Wideoszkolenie: RODO i motywacja w szkole

Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO: procedury oraz dokumentacja. Czego unikać, aby nie naruszyć prawidłowego zabezpieczenia danych? Motywacja uczniów oraz współpraca z rodzicami w trakcie nauki zdalnej. Powrót dzieci do szkół: jak wspomóc dzieci w powrocie do szkół?


Warsztaty PCC Poland skierowane do dyrektorów szkół oraz do inspektorów danych osobowych

RODO w szkole oraz rola dyrektora jako motywatora
Podczas warsztatów PCC Poland omówimy, jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca dyrektora szkoły z inspektorem RODO. Szczegółowo omówimy całą procedurę RODO w szkole: jak chronić hasła, jak prawidłowo realizować RODO, jakie obowiązki na szkołę nakłada RODO, jakie są wymagane zgody oraz deklaracje, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jaka odpowiedzialność grozi za nieprzestrzeganie oraz naruszenie przepisów RODO. Poruszymy również najbardziej problematyczne kwestie dotyczące braku motywacji do nauki – jak motywować uczniów, w jaki sposób wesprzeć dzieci w powrocie do szkoły oraz jaką rolę odgrywa rodzic w nauce dziecka, jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca rodzica z nauczycielem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów, podczas których przedstawimy bardzo dużo praktycznych przykładów oraz rozwiązań.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ochrona danych osobowych w szkołach: zasady, praktyczne zastosowanie oraz jaka jest odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie przetwarzania danych osobowych? Gotowe wzory dokumentów
 • Dane osobowe zwykle i wrażliwe: czym są i kiedy można z nich korzystać?
 • Jak utrzymać motywację u uczniów podczas nauki zdalnej?
 • W jaki sposób wesprzeć dzieci w powrocie do szkoły? Powrót ucznia do równowagi
 • Jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca z rodzicami? Praktyczne wskazówki
 • Jak rozpoznać depresję wśród uczniów? Jak wesprzeć ucznia z objawami depresyjnymi?
 • Jak reagować na sytuacje, w których rodzice wypełniają za dzieci prace domowe – w jaki sposób dochodzić, czy praca jest samodzielna?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Ochrona danych osobowych w szkołach: zasady, praktyczne zastosowanie oraz jaka jest odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie przetwarzania danych osobowych?

 • Procedura RODO w szkole od A do Z: jak stworzyć skuteczną dokumentację ochrony danych?
 • Jak prawidłowo realizować RODO?
 • W jaki sposób prowadzić procedurę, aby nie wyciekły dane osobowe?
 • Jaką dokumentację powinna prowadzić szkoła względem RODO i jego prawidłowego funkcjonowania?
 • RODO w szkole: gotowe regulaminy
 • Jakie kontrole przeprowadza administrator względem RODO oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby kontrola przeszła bezproblemowo?
 • Inspektor danych osobowych: jak wygląda współpraca inspektora danych osobowych ze szkołą, czy inspektor danych osobowych jest w stałym kontakcie ze szkołą i można liczyć z nim na kontakt i rozwiązywanie bieżących kwestii problematycznych?
 • Współpraca z inspektorem RODO

2. Polityka haseł a RODO

 • Jak chronić hasła zgodnie z wymogami RODO?
 • Czy szafy w szkolenie powinny być pod kluczem?
 • RODO a hasła indywidualne dla rodziców: przetwarzanie danych rodziców

3. Jakich informacji można udzielać, aby było to zgodne z RODO?

 • Jakich informacji można, a jakich nie powinno się udzielać rodzicom?
 • Jakie ważne obowiązki nakłada na szkoły RODO?

4. Dane zwykłe i wrażliwe w kontekście RODO

 • Dane osobowe zwykle i wrażliwe: czym są i kiedy można z nich korzystać?

5. Jakie zgody oraz deklaracje są wymagane w szkole na przetwarzanie danych osobowych według RODO?

 • Jakie zgody musi zbierać szkoła względem RODO?
 • Czy nauczyciel również musi podpisać zgodę na przetwarzanie wizerunku?
 • Jak powinna wyglądać zgoda, by była poprawna według przepisów RODO?
 • Kiedy trzeba zbierać zgodę, a kiedy nie?
 • Jakie obowiązki informacyjne trzeba spełnić, zbierając dane osobowe?
 • Jakie zgody muszą zbierać administratorzy?
 • Czy każdy rodzic powinien wypełnić zgodę na udostępnianie danych i zdjęć dziecka?
 • Dziennik elektroniczny: czy jest potrzebna zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych?

6. Jak prawidłowo powinna wyglądać ochrona danych osobowych w miejscu pracy?

 • Co jest priorytetem oraz o czym każdy pracownik powinien pamiętać, jeśli jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę oraz jaka odpowiedzialność grozi za nieprzestrzeganie oraz naruszenie przepisów RODO?
 • Na co powinien zwracać uwagę pracownik w momencie, kiedy odchodzi od stanowiska pracy?
 • Czego pracownik powinien dopilnować, kiedy usypia komputer oraz kiedy dokumenty są w miejscu ogólnodostępnym?
 • W jaki sposób przechowywać prace pisemne uczniów oraz dziennik stacjonarny, aby było to zgodne z RODO?
 • RODO w szkole: na co każdy z pracowników powinien zwracać uwagę?
 • Jak długo należy przechowywać w szkole dokumenty ucznia? Jaki jest okres przechowywania dokumentów w szkole?
 • Fałszywe mail-e z wirusami: gdzie je zgłosić oraz jak je rozpoznać? Nauczyciele bardzo często się nie znają na technologii informacyjnej: procedura postępowania z takimi mail-ami od strony technicznej
 • Jaka procedura jest zgodna z RODO w przypadku użytkowania komputerów przenośnych?
 • Jak ma się RODO do przesyłania i publikacji filmików podczas lekcji?

7. Jak utrzymać motywację u uczniów podczas nauki zdalnej?

 • Brak motywacji do nauki zdalnej: jak budzić motywację wśród uczniów?
 • Nauczanie zdalnie: brak łączności z uczniami, brak motywacji do nauki – jak pracować z uczniem, który nie ma motywacji do nauki, jak budzić motywację wśród uczniów?
 • Rezygnacja z aktywności na lekcjach – jak zmusić ucznia, który ginie w systemie, do aktywności bądź podłączenia się na zajęcia?
 • W jaki sposób szkoła może zareagować na brak społecznych relacji z rówieśnikami? Co można zrobić z perspektywy szkoły, aby ta relacja była cały czas?
 • Coraz mniej dzieci aktywnie uczestniczy podczas lekcji, przekłada się to naukę i rozwój uczniów: w jaki sposób ustabilizować poziom uczniów?
 • Zaczyna się unikanie, kombinowanie – w jaki sposób nauczyciele mają sobie z tym poradzić, jakie są metody i sposoby, aby nakłonić ucznia do nauki?
 • Forma zdalnego nauczania nie jest już czymś nowym i ciekawym dla uczniów – jakie są narzędzia, by wzbudzić w uczniach zainteresowanie lekcją zdalną? Jak poradzić sobie z brakiem obowiązku włączania kamer, jakimi sposobami nakłonić i przekonać ucznia do włączenia kamery podczas zajęć?
 • Jak wspierać dzieci uboższe, ponieważ dzieci z ubogich rodzin są jedną z grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem przez rówieśników?

8. W jaki sposób wesprzeć dzieci w powrocie do szkoły? Powrót ucznia do równowagi

 • Powrót dzieci do szkół: jak radzić sobie z depresją wśród uczniów?
 • W jaki sposób wesprzeć ucznia w powrocie do szkoły oraz w osiągnięciu równowagi i odnalezieniu się w rzeczywistości szkolnej?
 • Jakie emocje i stany emocjonalne towarzyszą uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w okresie zdalnego nauczania? W jaki sposób radzić sobie z tymi stanami po powrocie do szkoły?
 • Jakiego rodzaju wsparcie po powrocie do szkoły mogą otrzymać dzieci, rodzice, nauczyciele?

9. Jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca z rodzicami?

 • Jak podczas zdalnego nauczania powinna prawidłowo wyglądać współpraca z rodzicami, ponieważ bardzo często rodzice są przekonani, że jeśli dziecko cały dzień siedzi przed komputerem to się uczy, a jednak sygnały ze szkoły są inne, a rodzic nie bardzo się tym przejmuje? W jaki sposób wypracować kontakt z rodzicem, aby był on efektywny dla dwóch stron?
 • Kontakt z rodzicami: jakie są procedury oraz jak powinna efektywnie wyglądać współpraca z rodzicami?
 • W jaki sposób współpracować z rodzicami podczas nauczania zdalnego, gdy kontakt jest bardzo ograniczony z powodu niemożliwości wezwania rodzica do szkoły?
 • Jakie są sposoby rozmowy z rodzicami na rozwiązywanie konfliktów?
 • Jak reagować na sytuacje, w których rodzice wypełniają za dzieci prace domowe – w jaki sposób dochodzić, czy praca jest samodzielna?
 • W jaki sposób szkoła ma wspierać rodziców, ponieważ rodzice odgrywają bardzo dużą rolę w edukacji dzieci?
 • Jakie ma obowiązki rodzic względem dziecka i jakie roszczenia może wyegzekwować szkoła względem rodzica w przypadku, gdy rodzic zaniechał swoich obowiązków?
 • Rodzice ukrywają wiele rzeczy, szkoła nie może zmusić rodzica do wykonania testu dziecku, rodzic nie chce pójść z dzieckiem do lekarza, a dziecko nie chodzi 3 tyg. do szkoły, jakie można wyciągnąć konsekwencje względem rodzica?
 • W jaki sposób wspierać rodziców i uczniów podczas trwającej epidemii?
 • W jaki sposób uczyć rodziców odpowiedzialności?

Prowadzący

Anna Listewnik –pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku od 2016 roku. Filolog, pedagog dramy, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Lider Inspiratorium grupy dyrektorek i dyrektorów placówek oświatowych, z którymi wymienia się dobrymi praktykami oraz pomysłami. Organizator Międzynarodowych Konferencji pt. „Współpraca edukacyjna Gdańsk –Lwów - Odessa - Kutaisi – Batumi”. Stworzyła innowacyjny projekt lekcje języka polskiego i gruzińskiego w języku angielskim. . Prowadząca blog pt. „Przestrzeń Edukacji”. Otworzyła oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Zmieniła przestrzeń szkoły na przytulną i przyjazną dzieciom. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z dyrektorami szkół, z nauczycielami nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Między innymi udzieliła wywiadów w telewizji ukraińskiej nt. systemu edukacji. Praca według jej wartości to zaangażowanie, empatia, rodzinna atmosfera, rozwój, co w konsekwencji daje ogromne możliwości. Ukończyła m. in. studia podyplomowe z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego oraz marketingu, wiedzy o kulturze. Chętnie podzieli się z Państwem swoimi dobrymi praktykami wypracowanymi podczas pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia