Wideoszkolenie: Środki trwałe w spółkach wodociągowych i ZGK

Środki trwałe w spółkach wodociągowych i ZGK - Jak klasyfikować środki trwałe? Jakie są różnice pomiędzy modernizacją, a remontem? Jak ustalić stawkę amortyzacji i przeprowadzić likwidację środka trwałego? Jak wycenić środek trwały wniesiony aportem? Jak poradzić sobie ze środkiem trwałym nabytym z dotacji?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych zajmujących się środkami trwałymi w spółkach wodociągowych i ZGK

Różnica pomiędzy modernizacją, a remontem - najczęstszy problem wodociągów
Podczas tego szkolenia omówimy klasyfikację, amortyzację, likwidację czy uzyskanie środka trwałego z dotacji. Dzięki dużemu doświadczeniu nasz prelegent przedstawi zasady prawidłowej identyfikacji i klasyfikacji środka trwałego. Podpowie także przydatne w codziennej pracy informacje na temat aportu czy inwentaryzacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak klasyfikować środki trwałe?
 • Jak ustalić stawkę amortyzacji?
 • Różnica pomiędzy modernizacją, a remontem - najczęstszy problem wodociągów
 • Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • Jak amortyzować środek wniesiony aportem?
 • Nabywanie środka trwałego z funduszy/dotacji
 • Kto powinien amortyzować - dzierżawca, czy wydzierżawiający?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Klasyfikacja środków trwałych

 • Jak klasyfikować środki trwałe?
 • Jakie są różnice pomiędzy nową i starą klasyfikacją KŚT ?
 • Jak klasyfikować środki trwałe, które składają się z kilku części?
 • PRZYKŁAD: Zestaw komputerowy - jak liczyć go na stan? Czy wszystko traktować oddzielne? Co w przypadku, gdy coś się popsuje?
 • PRZYKŁAD: Oczyszczalnia ścieków jako duża inwestycja - jak przypisać, rozdzielić taki środek? Czy przypisywać jako jeden duży środek, czy jako kilka małych? W jaki sposób je rozdzielić? Jak dołączać następne części takiego środka trwałego?
 • Jaka powinna być wartość początkowa środka trwałego? Gdzie powinno być to określone?
 • Co w przypadku nieprawidłowego przydzielenia środka trwałego do grupy?
 • Jak przeprowadzić przeklasyfikowanie środka trwałego?
 • Jak określić, czy coś jest budynkiem, czy budowlą? PRZYKŁAD: Stacje, przepompownie
 • Klasyfikacje zależne od wartości – Jak klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
 • Jak klasyfikować niektóre maszyny? Czy należy liczyć je w całości, czy dorobione części oddzielnie np. dołączone części do rurociągów?
 • Jak wyodrębnić poszczególne części środków trwałych?
 • Jak klasyfikować środki trwałe dofinansowywane z Unii Europejskiej?
 • Instalacja fotowoltaiczna jako nowy rodzaj środka trwałego – rodzaj nakładów, które wchodzą w wartość początkową. Jakie środki z tego powstają zgodnie z KŚT?
 • Jak wydzielić środek trwały z grupy?
 • Leasing operacyjny i finansowy w środkach trwałych
 • Jak ewidencjonować środki trwałe z leasingu pod koniec roku?
 • Jak traktować budynek socjalny?

2. Amortyzacja środków trwałych

 • Jak ustalić stawkę amortyzacji?
 • Jakie są rodzaje amortyzacji?
 • Jak skorygować błędnie naliczoną amortyzację?
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzacja księgowa i bilansowa - jak ma się do tego dofinansowanie unijne lub krajowe?
 • Amortyzacja bilansowa - stawki ustalane wewnętrznie, które różnią się w ustawie
 • Jak amortyzować środek do 10 tys. i poniżej? Jak inwentaryzować i na ile lat?
 • Zmiany stawek amortyzacji
 • Czym są umorzenia?
 • Jakich kont używać przy amortyzacji?
 • Jakie są okresy amortyzowania w środkach trwałych?
 • Jak skorygować amortyzację?
 • Co w przypadku obniżenia stawek amortyzacji?
 • Jaką datę rozpoczęcia amortyzacji przyjąć? Datę przyjęcia na magazyn, czy datę z faktury?
 • Procent amortyzacji
 • Co w sytuacji, gdy po przeliczeniu amortyzacji czegoś nam brakuje?
 • Na jakich zasadach przyjąć środek przyjęty od gminy do zgk całkowicie zamortyzowany w gminie?
 • Środek został przyjęty, a jeszcze trwają roboty (zwiększenie środka) - co zrobić, kiedy i jak zwiększyć amortyzację?

3. Remont, modernizacja, budowa i ulepszenie - jakie różnice pomiędzy nimi występują?

 • Różnica pomiędzy modernizacją, a remontem - najczęstszy problem wodociągów
 • PRZYKŁAD: Czy jest to ulepszenie, remont czy modernizacja? Jak rozliczać koszty? Czy powiększyć o niezamortyzowana część? Nic dużego nie zostało zrobione, a nazywa się to ulepszeniem. Czy można wrzucać wszystko w koszta?
 • PRZYKŁAD: Przy modernizacji oczyszczalni - co z dotychczasowymi częściami, które nie są nowe? Jak je klasyfikować?
 • Jak przebiega modernizacja, środka, który nie został jeszcze w pełni zamortyzowany?
 • PRZYKŁAD: Budowanie sieci kanalizacyjnej - projekt za 250 tyś, będzie trwał x lat. Mamy projekt całości sieci, a część już została zrobiona. Jak to przyjąć i amortyzować, jeśli nie wiadomo, ile to będzie kosztowało? Czy odnosić się do początkowo przyjętych zasad?
 • Jak ustalić wartość początkową przy budowie środka trwałego?
 • Co w trakcie budowy zaliczyć do środka trwałego?
 • Przyjęcie odpłatne i nieodpłatne środka trwałego
 • Opłaty decyzyjne

4. Jak przeprowadzać likwidację i konserwację środka trwałego?

 • Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • Kto może przeprowadzić likwidację środka trwałego?
 • Jak przeprowadzić likwidację częściową środka trwałego?
 • PRZYKŁAD: Częściowe usunięcie w jednym ciągu ulicy
 • PRZYKŁAD: Usunięcie części działki, na której jest środek trwały
 • Likwidacja ze strony bilansowej i podatkowej - różnice
 • Dokumentacja związana z likwidacją środka trwałego
 • Jaką datę likwidacji środka przyjmujemy? - tę, kiedy rozpoczynamy likwidacje, czy tę kiedy przyjmujemy na złom?
 • Jak wycenić likwidację starych środków?
 • PRZYKŁAD: Kiedyś rozebraliśmy środek trwały - teraz chcemy na jego miejscu zbudować nowy - jakie zasady obowiązują?
 • Jak powinna przebiegać konserwacja środka trwałego?
 • Co jaki czas przeprowadzać konserwację środka trwałego?

5. Dotacje, dofinansowania i fundusze

 • Nabywanie środka trwałego z funduszy/dotacji
 • Nabywanie środka trwałego częściowo z funduszy/dotacji, a częściowo z własnych pieniędzy - jak to zamortyzować - co jest kosztem, a co nim nie jest?
 • Jak się zachować przy ewentualnej sprzedaży takiego środka?
 • Dotacje - co z nimi zrobić? Jak to przyjąć i do nich podejść?
 • PRZYKŁAD: Wniosek o dofinansowanie/dotacje, jak to traktować inwestycyjnie? Co z nakładami? Co, jeśli się rozmyślimy? Nakłady około inwestycyjne. Jak wygląda procedura przetargowa i koszty z nią związane?

6. Aport w wodociągach

 • Jak wnieść aport?
 • Wycena środka trwałego wniesionego aportem
 • Jak amortyzować środek wniesiony aportem?
 • W jaki sposób przebiega tworzenie obiektu wniesionego aportem?
 • Jak przyporządkować środek wniesiony aportem?
 • Jak zlikwidować środek wniesiony aportem?
 • Jak przebiega przekazanie środka trwałego wniesionego aportem?

7. Operacje na środkach trwałych

 • Podwyższenie wartości początkowej środka trwałego
 • PRZYKŁAD: Pracownicy wodociągów często myślą, że kiedy wydali więcej na remont niż zakładali, mogą podwyższyć wartość początkową - czy takie zachowanie jest prawidłowe?
 • Odpłatne nabycie przyłączy/sieci wodno - kanalizacyjnych za cenę zgodną z regulaminem spółki (co stanowi np. 60% od wartości wybudowanej przez inwestora)
 • Procedura oraz sposoby księgowania dotyczące ujawnienia środka trwałego w przedsiębiorstwie
 • Kiedy możemy odliczyć VAT przy budowie środka trwałego?
 • Czy możemy odliczyć VAT od zakupionego środka trwałego?
 • Transport środka trwałego
 • Co podlega ubezpieczeniu, a co nie?
 • Jak wycenić środek trwały, który buduje się we własnym zakresie?

8. Środki niskocenne w wodociągach

 • Jak określać środki niskocenne?
 • Jak możemy klasyfikować środki trwałe do 10 tysięcy?
 • Co to jest wyposażenie? Czy środki niskocenne powinny być zaliczone do wyposażenia?
 • Na jakiej podstawie zmieniać kwotę środków niskocennych?
 • Jakim dokumentem przyjmować środki niskocenne na magazyn?
 • Jak ewidencjonować środki niskocenne?

9. Dzierżawa, najem czy użyczenie własności

 • Kto powinien amortyzować - dzierżawca, czy wydzierżawiający?
 • Kto może wliczyć sobie to w koszty?
 • Czy amortyzować środek trwały z dzierżawy czy najmu?
 • Jaką wartość stawki przyjąć?
 • Współwłasność/udział w środku - wniesienie części w formie umowy
 • Użyczenia bezpłatne
 • PRZYKŁAD: Jednostki samorządu terytorialnego przekazują środek trwały, nie są one amortyzowane. Jak naliczać koszty w takim przypadku?

10. Inwentaryzacja środków trwałych

 • Jak inwentaryzuje się środki trwałe?
 • Zasady inwentaryzacji
 • Jak ma wyglądać inwentaryzacja raz na 4 lata - czy pracownik musi dokładnie spisać wszystkie części?

Prowadzący

Ewelina Zdanowicz -Główny Księgowy w Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości spółki wodociągowo-kanalizacyjnej ze 100% udziałem gminy.
Nadzoruje pracę pozostałych księgowych w zakresie poszczególnych elementów prowadzonej w spółce księgowości, tj. przychodów, kosztów, rozliczeń, kadr i płac, prowadzonych ewidencji w samej spółce, ale także w dziale księgowości budżetowej zajmującym się gospodarką mieszkaniową oraz zarządzaniem wspólnot mieszkaniowych.
Bezpośrednio zajmuje się także rozliczaniem kosztów spółki wod-kan. oraz ewidencją środków trwałych w pełnym jej zakresie, tj. przyjęcia i klasyfikacji środków trwałych, ich amortyzacji, rozliczania dotacji otrzymanych na ich powstanie, modernizacji środków trwałych, operacjach na środkach trwałych, ich likwidacji oraz inwentaryzacji.

Ukończyła Wyższe Studia Magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Studia Podyplomowe o kierunku Rachunkowość i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Posiada liczne Certyfikaty z zakresu podatków uzyskiwane w trakcie obecnej pracy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia