Wideoszkolenie: Rejestracja jachtów i jednostek pływających do 24m

Jak wygląda REJA24 od strony wnioskodawcy? Jakich danych i dokumentów potrzebujemy do rejestracji jednostki pływającej? Jakie organy mogą dokonywać przeglądów technicznych łodzi? Czy zawsze trzeba wysłać kartę zapytania SIS? Jakie działania podjąć, gdy karta zapytania SIS zostanie pozytywnie rozpatrzona? Kiedy pełnomocnik może dołączyć do sprawy i czy powinna zostać od niego pobrana opłata skarbowa? Jaką jednostkę niepodlegającą obowiązkowej rejestracji można zarejestrować?


Wideoszkolenie PCC Poland jest skierowane do urzędników zajmujących się rejestrowaniem jachtów i jednostek pływających do 24m oraz obsługą systemu REJA24.

Dowiedz się jak usprawnić rozpatrywanie wniosków o rejestrację jachtów i jednostek pływających
Rejestracja jachtów i jednostek pływających do 24m to skomplikowana procedura wymagająca dużej wiedzy z zakresu rejestracji, dokumentacji łodzi, Systemie Informacyjnym Schengen czy też obsługi systemu REJA24. Dokonanie takiej rejestracji zajmuje dużo czasu i potrafi wzbudzić wiele wątpliwości. Na szkoleniu PCC Poland praktyk odpowie na ponad 300 problematycznych zagadnień dotyczących systemu REJA24, rejestracji, dokumentacji łodzi oraz silników, przeglądów technicznych, karty zapytań SIS, pełnomocnictwa oraz innych jednostek pływających, dzięki którym rejestracja stanie się szybsza i przyjemniejsza.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie dokumenty, dane, przeglądy są wymagane do zarejestrowania łodzi?
 • Czy na podstawie dokumentów, które straciły ważność, można zarejestrować łódź?
 • Co zrobić jeśli zbycie jednostki nie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni?
 • Czy można wymagać od interesanta przeglądu technicznego?
 • Kiedy organ rejestrujący powinien wysyłać karty zapytania SIS?
 • Jakie dokumenty powinna mieć łódź, którą interesant sam zbudował?
 • Jeśli właściciel działał w swoim imieniu, jednak wyznacza pełnomocnika do odbioru kodu dostępu. Czy właściciel może na każdym etapie rejestracji wyznaczyć pełnomocnika? Czy w takiej sytuacji powinno się pobrać opłatę? Jeśli wszystko powinno zostać udokumentowane w systemie, to jak zaznaczyć pełnomocnictwo w REJA24 w takim przypadku?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Dwa wzory maila do REJA24
 • Poradnik dla wnioskującego
 • Uproszczony wniosek do rejestracji
 • Spis dokumentów, które muszą być dołączone podczas rejestrowania łodzi z odniesieniem do ustaw, które to regulują
 • Przykładowe wzory dokumentów
 • Spis organów, które mogą dokonać przeglądów technicznych
 • Wzór zawiadomienia do policji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia karty zapytań SIS

Szczegółowy program szkolenia:

1. REJA24

Jak poprawnie wprowadzić danedo REJA24?

 • W jaki sposób należy wpisać dane do REJA24, aby wszystko się zgadzało? Jaki format powinny mieć poszczególne dane?
 • Co zrobić, jeżeli REJA24 blokuje prawidłowe wpisanie danych łodzi?
 • Jaki format powinna mieć nazwa firmy, gdy wprowadzamy ją do REJA24?
 • W jaki sposób zapisać nazwę producenta, jeśli zawiera ona dopisek “spółka z. o. o.”, czego nie chce przyjąć program REJA24?
 • Co zrobić, jeśli w bazie jednostek, które zawiera REJA24, nie ma jednostki, którą chce zarejestrować petent, przez co nie da się jej wpisać do systemu?
 • Co zrobić, jeżeli nie ma możliwości wprowadzenia całej nazwy marki lub modelu łodzi do systemu REJA24?
 • W jaki sposób należy wprowadzać i uzupełniać dane o silniku jednostki?
 • Gdzie podczas przerejestrowania należy wpisać dane aktualnego i poprzedniego właściciela?
 • Łódź była wcześniej zarejestrowana w Polskim Związku Żeglarskim, jednak nie da się tego zaznaczyć w REJA24. Co powinno się zaznaczyć w przypadku, gdy jednostka była wcześniej zarejestrowana w jednym z polskich rejestrów, którego nie ma w REJA24? Czy należy rejestrować jednostkę, jakby nie była wcześniej zarejestrowana, nawet jeśli jest to niezgodne z prawdą? Z jakiego powodu w REJA24 nie ma wymienionych polskich rejestrów?
 • W deklaracji zgodności CE nie ma informacji np. o liczbie osób i wysokości fali, natomiast system automatycznie wymaga takich informacji, co zrobić w takiej sytuacji?

Jak dodawać załączniki do systemu REJA24?

 • W jaki sposób dodać załącznik do systemu REJA24?
 • Jak dodawać się załączniki, aby REJA24 je zatwierdziła? Jak powinno się je nazywać?
 • W jaki sposób nazywać załączniki, aby były one możliwe do dodania do REJA24?
 • Czy skan dokumentu może być czarno-biały?
 • Jaka jest maksymalna wielkość załączników, aby można je było dołączyć do systemu REJA24?
 • W jaki sposób zmniejszyć objętość pliku, aby móc umieścić go w systemie REJA24? Jakiego programu użyć, aby było to bezpieczne, gdy konwertuje się dokumenty?
 • W jaki sposób szybko zweryfikować, który załącznik został dodany wcześniej, a który później?

Wysyłanie wezwań do uzupełnienia

 • Co zrobić, gdy wysłaliśmy wezwanie do uzupełnienia w systemie REJA24, a interesant nie dokonuje zmian?
 • Co zrobić, jeśli nie jesteśmy pewni czy wezwanie do uzupełnienia dotarło do petenta ze względu na pojawiający się błąd w systemie?
 • Jeżeli wnioskodawca złoży korektę w wyznaczonym terminie, ale nadal nic we wniosku nie poprawia (albo poprawia źle), nie ma możliwości pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Co zrobić w sytuacji, gdy wysyła się kilkukrotnie wezwanie do korekty?
 • Interesant złożył wniosek przez system REJA24, jednak nie zrobił tego poprawnie. Chce go złożyć ponownie, jednak w wersji papierowej - czy należy czekać, aż wniosek w systemie REJA24 wygaśnie? Czy jest możliwość skrócenia tego procesu?
 • Co należy dołączyć i zaznaczyć w systemie REJA24 podczas wydawania nowego dokumentu rejestracyjnego, jeśli interesant złożył oświadczenie, że zgubił stary dowód rejestracyjny, a system wymusza podanie daty zwrotu starego dowodu? W jaki sposób powinno to zostać w jakiś sposób odnotowane w systemie REJA24?

Kto może podpisać dokumenty, żeby złożyć zamówienie?

 • Kto może dokonać podpisu dokumentów, aby zamówienie na dowód rejestracyjny zostało złożone? Czy taką osobą może być tylko kierownik? Czy może zostać do tego upoważniona osoba, która bezpośrednio dokonuje rejestracji?
 • Czy dokumenty może podpisać starosta lub wicestarosta, który nie znajduje się na liście osób obsługujących REJA24 np. w przypadku nieobecności kierownika/osoby mającej możliwość podpisania takich dokumentów?

Co zrobić, jeśli zarejestruje się jednostkę z błędem?

 • Co zrobić, jeżeli zatwierdziło się rejestrację łodzi, a okazało się, że wniosek zawierał błąd? Jakie działania należy podjąć?
 • Czy istnieje możliwość dodania do systemu REJA24 opcji zmiany numeru identyfikacyjnego CIN, HIN, VIN, w przypadku gdy omyłkowo się go wpisze i zarejestruje jednostkę? Np. przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, cofając taki dowód, wykonać korektę, po czym jeszcze raz zamówić taki dokument z poprawnym nr CIN, HIN, VIN?

W jaki sposób zgłosić błędy pojawiające się w systemie REJA24 i komu?

 • Co zrobić, jeśli system nie wyszukuje jednostki w systemie REJA24?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wnioskującemu system REJA24 wszystko zatwierdza, natomiast w urzędzie system wykrywa problem?
 • Osoba z województwa mazowieckiego nabyła jednostkę z województwa pomorskiego i złożyła wniosek o zmianę danych przez system REJA24. System przedstawił dane do przelewu Polskiego Związku Żeglarskiego, a nie jednostki, która miała dokonać zmiany. Gdzie należy zgłosić taki błąd? Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Osoba prawna z terenu Niemiec chce zgłosić zbycie jednostki, jednak nie ma możliwości wykonania tego systemie REJA24, ponieważ NIP w Niemczech ma inny format. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Gdzie należy zgłaszać problemy pojawiające się w systemie REJA24?
 • Jak powinien wyglądać mail do REJA24 informujący o ogólnym błędzie w systemie i jakie informacje powinien zawierać?
 • W jaki sposób napisać do REJA24, aby odpowiednio opisać problem?
 • Jak powinien wyglądać mail do REJA24 informujący o błędzie, który pojawił się podczas konkretnej rejestracji?
 • Jak w mailu do REJA24 opisać sytuację problematyczną, aby nam odpisano?

Jak wygląda REJA24 od strony wnioskodawcy?

 • Jak wygląda program od strony petenta?
 • W jaki sposób petent powinien wprowadzić dane o silniku?
 • Jak interesant powinien wypełnić dane dotyczące napędu w REJA24?
 • Gdzie petent powinien zaznaczyć informację, że łódź posiada kilka silników w REJA24?
 • W jaki sposób interesant powinien odebrać wezwanie w REJA24?
 • W jaki sposób wnioskujący/petent powinien odebrać wezwanie do korekty/wezwanie o uzupełnienie informacji, aby mógł potem wprowadzić zmiany we wniosku/nanieść poprawki?
 • Interesant nie może otworzyć i odpowiedzieć na wezwanie - co zrobić w takiej sytuacji?
 • W jaki sposób interesanci powinni dodawać załączniki w REJA24?
 • Ile załączników może przesłać petent do systemu REJA24?
 • Jak petent powinien nazwać załączniki, aby móc je przesłać do systemu REJA24?
 • Czy można zadzwonić do klienta, aby upewnić się, że wie, że musi poprawić elektroniczny wniosek? Czy to nasz obowiązek, czy powinniśmy się tym zajmować?
 • Czy petent może wycofać wniosek, jeśli złożył go niepoprawnie? Jeśli nie, to czy może złożyć go ponownie np. w odpowiednim organie, jednocześnie czekając, aż poprzedni wygaśnie?

2. REJESTRACJA

Jakich danych i dokumentów potrzebujemy do rejestracji jednostki pływającej?

 • Jakie są wymagania do zarejestrowania łodzi?
 • Jakie dokumenty, dane, przeglądy są wymagane do zarejestrowania łodzi?
 • Na podstawie których dokumentów można rejestrować łodzie?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania łodzi pływającej na wodach śródlądowych?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestrowania łodzi pływającej na wodach morskich?
 • Czy można zarejestrować łódź na podstawie rejestracji z PZŻ? Jeśli nie, to jakie dokumenty muszą posiadać wnioskodawcy? Co zrobić, jeśli ich nie posiadają?
 • W ustawie jest wymagana mniejsza ilość dokumentów, niż wymagane są w REJA24. Czy powinno się wymagać dokumentów z REJA24 czy jedynie tych z ustawy? Jeśli jedynie tych z ustawy, to w jaki sposób zarejestrować łódź w REJA24?
 • Czy należy wymagać podania informacji, których nie ma w systemie np. sygnały identyfikacyjne?

Które ustawy informują o możliwych dokumentach łodzi?

 • W jakich ustawach należy szukać tego, jakich dokumentów powinno się wymagać podczas rejestracji?
 • Jakich dokumentów można wymagać od interesanta? Jaka jest podstawa prawna?
 • Jak wyglądają dokumenty wymienione w art. 29?
 • Jakie dokumenty są wymienione w jakich ustawach?
 • Czy jeśli coś nie jest określone w ustawie o REJA24, to można się odwołać do k.p.a.?

A co jeśli łódź jest stara?

 • Jakie dokumenty powinna posiadać łódź wyprodukowana przed 2004 rokiem?
 • W jaki sposób rejestrować łodzie sprzed 1994 roku, które nie mają większości odpowiednich dokumentów?
 • Jakich dokumentów należy wymagać, jeśli ktoś chce zarejestrować starą, nierejestrowaną wcześniej jednostkę?
 • Jakich dokumentów wymagać, jeżeli rejestrowana łódź jest stara i podczas jej produkcji nie było wymagane wydawanie żadnych certyfikatów?

Na co można złożyć oświadczenie?

 • Jakie dane mogą być potwierdzone przez oświadczenie?
 • Na co wystarczy oświadczenie, a na co nie?

Najważniejsze zagadnienia dotyczące deklaracji zgodności CE

 • Jakie dane powinna zawierać deklaracja zgodności CE?
 • Jak mogą wyglądać deklaracje zgodności CE?
 • Jak powinien wyglądać certyfikat zgodności, aby można go było uznać?
 • W jaki sposób prawidłowo zweryfikować deklarację zgodności CE?
 • W jaki sposób zweryfikować czy normy zawarte na deklaracji zgodności CE są prawidłowe? Gdzie należy szukać informacji na ten temat?
 • Czy jednostkę, która powinna posiadać deklarację zgodności CE można zarejestrować na podstawie świadectwa badań?
 • Wnioskodawca chce zarejestrować nową jednostkę na podstawie świadectwa badań, czy powinno się wymagać deklaracji zgodności CE?
 • W jaki sposób zarejestrować 5-letnią łódź, która nie ma deklaracji zgodności?
 • Czy można zarejestrować jednostkę, która nie ma deklaracji zgodności, a powinna ją mieć?
 • Jeśli interesant nie posiada deklaracji zgodności CE, jakie dokumenty mogą być podstawą do rejestru?

Najważniejsze zagadnienia dotyczące silników

 • Jakie dokumenty mogą potwierdzać dane o silniku? Czy powinien być to certyfikat? A może świadectwo badań?
 • Jak powinien wyglądać certyfikat silnika?
 • Jakie dokumenty mogą potwierdzać napęd łodzi, jeśli nie ma ona certyfikatu?
 • Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji łodzi z silnikami powyżej 20 kW? Jaki dokument to może być, jeśli interesant nie posiada certyfikatu CE?
 • Czy można przyjąć oświadczenie o silniku, jeśli silnik ma więcej niż 20 kW? Czy jest to błąd?
 • Jak powinien wyglądać zagraniczny dokument potwierdzający moc silnika?
 • Czy instrukcja, która ma określać rodzaj napędu jednostki oraz jej moc powinna zostać dostarczona w oryginale? Czy może zostać dostarczona w wersji elektronicznej?
 • Czy wnioskujący może dołączyć tylko część instrukcji silnika?
 • Jakie dokumenty są wymagane do łodzi posiadającej silnik wbudowany, a jakie do łodzi mającej silnik zaburtowy?
 • Interesantka sprowadziła silnik z Włoch, jednak na dokumentach w miejscu, gdzie znajduje się numer silnika, widnieje plama. Nie da się przez to odczytać tej informacji. Czy można zarejestrować taki silnik? Czy w takiej sytuacji można odmówić rejestracji silnika?
 • Czy nadal można używać dowodów rejestracyjnych wydanych przez Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego do potwierdzania wymiarów łodzi, mocy silnika, o ile nie uległa zmianie, liczby osób na pokładzie oraz własności. Jeżeli ważność tych dokumentów straciła ważność, gdyż często jest to jedyny dowód własności takiej łodzi.
 • Aby zarejestrować jednostkę z silnikiem można dostarczyć “Inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego” tego silnika. Jaki to może być dokument? Czy tabliczka znamionowa z silnika jest takim dokumentem?
 • Co zrobić, jeśli interesant nie posiada certyfikatu/dokumentu potwierdzającego moc silnika?
 • Co zrobić, jeśli interesant nie posiada certyfikatu potwierdzającego legalne nabycie silnika?

Najważniejsze zagadnienia dotyczące innych dokumentów

 • Które organy wydają jakie dokumenty, które są później wymagane do zarejestrowania łodzi?
 • Które ustawy informują o dokumentach, które są podstawą do rejestrowania łodzi?
 • Jakie dokumenty nie mogą być podstawą do rejestracji?
 • Interesant do zarejestrowania łodzi przyniósł jedynie zagraniczne dokumenty, co w takim przypadku zrobić? Czego powinno się wymagać, rejestrując zagraniczną jednostkę?
 • Jakie dokumenty mogą potwierdzać jakie dane?
 • Jak wyglądają wypisy z rejestru statków?
 • Jakie dokumenty mogą wydawać producenci? Jak one wyglądają?
 • Co zrobić, jeśli petent nie posiada dowodu zakupu jednostki?
 • Jak powinna wyglądać umowa kupna?
 • Jak mogą wyglądać dokumenty potwierdzające własność?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy interesant, który posiada starszą łódź, nie ma dokumentu potwierdzającego własność?
 • Czy osoba, która posiada jednostkę ponad 10 lat i wcześniej była ona zarejestrowana w Polskim Związku Motorowodnym, musi przedstawić dokument własności jednostki?
 • Jakie zagraniczne dokumenty można honorować? Co taki dokument powinien zawierać?
 • Jakie dokumenty powinny posiadać łodzie pływające na wodach morskich, a jakie na wodach śródlądowych?
 • Jakie dokumenty powinny posiadać łodzie, które pływają na morskich wodach wewnętrznych?
 • Jak rozpatrywać wnioski zawierające oświadczenia, że dana jednostka nie potrzebuje jakiegoś dokumentu czy certyfikatu? Jak stwierdzić, czy faktycznie go nie potrzebuje? W jakich ustawach zawierają się takie informacje?
 • Jakie dokumenty może posiadać jednostka z USA? Co zrobić, jeśli nie wydano deklaracji zgodności CE? Czy można ją zarejestrować na podstawie certyfikatu lub dokumentu wydanego przez budowniczego? Czy można stwierdzić parametry na podstawie takim dokumentu?
 • Jak wytłumaczyć interesantowi, że dokument potwierdzający wyrejestrowanie łodzi za granicą nie może być podstawą do potwierdzenia danych łodzi? Jak wygląda taki dokument?
 • Czy dokumenty, których moc prawna wygasła, mogą potwierdzać dane dotyczące łodzi?

Czy można zarejestrować łódź na podstawie dokumentów, które wygasły z mocy prawa?

 • Czy na podstawie dokumentów, które straciły ważność, można zarejestrować łódź?
 • Czy stary dowód rejestracyjny łodzi, który nie jest już ważny, może służyć do jej zarejestrowania? Jeśli tak, to w jaki sposób umieścić to w REJA24?
 • Co zrobić, jeśli osoba rejestrująca jednostkę posiada jedynie dokumenty, które straciły już swoją ważność?
 • Czy stare dokumenty np. stare dowody rejestracyjne mogą być podstawą do rejestracji i danych o jednostce?
 • Czy można wprowadzić do systemu dane łodzi, które są potwierdzone na dokumencie, którego moc prawna wygasła?
 • Jak organ rejestrujący powinien postępować w przypadku braku dokumentacji potwierdzających dane jednostki pływającej tj. aktu własności w tym faktury bądź umowy, jedynie przedstawiając stary dokument rejestracyjny z poprzednich rejestracji?
 • Czy stary dowód rejestracyjny z PZŻ jest źródłem danych o jednostce?

Kiedy wymagane jest przetłumaczenie dokumentu?

 • Czy można przyjąć dokument w obcym języku?
 • Czy wszystkie zagraniczne dokumenty muszą być przetłumaczone?
 • Czy certyfikaty muszą być przetłumaczone, jeśli np. interesant posiada certyfikat w innym języku, czy można go przyjąć w języku oryginalnym?
 • Czy należy wymagać tłumaczenia od interesanta?
 • Jaka jest podstawa prawna do wymagania przetłumaczenia dokumentów?
 • Czy dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?
 • Czy można przyjąć dokumenty, które nie zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Jak działać w przypadku błędnych dokumentów lub przy ich braku?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy dokumenty zawierają błędy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dokumenty są np. rozmazane?
 • Co zrobić gdy interesant nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów?
 • Czy można dokonać rejestracji przy wybrakowanej dokumentacji łodzi?
 • Co zrobić, jeśli interesant nie posiada pełnej dokumentacji łodzi, którą sprowadził z zagranicy?
 • Jakie dokumenty można pominąć, rejestrując łódź?
 • Co zrobić, jeżeli jednostka/łódź/interesant nie posiada żadnych dokumentów?
 • Co zrobić, jeśli nie można uzyskać dokumentów potrzebnych do zarejestrowania łodzi? Czy można wtedy odmówić rejestracji?
 • Czy można zarejestrować łódź, która nie posiada żadnych dokumentów? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Interesant sprowadził jednostkę pływającą z Norwegii i nie posiada żadnych dokumentów, ponieważ jednostka nie podlegała rejestrowi w tamtym kraju. Petent nie posiada również potwierdzenia opłat związanych z przewozem. Czy można taką jednostkę zarejestrować? Na podstawie czego można taką jednostkę zarejestrować?
 • Co zrobić, gdy interesant posiada jedynie dokument kupna?
 • Interesant przyniósł dokumenty dotyczące łodzi, nie ma jednak dokumentów potwierdzających jej nabycie. Jakich dokumentów należy wymagać? Co zrobić, jeśli petent nie ma takich dokumentów i nie może ich uzyskać?
 • Co zrobić, gdy łódź nie posiada dokumentu związanego z napędem silnika?
 • Jeśli interesant nie ma danego dokumentu, to czy można zarejestrować łódź tylko na podstawie oświadczenia?

Jak potwierdzić tożsamość wnioskującego?

 • Czy jest wymagany skan dowodu osobistego do rejestracji łodzi?
 • Czy do rejestracji należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, czy wystarczy deklaracja i okazanie go przez petenta przy odbiorze dokumentów?
 • W jaki sposób powinny być dokumentowane dane osobowe rejestrującego jednostkę pływającą – czy wystarczy oświadczenie, czy powinien to być skan z dowodu osobistego?
 • Jeśli powinno się zeskanować dowód osobisty, a nie ma się skanera w pomieszczeniu, w którym przyjmuje się interesanta, to czy można wyjść z tym dowodem do innego pomieszczenia?
 • Skoro kilkukrotnie podczas wypełniania formularza wypełnia się dane, to czy koniecznym jest wymaganie oświadczenia potwierdzającego dane osobowe?
 • Jakich dokumentów należy wymagać od petenta, aby potwierdzić jego miejsce zamieszkania?
 • Czy dowód osobisty jest dokumentem, który potwierdza miejsce zamieszkania wnioskującego? W dowodzie nie ma miejsca zamieszkania, jednak jeśli poda się we wniosku, że rodzajem identyfikatora jest dowód osobisty, to czy będzie on potwierdzeniem wszystkich danych właściciela?
 • Czy wnioskujący musi napisać oświadczenie o miejscu zamieszkania? Pomimo tego, że wpisywał je we wniosku?
 • Czy należy wymagać zaświadczenia o miejscu zamieszkania wnioskującego z urzędu gminy lub miasta?

Jak rozwiązać specyficzny przypadek? Jakich dokumentów należy wymagać od interesanta, który zbudował własną jednostkę?

 • Czy można zarejestrować łódź, która została samodzielnie zbudowana? Jeśli tak, to jakich dokumentów należy wymagać?
 • Jakie dokumenty muszą mieć jednostki zbudowane przez osoby prywatne/ wnioskujących?
 • Jakie dokumenty powinna mieć łódź, którą interesant sam zbudował?
 • Czy można zarejestrować łódź wykonaną metodą gospodarczą, na własny użytek? Przykład: Właściciel kupił kiedyś samą skorupę łodzi i resztę prac wykonał sam. Dł. 12 m, szer. 3 m, zanurzenie 1,10 m, do tego zamontował silnik zaburtowy o mocy 11,2 kw. Jakie dokumenty powinien przedstawić, aby można było zarejestrować taką łódź?
 • Jakich dokumentów należy wymagać, od osoby, która chce zarejestrować łódź, która jest w budowie?
 • Jaki dokument poświadcza to, że łódź jest w budowie?
 • Czy można zarezerwować numer jednostki, jeżeli jest ona w budowie? Jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów?
 • Jak odpowiednio zweryfikować dostarczone dokumenty?
 • Czy należy weryfikować każdy dokument potrzebny do rejestracji łodzi?
 • Jaka powinna być procedura, jeśli stwierdzi się, że dokument jest sfałszowany? Np. umowa sprzedaży. Czy jako organ rejestrujący można to stwierdzić? Czy należy powołać grafologa, czy raczej w sytuacji niepewności przekierować sprawę do prokuratury?
 • Jak stwierdzić, czy zagraniczny dokument faktycznie potwierdza rejestr jednostki w danym państwie? Jak to zweryfikować?

Właściciel a armator łodzi

 • Czy załącznik posiada zgodę właściciela na uprawianie żeglugi przez armatora - jeśli ktoś jest jednocześnie właścicielem i armatorem, to powinien zaznaczyć „tak” czy „nie”? Czy sam sobie powinien napisać takie oświadczenie?
 • Czy osoba składająca wniosek, która jest jednocześnie armatorem i właścicielem, musi wypełniać dane dotyczące właściciela i dublować informacje? Czy może ten punkt pominąć?
 • Co zrobić, gdy ta sama osoba jest jednocześnie właścicielem i armatorem? Czy powinno wymagać się od niej dokumentu pozwalającego na korzystanie z łodzi?
 • Jeśli właściciel łodzi jest jednocześnie jej armatorem, czy musi on sam sobie napisać oświadczenie, że może on korzystać z łodzi?
 • Jeżeli właściciel jest równocześnie armatorem, to czy musi pisać dla siebie zgodę na użytkowanie, czy wystarczy, aby załączyć dokument potwierdzający własność?
 • Jeżeli łódź jest własnością leasingu i jest rejestrowana w REJA24, to leasingobiorcę wpisujemy jako armatora. Czy w takim przypadku wystarczy oświadczenie leasingodawcy, że wyraża zgodę na wpisanie leasingobiorcy jako armatora? Czy potrzebna jest umowa leasingu jako załącznik?

Jaki dokument potwierdza kategorię projektową?

 • Jeżeli jednostka nie posiada dokumentów potwierdzających jej kategorię projektową, to czy można tę kategorię wpisać na podstawie oświadczenia?
 • Inspektor Polskiego Związku Żeglarskiego wydał uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, który jest odświeżeniem deklaracji zgodności CE i określił kategorię projektową jednostki - czy jest możliwość dodania tej informacji do systemu REJA24? (art. 34j ustawa o żegludze śródlądowej)
 • Czy jeśli PRS, czyli uznana przez Komisję Europejską organizacja wyda dokument z określoną kategorią projektową, to czy można na ich podstawie wpisać kategorię do rejestru? Czy będzie to złamanie przepisów?
 • Czy jeśli jednostka jest zbudowana przez wnioskodawcę pod nadzorem PRS, to czy wnioskodawca sam może określić kategorię projektową? Czy taka osoba, może wystawić deklarację zgodności CE?
 • Jeżeli jednostka nie posiada dokumentów potwierdzających jej kategorię projektową, to czy można tę kategorię wpisać na podstawie tabliczki znamionowej?
 • Kategoria projektowa jest określona na tabliczce znamionowej, jednak łódź nie posiada deklaracji zgodności CE - co należy zrobić? Jakie informacje zaznaczyć i jakie dokumenty załączyć? Zaznaczenie, że jednostka nie posiada kategorii byłoby przecież niepoprawna.
 • Interesant nie posiada deklaracji zgodności CE (np. łódź jest za stara), natomiast posiada tabliczkę znamionową z określoną kategorią. Co zrobić w takim przypadku? Czy powinno się zaznaczyć, że łódź nie posiada kategorii, nawet jeśli jest ona określona? Czy można podać kategorię na podstawie tabliczki znamionowej? Jeśli tak, to jak powinno to zostać udokumentowane?

O tabliczce znamionowej…

 • Gdzie na łodzi może znajdować się tabliczka znamionowa?
 • Co zrobić jeżeli brakuje tabliczki znamionowej?
 • Czy potwierdzając dane, można bazować na tabliczkach znamionowych?

Jak rozwiązać problemy związane z nieprawidłowymi numerami identyfikacyjnymi?

 • W jaki sposób postępować, jeżeli numery identyfikacyjne kadłuba mają nieodpowiedni format?
 • Co zrobić, jeśli format numeru rejestracyjnego kadłuba jest nieodpowiedni?
 • Co zrobić, jeśli brakuje numerów rejestracyjnych kadłuba?
 • Interesant jest nowym właścicielem łodzi i przychodzi zgłosić jej nabycie. Okazuje się, że łódź nie ma numerów rejestracyjnych REJA24. Jej numery rejestracyjne były wydane przed wejściem tego systemu. Jakie działania powinno się podjąć?
 • Interesant posiada numer identyfikacyjny jednostki od producenta, jednak nie posiada on wystarczającej liczby znaków, aby móc umieścić go w rejestrze. Co zrobić w takiej sytuacji? Jaka jest wtedy procedura? Czy należy nadać nowy numer identyfikacyjny? Jeśli tak, to co zrobić w sytuacji, gdy klient nie zgadza się na zmianę? W jaki sposób wytłumaczyć tę sytuację? Co klient powinien okazać w sytuacji ewentualnej sprzedaży, aby nie oskarżono go o chęć oszustwa? Czy należy wystawić w takim przypadku jakiś dodatkowy dokument?
 • Co zrobić, jeśli numer rejestracyjny posiada inny format, jednak da się zauważyć, że brakuje dwóch pierwszych znaków wskazujących na kraj pochodzenia jednostki?
 • Czy istniałaby możliwość wpisywania starego numeru CIN, HIN, VIN (tego dwunastoznakowego), zamiast nadawania nowego numeru INI, jeżeli dana jednostka taki posiada?
 • Co zrobić, jeśli skuter wodny nie ma numeru kadłuba lub numeru silnika?
 • Co zrobić jeśli numer silnika ma nieodpowiedni format?
 • Czy można odmówić rejestracji łodzi, jeśli numery kadłuba mają nieodpowiedni format?
 • Czy można odmówić rejestracji silnika, jeśli jego numer ma nieodpowiedni format?
 • Co zrobić jeśli brakuje numerów silnika?
 • Co zrobić, jeśli numer na kadłubie różni się od numeru w dokumentach?
 • Co zrobić, jeśli numer na kadłubie nie posiada dwóch pierwszych znaków, które wskazują na kraj pochodzenia, jednak widnieją one w dokumentach łodzi? W jaki sposób zarejestrować taką łódź?
 • Co zrobić, jeśli numer w dokumentach nie posiada dwóch pierwszych liter wskazujących na kraj pochodzenia, natomiast widnieją one na kadłubie? W jaki sposób zarejestrować taką łódź?
 • Co zrobić, gdy stare numery nie wchodzą do systemu? Jak należy udokumentować to, że łódź posiada stary numer kadłuba?
 • Czy po styczniu 2023 można zachować stare numery rejestracyjne? Jeśli nie można ich zachować, to czy musimy wymagać ich podania?
 • Każda jednostka powinna mieć numer CIN, VIN lub HIN nadany przez producenta, jednak wnioskujący musi posiadać dokument, który potwierdza taki dokument - w ustawie mówi się o dwóch dokumentach - deklaracji zgodności CE ze zdjęciem kadłuba lub stary dokument rejestracyjny z numerem identyfikacyjnym - jak zarejestrować taką jednostkę? Jeśli nada się numer INI, to co zrobić z numerem jednostki na kadłubie? Czy koło numeru CIN, VIN, HIN właściciel powinien umieścić numer INI? Czy może usunąć stary numer? Skąd takie informacje uzyskać? Czy policja może ukarać petenta w przypadku, gdy numery się nie zgadzają? Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie, pływając łodzią? Czy należy wydać jakiś dodatkowy dokument?

Czy za każdym razem powinno się weryfikować producenta łodzi i jej pochodzenie?

 • Jak zweryfikować nazwę producenta łodzi?
 • Jak ustalić, czy dana nazwa to producent łodzi czy marka?
 • W jaki sposób należy rozróżnić producenta, markę oraz model łodzi?
 • Jak ustalić, która część zapisu to marka łodzi, a która to marka, np. na tabliczkach znamionowych?
 • Czy za każdym razem powinno się weryfikować producenta łodzi?

Co jeśli wnioskujący przekroczy okres 30 dni?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy nabycie jednostki nie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni?
 • Co zrobić jeśli zbycie jednostki nie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni?
 • Jakie konsekwencje ponosi interesant, który nie zgłosił nabycia lub zbycia jednostki w ciągu 30 dni?
 • Czy można naliczyć karę w przypadku rejestracji po 30 dniach od nabycia lub zgłoszenie zbycia po takim okresie? Jaka jest do tego podstawa prawna?

Jak postępować z nieodebranymi dokumentami?

 • Co powinno się zrobić z niewydanymi dokumentami?
 • Jak długo powinno się przetrzymywać niewydane dokumenty?

Jak odpowiednio przerejestrować łódź oraz odnotować zbycie lub nabycie jednostki?

 • Czy można rejestrować łódź jeśli zbycie łodzi nie zostało zgłoszone?
 • Czy aby zarejestrować łódź i zgłosić nabycie czekać, aż osoba sprzedająca zgłosi zbycie?
 • Co zrobić, jeśli podczas rejestracji okazuje się, że poprzedni urząd nie dołączył zaświadczenia o wydaniu dokumentu rejestracyjnego? W jaki sposób dokumentować przedłużenie się sprawy?
 • Jak organ rejestrujący powinien postępować w przypadku, gdy zarejestrowaliśmy jednostkę, ale nie jest możliwe wystawienie zaświadczenia ze względu na to, iż poprzedni właściciel nie zgłosił zbycia ani nie przekazał dokumentu REJA24 nabywcy, a ten nie zarejestrował nabycia i sprzedał kolejnemu kupującemu? Czy powinniśmy nakładać karę grzywny oraz czy w tym momencie trzeciej osobie rejestrującej, która nie miała świadomości o takiej sytuacji, przysługuje zwrot opłaty za rejestrację?
 • Czy gdy zaznacza się czy jednostka była już rejestrowana to chodzi o rejestrację jakąkolwiek, czy rejestrację dokonaną przez osobę, która aktualnie posiada tę jednostkę?
 • Czy osoba, która kupiła łódź z dowodem rejestracyjnym, we wniosku powinna zaznaczyć, że jednostka była już zarejestrowana czy nie? Jeśli to nie wnioskujący rejestrował łódź?
 • Czy przed rejestracją powinniśmy żądać dokumentu o wyrejestrowanej jednostce pływającej z poprzedniego rejestru, w przypadku gdy: dokument nie jest wystawiony na aktualnego właściciela oraz w przypadku gdy wniosek o rejestrację do systemu REJA24 składa aktualny właściciel?
 • Wnioskujący zaznacza, że łódź była zarejestrowana w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej, co to oznacza? Co należy zaznaczyć w REJA24?
 • Czy przerejestrowując łódź w związku z obowiązkiem do 31 stycznia 2023 r., należy wpisać datę wykreślenia z rejestru czy obowiązku przerejestrowania?
 • Czy osoba przerejestrowująca łódź musi dokonać zmian w urzędzie, w którym rejestrowała ją wcześniej? Czy może być to jakikolwiek urząd?
 • Czy osoba chcąca nanieść zmiany w rejestracji łodzi może to zrobić w jakimkolwiek urzędzie? Czy jedynie w urzędzie, w którym rejestrowała jednostkę?
 • Czy po zarejestrowaniu łódź jest przywiązana do konkretnego urzędu?

Czy i kiedy można odmówić rejestracji łodzi?

 • Kiedy można odmówić rejestracji łodzi? Jaka jest do tego podstawa prawna?
 • Czy można odmówić zarejestrowania jednostki, która nie ma deklaracji zgodności, a powinna ją mieć?
 • Czy można odmówić rejestracji, jeżeli interesant informuje nas, że nie posiada numerów kadłuba, jednak dostarcza dokumenty mówiące o tym, że łódź była już wcześniej rejestrowana?
 • Jakie są konsekwencje dla petenta, któremu odmówiono rejestracji? Co powinien zrobić?

Inne ważne zagadnienia

 • Jaki port śródlądowy powinien wpisać rejestrujący?
 • Interesant chce zarejestrować łódź do żeglugi śródlądowej oraz morskiej. Jego łódź będzie przebywać głównie na Mazurach. Jaki port macierzysty powinien wybrać interesant?
 • Jak interpretować sformułowanie “Czy dokumenty znajdujące się w posiadaniu organu rejestrującego są aktualne i potwierdzające dane we wniosku?” w odniesieniu do pytania “Czy jednostka jest zarejestrowana w organie, do którego kierowany jest wniosek”?
 • Jak zweryfikować czy jednostka nie jest już zarejestrowana w polskim rejestrze okrętowym? Czy należy wymagać jakichś dokumentów lub oświadczenia? Czy można o to zapytać petenta?
 • Jak powinna wyglądać opłata za dokonanie rejestru?
 • Co zrobić w przypadku, gdy interesant oświadcza, że zgubił dowód rejestracyjny i chce wyrobić nowy? Jaka jest procedura?
 • Petent zarejestrował skuter wodny, którego numery były przerobione przez poprzedniego właściciela. Okazało się, że inna osoba w Polsce również ma takie numery i to one są prawidłowe, jednak nie może nigdzie zarejestrować jednostki, ze względu na widniejące numery w rejestrze. Jakie organ rejestrujący powinien podjąć działania?
 • Jak organ rejestrujący powinien postępować w przypadku kradzieży jednostki pływającej? Jakie czynności może wykonać w tym: podjęcie działań w systemie, wysłanie niezbędnej dokumentacji itp.
 • Jak postępować w przypadku jednostek, które miały możliwość zachowania starych numerów rejestracyjnych, a otrzymały upomnienie bądź mandat za zły numer, gdyż pływają na wodach morskich, a ze starego numeru wynika, że może pływać po wodach śródlądowych?
 • Czy tymczasowe zaświadczenie rejestracyjne pozwala na pływanie łodzią, która jest podczas rejestracji?
 • Na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym jest napisane, że właściciel może się nim posługiwać przez okres 30 dni do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego lub decyzji odmownej wpisania do rejestru - czy z tego względu policja może wystawić mandat osobie pływającej łodzią, powołując się na zapis, że może zostać wydana decyzja odmowna?

3. PRZEGLĄDY

Jakie organy mogą dokonywać przeglądów technicznych łodzi?

 • Jakie organy mogą świadczyć o faktycznym stanie technicznym łodzi?
 • Jakie organy mogą dokonać przeglądu technicznego łodzi?
 • Kto ma uprawnienia do wydania dokumentu potwierdzającego dane napędu?
 • Kto powinien weryfikować uprawnienia osób dokonujących przeglądów technicznych lub wydających dokumenty potwierdzające dane dotyczące napędu?
 • Jak zweryfikować, czy uprawnienia osoby dokonującej przeglądu są dostateczne?

Jak powinien wyglądać dokument przeglądu?

 • Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający przegląd jednostki?
 • Jakie dane powinny zawierać dokumenty przeglądu pojazdu?

Jakie są ważne zagadnienia związane z przeglądami technicznymi?

 • Czy można wymagać od interesanta przeglądu technicznego?
 • Co ile powinien być wykonany przegląd techniczny łodzi?
 • Jakie łodzie, kiedy muszą przechodzić badania techniczne?
 • Jakie przeglądy powinny mieć łodzie pływające na wodach śródlądowych, a jakie na morskich?
 • Kiedy jednostka jest zwolniona z badań technicznych, jeśli posiada deklarację zgodności CE?
 • Jeśli łódź była zbudowana przez wnioskującego, to czy można w takim przypadku wymagać przeglądu technicznego?
 • Do kogo należy odsyłać, aby interesant mógł otrzymać informacje odnośnie dodatkowych przeglądów czy wymaganych dokumentów?
 • Czy skuter wodny powinien mieć dodatkowe przeglądy?

4. KARTA SIS

Jakie są najważniejsze kwestie dotyczące karty zapytania SIS?

 • Jaka jest podstawa prawna SIS?
 • Omówienie procedury zapytania do SIS, od kiedy to będzie obowiązywało i jak to zrobić w praktyce?
 • Jaka jest procedura wysyłania karty SIS?
 • W jaki sposób elektronicznie wysyłać kartę SIS?
 • Jak w szybki sposób wypełnić i wysłać kartę SIS?

Czy zawsze trzeba wysłać kartę zapytania SIS?

 • Czy dla każdej jednostki należy wysyłać kartę zapytania SIS?
 • Kiedy organ rejestrujący powinien wysyłać karty zapytania SIS?
 • Czy trzeba wysłać kartę zapytania SIS, jeśli jednostka posiada wbudowany silnik?
 • Czy konieczne jest wysłanie karty zapytania SIS, jeśli nowa jednostka posiada wbudowany silnik?
 • Jak może być argumentowane niewysłanie karty zapytania SIS? Jakie mogą być powody?
 • Czy można pominąć wysyłkę karty SIS, jeżeli petent przedstawia fakturę zakupu jednostki z silnikiem od producenta, którego można zweryfikować?

Jakie działania podjąć, gdy karta zapytania SIS zostanie pozytywnie rozpatrzona?

 • Jakie są procedury, gdy okaże się, że karta SIS zostanie pozytywnie rozpatrzona? Jaka jest procedura postępowania?
 • Co zrobić ze sprawą, jeśli dostanie się informację, że łódź jest poszukiwana w Schengen? Jakie działania należy podjąć? Czy sprawę powinno się zamknąć? Odmówić rejestracji, czy raczej zawiesić sprawę? A może zmienić datę jej rozpatrzenia?
 • Co zrobić jeśli nie ma odpowiedzi odnośnie karty SIS? Ile powinno się czekać na odpowiedź? Co w sytuacji, jeśli przez dłuższy czas nie ma informacji? Czy ponowić zapytanie? Z kim się kontaktować, aby uzyskać informację, czy karta SIS jest rozpatrywana?

5. PEŁNOMOCNICY

W jaki sposób pełnomocnik powinien wypełnić wniosek?

 • Kto powinien być wpisany jako wnioskujący - osoba reprezentująca czy reprezentowana? Czy może pełnomocnik powinien zostać wpisany jako wnioskujący, natomiast osoba, którą reprezentuje jako składająca wniosek? Jak to odnotować w papierowej wersji wniosku?
 • Jeśli wniosek wypełnia pełnomocnik, to gdzie powinien wpisać swoje dane, a gdzie dane właściciela?
 • Gdzie w wersji elektronicznej pełnomocnik powinien wpisać swoje dane, a gdzie właściciela?
 • Czy jeżeli łódź rejestruje obcokrajowiec za pośrednictwem polskiego pełnomocnika, to tenże obcokrajowiec musi posiadać adres do korespondencji na terenie Polski. Czy wystarczy polski adres tegoż pełnomocnika?

Kiedy pełnomocnik może dołączyć do sprawy i czy powinna zostać od niego pobrana opłata skarbowa?

 • Czy można wyznaczyć pełnomocnika jedynie do części rejestracji? Np. jedynie do odebrania dokumentów? Czy raczej, jeśli właściciel wypełniał wniosek on powinien odebrać wybrane dokumenty?
 • Czy petent może wyznaczyć pełnomocnika jedynie do odebrania dokumentów? Jeśli tak, to czy powinno się od niego pobrać opłatę skarbową? I w jaki sposób powinno się odnotować to w systemie?
 • Czy jeśli pełnomocnik wypełniał wniosek, to czy właściciel może odebrać wydane dokumenty? Czy w takim przypadku powinna zostać pobrana opłata skarbowa?
 • Czy wydane dokumenty może odebrać bliska osoba wnioskującego?
 • Jeśli dokumenty ma odebrać bliska osoba wnioskującego, to czy potrzebuje do tego posiadać pełnomocnictwo?
 • Czy od pełnomocnika należy wymagać opłaty za pełnomocnictwo? Jaka jest podstawa prawna do pobrania opłaty za pełnomocnictwo?
 • Czy jeśli dokument odbiera bliska osoba wnioskującego, to czy należy pobrać od niej opłatę 17 zł?
 • Jeśli właściciel działał w swoim imieniu, jednak wyznacza pełnomocnika do odbioru kodu dostępu. Czy właściciel może na każdym etapie rejestracji wyznaczyć pełnomocnika? Czy w takiej sytuacji powinno się pobrać opłatę? Jeśli wszystko powinno zostać udokumentowane w systemie, to jak zaznaczyć pełnomocnictwo w REJA24 w takim przypadku?

6. JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI

Jaką jednostkę niepodlegającą obowiązkowej rejestracji można zarejestrować?

 • Jednostki niepodlegające obowiązkowi rejestracji na wyraźną prośbę właściciela mogą zostać zarejestrowane, czy to oznacza, że można zarejestrować każdą jednostkę pływającą?
 • Jakie jednostki pływające, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, można zarejestrować?
 • Jakie są kryteria decydujące o tym, czy przyjąć daną jednostkę do rejestracji?
 • Aby dokonać rejestracji jednostki, która nie podlega rejestracji, czy należy dowodzić, że jest to łódź?
 • Na jakiej podstawie prawnej można odmówić rejestracji jednostki, która nie podlega obowiązkowi zarejestrowania?

Czy można zarejestrować… obiekty niebędące jachtem?

 • Czy na wniosek właściciela powinno się zarejestrować kajak, dmuchany kajak, ponton, pomost pływający, tratwy, rower wodny? Czy jest obowiązek zarejestrowania tych jednostek? Czy można odmówić rejestracji? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?
 • Czy można zarejestrować pomost pływający jako łódź? Jeśli nie to jaka jest podstawa prawna do odmowy?
 • Czy można zarejestrować pomost pływający, który został skonstruowany przez wnioskodawcę?
 • Czy można zarejestrować houseboat, który został skonstruowany przez wnioskodawcę?
 • Jakie parametry i wymagania powinny spełniać tratwy, aby można było je zarejestrować?

Czy ktoś może wymusić na wnioskującym rejestrację?

 • Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel wymusza na interesancie zarejestrowanie obiektu typu kajak/pomost pływający?
 • Czy policja lub właściciele wód służących do połowu, mogą wymusić rejestrację łodzi na wędkarzu, który posiada łódkę niepodlegającą rejestrowi? Jaka jest do tego podstawa prawna?
 • Czy osoby posiadające łódki niepodlegające rejestrowi, jednak chcące łowić, muszą być zarejestrowane? Jaka jest do tego podstawa prawna?

7. INNE

Wody morskie a śródlądowe

 • Które to wody śródlądowe, a które morskie?
 • Czym są wody morskie wewnętrzne?
 • Dlaczego występuje różnica w dokumentacji łodzi przeznaczonych do pływania na wodach morskich i śródlądowych?
 • Dlaczego łódź zarejestrowana do pływania na wodach morskich i śródlądowych musi wpisać nadmorski port macierzysty? W jakiej ustawie jest to określone?
 • W czym jest zasadnicza różnica w wymaganiach i dokumentacji między łodziami pływającymi na wodach śródlądowych a na wodach morskich?
 • Co oznacza, że jednostka jest przeznaczona do pływania na wodach śródlądowych? Z czym to się wiąże?
 • Aby petent mógł pływać jednostką za granicą, potrzebny jest międzynarodowy numer rejestracyjny łodzi, który nadaje się przy określeniu kategorii morskiej. Co w przypadku, jeśli petent chce pływać łodzią na zagranicznych wodach śródlądowych?
 • Co zrobić w sytuacji, jeśli petent chce pływać jednostką za granicą? Jakie są niezbędne dokumenty i procedury?

Dodatkowe informacje, przeglądy i kwalifikacje

 • Czym jest pozwolenie radiolokacyjne? Gdzie można je uzyskać?
 • W jakich ustawach należy szukać informacji o dodatkowych wymogach, przeglądach, czy kwalifikacjach osoby posiadającej łódź? Gdzie można znaleźć te ustawy?
 • Jakie umiejętności i zaświadczenia o nich musi posiadać osoba prowadząca skuter?
 • Jakie dodatkowe zaświadczenia oraz dokumenty powinna mieć osoba prowadząca skuter wodny? Gdzie znaleźć takie informacje?
 • W jakich ustawach należy szukać informacji o dodatkowych wymogach, przeglądach, czy kwalifikacjach osoby posiadającej łódź? Gdzie można znaleźć te ustawy?
 • Dlaczego skuter jest rejestrowany jako jacht motorowy?
 • Jakie dokumenty powinna mieć przy sobie osoba, pływając łodzią?

Zagadnienia prawne

 • Dlaczego na zaświadczeniu potwierdzającym złożenie wniosku nie ma numeru sprawy? Czy powinien być on tam umieszczony?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w umowie kupna skutera jest informacja, która wskazuje na to, że jednostka nie posiada silnika?
 • Czy wniosek o rejestrację jest ustalany odgórnie i nie można zmienić jego formy?
 • W jaki sposób ułatwić petentowi wypełnianie wniosku?
 • Jakie są konsekwencje niepoprawnego zarejestrowania łodzi?
 • Jakie są konsekwencje niepoprawnego prowadzenia rejestracji łodzi?

Prowadzący

Magdalena Nitka – inspektor ds. ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zajmuje się rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Ma za sobą ponad 100 rejestracji, współpracuje z radcami prawnymi oraz z inspektorami upoważnionymi przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do wystawiania przeglądów technicznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada dyplom magistra kierunku Administracja oraz Ochrony Środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia