Wideoszkolenie: Rejestracja pojazdów w tym quadów

Czy pojazd potocznie określany jako quad, nieposiadający numeru homologacji może zostać zarejestrowany na terenie RP jako ciągnik rolniczy? Czy możliwa jest rejestracja pojazdów w Polsce, które były dopuszczone do poruszania się, będąc nierejestrowane w krajach członkowskich UE? Na kogo zarejestrować pojazd w przypadku śmierci przedsiębiorcy? Czy rejestrować na zarządcę sukcesyjnego?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Wydziałów Komunikacji w starostwach oraz urzędach miast, osób zajmujących się rejestracją pojazdów.

Jak powinna przebiegać rejestracja quadów, jeśli występują rozbieżności pomiędzy przepisami unijnymi i krajowymi?
Podczas naszego wideoszkolenia wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów omówi zagadnienia związane z rejestracją pojazdów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej. Zwróci uwagę na kwestie dotyczące rejestracji pojazdu potocznie nazywanego quadem, badań technicznych pojazdów po zmianach konstrukcyjnych z pojazdów ciężarowych na osobowe, czy rejestracji pojazdu w przypadku śmierci przedsiębiorcy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w Polsce możliwa jest rejestracja pojazdów, które były dopuszczone do poruszania się, będąc nierejestrowane w krajach członkowskich UE np. motorowery na Węgrzech, przyczepy lekkie lub ciągniki rolnicze w Holandii?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy quad był zarejestrowany za granicą jako ciągnik rolniczy, a w Polsce nie można rejestrować pojazdów powyżej 15 kW?
 • Czy quady mogą być rejestrowane jako czterokołowce inne niż lekkie?
 • W jaki sposób organ powinien weryfikować czy krótki numer VIN był nadany na podstawie odrębnych przepisów? Czy powinno wymagać się zaświadczenia od producenta?
 • Czy można wykonywać badania techniczne pojazdów ze Stanów Zjednoczonych, które są na aktach własności?
 • Jak powinno wyglądać przeniesienie rejestracji pojazdu z męża na żonę lub wykreślenie z dokumentów współmałżonka?
 • Czy należy robić badanie techniczne w przypadku, gdy nowy pojazd w świadectwie zgodności nie ma adnotacji, że był homologowany z hakiem, ale w oświadczeniu o danych, które są potrzebne do rejestracji jest napisane, że pojazd jest wyposażony w hak?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2023 r., sygn. II SA/Sz 286/23
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. II SA/Gl 1435/12
 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2017 r., sygn. C-513/15
 • uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 10 kwietnia 1991 r., sygn. III CZP 76/90
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych

Szczegółowy program szkolenia:

1.Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia

 • Co w przypadku, gdy pojazd nie posiada homologacji, a jest wydany niemiecki dowód rejestracyjny? Ciągnik rolniczy, a w rzeczywistości quad. Przekroczona prędkość oraz moc, ITS chce opinię rzeczoznawcy, aby sklasyfikować pojazd.
 • Co w sytuacji, gdy quad jest zarejestrowany w Niemczech jako ciągnik rolniczy i nie ma homologacji?
 • Ciągniki rolnicze rejestrowane poza UE traktujemy jako nowe i wymagamy świadectwa zgodności. Co z motocyklami i motorowerami spoza UE?
 • Co w przypadku, gdy pojazd pierwotnie był homologowany na 4 miejsca, przerobiono go na 2 miejsca i przywrócono do stanu pierwotnego? Czy przyjmujemy oświadczenie od producenta, czy tylko homologację? Czy ma być to potwierdzenie przez jednostkę uprawnioną lub TDT?
 • Co oznacza „zmiana rodzaju powiązana jest z liczbą siedzeń i rodzajem nadwozia”?
 • Samochód osobowy w kombi zarejestrowany został w Belgii. Ma homologację w dowodzie rejestracyjnym. Do nas dostarczono go jako pojazd samochodowy (kombi) – przeznaczenie: przewóz osób niepełnosprawnych. Czy do rejestracji wystarczą tylko badania okresowe?
 • Co w przypadku samochodów ciężarowych przerabianych na samochód specjalny – zimowe utrzymanie dróg? Jakich dokumentów należy wymagać?
 • Czy w pojeździe sprowadzonym z zagranicy można dokonać zmiany rodzaju pojazdu bez tablic rejestracyjnych, jeżeli samochód posiada badania techniczne przed pierwszą rejestracją i badania techniczne na zmianę rodzaju pojazdu?
 • Czy jest możliwa zmiana konstrukcyjna pojazdu z ciężarowego na specjalny lub na osobowy, jeżeli homologacja na ten pojazd była wydana tylko na ciężarowy?
 • Co w sytuacji, gdy pojazd jest zarejestrowany na męża, a umowa została podpisana tylko przez żonę?

2. Rejestracja pojazdów sprowadzanych do Polski z Unii Europejskiej – prawo homologacyjne, pojazdy nierejestrowane za granicą

 • Jak postępować z pojazdami zagranicznymi, jeśli prawo homologacyjne w różnych krajach jest inne i przepisy krajowe są niedopasowane do unijnych?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy w pojeździe sprowadzanym z zagranicy nie ma informacji o homologacji?
 • Co robić w sytuacji, gdy rejestrowany jest pojazd zagraniczny i konieczne jest poświadczenie organu, który ostatni zarejestrował pojazd, a w danym kraju nie jest to wymagane?
 • Jak powinno się postąpić w sytuacji, gdy pojazd z zagranicy nie posiada dowodu rejestracyjnego?
 • Czy Niemcy mają nieadekwatne przepisy, jeśli mogą zarejestrować ciągnik rolniczy, który jest w rzeczywistości czterokołowcem i osiąga prędkość 120 km na godzinę, a u nas w Polsce ciągniki nie mogą osiągać takiej prędkości?
 • Czy w przypadku, gdy pojazd jest sprowadzony z państwa wspólnotowego, należy wymagać akcyzy?
 • Czy możliwa jest rejestracja pojazdów w Polsce, które były dopuszczone do poruszania się, będąc nierejestrowane w krajach członkowskich UE (np. motorowery na Węgrzech, przyczepy lekkie lub ciągniki rolnicze w Holandii)?
 • Jak organ powinien przeprowadzić postępowanie w sprawie pojazdów sprowadzanych z Unii Europejskiej, które nie były zarejestrowane w danym kraju np. motorowery z Holandii, które nie są tam rejestrowane do pełnego okresu?
 • Czy rejestrować pojazdy pochodzące z krajów, w których pojazd nie podlegał rejestracji?
 • Czy powinien zostać zarejestrowany pojazd i na podstawie jakich dokumentów, który pochodzi z innego kraju, w którym to kraju pojazd ten nie podlegał rejestracji, a nie jest też pojazdem nowym (nie posiada dowodu rejestracyjnego)?
 • Czy pojazd sprowadzony z UE, gdzie wymagane było zarejestrowanie pojazdu, a nie został jednak zarejestrowany, może zostać zarejestrowany w Polsce? Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji w takich przypadkach? Czy ma tu znaczenie treść art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia?
 • Czy pojazd nierejestrowany dotychczas należy traktować podczas rejestracji jako pojazd używany, czy jako nowy? Jak się ustosunkowują do tego przepisy unijne, a jak polskie?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy podczas pierwszej rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy, na pojeździe nie ma daty sprowadzenia pojazdu?
 • Czy nie trzeba wymagać dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy pojazd był sprowadzony z zagranicy i nie był wcześniej rejestrowany?
 • Jak postępować w przypadku pojazdów używanych, które przychodzą z zagranicy niezarejestrowane?
 • Czy urząd celny weryfikuje spełnianie przez towar unijnych praw, gdyż urzędnik dostaje tylko dokumenty?
 • Dlaczego definicja pojazdu nowego jest inna w urzędach, a inna w przepisach celnych?

3. Rejestracja pojazdu potocznie nazywanego quadem, jako ciągnik rolniczy - wymogi PoRD, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a przepisy unijne (m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013. Brak spójności przepisów krajowych i unijnych odnośnie kategorii T3b m.in. w zakresie prędkości.

 • Czy pojazd potocznie określany jako quad, nieposiadający numeru homologacji może zostać zarejestrowany na terenie RP jako ciągnik rolniczy?
 • Rejestracja „quada” sprowadzonego z Niemiec, zarejestrowanego jako ciągnik rolniczy lub leśny zapis w pozycji nr 5 niemieckiego dowodu rejestracyjnego (LOF. ZUGM. GERAETETRAEGER), zapis w pozycji T (prędkość) np. 120, zapis w pozycji G. 500 kg oraz brak wpisu w pozycji K (nr homologacji). Czy taki pojazd może zostać zarejestrowany na terenie RP? Czy konieczne są zmiany konstrukcyjne i zmiana rodzaju pojazdu na pojazd samochodowy inny czterokołowiec? Czy jednak w myśl przepisów unijnych może zostać zarejestrowany w RP?
 • Jak powinna przebiegać rejestracja quadów, jeśli występują rozbieżności pomiędzy przepisami unijnymi i krajowymi?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy quad był zarejestrowany za granicą jako ciągnik rolniczy, a w Polsce nie można rejestrować pojazdów powyżej 15 kW?
 • Czy można zarejestrować quada powyżej 15kW wbrew przepisom unijnym? Co jest ważniejsze przepis krajowy czy unijny, gdy nie ma homologacji?
 • Czy quady mogą być rejestrowane jako ciągniki rolnicze?
 • Na podstawie czego odrzucać rejestrację quadów, które zostały przerobione?
 • Czy należy rejestrować quady, które mają powyżej 14 kW?
 • Czy quady mogą być rejestrowane jako czterokołowce inne niż lekkie?
 • Czy można rejestrować w Polsce większe quady, które za granicą były wpisane jako ciągniki rolnicze?

4. Badania techniczne – procedura badań technicznych w przypadku pojazdów ciężarowych przerabianych konstrukcyjnie na pojazdy osobowe

 • Ile musi być ważne badanie techniczne, aby móc przerejestrować pojazd, czy musi być to 30 dni czy może być mniej?
 • Czy należy robić badanie techniczne w przypadku, gdy nowy pojazd w świadectwie zgodności nie ma adnotacji, że był homologowany z hakiem, ale w oświadczeniu o danych, które są potrzebne do rejestracji jest napisane, że pojazd jest wyposażony w hak?
 • Rejestracja pojazdu bez dołączonego do wniosku zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, a widniejący termin w CEP. Czy można dokonać rejestracji bez zaświadczenia i pobrać/uznać za wystarczający widniejący w CEP termin badania?
 • Jak powinna wyglądać procedura badań technicznych w przypadku pojazdów ciężarowych przerabianych konstrukcyjnie na osobowe i odwrotnie?
 • Czy przy rejestracji pojazdu trzeba bezwarunkowo kierować go na dodatkowe badania techniczne, gdy pojazd był sprowadzany z zagranicy, jest uszkodzony i nie posiada tablic?
 • Czy można zrobić badanie okresowe bez tablic, czy muszą być czerwone tablice?
 • Czy można wykonywać badania techniczne pojazdów ze Stanów Zjednoczonych, które są na aktach własności?

5. Inne zagadnienia – sztucznie ograniczana moc w pojazdach, krótkie numery VIN, przywłaszczenie pojazdu.

 • Czy należy akceptować motocykle, w których została sztucznie ograniczona moc, aby kierowca mógł jeździć na daną kategorię?
 • Na kogo zarejestrować pojazd w przypadku śmierci przedsiębiorcy? Czy rejestrować na zarządcę sukcesyjnego?
 • Czy należy wszczynać postępowanie dla tzw. słupów (osób użytych przez przestępców do podpisywania umów np. osoby bezdomne)?
 • W jaki sposób organ powinien weryfikować czy krótki numer VIN był nadany na podstawie odrębnych przepisów? Czy powinno wymagać się zaświadczenia od producenta?
 • Czy można wydawać wtórnik dowodu rejestracyjnego, w którym właściciel potwierdza, że dowód został przywłaszczony przez osobę trzecią? Czy przywłaszczenie mieści się w aktualnych przepisach?
 • Jak przełamywać barierę pomiędzy urzędnikiem, a petentem, ponieważ petenci mają stereotypowy obraz urzędnika i boją się przychodzić do urzędów?
 • Czy jest zasadność wysyłki na Ukrainę listów np. w sprawie demontażu pojazdu?
 • Jak wygląda sprawa zmian pojazdu przed pierwszą rejestracją?
 • Czy można wyrejestrować pojazd w sytuacji, gdy pojazd został przywłaszczony, a policja nie widzi znamion, że auto zostało skradzione, ponieważ pozostaje przepis opłacenia OC?
 • Jak powinno wyglądać przeniesienie rejestracji pojazdu z męża na żonę lub wykreślenie z dokumentów współmałżonka?
 • Do kiedy można wymagać od właściciela odstępstwa od warunków technicznych lub dopuszczenia jednostkowego, jeśli nie ma homologacji?

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia