Wideoszkolenie: Utrzymanie i eksploatacja wodociągów

Najbardziej problematyczne kwestie w związku z eksploatacją i utrzymaniem wodociągów. Jak postępować w sprawach własności? Sytuacje związane z wyborem struktury i rodzaju taryfy przy zatwierdzaniu przez Wody Polskie. Zagadnienia prawne w sprawach rozbudowy i usuwania awarii wodociągowych. Omówienie procesu wykrywania nielegalnych przyłączy. Skuteczne praktyki w sprawach technicznych, związanych z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone jest dla kierowników działów technicznych oraz osób zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem wodociągów.

Na co powinny zwrócić uwagę spółki zajmujące się eksploatacją i utrzymaniem wodociągów żeby polepszyć swoją sytuację na rynku?
Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo jak postępować, by mieć pewność, że Wasz wniosek taryfowy nie zostanie odrzucony. Porozmawiamy o postępowaniu dotyczącym ustalania własności wodociągów oraz przyłączy. Przedstawimy Państwu nowinki techniczne dot. budowy oraz modernizacji stref wodociągowych. Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia zaprezentowane zostaną przez wybranego pracownika wodociągów powołującego się na przykłady z praktyki

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• W jaki sposób powinna wyglądać cała metodologia w przypadku dążenia do zatwierdzania taryfy?
• Sprawy służebności w wodociągach - kiedy nie można ustanowić służebności?
• W jaki sposób zwalczać zanieczyszczenia kanalizacji przez klientów?
• W jaki sposób wygląda postępowanie w sprawie obowiązkowych przeglądów (rocznych i 5 letnich) wynikających z przepisów Prawa budowlanego?
• Na jakie unijne programy rozwoju zwracać uwagę aby lepiej rozwijać spółkę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• wnioski taryfowe
• wnioski o przejścia przez działkę/drogę
• wzory zgłoszeń swojej spółki do innych firm np. gazowych z propozycja współpracy
• wnioski o ustalenie warunków technicznych
• wnioski o zgodę na renowację sieci wodociągowych

Szczegółowy program szkolenia:

USTALANIE TARYF - zasady i skuteczne metody, które zapewnią, że ustalona taryfa zostanie zatwierdzona


 • Jak powinna przebiegać cała metodologia w przypadku zatwierdzania taryfy?
 • Jak wygląda cały proces zatwierdzania taryfy?
 • W jaki sposób postępować z ustaleniem taryfy, kiedy nie ma ustalonego jednego głównego wodomierza?
 • W jaki sposób dokonać wyboru struktury i rodzaju taryfy?
 • Jakie koszty powinny być wliczane w taryfę?


WŁASNOŚCI I SŁUŻEBNOŚCI - problematyczne kwestie służebności oraz niwelowanie trudności podczas dochodzenia o własność wodociągu


 • Sprawy służebności w wodociągach - kiedy nie można ustanowić służebności?
 • Co w przypadku, kiedy mieliśmy umowę na prace na działce, która chwilę przed naszym przyjazdem została sprzedana?
 • Jeśli są problemy z ustaleniem własności przyłącza, to kto powinien usuwać awarie?
 • Problem własności wodociągów i kanalizacji: do którego momentu usuwać awarię - do granicy posesji czy np. do trójnika?
 • Do kogo należy zasuwa na przyłączu wody?


ZANIECZYSZCZENIA SIECI - edukacja klientów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom


 • W jaki sposób zwalczać zanieczyszczenia kanalizacji przez klientów? oprócz roznoszenia ulotek raz na kilka lat?
 • —wrzucają do kanalizacji gruz z budowy, chusteczki mokre, a nawet znalazły się części kury i klamka do drzwi —
 • Jak postępować, kiedy woda zostanie zanieczyszczona?
 • Na co zwrócić uwagę, aby podnieść poziom ekologiczności wód?
 • Czym się sugerować przy wyborze filtrów wody?
 • W jaki sposób skutecznie przeprowadzać płukanie sieci?
 • Jak postępować w przypadku zaostrzających się norm i kosztów dot. odpadów w ściekach, na które mamy znikomy wpływ?
 • Co zrobić w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków?
 • Jak rozwiązać problem z wodorowęglanem wapnia i magnezu, który tworzy twardy kamień w rurociągach i u klienta końcowego?


NIELEGALNE PRZYŁĄCZA- w jaki sposób je identyfikować i jakie działania podjąć, by zapobiegać temu zjawisku?


 • Jakie działania podjąć w momencie wykrycia nielegalnego przyłącza?
 • Jak zdobyć 100% pewność kradzieży, by nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności?
 • Jakie kroki podejmować w przypadku przeciągania płatności za wodę?
 • Umowy i regulowanie zaległości – czy naliczać odsetki w przypadku przeciągania płatności?
 • Czy są dodatkowe koszty z tym związane zarówno dla firmy jak i niepłacącego?
 • Jak wygląda rozliczenie w przypadku przeciągania płatności? Czy spółka ponosi wtedy dodatkowe koszty?
 • Jak zarządzać nadzorem wodociągów, aby zapobiegać kradzieżom wody?
 • Jak podwyższyć poziom swoich usług, aby klienci mieli większe zaufanie?
 • Co, jeśli właściciel posesji nie chce wpuścić pracowników, aby usunęli nielegalne przyłącze?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy pomimo nakładanych kar ludzie dalej nielegalnie podpinają się pod wodociąg? Czy można w jakiś sposób zwiększyć karę?ZAGADNIENIA PRAWNE - nowelizacje ustaw i wdrażanie ich w celu polepszenia jakości pracy


 • W jaki sposób przebiega postępowanie w sprawie obowiązkowych przeglądów (rocznych i 5 letnich) wynikających z przepisów Prawa budowlanego?
 • Czego się spodziewać podczas takiego przeglądu?
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację takiego przeglądu?
 • Co mogą przynieść kwestie zmian prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę?
 • Jak będzie wyglądała dokumentacja w zakresie zmian raportowania do gmin (jakości wody, odbioru ścieków z bezodpływowych zbiorników) wynikające z nowelizacji prawa Uszczelniania systemu ściekowego od roku 2024?
 • Jak postępować, kiedy inwestor nie ma dostępu do wodociągu?
 • Kiedy osoby, które wybudowały wodociąg, mogą wymagać od spółki opłaty?
 • Jak postępować w przypadku rozwiązania umowy odbiorcy ze spółką wodociągową?
 • Kto zobowiązany jest do regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia?
 • Czym różnią się procedury w przypadku awarii powiatowych, wojewódzkich od gminnych?
 • Jak radzić sobie w razie nieporozumienia o przyłącza? Jak to wygląda od strony prawnej? Sąsiedzi dogadują się między sobą, planowana jest budowa przyłącza, a kiedy do niej dochodzi, pojawiają się problemy, bo jednak coś zostało niedogadane przez klientów.


ZAGADNIENIA TECHNICZNE - informacje o dobrej jakości materiałach oraz nowinki techniczne


 • Czym kierować się przy wyborze zakładania wodomierzy?
 • Kiedy używać beczkowozu?
 • W jaki sposób dokładnie obliczać straty na sieci?
 • W jaki sposób obliczać wydajność sieci wodociągowej?
 • Jak oszacować dokładnie straty wody w przypadku awarii np. pęknięcia rury?
 • Czym są powodowane awarie na etapie eksploatacji?
 • Co wpływa na awaryjność sieci wodociągowych?
 • Co powoduje częste awarie?
 • Jakie czynniki wpływają na awaryjność infrastruktury wodociągowej?
 • Jakie znaczenie ma udział starych sieci w bilansie sieci wodociągowych w miastach?
 • Dlaczego złącza rur są przyczyną znacznej awaryjności sieci wodociągowych?
 • W jaki sposób dodatkowo wzmocnić izolację podziemną?
 • Jak przeprowadzić renowację, by nie uszkadzać mienia klientów?
 • Jak zniwelować różnice, bądź jak się ich pozbyć w kwestii wodomierzy głównych i lokalowych?
 • Jakie działania podejmować w kwestii przyłączy od przyłączy?
 • Jak postępować w związku ze spadkami ciśnienia wody latem, gdy klienci zaczynają podlewać ogrody? Czy da się coś z tym zrobić?
 • Modernizacje stacji uzdatniania wody - jak przeprowadzić granulację? Jak dobrać napowietrzanie?
 • W jaki sposób zdobywać lepszej jakości materiały do budowy sieci? Skąd je pozyskiwać?
 • Jak rozbudować sieć w miejscach wysoko zurbanizowanych, gdzie nie ma miejsca na rozbudowę wodociągu?
 • Jak wykrywać awarie na sieciach wodociągowych zanim woda wypłynie na wierzch?
 • Jakie są metody wczesnego wykrywania awarii na sieci wodociągowej? Jak działają?
 • W jaki sposób dbać o utrzymanie włazów kanalizacyjnych na drogach?
 • Jakie rozwiązania w zakresie eksploatacji zardzewiałych i zdewastowanych hydrantów są obecnie dostępne na rynku?


INWESTYCJE I DOTACJE - dążenie do utrzymania ciągłości finansowej spółki


 • W jaki sposób skutecznie starać się o większe dotacje np. z powiatu czy gminy?
 • Gdzie można szukać informacji o dofinansowaniach?
 • Z jakich dofinansowań korzystają inne spółki, które mają przewagę na rynku?
 • Na jakie unijne programy rozwoju zwracać uwagę, aby lepiej rozwijać spółkę?
 • W jaki sposób utrzymywać ciągłość finansową spółki?


STREFY POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE - jakie mają znaczenie? Czym są oraz czym się od siebie różnią?


 • Ustanawianie stref pośrednich - jaki jest cel ustanawiania tych stref?
 • Strefy pośrednie - czym się różnią od bezpośrednich?
 • Kiedy stosować sieci pośrednie a kiedy bezpośrednie?
 • Jakie zagrożenia niosą za sobą strefy bezpośrednie? a jakie korzyści?
 • Jakie zagrożenia niosą za sobą strefy pośrednie? a jakie korzyści?
 • Jakie zakazy i nakazy są w kwestii stref pośrednich?
 • Jakie zakazy i nakazy są w kwestii stref bezpośrednich?
 • Od czego zależy, kiedy ustalana jest strefa pośrednia? Kiedy się to robi?


WZORY DOKUMENTÓW, JAKIE OTRZYMAJĄ UŻYTKOWNICY SZKOLENIA:

 • wnioski taryfowe
 • wnioski o przejścia przez działkę/drogę
 • wzory zgłoszeń swojej spółki do innych firm np. gazowych z propozycja współpracy
 • wnioski o ustalenie warunków technicznych
 • wnioski o zgodę na renowację sieci wodociągowych


Prowadzący

Sebastian Konopka – praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Brał udział w przebudowie sieci wodociągowej DN 400 mm PE pod budowę marketu „Leroy Merlin” w Wieliczce, budowie kanalizacji sanitarnej DN 300 mm kamionka wraz z budową wodociągu DN 150 mm żeliwo przy ul. Studniarskiego w Krakowie, budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Czajowice w pasie drogi krajowej relacji Kraków-Olkusz oraz budowie sieci wodociągowej DN 150 mm żeliwo wraz z budową przykanalików do kanalizacji deszczowej przy ul. Cechowej w Krakowie. Pracował m.in w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Zielonkach oraz Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rzezawie. Zajmował się wydawaniem warunków technicznych, odbiorami technicznymi oraz nadzorem inwestycji. Aktualnie pracuje jako Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
23 listopada 2023

Podobne szkolenia