Wideoszkolenie: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Nowe kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Jaki tytuł prawny do lokalu upoważnia do złożenia wniosku o dodatek? Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

od 379.00 zł

Szkolenie adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym

Podczas szkolenia powiemy o najnowszych zmianach w dodatku mieszkaniowym i energetycznym
Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem. Poruszymy kwestię interpretacji przepisów odnośnie dodatku pielęgnacyjnego. Na przykładach przedstawimy wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wzory decyzji w sprawie przyznawania lub odmowy dodatków mieszkaniowych. Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

1. Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie? Czy we wniosku powinna się znajdować pozycja dotycząca tego, czy jest zadłużenie?

2. Czy trzeba będzie uznawać faktury za prąd według nowych zasad?

3. Czego dotyczy kara pieniężna dla zarządcy?

4. Jak liczyć dochód w przypadku karty podatkowej?

5. Czy oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, zamiast potwierdzenia zarządcy, powinno być złożone oddzielnym oświadczeniem?

6. Czy do wniosku strona powinna dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych?

7. Czy obecne decyzje wydaje się do końca czerwca? Czy od 1 lipca należy zmienić wszystkie obowiązujące decyzje?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy_wzór
 • deklaracja o wysokości dochodów_wzór
 • informacja dla zarządcy od lipca 2021
 • klauzula z mocą wsteczną
 • oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT DDM
 • oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE DDM
 • załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • załącznik nr 2 zaświadczenie do obliczenia stawki czynszowej
 • zaświadczenie o dochodach od lipca 2021 r.
 • orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133
 • dochód u.ś.r. orzecznictwo
 • orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133

Szczegółowy program szkolenia:

1. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021

 • Definicja gospodarstwa domowego – co się zmieni?
 • Jakie dokumenty są wymagane od wnioskodawców po zmianie?
 • Jak wnioskodawca ma udokumentować ulgę na dziecko?
 • Jakie kryteria uprawniają do otrzymania dodatku mieszkaniowego?
 • Tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia, służebność
 • Wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji administracyjnej
 • Procedura złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną
 • Nowe unormowania w przedmiocie powierzchni normatywnej mieszkania
 • Przyznawanie dodatku mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zmiana w naliczaniu ryczałtu ma zakup opału
 • Jakie przyjąć wydatki do naliczenia dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy klient składa wniosek w październiku i umowę najmu ma również od października?
 • W jaki sposób naliczyć dodatek mieszkaniowy biorąc pod uwagę wydatki za miesiąc z naliczeniem na dwie osoby czy za wrzesień na 1 osobę?
 • Za jaki miesiąc są brane pod uwagę wydatki z art. 7 ust. 1c pkt 9 u.d.m. po zmianie ustawy?
 • Czy dziecko urodzone w miesiącu w którym strona składa wniosek należy uwzględnić w gospodarstwie domowym przy wydawaniu decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osoba przebywająca w DPS lub w placówce ZOL ma prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy osobie która nie ma przedłużonej umowy najmu lokalu należy zmienić decyzję w części dotyczącej okresu pobierania dodatku mieszkaniowego?
 • NOWOŚĆ - kary dla zarządców
 • Czego dotyczy kara pieniężna w kwocie 500 zł dla zarządcy?
 • Informacja czy decyzje dla zarządcy?
 • Jakie są wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych?
 • Co w sytuacji braku zarządcy?
 • Jaka osoba uprawniona jest do pobierana należności czynszowych?
 • Rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu
 • Czy poniesione wydatki muszą być opłacone?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy świadczenie powinno być zawieszone?
 • Meldunek a brak zamieszkiwania
 • Przesłanki przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
 • Czy będzie konieczny wywiad środowiskowy do dodatków mieszkaniowych?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • W jakich sytuacjach następuje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?
 • Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Wzór deklaracji o wysokości dochodów
 • Nowa definicja dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 40% (w gospodarstwie jednoosobowym) i 30% w gospodarstwie wieloosobowym?
 • Nowa definicja dochodu: dochód z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej
 • Co wliczamy w dochód?
 • Czy oszczędności wliczają się jako dochód?
 • Czy „Kindergeld” podlega wliczeniu do dochodu?
 • Czy dochód uzyskany z dodatku aktywizacyjnego przyznanego przez PUP należy doliczyć do dochodu?
 • Czy od 1 lipca 2021 r. wlicza się dochód z wykonywania prac społeczno-użytecznych?
 • Czy dotacje uzyskane przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy COVID-19 są dochodem?
 • Czy liczyć dochód zerowy do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy do dochodu rodziny wlicza się dochody z tytułu alimentów płaconych przez ojca na dzieci dobrowolnie, bez zasądzenia ich przez sąd?
 • Czy do dochodu wliczana jest „trzynasta” emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
 • Czy do dochodu w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego powinno się wliczać prace dorywcze?
 • Jaki sposób obliczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo?
 • Czy wliczamy do dodatku dochód osoby przebywającej w zakładzie karnym?
 • Dochód uzyskany z pracy za granicą? Z jakiego dnia brać kurs waluty do przeliczeń?
 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak obecnie liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy w ogóle?

2. Procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?

3. Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

 • Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną?
 • Co się zmienia art. 15 zzzib ust. 3?
 • Czym jest nowy art. 15 zzziba?
 • Przykład

4. Jakie są tytuły prawne do lokalu?

 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Czy należy się dodatek przy umowie użyczenia? Czy przy takiej umowie, kiedy rachunki nie są na wnioskodawcę należy się dodatek energetyczny?
 • Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Różne interpretacje
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?
 • Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy opłaty za loggie powinny być doliczane? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego?

5. Dodatek energetyczny

 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy wliczamy rachunki za ogrzewanie gazowe tak samo, jak za centralne ogrzewanie? Czy jest odprowadzany podatek od centralnego ogrzewania?
 • Jak ująć w treści decyzji zmianę kwoty w dodatku energetycznym, jeśli nie wiadomo, jaka ona dokładnie będzie od 1 kwietnia? Czy jest konieczność informowania o tym wnioskodawców? Czy możemy umieścić informację o zmianie kwoty dodatku energetycznego po wprowadzonych już zmianach?
 • W jakim trybie zmienić decyzję o zmianie wysokości dodatku energetycznego? Czy zmianę o wysokości dodatku możemy wprowadzić z urzędu, bez zgody strony? Czy wystarczy informacja o zmianie dodatku, czy konieczny jest nowy wniosek o dodatek?
 • Czy dodatek energetyczny może być przelewany tylko na konto wnioskodawcy, czy również członków rodziny, która nie jest w tym gospodarstwie domowym, w przypadku kiedy wnioskodawca nie ma swojego rachunku?
 • W jaki sposób zatwierdzany jest druk wniosku o dodatek energetyczny według najnowszych zmian z maja 2019?
 • Czy dodatek energetyczny jest objęty windykacją? Jaka jest procedura w przypadku dodatku energetycznego?
 • Wstrzymujemy dodatek mieszkaniowy w przypadku niedopłaty. Co się wtedy dzieje z dodatkiem energetycznym?
 • Czy dodatek energetyczny należy się rodzinie, w której mąż jest właścicielem lokalu, a umowa z zakładem energetycznym stoi na żonę? Co zrobić żeby się należał?
 • Od kiedy wypłacamy dodatek energetyczny? Ustawa mówi, od jakiego miesiąca wypłacać dodatek mieszkaniowy, ale brak wzmianki od kiedy dodatek energetyczny.
 • Czy zmiana starych piecyków na nowe, ekologiczne, gazowe lub elektryczne może mieć wpływ na koszty ogrzewania i koszty energii elektrycznej?
 • Centralne ogrzewanie jest uznawane, jeśli piec znajduje się poza lokalem mieszkalnym. Jak traktować istnienia piecyka gazowego, który znajduje się w lokalu?
 • Czy możemy liczyć ryczałt w przypadku rodziny zamieszkującej domek jednorodzinny, w którym jest ogrzewanie centralne?
 • Czy właściwe jest wliczanie faktycznych wydatków za ogrzewanie, kiedy lokatorzy płacą zaliczkę za cały rok właścicielowi kamienicy? Czy wliczać zaliczki płacone właścicielowi? Jak to stosować do art. 6 ust. 4.a „Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu opłat za gaz, energię elektryczną dostarczaną do lokalu na cele bytowe”.
 • Jak stosować przepisy w stosunku do wydatków kiedy w lokalu znajduje się piec dwufunkcyjny? W takich lokalach naliczać ryczałty?

Prowadzący

Iwona Kuśmierz-Ul – doświadczony praktyk z zakresu dodatków mieszkaniowych, prawnik, wykładowca przedmiotów prawnych, egzaminator zawodowy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zawodzie technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
23 listopada 2021

Podobne szkolenia