Wideoszkolenie: Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do szkół

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Jak utworzyć oddział przygotowawczy w szkole? Jak w praktyce powinno wyglądać zapisanie ucznia z Ukrainy do szkół? Jak kierować uczniów do poszczególnych klas?


Wideoszkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, którzy przyjmują do placówek uczniów z Ukrainy. Serdecznie zapraszamy również osoby, które zajmują się bezpośrednio przygotowaniem oddziałów przygotowawczych, kierowaniem uczniów do poszczególnych klas.

Jak utworzyć oddział przygotowawczy w szkole?
Podczas szkolenia powiemy o tym, jak utworzyć oddziały przygotowawcze w szkole, czy prowadzenie takich oddziałów zmienia coś w dokumentach szkoły oraz czy można zatrudniać nauczycieli z Ukrainy. Poruszymy również kwestię zasad przyjmowania dzieci ukraińskich do szkół, jakie dokumenty są wymagane przy takim przyjęciu. Podpowiemy, jak kierować uczniów do poszczególnych klas.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak utworzyć oddział przygotowawczy w szkole?
 • Czy można zatrudniać do oddziałów obywateli Ukrainy? Jakie powinny mieć w tym przypadku uprawnienia?
 • Oddziały przygotowawcze poza szkołą.
 • Jak w praktyce powinno wyglądać zapisanie ucznia z Ukrainy do szkół?
 • Co z egzaminem 8-klasisty?
 • Co z egzaminem maturalnym?
 • Zapewnienie opieki, czy uczestnictwo w zajęciach?

Szczegółowy program szkolenia:

1.Tworzenie oddziałów przygotowawczych

 • Jak utworzyć oddział przygotowawczy w szkole?
 • Objaśnienie kwestii prawnych w tym zakresie.
 • Jaka jest procedura organizacji oddziału przygotowawczego?
 • Czy prowadzenie takich oddziałów zmienia coś w dokumentach szkoły?
 • Fundusze na oddziały przygotowawcze: skąd je pozyskać? Jak uzyskać na to zgodę z urzędu?
 • Jak powinno wyglądać tworzenie klas przygotowawczych z nauką języka polskiego?
 • Zatrudnianie dodatkowych nauczycieli.
 • Kto prowadzi zajęcia w oddziale przygotowawczym?
 • Kto będzie prowadził zajęcia wyrównawcze?
 • Czy można zatrudniać do oddziałów obywateli Ukrainy? Jakie powinny mieć w tym przypadku uprawnienia?
 • Jak sprawdzać wiarygodność dokumentów nauczycieli z Ukrainy?
 • Czy dyplom ukraiński jest wystarczający? Czy powinna być wykonana transkrypcja?
 • Uznawanie zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni naukowych.
 • Jakie powinny być dane w zgłoszeniu zatrudnienia?
 • Jak weryfikować znajomość języka?
 • Jak sprawdzać dokumentację nauczycieli, jak to przekładać na zatrudnienie?
 • Niedobór nauczycieli z językiem ukraińskim, jak sobie z tym radzić?
 • Oddziały przygotowawcze poza szkołą.
 • Zatrudnienie pomocy nauczyciela władającej językiem kraju pochodzenia ucznia – umowa i wynagrodzenie.

2. Zasady przyjmowania dzieci ukraińskich do szkół

 • Jak w praktyce powinno wyglądać zapisanie ucznia z Ukrainy do szkół?
 • Omówienie wytycznych z ministerstwa.
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Czy paszport ze zdjęciem wystarczy do zapisania dziecka do szkoły?
 • Oświadczenie rodziców o poziomie szkolnym ucznia, czy to wystarczy?
 • Co w przypadku kiedy dziecko nie ma żadnej dokumentacji potwierdzającej, że przybyło w czasie wojny? Nie ma stempla. Czy wystarczy oświadczenie rodziców?
 • Status uchodźcy, czy jest niezbędny?
 • Czy powinno się przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

3. Kierowanie uczniów do poszczególnych klas

 • Jak kierować uczniów do poszczególnych klas? Jakiś egzamin?
 • Wdrażanie dzieci do normalnych klas.
 • Czy w tym momencie zajęcia świetlicowe wystarczają? Czy uczniowie powinni od razu uczestniczyć w lekcjach? Zajęcia indywidualne czy z klasą?
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla obcokrajowca – przez jaki okres?
 • Dzieci z Ukrainy idą klasę niżej, czy to dobrze?
 • Jak obejść barierę językową?
 • Co z egzaminem 8-klasisty? Czy uczniowie z Ukrainy przyjęci do 8 klasy powinni w nim uczestniczyć? Czy ich wyniki wliczają się do punktów rankingowych szkoły?
 • Co z egzaminem maturalnym?
 • Co z egzaminem zawodowym?
 • Jaką podstawę programową powinni realizować uczniowie z Ukrainy?
 • Zapewnienie opieki, czy uczestnictwo w zajęciach?
 • Czy w tym momencie zajęcia świetlicowe wystarczają? Czy uczniowie powinni od razu uczestniczyć w lekcjach?
 • Zajęcia indywidualne czy z klasą?


Prowadzący

Elżbieta Bronisz- od 16 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Od 5 lat dyrektor szkoły. Od 5 lat współpracuje z miastem partnerskim Winsen/Luhe w Niemczech, dzięki czemu dzieci czterokrotnie skorzystały z możliwości wyjazdu za granicę. Prezes Stowarzyszenia Lotos, które było organizacją goszczącą dla projektu "See Me Through" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ w listopadzie 2021 roku w Drezdenku. Jako Prezes stowarzyszenia "Lotos" odpowiedzialna za zorganizowanie wymiany polsko-niemieckiej dla zespołu tanecznego "Pasjonata" z Drezdenka oraz Klubu Piłkarskiego "Lubuszanin" Drezdenko.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia