Wideoszkolenie: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Jak zabezpieczyć sieć oraz systemy używane w urzędzie gminy i miasta? Jak kontrolować oprogramowanie zainstalowane na komputerach przenośnych wykorzystywanych do pracy zdalnej? Praktyczne wskazówki dotyczące zachowania polityki bezpieczeństwa z wykorzystaniem połączenia VPN

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland adresowane do inspektorów ds. informatyzacji, informatyków i pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Radzimy jakich zabezpieczeń użyć, aby uchronić urząd przed wyciekiem danych
Podczas wideoszkolenia zostaną omówione metody zabezpieczeń sieci i systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w pracy urzędu. Prowadzący udzielą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu wykorzystywania połączeń VPN, działania systemu elektronicznego zarządzania dokumentami oraz zachowania polityki bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wycieku danych na komputerze prywatnym używanym do pracy zdalnej lub stacjonarnej w urzędzie gminy lub miasta?
 • Jakie zabezpieczenia należy stosować, aby uchronić się przed wyciekiem danych?
 • Omówienie procedur zachowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w trakcie korzystania z komputerów przenośnych podczas pracy zdalnej
 • Czy bezpieczne jest używanie pulpitu zdalnego podczas pracy w urzędzie?
 • Jakie oprogramowanie może poprawić przepływ informacji między działami urzędu podczas pracy zdalnej?
 • Jaki typ zapór sieciowych należy użyć dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • W jaki sposób skonfigurować połączenie VPN?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory umowy porozumienia poprawnego użytkowania komputerów przez pracowników urzędu
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcami usług zewnętrznych


Szczegółowy program szkolenia:

1. Polityka bezpieczeństwa – wyciek danych oraz logi w systemach teleinformatycznych

Zagrożenie wycieku danych w urzędzie

 • Rodzaje danych przechowywanych w systemach teleinformatycznych
 • Podstawowe zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa danych przydatne w pracy inspektora ds. informatyzacji lub informatyka
 • Jakie zabezpieczenia należy stosować, aby uchronić się przed wyciekiem danych?
 • Jakie procedury należy wdrożyć w sytuacji wycieku danych?
 • Wdrożenie KRI
 • Omówienie EZD – przeniosłam zagadnienie z innego miejsca
 • Co powinna zawierać umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wycieku danych podczas pracy zdalnej pracowników urzędu?
 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wycieku danych na komputerze prywatnym używanym do pracy zdalnej lub stacjonarnej w urzędzie?
 • Odpowiedzialność karna i cywilna w przypadku wycieku danych

Informacje o zdarzeniach i działaniach wykonywanych na systemie komputerowym

 • Jakie logi gromadzić?
 • Ile czasu należy przetrzymywać logi dotyczące sprzętu?
 • W jaki sposób należy gromadzić logi systemów teleinformatycznych?
 • Jakie informacje można uzyskać z logów?
 • Jak chronić i zabezpieczać logi systemów teleinformatycznych?
 • Jak wykorzystywać logi zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego i RODO?
 • Przedstawienie możliwych sytuacji awaryjnych oraz sposoby rozwiązań w związku z logami
 • Jak archiwizować backup copy?

2. Praca zdalna

 • Przekazywanie sprzętu komputerowego do pracy zdalnej i praca na prywatnym sprzęcie komputerowym
 • Czy można przekazać sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla pracowników urzędu?
 • Na jakich warunkach można przekazać sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dla pracowników urzędu?
 • Omówienie procedur zachowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w trakcie korzystania z komputerów przenośnych podczas pracy zdalnej
 • Jak bezpiecznie korzystać z przeglądarek internetowych?
 • Zarządzanie hasłami – tworzenie bezpiecznych haseł
 • Jak zabezpieczyć dane podczas pracy zdalnej w urzędzie?
 • Jak kontrolować oprogramowanie zainstalowane na komputerach przenośnych wykorzystywanych do pracy zdalnej w urzędzie?
 • Metody zabezpieczeń komputerów służbowych przed nieprawidłowym użytkowaniem przez pracowników urzędu gminy lub miasta (wykorzystywanie komputerów w celach prywatnych, ściąganie nielegalnego oprogramowania, naruszanie praw autorskich)
 • Czy pracownicy urzędu mogą pracować zdalnie i stacjonarnie na prywatnych komputerach po wcześniejszym sprawdzeniu legalności programowania?
 • Kto odpowiada za oprogramowanie na komputerze prywatnym używanym do pracy zdalnej lub stacjonarnej w urzędzie?
 • Czy można kontrolować komputery prywatne używane do pracy zdalnej w urzędzie pod kątem ściągania nielegalnego oprogramowania oraz naruszania praw autorskich?

Jak pracować zespołowo podczas pracy zdalnej?

 • Omówienie programów oraz narzędzi do pracy zdalnej. W jaki sposób wykorzystać te programy oraz narzędzia? Darmowe rozwiązania
 • W jaki sposób korzystać z pulpitu zdalnego?
 • Czy bezpieczne jest używanie pulpitu zdalnego?
 • Jakie zagrożenia niesie używanie pulpitu zdalnego?
 • W jaki sposób pracować zespołowo w chmurze z perspektywy pracy w urzędzie?
 • Porównanie rozwiązań do pracy grupowej oferowanych przez Google oraz Microsoft. Jakie są darmowe oraz płatne rozwiązania?
 • Przenoszenie danych do chmury – usługa OneDrive i Office 365, porównanie kosztów licencji
 • Jakie oprogramowanie może poprawić przepływ informacji między działami urzędu podczas pracy zdalnej?
 • W jaki sposób tworzyć formularze przez ePUAP? W jaki sposób tworzyć formularze na podstawie repozytorium dokumentów?
 • Omówienie działania komunikatorów Teams oraz Zoom. Zestawienie ich z innymi opcjami dostępnymi na rynku

3. Jak zabezpieczyć sieć oraz systemy używane w urzędzie?

Zapora sieciowa – czy jest koniecznym zabezpieczeniem w urzędzie?

 • Omówienie zagadnienia zapory sieciowej
 • Rodzaje i typy zapór sieciowych
 • Porównanie zapór sieciowych oraz ich działania
 • Jaki typ zapór sieciowych należy użyć dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?
 • Jak używać zapory sieciowej?
 • Jak działa zapora sieciowa typu UTM?
 • Z czego składa się zapora sieciowa typu UTM?
 • Przed czym chroni zapora sieciowa UTM?
 • Jakie techniki oraz weryfikacje stosować w przypadku zapory sieciowej UTM?
 • Jakie możliwości dostarcza zapora sieciowa UTM?
 • W jaki sposób wykorzystać zaporę sieciową UTM w pracy urzędu?

Jak bezpiecznie połączyć użytkowników podczas pracy zdalnej?

 • W jaki sposób zabezpieczyć połączenie VPN?
 • Jaką darmową sieć VPN wybrać?
 • Plusy i minusy darmowej sieci VPN
 • W jaki sposób skonfigurować połączenie VPN?
 • Czy połączenie VPN pozwala na prace na jednym systemie oraz bazie?
 • Które połączenie VPN jest najbardziej opłacalne dla poszczególnych urzędów w zależności od ich wielkości?


Prowadzący

Przemysław Cienkowski - Kierownik Referatu Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator zespołu wdrażającego system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, Audytor ISO/IEC 27001:2013. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Jacek Lara - Kierownik Referatu Informatyki Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Koordynator wdrożeń systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miasta i Jednostkach Organizacyjnych Miasta w tym systemu klasy EZD. Nadzoruje i koordynuje system bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Miasta. Absolwent Politechniki Łódzkiej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia