Wideoszkolenie: Nadzór starosty nad spółkami wodnymi

Jak należy postąpić ze spółkami wodnymi, które istnieją, ale nie działają? Jakie są granice obowiązków starosty w kwestii spółek wodnych? Kto powinien pokryć koszty likwidatora, jeśli spółka nie ma funduszy? Jak znaleźć członków, jeśli spółka nie działa?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do starostw, wydziału ochrony środowiska, rolnictwa, do osób pełniących nadzór nad spółkami wodnymi, zajmujących się zatwierdzeniem statutu, likwidacją spółki

Dowiedz się, jak wygląda likwidacja spółki, która nie działa!
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak skutecznie przeprowadzić procedurę likwidacji spółki oraz procedurę wydawania decyzji ustalających wysokość świadczeń. Pozna proces wyznaczenia likwidatora, zatwierdzenia statutu oraz tworzenia spółki. Omówimy, czym zajmuje się starosta, wojewoda, a czym Wody Polskie w kwestii spółek wodnych. Podpowiemy również, co może zrobić starosta, gdy spółki nie wywiązują się ze swoich zadań, co jeśli osoba nie należy do spółki, a czerpie z niej korzyści oraz co zrobić, gdy rozwiązał się zarząd

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda likwidacja spółki, gdy zarząd się rozwiązał?
 • Co zrobić ze spółkami, które formalnie działają, jednak nie ma śladu, nie przesyłają sprawozdań? Czy należy je kontrolować? Wzywać?
 • Z czyich pieniędzy powinien zostać pokryty koszt likwidatora, jeśli spółka nie ma funduszy?
 • Osoba była członkiem spółki, ale była niezadowolona, więc się z niej wypisała. Teraz sama robi konserwacje na własną rękę. Starostwo nalicza mu składki, ale osoba się odwołuje. Robi pracę, ale nie zgłasza ich, nie chce płacić składek. Co zrobić?
 • Jakie są granice w kompetencjach starostwa w nadzorze nad spółkami?
 • Co zrobić, gdy spółka działała przez rok lub dwa, a później spadła na jedną osobę, bo nikt inny się nie poczuwa?
 • Co zrobić w przypadku rowów melioracyjnych, które są własnością skarbu państwa, nie są objęte spółkami, rolnicy wypisali się ze spółki, spółki nie ma, a starosta ma problem, co z nimi zrobić? Czy powinien o nie zadbać właściciel czy wojewoda?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzje zatwierdzające zmianę statutu
 • Wzory zatwierdzenia statutu
 • Wzór statutu spółki
 • Wzory świadczeń finansowych, rzeczowych na rzecz spółki

Szczegółowy program szkolenia:

Likwidacja spółki od A do Z. Co należy wiedzieć przed rozwiązaniem spółki? Jak zlikwidować spółki, które już miały próby likwidacji? Co w sytuacji, gdy spółka nie działa, a widnieje w katastrze?

 • Jak przebiega proces likwidacji spółki wodnej, jeśli są spółki, które wójt zaczął likwidować, ale ostatecznie nie zlikwidował, przekazał dokumenty, jednak teraz nie ma delegatów, listy, spółka jest zadłużona, dzwonią likwidatorzy, ale nie ma jak wydatkować środków ze starostwa?
 • Jak zlikwidować spółkę, która miała środki i sprzęt, ale nie funkcjonowała?
 • Jak zlikwidować spółki wodne widmo w oparciu o katastr?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę likwidacji spółki?
 • Jak wygląda likwidacja spółki, która nie działa?
 • Jak zlikwidować spółki, które nie działają ze względu na suszę lub podtopienia?
 • W latach 90. na chaotycznych zasadach spółki podupadały, a teraz pozostaje problem, jak je prawidłowo zlikwidować?
 • Jak powołać komisję w przypadku, gdy spółka posiada kapitał?
 • Jak zlikwidować spółkę bez zatwierdzenia wydatków?
 • Co można zrobić, jeśli starosta zlikwidował spółkę, ponieważ nie było walnych zgromadzeń?
 • Co zrobić, gdy cała gmina rozwiązała spółkę, której nie było?
 • Co należy ustalić przed rozwiązaniem spółki?
 • W jakim trybie powinna nastąpić likwidacja spółki?
 • Co należy zrobić ze spółką, którą próbowano zlikwidować w 2005r., lecz się nie udało, posiada ona fundusze do 2tys. zł, ale nie ma członków, wszyscy poumierali, ale są następcy?
 • Jak zlikwidować spółkę, która już wcześniej miała próbę likwidacji?
 • Jak wygląda likwidacja spółki, gdy zarząd się rozwiązał?
 • Jak zlikwidować spółkę, gdy członkowie poumierali?

Spółki widmo. Co z nimi zrobić? Jakie są rozwiązania? Jak dotrzeć do osób? Jak sprawdzić majątek?

 • Co można zrobić ze spółkami widmo, gdy nie można dotrzeć do osoby, dokumentów?
 • Co zrobić ze spółką, w którą wchodzą budynki gminne, a gmina raz chce ją zlikwidować, a raz nie chce?
 • Są mniejsze spółki, które istnieją, ale w sposób rozbiegający się od prawa. Co z nimi zrobić?
 • Co należy zrobić ze spółkami niedziałającymi, które się nie rozwiązały?
 • Co zrobić ze spółkami, które formalnie działają, jednak nie ma śladu, nie przesyłają sprawozdań? Czy należy je kontrolować? Wzywać?
 • Co robić ze spółkami ‘widmo’, jeśli nie wiadomo z kim należy się skontaktować?
 • Co należy zrobić ze spółkami widmo? Czy można je zostawić?
 • Jak znaleźć członków spółki, która nie działa?
 • Co zrobić ze spółką, którą należy rozwiązać, a nie ma na to środków?
 • Jak zebrać majątek spółki, która nie działa?
 • Co w przypadku, gdy spółka nie wykonuje swoich zadań i trzeba ją zlikwidować?
 • Jak można sprawdzić majątek spółki?
 • Kwestia RODO w spółkach – Jak dotrzeć do następców prawnych, jeśli prawa przechodzą na kolejnych nabywców, a trudno dotrzeć z nakazami i one wracają?

Likwidator – proces. Kto go powinien powołać? Co zrobić w sytuacji braku funduszy?

 • Kwestia ustanowienia likwidatora
 • Jak powołać likwidatora?
 • Kto powinien pokryć koszty likwidatora?
 • Kto powinien zapłacić za syndyka, jeśli spółka się ‘rozmyła’?
 • Kto ma pokryć koszt likwidacji spółki, jeśli wojewoda nie ma funduszu?
 • Jak wygląda proces wyznaczenia likwidatora?
 • Kto powinien być likwidatorem? Osoba ze starostwa czy ktoś z zewnątrz?
 • Co zrobić w przypadku braku funduszy na likwidatora?
 • Z czyich pieniędzy powinien zostać pokryty koszt likwidatora, jeśli spółka nie ma funduszy?

Członkowie, którzy nie płacą. Jak ściągać fundusze? Czy jest to zadanie starosty? Skąd czerpać fundusze dla spółki? Co zrobić, jeśli spółka nie może prawidłowo działać z powodu braku finansów?

 • Jak należy postąpić, w przypadku braku płatności ze strony członków spółek wodnych?
 • Jak rozwiązać problem braku funduszy dla spółki?
 • Jak ściągać fundusze ze spółki?
 • Jak wygląda członkostwo i następstwo prawne, jeśli właściciel x sprzedał właścicielowi y, a ten nie poczuwa odpowiedzialności, aby płacić?
 • Jak wygląda ściągalność świadczeń na różnych poziomach?
 • Jak ustalać wysokość świadczeń na rzecz spółek, jeśli kosztorysy spółek nie są podstawą, gdyż spółka chce jak najwięcej funduszy?
 • Co może zrobić starosta, jeśli spółki nie działają, a członkowie nie płacą składek?
 • Osoba była członkiem spółki, ale była niezadowolona, więc się z niej wypisała. Teraz sama robi konserwacje na własną rękę. Starostwo nalicza mu składki, ale osoba się odwołuje. Robi pracę, ale nie zgłasza ich, nie chce płacić składek. Co zrobić?
 • Kto powinien płacić składki dla spółki w przypadku, gdy jest nieuregulowany stan?
 • Ktoś sprzedał działkę rolniczą na działki budowlane, ludzie stawiają płot na środku rowu, robią odpływy deszczówki, nie ma uregulowanego stanu. Kto powinien w takim przypadku płacić składki na spółkę?
 • Jak rozwiązać problem, gdy spółki nie stać na to, aby co roku konserwować 100% rowów, a członkowie przez to są niezadowoleni i zaczynają sobie robić na złość – konserwują sami i nie chcą płacić?
 • Czy spółka może przymusić członka do płacenia składek, jeśli ktoś ma zaległości?
 • Co może zrobić starosta, gdy członkowie nie chcą płacić składek?
 • Jakie są rozwiązania, jeśli spółka nie ma funduszy, aby działać?
 • Dlaczego na terenie powiatu działa tylko jedna spółka? Jak rozwiązać problem braku zainteresowania pod kątem konserwacji i płacenia?
 • Czy starosta może interweniować, jeśli członkowie spółki nie chcą płacić składek?
 • Czy starosta może nałożyć decyzje, że ktoś musi uregulować składki w spółce?
 • Co zrobić, jeśli powiat nie ma pieniędzy dla spółek?
 • Co, jeśli członkowie nie chcą płacić, bo nie ma podjętych działań?
 • Jak rozwiązać problem braku funduszy na nowe inwestycje?

Jakie są obowiązki starosty w kwestii spółek? Gdzie kończy się jego zakres? Jak wytłumaczyć mieszkańcom, że starosta zajmuje się nadzorem?

 • Co w przypadku, gdy spółka przenosi swoje obowiązki na starostwo?
 • Jak omówić nadzór starosty nad spółkami, żeby uświadomić członkom, na czym ten nadzór polega?
 • Co zrobić, jeśli starosta ma więcej kompetencji niż powinien?
 • W jakich przypadkach starosta może ingerować w działania spółki?
 • Kiedy starosta może odwołać zarząd spółki?
 • Co zrobić, gdy członkowie spółki zamiast do zarządu to występują do starostwa, żeby starości interweniowali?
 • Jakie są rozwiązania, gdy starości nie mają jak ingerować w spółki, a mają prowadzić nadzór?
 • Jakie są sposoby na prowadzenie nadzoru nad spółkami?
 • Na czym polega nadzór starostw nad spółkami? Czy jest to jedynie weryfikacja uchwał?
 • Jakie są granice w kompetencjach starostwa w nadzorze nad spółkami?
 • Wiele osób myśli, że starosta ma prawo wnikać w sprawy wewnętrzne spółki. Czy starosta powinien odpisywać na pisma skierowane do spółek, które dotarły do starostwa?
 • Dlaczego spółkami zajmują się starości, skoro większość obowiązków w tym zakresie przeszło do Wód Polskich?
 • Jakie są rozwiązania, gdy spółka nie dba o urządzenia? Czy starosta może coś zrobić?
 • Co może zrobić starosta, jeśli spółka spotkała się z problemem z bobrami?
 • Czy starostwo może coś zrobić, aby spółki działały poprawnie?
 • Jak wygląda nadzór starosty nad sprawozdaniem spółki raz do roku?
 • Co może zrobić starosta, jeśli spółka nie wykonuje swoich zadań?
 • O co chodzi z nadzorem prawnym starosty nad spółką, jeśli w ustawie nie ma wyznaczonych kompetencji?
 • Jak głęboko może wchodzić starosta w działanie spółek?
 • Co można zrobić z tym, że przepisy są mało konkretne w kwestii nadzoru nad spółkami, a starości działają tak, jak im się wydaje?
 • Jak starosta może rozwiązać konflikty między spółką a osobami, które się z niej wypisały?
 • Co mogą zrobić starości, jeśli członkowie spółek zgłaszają staroście, że spółka zbyt rzadko konserwuje?
 • Jak może zareagować starosta, gdy ma przypisane obowiązki dotyczące spółek wodnych, a nie jest zapraszany na walne zgromadzenia?
 • Czy starosta może kontrolować jakość wykonywania działań spółki?
 • Czy starosta może sankcjonować spółkę?
 • Po kontroli NIK w 2009r. starosta wymaga od spółek uchwał z tego, co spółka robi, protokołów finansowych, czy tak można?
 • Czy starosta może coś zrobić, jeśli Wody Polskie nie przejmują się spółkami wodnymi, a te się rozwiązują przez to?
 • Czy starosta zajmuje się jedynie statutami?
 • Jak starosta powinien kontrolować spółki?
 • Jak pisać świadczenia finansowe, rzeczowe na rzecz spółki?

Spółki, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Jakie są ich kompetencje? Kto powinien trzymać nadzór nad finansami spółek?

 • Co w przypadku, gdy spółki wodne nie wywiązują się ze swoich obowiązków?
 • Jak zaradzić skarżącym się osobom na funkcjonowanie spółki?
 • Jak prowadzić spółki wodne? Czy jest jakiś jednolity system?
 • Jak rozwiązać problem braku wiedzy przez zarządy spółek, gdy nie potrafią sformułować uchwał?
 • Jak odczytywać uchwały zarządu spółek, kiedy nie są one jasne i nie wiadomo o co w nich chodzi?
 • Co zrobić, aby spółka w terminie przesyłała pisma?
 • Jak rozwiązać problemy związane z podejmowaniem uchwał, jeśli członkowie spółki nie znają statutu i trzeba ich instruować?
 • Jak rozwiązać problem z wyborem delegatów z członków spółki?
 • Co zrobić, jeśli spółka ma problem z dogadywaniem się z rolnikami?
 • Jak reagować, jeśli mieszkańcy kłócą się ze spółkami pośrednicząc przez starostę, dlatego, że spółki nie wykonują swoich obowiązków?
 • Co należy do obowiązków starosty, spółki wodnej, a co do Wód Polskich?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcom, którzy zarzucają spółkom na walnych zgromadzeniach, że te nic nie robią, że niektóre obowiązki należą do Wód Polskich?
 • Kto zajmuje się problemem z bobrami?
 • Kto powinien trzymać nadzór nad finansami spółki?
 • Co zrobić, jeśli spółki nie przysyłają dokumentów do starosty?
 • Co, jeśli spółki nie wywiązują się z obowiązków i nie przesyłają wszystkich uchwał, np. z wyboru komisji przewodniczącego, nie wykazują działalności? Czy należy takie spółki skontrolować lub zweryfikować?
 • Jak pokazać mieszkańcom korzyści płynące z funkcjonowania spółek wodnych?
 • Co można zrobić w przypadku źle wykonanych prac przez spółki?
 • Jak wygląda kwestia decyzji nakazowych wydawanych przez starostę, jeśli spółki robią remonty i czyszczą rowy, a są osoby, które za to nie płacą?
 • Spółka ma siedzibę w innym powiacie, a grunty w innym i należą one do trzech innych starostw, ma różne zlewnie. Kto powinien w takim przypadku prowadzić nadzór nad tą spółką? Kto powinien dawać dotacje? Czy powinno się zatwierdzać statut takiej spółki?
 • Jak rozwiązać problem coraz mniejszej liczby spółek?

Decyzje starosty, jeśli osoba nie należy do spółki, czerpie z niej korzyści. Procedura wydawania decyzji ustalających wysokość świadczeń

 • Jak ustalić wysokość składek dla podmiotów, które nie są członkami, ale odnoszą korzyści z jej funkcjonowania?
 • Jak naliczać świadczenia na podmioty, które nie należą do spółki, a czerpią z niej korzyści?
 • Jak rozwiązać spór, gdy gmina twierdzi, że jest członkiem spółki, a spółka uważa inaczej?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoby niebędące członkami spółki odnoszą korzyści? Spółka może wystąpić, aby obciążyć osobę finansowo lub rzeczowo, ale nie ma uregulowań. Czy starosta ma wydać taką decyzję?
 • Na jaki czas starostwo powinno nałożyć decyzję, jeśli osoba nie należy do spółki, a odnosi z niej korzyści? Na rok czy całkowicie?
 • Jak wygląda wystąpienie osoby ze spółki?
 • Jak wydawać decyzje dla osób niebędących członkami spółki, ale czerpiących z niej korzyści?
 • Kto powinien wydać decyzję, jeśli dziadek użytkował działkę rolniczą, a jego syn nie i chce on zrezygnować z członkostwa w spółce?
 • Procedura wydawania decyzji ustalających wysokość świadczeń
 • Co zrobić, jeśli nie jest zachowana ciągłość utrzymania urządzeń, ponieważ jeden rolnik chce wystąpić ze spółki i wtedy przerywa się jej ciąg?
 • Co zrobić, jeśli osoby nie chcą kosztów utrzymania spółek, a duże firmy i gospodarstwa robią, co chcą?
 • Co zrobić, gdy spółka działała przez rok lub dwa, a później spadła na jedną osobę, bo nikt inny się nie poczuwa?
 • Jak rozwiązać problem, gdy spółki kapitulują przez to, że kiedyś każdy musiał płacić za hektar na spółkę wodną, jeśli czerpał korzyści, a teraz nie?
 • Jak wygląda postępowanie w wydawaniu decyzji o osobach niebędących członkami spółki, które czerpią korzyści?
 • Spółka pobiera wodę z wodociągów i studni, a przedsiębiorstwo chce przejąć mienie, sieć. Spółka twierdzi, że to ich – jak rozwiązać taki problem?
 • Co zrobić, jeśli spółka graniczy z gruntami, na których nie jest prowadzona konserwacja?
 • Postępowanie przekazaniowe spółki na rzecz gminy

Statut spółki. Procedura zatwierdzenia. Co powinien zawierać? Jak przebiega zmiana statutu? Czy po 2018r. jest obowiązek zmiany statutu?

 • Jak powinien wyglądać statut spółki wodnej? Co powinno być w nim ujęte?
 • Jak wygląda zatwierdzenie statutu?
 • Kiedy można zatwierdzić statut spółki?
 • Jak przeanalizować statut spółki przed jego zatwierdzeniem?
 • Jak wygląda procedura zatwierdzenia statutu?
 • Jak powinny brzmieć uchwały, które podejmują spółki?
 • Co powinien zrobić starosta, jeśli spółka ma uchwałę, która jest niezgodna z prawem lub błędna?
 • Jak wygląda zmiana statutu spółki?
 • Co zrobić, jeśli spółka nie aktualizuje statutu, ponieważ twierdzi, że to przewyższa koszty?
 • Co należy zrobić ze statutami spółki sprzed 2018r.? Czy zapisy tych statutów powinny być zaktualizowane, dostosowane? Czy jest to obowiązkowe?
 • Czy należy uchylić statut, gdy spółka posiada statut sprzed 2018r., który istnieje w katastrze?
 • Czy istnieje sposób reprezentacji spółek? Są 2 spółki gminne, które są zrzeszone w rejonowym związku spółek. Sam kierownik związku i główna księgowa składają wniosek i upierają się, że mogą reprezentować spółkę na zewnątrz, ale w statusie brakuje takiego zapisu, jest informacja, że zarząd
 • Jak zmusić spółkę, by zmieniła statut, jeśli nie ma w nim określonej siedziby spółki?
 • Jak powinny być tworzone statuty?

Urządzenia melioracyjne. Inwentaryzacja, zniszczenia, awarie, stare urządzenia

 • Co zrobić w przypadku braku inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych?
 • Jaka powinna być częstotliwość inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych?
 • Kto odpowiada za zniszczenie urządzeń melioracyjnych przez bardzo ciężkie maszyny, np. traktor?
 • Kto powinien naprawić zniszczone urządzenia melioracyjne?
 • Co zrobić w przypadku awarii urządzeń melioracyjnych? Kto się tym zajmuje?
 • Jak reagować na telefoniczne skargi mieszkańców dotyczących awarii urządzeń melioracyjnych?
 • Co wiemy o programie odbudowy urządzeń melioracyjnych?
 • Dekapitalizacja urządzeń
 • Co jeśli nie ma prawdziwej ewidencji urządzeń melioracyjnych, którą kiedyś prowadził marszałek?
 • Co zrobić, jeśli spółka nie ma zinwentaryzowanych urządzeń?
 • Jak rozwiązać problem starych urządzeń, z lat 70. - wybicia drenarki, są drzewa, osiejki, maszyny rolnicze są coraz cięższe i to one czasem potrafią uszkodzić rów?

Walne zgromadzenia. Jaki jest udział starosty? Co zrobić w przypadku braku zarządu? Jak rozwiązać problem obecności?

 • Czy starosta może jakoś wpłynąć na to, że członkowie nie przychodzą na zebrania, nie są zainteresowani, który rów należy konserwować?
 • Jak rozwiązać problemy z obecnością na walnych zgromadzeniach?
 • Spółka podejmuje decyzję na walnym zgromadzeniu, na którym zaproszony jest starosta. Gdy coś pójdzie nie po myśli mieszkańców, zarzuty kierowane są do starosty. Jak należy reagować?
 • Co zrobić, gdy spółka ma kłopot z zebraniem właścicieli na walnym zgromadzeniu, aby było kworum?
 • Co zrobić, jeśli spółki niegminne kuleją, ciężko im organizować walne zgromadzenia, nie znają się na tym, wynajmują firmy i nie radzą sobie?
 • Co w przypadku, gdy rozwiązał się zarząd spółki? Czy obowiązek powołania nowego zarządu i organizacji walnego zgromadzenia spadł na starostę?
 • Co zrobić, jeśli spółka nie mogła wybrać zarządu spółki?

Dofinansowanie. Skąd czerpać dofinansowania dla spółek? Czy można odmówić dofinansowania?

 • Jakie są możliwości, jeśli spółka nie uzyskała dotacji?
 • Skąd spółki mają czerpać informacje o dotacjach, np. na czyszczenie urządzeń?
 • Czy można udzielić dotacji spółce, która przez lata się nie odzywała, nie działała, a nagle złożyła wniosek o dotację do starosty?
 • Czy spółki mogą dostawać dotacje, jeśli prowadzą działalność i mogą odliczać VAT?

Tworzenie spółki od podstaw. Jak zachęcić do tworzenia spółek?

 • Jak wygląda tworzenie spółki?
 • Jak zainteresować mieszkańców tworzeniem spółek, jeśli rolnicy nie widzą korzyści z łąk, nie ma opłacalności?
 • Jak rolnicy mają zawiązać sami spółkę?

Rowy melioracyjne i procedura przejścia nieruchomości do skarbu państwa

 • Co zrobić w przypadku rowów melioracyjnych, które są własnością skarbu państwa, nie są objęte spółkami, rolnicy wypisali się ze spółki, spółki nie ma, a starosta ma problem, co z nimi zrobić? Czy powinien o nie zadbać właściciel czy wojewoda?
 • Co w przypadku, gdy tereny rolne zostały przekształcone na osiedla budowlane, a rów melioracyjny zmienił się na komunalny?
 • Co w przypadku, gdy jest rów, którym powinna zajmować się spółka, ale mieszkaniec sam chce się nim zająć?
 • Jak wygląda stworzenie przejścia nieruchomości do skarbu państwa na podstawie linii brzegowej, gdy jej nie ma?
 • Jak wygląda stworzenie przejścia nieruchomości do skarbu państwa na podstawie linii brzegowej za odszkodowaniem?
 • Wydanie decyzji do zasobu - wcześniej byli właściciele prywatni, następnie była modernizacja linii brzegowej, a skarb państwa zabrał to na swój zasób. Co można z tym zrobić?
 • Jak wygląda przejście do zasobu skarbu państwa, gdy wody płynące są skarbu państwa?
 • Przejścia do zasobu nieruchomości - procedura

Jak tworzyć i aktualizować mapy oddziaływań? Kto powinien zająć się nowo wybudowanymi zastawkami? Jak wygląda kontrola spółek przez NIK?

 • Aktualizacja map i dokumentów odnośnie zasięgów wody
 • Jak tworzyć mapy oddziaływania, jeśli jest to duży wydatek?
 • Jak udowodnić zasięg oddziaływania wód na działkę, gdy Wody Polskie nie prowadzą dobrze ewidencji?
 • Jak powinna wyglądać kwestia konserwacji starych zastawek?
 • Związek spółek wodnych informuje, że może wybudować zastawkę, aby magazynować wodę, ale kto powinien je nadzorować?
 • Jak rozwiązać problem zastawek, jeśli jeden rolnik chce mieć wilgotną łąkę, a sąsiad ma zboże i nie chce, aby mu zgniło?
 • Na co zwraca uwagę NIK podczas kontroli spółek?
 • Jakie działania w kwestii spółek wodnych ma Komisja Rewizyjna?
 • Czy jest jakieś rozwiązanie na to, że przepisy są stare i nieadekwatne do dzisiejszych czasów?
 • Co zrobić, jeśli na terenach zmelioryzowanych powstawały osiedla, a mieszkańcy przerywali sączki, następowało zalewanie piwnic?
 • Przetargi finansowe między spółką a rolnikam

Prowadzący

Władysław Biały - zastępca kierownika wydziału rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem od 2020 roku. W swojej pracy zajmuje się wydawaniem pozwoleń - decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, gruntów rolnych i leśnych, geologii, lasów prywatnych oraz prawa wodnego. W latach 2012-2020 pełnił funkcję kierownika wydziału rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska, gdzie prowadził działania rozwojowe - przygotowywał plany operacyjne oraz prowadził nadzór nad realizacją inwestycji powiatu o charakterze ponadlokalnym. Wcześniej przez 8 lat był kierownikiem wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i architektury, a także Specjalistą Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Inspektorem ds. kredytowych w Banku Gospodarki Żywnościowej. Ukończył studia jako Magister Inżynier na wydziale mechanizacji produkcji rolniczej, a także studia podyplomowe Informatyka w zarządzaniu w biznesie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia