Wideoszkolenie: Organizacja pracy w szkole podstawowej 2022/2023

Jak przygotować się do zmian prawnych od września 2022 roku? Co nowego wprowadza ustawa Karta Nauczyciela? Jak będzie wyglądała planowana, nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli? Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych

Uwaga! Powiemy o zmianach w ustawie Karta Nauczyciela!
Rzeczywistość oświatowa się zmienia. Pojawiają się nowe wytyczne, zmiany ustawie Karta Nauczyciela a także ustalane są nowe procedury awansu zawodowego. Wprowadzane są regulacje prawne, które niejednokrotnie są źle sprecyzowane i niejasne. W związku z tym na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa wiele obowiązków, w tym śledzenie wszystkich najnowszych przepisów i interpretacji. Nasz praktyk szczegółowo opowie o najważniejszych informacjach z zakresu prawa oświatowego. Aby uwolnić Państwa czas pomijamy wstępy i czytanie paragrafów, oferujemy tylko gotowe rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września?
 • Jak obsadzić i liczyć etaty, 1/12 etatu, co ma wchodzić w wymiar tego etatu?
 • Jakie dokumenty są wymagane, aby rzetelnie potwierdzić dorobek nauczyciela?
 • Jak zdefiniować stopień „nauczyciela początkującego”?
 • Jakie kwalifikacje powinien mieć specjalista?
 • Ze względu na zmiany przepisów, która z dokumentacji w szkole zostaje bez zmian a którą trzeba zmieniać?
 • Jak skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Po szkoleniu dyrektorzy/wicedyrektorzy otrzymają szereg przykładowych dokumentów do wykorzystania w swojej pracy. Wśród najważniejszych z nich znajdą się:

 • plan nadzoru na rok szkolny 2022/2023
 • przykładowe arkusze kontroli oraz obserwacji możliwe do wykorzystania w celu prowadzenia efektywnego nadzoru pedagogicznego
 • przykłady uchwał rady pedagogicznej niezbędne do podjęcia w ramach sierpniowego zebrania rady pedagogicznej

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jakie zmiany są planowane w ustawie Karta Nauczyciela?

 • Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września?
 • Jak obsadzić i liczyć etaty, 1/12 etatu, co ma wchodzić w wymiar tego etatu?
 • Jak zdefiniować stopień „nauczyciela początkującego”?
 • Czy będzie obowiązek wprowadzenia sztywnych i ustalonych godzinowo konsultacji dla rodziców i dzieci?
 • Kim powinien być „mentor”, który ma wspierać nauczyciela na samym początku?
 • Na jakich zasadach będzie się można starać o skrócenie czasu przygotowawczego do zawodu nauczyciela?
 • Na czym polega „świadczenie na start” dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole?
 • Kto i na jakich zasadach może się starać o „świadczenie na start” dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole?
 • Jakie są przesłanki zawieszenia zajęć przez dyrektora?
 • Jakie są sposoby bądź techniki prowadzenia zajęć na odległość?

2. Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli – szczegółowe omówienie planowanych zmian

 • Jakie dokumenty są wymagane, aby rzetelnie potwierdzić dorobek nauczyciela?
 • Które stopnie awansu planuje się zlikwidować i co zaproponowano w ich miejsce?
 • Czy nadal obowiązywać będzie ocena dorobku zawodowego nauczyciela?
 • Czy nauczycielom dyplomowanym można zaproponować jeszcze jakąś ścieżkę awansu bądź rozwoju?
 • Co można zyskać za osiągnięcie statusu nauczyciela dyplomowanego, czy warto się starać?
 • Jaki jest wpływ oceny pracy na awans zawodowy nauczycieli?

3. Zatrudnianie specjalistów w szkołach od 1 września 2022 r. Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce szkolnej

 • Jak zdefiniować pedagoga specjalistę?
 • Jakie kwalifikacje powinien mieć specjalista?
 • Jak policzyć etat dla specjalisty?
 • Jak określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów specjalnych ?
 • Jak wygospodarować miejsce dla specjalisty w szkole?
 • Jaki jest limit dzieci na jednego specjalistę?
 • Jak radzić sobie z brakami kadrowymi?
 • Jak obsadzić i liczyć etaty?
 • Co ma wchodzić w wymiar etatu?

4. Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

 • Czy zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli różnego stopnia?
 • Czy będzie przysługiwało więcej dni wolnego na opiekę nad członkami rodziny?
 • W jaki sposób teraz będzie trzeba przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia?
 • Jakie zmiany będą obowiązywały w zasadach nawiązywania umów o pracę?
 • Czy nastąpią zmiany w szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy

5.Nowe obowiązki od 1 września 2022 roku dot. organizacji żywienia w szkole podstawowej wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Posiłek w szkole – czy lepiej zamówić catering czy organizować kuchnię w szkolenia?
 • Jak zorganizować miejsce do spożywanie posiłków?
 • Jak w roku 2022 ustalić wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w szkole? Uwzględniając ciągłą podwyżkę cen
 • Co powinno się wliczać, a czego nie powinno się wlicza do opłat za korzystanie z gorącego posiłku w szkole?
 • Jak będą wyglądać opłaty za korzystanie z gorącego posiłku w szkole i koszty związane z przygotowaniem posiłku a także miejsca do jego spożywania?

6. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2022/2023

 • Wnioski z nadzoru oraz sprawozdanie z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego
 • Przykład uchwały dotyczącej wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły
 • Plan nadzoru wraz z przykładami narzędzi możliwych do wykorzystania przy kontroli oraz obserwacji
 • Wpływ polityki oświatowej na kształt planu nadzoru na rok 2022/23
 • Ze względu na zmiany przepisów, która z dokumentacji w szkole zostaje bez zmian a którą trzeba zmieniać?
 • Nowe dokumenty placówki a także procedury i regulaminy po zmianach przepisów

7. Młodzież z Ukrainy w polskiej szkole

 • Fundusz pomocy Ukrainie - czy można wykorzystać fundusz do wsparcia uczniów?
 • Jak poradzić sobie z zamieszaniem w dokumentach, kiedy dziecko zostaje zapisane do szkoły, po czym nie przychodzi i z rodzicami nie ma kontaktu? Gdzie to zgłaszać i jak reagować?
 • Jakie są wytyczne odnośnie postępowania z dziećmi z Ukrainy?
 • Czy można skierować dziecko ukraińskie do przychodni specjalistycznej/psychologicznej?
 • Czy można nie klasyfikować takiego ucznia z 1 lub 2 przedmiotów?
 • Czy można przepisywać oceny takiemu uczniowi?
 • Co, jeśli nie ma dokumentów takiego ucznia?
 • Czy od września wciąż powinny funkcjonować oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy?
 • Czy można nie przepuścić młodzieży z Ukrainy do następnej klasy? Na jakiej podstawie?
 • Co zrobić, żeby dziecko z Ukrainy pomimo zaległości przeszło do następnej klasy?
 • Co robić z polskimi dziećmi, które nie zdały do następnej klasy, ale nie mają możliwości powtarzania, bo klasy są już zapełnione, między innymi dziećmi z Ukrainy?
 • Czy jest obowiązek organizowania im dodatkowych lekcji z języka polskiego?
 • Z jakich środków opłacać dodatkowe lekcje polskiego?

8. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny. Zadania dyrektora oraz nauczycieli

 • Plan zebrania
 • Jakie informacje trzeba przekazać w trakcie zebrania?
 • Czy warto zaprosić eksperta biegłego np. w prawie pracy, aby omówić zmiany czy lepiej będzie jak dyrektor będzie o tym mówił?
 • Kompetencje rady pedagogicznej związane z rozpoczęciem roku szkolnego
 • Jak dobrze zorganizować nowy rok szkolny, aby niczego nie pominąć?
 • Jak powinno wyglądać podsumowanie rady?
 • Przykłady uchwał rady pedagogicznej koniecznych do podjęcia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
 • Jak skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy?


Prowadzący

Agnieszka Wierzchowska - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, wcześniej Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel języka niemieckiego. Ze szkołą związana od 2003 r., funkcję dyrektora liceum pełni od 2013 r. Ukończyła również studia na kierunku stosunki międzynarodowe na UMK w Toruniu, a także wiele kursów doskonalących. Aktywna tutorka, a także zwolenniczka idei oceniania kształtującego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia