacji orzeczenia o niepełnosprawności na okres trzech miesięcy?
 • Na jakiej podstawie doliczamy dodatek mieszkaniowy osobie niepełnosprawnej? Jakie decyzje i wyroki bierzemy pod uwagę? Czy taki zapis powinien znajdować się w orzeczeniu o niepełnosprawności? Czy każdej osobie niepełnosprawnej należy się oddzielny pokój? Czy należy jej się dodatkowy metraż? Jak przelicza się dodatek do powierzchni normatywnej?

5. Jakie świadczenia zaliczamy do dochodów?

 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak wyliczyć dodatek, jeśli jednokrotnie zostanie naliczony zwrot podatku za kilka miesięcy w ciągu ostatnich trzech miesięcy?
 • Czy wliczamy w dochód postojowe oraz pożyczkę bezzwrotną?
 • Jak w tej chwili liczyć dochód z działalności gospodarczej?
 • Czy składki zdrowotne są dochodem?
 • Czy wliczamy w dochód pożyczkę bezzwrotną 5000 zł z PUP?
 • Czy spadek dochodów o 25% dochodów dotyczy też prac dorywczych?
 • Czy zgłaszamy do Urzędu Skarbowego oświadczenie klienta o pracy dorywczej? W jakiej formie?
 • Jak wyegzekwować dochód za na pracę nielegalną?
 • Jak interpretować dochody z pracy dorywczej?
 • Czy wystarczy na oświadczeniu wpisać że osoba nie płaci alimentów (sprawa jest u komornika) i nie wliczam ich do dochodu? Co w przypadku, kiedy alimenty nie zostaną uregulowane? Jak liczymy alimenty dobrowolne?
 • Jak postąpić w przypadku dochodu minusowego w przypadku działalności gospodarczej? Koszty przekraczają przychód
 • Czy wliczam do dochodu wsparcie od państwa z tarczy antykryzysowej?
 • Czy wliczamy całą kwotę zwrotu podatku z rozliczenia pit?
 • Czy kwotę trzynastej emerytury możemy wziąć na oświadczenie? Czy wliczamy trzynastą emeryturę?
 • Czyli zwrot podatku przez ZUS dla emerytów i rencistów ujętej w marcowej decyzji o waloryzacji renty /emerytury wliczamy w dochód?
 • Czy liczyć do dochodu wsparcie do prowadzonej działalności gospodarczej - pożyczka 5 tyś?
 • Czy wliczamy świadczenie uzupełniające dla emerytów?
 • Co zrobić w sytuacji, w której nie wliczono 13 emerytury a decyzja została już wydana. Należy wydać nową decyzję?
 • Czy wliczamy do dochodu zasiłek pielęgnacyjny?
 • Czy wynagrodzenie za praktykę szkolną liczyć kwotę brutto czy netto?
 • Dochód z wynajmowanego innego mieszkania przez wnioskodawcę też wliczamy do dochodu?
 • Jak prawidłowo wyliczyć dochód osoby osadzonej? Jeżeli osoba jest osadzona i nie mieszka to wliczmy ją do gospodarstwa domowego? Jeżeli osoba jest osadzona i przebywa w zakładzie karnym, a widnieje na powiadomieniu to można odjąć za śmieci za ta osobę i napisać oświadczenie ze w lokalu mieszka mniej osób?
 • Czy do dochodu emerytowi wliczamy dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny?
 • Czy stypendium studenckie wliczamy do dochodu?
 • Czy do dochodu we wniosku o dodatek mieszkaniowy wliczamy dochód z delegacji służbowych, które otrzymują kierowcy?
 • Czy wliczamy w dochód środki z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 • Czy bierzemy pod uwagę dochody syna, który pracuje ale nie dokłada się do kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania?
 • Czy studenta studiów dziennych mieszkającego w akademiku liczymy do członków gospodarstwa jeśli jest na utrzymaniu rodziców?
 • Jak stwierdzić obniżenie dochodu jeśli osoba utrzymuje się tylko z pracy dorywczej? Czy wystarczą tylko jej oświadczenia?
 • Czy do dochodu zaliczamy „świadczenie za życiem”?
 • Czy „13 emerytura” wlicza się do dochodu?
 • Czy „300 plus” wlicza się do dochodu?
 • Czy zwrot podatku jest dochodem? Czy zwrot podatku dokonywany tylko do wysokości składek jest dochodem?
 • Czy należy odliczać składki ZUS i koszty uzyskania przychodu od dochodu z praktyki szkolnej?
 • Czy powinniśmy brać pod uwagę kwestię wyrównania świadczeń z ZUS przy ustalaniu dochodu?
 • Czy zasiłki celowe i okresowe wliczamy do dochodu?
 • Jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego jeśli jest on własnością obojga małżonków ale nie mieszkają wspólnie, jednocześnie nie ma ani separacji ani rozwodu? Czy powinniśmy dzielić gospodarstwo czy nie?
 • Jak liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy, wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez urząd pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?

6. Co wliczamy w dochód: zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek pielęgnacyjny?

 • Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny w świetle uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny? Które zapisy ustawy stosować?
 • Dodatek pielęgnacyjny jest wliczany, a zasiłek nie – czy jest to prawidłowe w stosunku do osób starszych?
 • Kwestia wliczenia do dochodu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Z jakiego przepisu wynikają różnice w interpretacji uznania świadczenia za dochód?

7. Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

 • Czy opłaty za loggie powinny być doliczane? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego?

8. Jak przeprowadzić procedurę przyznania dodatku mieszkaniowego, aby była zgodna z RODO?

 • Jakie zmiany wprowadza ustawa o najmie z 21 kwietnia 2019 roku?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu socjalnego lokalu? Czy to oznacza że pojawią się nowe umowy najmu i jak je rozpatrywać?
 • Jakie zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziło RODO?
 • Czy tylko wnioskodawca podpisuje klauzulę RODO? Czy jest potrzeba podpisania dwukrotnie klauzuli przy wniosku zarówno energetycznym i mieszkaniowym skoro wnioskodawca jest ten sam?
 • Czy jest konieczność podpisywania klauzuli RODO i kiedy? Czy tylko przy składaniu wniosku? Czy dodatkowo podpisujemy klauzulę podczas wywiadu środowiskowego?
 • Jak dostosować procedurę RODO, aby danych szczegółowych, często wrażliwych, nie ujawnić w decyzji?

9. Czy wywiad środowiskowy jest obligatoryjny? Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy kiedy nie ma wywiadu środowiskowego?

 • Czy wywiad przeprowadzamy tylko w nowym środowisku?
 • Jakie są metody informowania o wywiadzie?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • Czy wywiady na potrzeby dodatku mieszkaniowego przeprowadza pracownik socjalny?
 • Jaka jest procedura przeprowadzenia wywiadu w obecnej sytuacji?
 • Jaka jest podstawa prawna do zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy pracownik socjalny musi umawiać się telefoniczne na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?
 • Czy wszystkie osoby pełnoletnie muszą być obecne na wywiadzie środowiskowym?
 • Czy brak wywiadu środowiskowego jest wystarczający, aby odrzucić wniosek o dodatek?
 • Czy na pracowniku spoczywa obowiązek informowania o wywiadzie środowiskowym? Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkiem pracownika OPS lub UM?
 • Czy są pytania, na które petent może odmówić udzielenia odpowiedzi podczas wywiadu?
 • Co robić w sytuacji, gdy klient nie odbiera listów poleconych, zawiadamiających o planowanym wywiadzie środowiskowym?
 • W jakim zakresie wykorzystywać sformułowanie „rażące dysproporcje” w celu odmowy wniosku o dodatek? Co ono dokładnie oznacza i czego dotyczy?
 • Wniosek o dodatek można odrzucić z powodu „rażących dysproporcji”. Co to oznacza w praktyce? Co zaliczamy do rażących dysproporcji?
 • Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podczas wywiadu środowiskowego, gdy podawane są ważne informacje dotyczące zarobków i zdrowia?
 • Jakie informacje z wywiadu trafiają do zarządcy? Czy wszystkie informacje z wywiadu środowiskowego trafiają do zarządcy?
 • Jaki sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego jest wystarczający? Czy można przeprowadzić wywiad telefonicznie? Dlaczego nie zawsze się go stosuje? Od czego to zależy?

10. Jak interpretować deklaracje o liczbie osób w gospodarstwie?

 • Czy powinniśmy sprawdzać, ile osób jest zgłoszonych do spółdzielni, a ile osób jest zgłoszonych w gospodarstwie domowym do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy pracownik może i jakimi środkami ingerować w nieścisłość w podawaniu danych?
 • Jak potraktować oświadczenie klienta o dochodzie z działalności gospodarczej, które jest mało wiarygodne, a przecież podpisane z klauzulą odpowiedzialności karnej?
 • Jak egzekwować prawdziwość składanych informacji we wniosku?
 • Czy przyznać dodatek wnioskodawcom nie mieszkającym w lokalu? Jak potraktować wniosek o dodatek w sytuacji, kiedy jest duże zużycie wody na jedną osobę?
 • Jak traktować wnioskodawcę, który nie wykazał dochodu a ma zwrot kosztów ekologicznego ogrzewania z urzędu, z którego dostała środki? Czy kara za nie wykazanie zwrotu z urzędu powinna być jednokrotna, czy dwukrotna? Jak stosować ten zapis ustawy?
 • Jak zachować się w sytuacji kiedy klient tłumaczy się niewiedzą dotyczącą wykazania dochodu?
 • Jak mamy brać pod uwagę kwestię gospodarstwa domowego w przypadku rodziny, która mieszka pod jednym dachem, ale z deklaracji wynika, że prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe?
 • Jak interpretować rozbieżności w deklaracjach do opieki społecznej i we wniosku o dodatek mieszkaniowy?
 • Jak wyliczać dodatek mieszkaniowy i czynsz, jeśli w deklaracji są dwie osoby a mieszkają cztery?
 • Czy liczba osób na wniosku i w deklaracji musi się zgadzać z liczbą osób wykazana w informacji od zarządcy? Co zrobić, jeśli lokal zamieszkuje większa liczba osób?
 • Czy liczymy osoby, które przebywają faktycznie w lokalu czy tylko liczbę osób z deklaracji?
 • Jak zweryfikować, sprawdzić czy wnioskodawca ma inne źródła dochodu np. z pracy dodatkowej?

11. Jaka jest procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń?

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?
 • Co oznacza dla pracownika, a co dla wnioskodawcy podpisana przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy odpowiedzialność karna? Czy są jakieś konsekwencje dla wnioskodawcy przy wykazaniu dysproporcji finansowej ? Jakie środki możemy zastosować, aby wyegzekwować rzetelne, prawdziwe informacje?
 • Kiedy następuje wstrzymanie dodatku z powodu zadłużeń? W jakiej sytuacji występuje zaległość? Czy zaległość jest wtedy gdy spłacił tylko część zaległego czynszu czy wtedy gdy nie ma żadnej wpłaty
 • Kiedy wstrzymywany jest dodatek? Czy dodatek mieszkaniowy wstrzymujemy, kiedy wnioskodawca nie zapłacił dwóch ostatnich rachunków, czy dwóch rachunków ogółem?

12. W jakim trybie zmienić decyzję o zmianie wysokości dodatku energetycznego?

 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy wliczamy rachunki za ogrzewanie gazowe tak samo, jak za centralne ogrzewanie? Czy jest odprowadzany podatek od centralnego ogrzewania?
 • Jak ująć w treści decyzji zmianę kwoty w dodatku energetycznym, jeśli nie wiadomo, jaka ona dokładnie będzie od 1 kwietnia? Czy jest konieczność informowania o tym wnioskodawców? Czy możemy umieścić informację o zmianie kwoty dodatku energetycznego po wprowadzonych już zmianach?
 • W jakim trybie zmienić decyzję o zmianie wysokości dodatku energetycznego? Czy zmianę o wysokości dodatku możemy wprowadzić z urzędu, bez zgody strony? Czy wystarczy informacja o zmianie dodatku czy konieczny jest nowy wniosek o dodatek?
 • Czy dodatek energetyczny może być przelewany tylko na konto wnioskodawcy, czy również członków rodziny, która nie jest w tym gospodarstwie domowym, w przypadku kiedy wnioskodawca nie ma swojego rachunku?
 • W jaki sposób zatwierdzany jest druk wniosku o dodatek energetyczny według najnowszych zmian z maja 2019?
 • Czy dodatek energetyczny jest objęty windykacją? Jaka jest procedura w przypadku dodatku energetycznego?
 • Wstrzymujemy dodatek mieszkaniowy w przypadku niedopłaty. Co się wtedy dzieje z dodatkiem energetycznym?
 • Czy dodatek energetyczny należy się rodzinie, w której mąż jest właścicielem lokalu, a umowa z zakładem energetycznym stoi na żonę? Co zrobić żeby się należał?
 • Od kiedy wypłacamy dodatek energetyczny? Ustawa mówi od jakiego miesiąca wypłacać dodatek mieszkaniowy ale brak wzmianki od kiedy dodatek energetyczny.
 • Czy zmiana starych piecyków na nowe, ekologiczne, gazowe lub elektryczne może mieć wpływ na koszty ogrzewania i koszty energii elektrycznej?
 • Centralne ogrzewanie jest uznawane, jeśli piec znajduje się poza lokalem mieszkalnym. Jak traktować istnienia piecyka gazowego, który znajduje się w lokalu?
 • Czy możemy liczyć ryczałt w przypadku rodziny zamieszkującej domek jednorodzinny, w którym jest ogrzewanie centralne?
 • Czy właściwe jest wliczanie faktycznych wydatków za ogrzewanie, kiedy lokatorzy płacą zaliczkę za cały rok właścicielowi kamienicy? Czy wliczać zaliczki płacone właścicielowi? Jak to stosować do art. 6 ust. 4a „Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu opłat za gaz, energię elektryczną dostarczaną do lokalu na cele bytowe”.
 • Jak stosować przepisy w stosunku do wydatków kiedy w lokalu znajduje się piec dwufunkcyjny? W takich lokalach naliczać ryczałty?
 • W jaki sposób wyliczyć ryczałt w przypadku, gdy jest brak centralnego ogrzewania i brak centralnie ciepłej wody i nie ma rachunku, na podstawie którego musimy wyliczyć ryczałt( z powodu odłączonego prądu)? Czy w takiej sytuacji możemy wyliczyć ryczałt na podstawie rachunku sąsiada czy na podstawie średniej krajowej?
 • Jak obliczać kilowatogodziny przy wyliczaniu ryczałtu?
 • Czy umowa z energetykiem powinna być podpisana przez urząd lub jego przedstawiciela czy wystarczy potwierdzenie z zakładu energetycznego podpisania umowy z wnioskodawcą bez podpisu?
 • Czy można wypłacić ryczałt, jeśli nie ma faktury za energię? Jak go obliczyć?

12. Wzory pism i decyzji

 • Jakie dokumenty powinno się składać przy składaniu wniosku?
 • Co musi być zawarte umowie najmu, aby przyznać dodatek mieszkaniowy?
 • Jak pisać decyzję odmowną, aby uniknąć odwołania?
 • Jak powinna być zbudowana decyzja prawna?
 • Wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego
 • Procedury postępowania zgodnie z k.p.a.
 • Interpretacje poszczególnych artykułów w kontekście wyroków i decyzji nadrzędnych organów
 • Wybór orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Orzekających oraz sądów administracyjnych
 • Wzory decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy i energetyczny?
 • Jak przeliczamy dodatek mieszkaniowy prywatnym zarządcom?

Dodatkowo

 • Czy jest możliwość kontynuowania dodatku przez osoby starsze, których dochód się nie zmienia?
 • Czy można kontynuować dodatek mieszkaniowy w sytuacji, kiedy umowa najmu jest na okres krótszy niż dodatek mieszkaniowy?
 • Czy dodatek dzieli się na dni w przypadku zgonu lub przeprowadzki? Co robimy w przypadku zgonu osoby pobierającej dodatek?
 • Czy członkiem gospodarstwa domowego może być domeldowana osoba, która jest całkowicie obca lub niepełnoletnie dziecko nie spokrewnione z wnioskodawcą?
 • Jaki jest okres przyznania dodatku mieszkaniowego, kiedy umowa najmu kończy się w trakcie trwania dodatku?
 • Czy bierzemy pod uwagę meldunek osób przebywających w lokalu do dodatku mieszkaniowego?
 • Jak traktować umowę podnajmu przez cudzoziemców? Czy żądać karty stałego pobytu? Jakich jeszcze dokumentów możemy wymagać od cudzoziemca? Czy mamy wgląd do dokumentów cudzoziemców jak np.: paszportu tak aby postępowanie było zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?
 • Jak dokumentować kwestie techniczne w lokalu przy domkach jednorodzinnych?
 • Jak liczyć powierzchnię użytkową dla właścicieli a jak dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych? Czy dolicza się do powierzchni użytkowej komórki lokatorskie? Jak postępować w sytuacji kiedy powierzchnia lokalu i komórki lokatorskiej przekraczają powierzchnię użytkową?
 • Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
 • Czy doliczać piwnice do powierzchni użytkowej? Czy opłaty liczyć wspólnie za lokal mieszkalny razem z opłatami dotyczącymi piwnic? Czy przeliczać łączne opłaty w stosunku do powierzchni użytkowej czy przyjmować wydatki w całości ?
 • Jak potraktować sytuację, w której w jednym lokalu znajduje się kilka gospodarstw? W jaki sposób dzielić wspólny metraż? Czy brać powierzchnię użytkową w całości, czy dzielić na kilka gospodarstw, zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy?
 • Jakie są obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych?

Prowadzący

Iwona Kuśmierz-Ul - praktyk, doświadczony pracownik OPS w Rybniku. Zajmuje się dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi; wykładowca w placówkach oświatowych dla dorosłych przedmiotów prawnych, egzaminator zawodowy w zawodzie technik administracji w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
03 listopada 2020