Wideoszkolenie: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Jak przygotować plan nadzoru pedagogicznego i co w nim zawrzeć? Jakie są kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym i jak odpowiednio przygotować się do ich realizacji? Jak skutecznie dostosować nowe przepisy prawa oświatowego i które aspekty prawne należy uwzględnić przy organizacji nowego roku szkolnego? Jak radzić sobie z brakiem kadry? Jak prawidłowo zorganizować pomoc pedagogiczno-psychologiczną w szkole?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do dyrektorów liceów, techników i szkół branżowych, którzy zajmują się organizowaniem pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

Uczestnicy otrzymają nowy plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający najnowsze kierunki polityki oświatowej
Przygotowaliśmy wideoszkolenie, na którym omówimy najważniejsze założenia i priorytety w organizacji roku szkolnego 2023/2024. Nasza ekspertka z ponad dziesięcioletnim stażem na stanowisku dyrektora omówi najważniejsze zagadnienia związane z kierunkami polityki oświatowej, planem nadzoru pedagogicznego, przygotowaniach do spotkań rady pedagogicznej, czy nowej edukacji włączającej. Nie zabraknie także szczegółowych informacji o nauczaniu indywidualnym, pomocy pedagogiczno-psychologicznej, czy o planie zajęć i programie nauczania na rok szkolny 2023/2024 Tworzymy to szkolenie, aby przekazać Państwu prezentację z odpowiedziami na każde pytanie z programu szkolenia, a także dokumenty w wersji edytowalnej, które są gotowe do podpięcia pod swoją szkołę. Podczas naszych szkoleń dajemy możliwość zadawania pytań od pierwszych minut. Dzięki temu mamy pewność, że każdy uczestnik otrzyma odpowiedź na najbardziej nurtujące go kwestie związane z oświatą na rok 2023/2024.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są nowe założenia i priorytety polityki oświatowej państwa? Jaki jest zakres kontroli, które będą prowadzone przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego?
 • Co należy zawrzeć w planie nadzoru pedagogicznego, uwzględniając najnowsze kierunki polityki oświatowej?
 • Jak powinno przebiegać pierwsze spotkanie rady pedagogicznej w nowym roku szkolnym?
 • Szczegółowe omówienie każdego kierunku polityki oświatowej na rok 2023/2024
 • Jakie są zmiany dla nauczycieli w związku z tzw. “godzinami czarnkowymi”? Jak powinny być rozdzielone godziny pracy nauczyciela, jeśli jest on zatrudniony w kilku szkołach jednocześnie?
 • Jak pozyskać informacje do stworzenia IPET dla konkretnego ucznia? Skąd takie informacje uzyskać, gdy uczeń ma dopiero przyjść do szkoły?
 • PRZYKŁAD: Mamy nauczycieli, którzy nie są zaznajomieni z nowoczesnymi metodami związanymi z prowadzeniem biznesu. Czy tacy nauczyciele muszą zostać przeszkoleni? Kto powinien przeszkolić nauczycieli? Skąd brać fundusze na szkolenia?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Plan nadzoru pedagogicznego
 • Plan pracy szkoły
 • Plan pracy zespołu nauczycielskiego
 • Wzór decyzji dyrektora
 • Wzór wybranych uchwał rady pedagogicznej
 • Wzór kalendarza wydarzeń szkolnych

Szczegółowy program szkolenia:

Najczęściej występujące pytania dotyczące dokumentacji w szkołach

 • Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia roku szkolnego? Jaką dokumentację bezwzględnie należy przygotować?
 • Jakie są nowe zadania związane z awansem nauczyciela? Jak przygotować dokumenty dotyczące awansów nauczycieli? Czego należy unikać?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy ocenianiu wewnątrzszkolnym?
 • Treści uchwały zaproponowane przez pracowników nadzoru pedagogicznego - czy należy się nimi kierować?
 • Jak prawidłowo skonstruować arkusz organizacyjny?
 • Jak odpowiednio przygotować aneks do arkusza organizacyjnego?
 • W jaki sposób odpowiednio i sprawnie przygotować kalendarz wydarzeń szkolnych?
 • Jak budować uchwały, aby były prawidłowe pod względem prawnym?
 • Jakie kwestie powinny być uregulowane uchwałami?

1. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO - W jaki sposób stworzyć odpowiedni plan nadzoru pedagogicznego? Co należy zawrzeć w sprawozdaniu z nadzoru?

 • Jakie są nowe założenia i priorytety polityki oświatowej państwa? Jaki jest zakres kontroli, które będą prowadzone przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego?
 • Jak zapewnić odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną?
 • Jak prawidłowo sprawować nadzór pedagogiczny? Na co szczególnie zwrócić uwagę? Jak wykonywać obowiązki tak, aby kuratorium nie miało zastrzeżeń?
 • Jak skonstruować plan nadzoru pedagogicznego? Co powinien zawierać?
 • Co należy zawrzeć w planie nadzoru pedagogicznego, uwzględniając najnowsze kierunki polityki oświatowej?
 • Jak poprawnie prowadzić nadzór pedagogiczny? Jakich błędów nie popełniać? Na co zwracać szczególną uwagę? Jakie są wyznaczniki tego, że poprawnie prowadzi się nadzór pedagogiczny?
 • Plan nadzoru pedagogicznego — co ująć w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego, jakie informacje są istotne?

2. RADA PEDAGOGICZNA - Jak przygotować i przeprowadzić spotkanie rady pedagogicznej?

 • Jak powinno przebiegać pierwsze spotkanie rady pedagogicznej w nowym roku szkolnym?
 • Jak przygotować radę pedagogiczną i jakie są jej kompetencje?
 • Jak przygotować podsumowanie rady?

3. ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM 2023/2024 I JAK REALIZOWAĆ PRIORYTETY WYZNACZONE PRZEZ MINISTERSTWO

 • Które aspekty prawne należy uwzględnić przy organizacji nowego roku szkolnego?
 • Jakie są kierunki polityki oświatowej na nowy rok szkolny 2023/2024?
 • Szczegółowe omówienie każdego kierunku polityki oświatowej na rok 2023/2024
 • Jakie są zapowiadane zmiany w prawie oświatowym? Czy będzie obowiązywać nowa dokumentacja?
 • Jakie priorytety wyznacza Ministerstwo Edukacji i Nauki? W jaki sposób je realizować?
 • Jakie zmiany warto wprowadzić w statucie szkoły?
 • Jakie są nowe kierunki polityki państwa i jaki wpływ mają na oświatę?
 • Gdzie należy sprawdzać informacje o najnowszych zmianach w prawie oświatowym, aby być na bieżąco?
 • Jak szybko i skutecznie dostosować nowe przepisy prawa oświatowego? Jakie nowe przedmioty z niego wynikają?
 • Jak interpretować zmieniające się przepisy odnośnie programu nauczania?
 • Zmiany w prawie oświatowym wchodzą szybko i są częste - gdzie sięgać po informacje o zmianach?
 • Jak interpretować aktualne przepisy po zmianie odnośnie tworzenia dokumentów dla nowo zatrudnionych pracowników?

4. ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI - Jak poradzić sobie z organizacją nowego roku szkolnego przy brakach kadrowych? Jaka jest procedura zatrudniania nauczyciela, który nie ma pełnych kwalifikacji? Ile nadgodzin może wykonywać nauczyciel?

 • Jak skutecznie szukać i zatrudniać osoby do kadry nauczycielskiej?
 • Jak znaleźć nauczyciela, który mógłby prowadzić zajęcia zawodowe?
 • Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel prowadzący przedmioty zawodowe?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić proces zatrudnienia początkującego nauczyciela?
 • Jaka jest procedura zatrudniania nauczyciela, który nie ma pełnych kwalifikacji?
 • Na podstawie którego paragrafu można zwolnić lub zatrudnić nauczyciela?
 • Kiedy można zatrudnić emerytowanego nauczyciela?
 • Jak wyważyć zatrudnienie nowych i emerytowanych nauczycieli?
 • Czy jest możliwość zatrudnienia emerytowanego nauczyciela przed nowym nauczycielem? W jakich przypadkach jest to możliwe?
 • Jaki wpływ będzie miał obowiązek i ujednolicenie formy zatrudnienia psychologów w szkołach?
 • Jakie obowiązki pojawiają się przy mentorach w szkołach?
 • Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli - kto będzie uprawniony do przejścia na wcześniejszą emeryturę?
 • Jakie są zadania związane z awansem nauczyciela? Jak przygotować dokumenty?
 • Awans zawodowy nauczycieli - jak liczyć staż zawodowy?
 • Jak przygotować dokumenty dotyczące stażu?
 • Jakie są różnice w awansie zawodowym w obliczu ostatnich zmian?
 • Jak nauczyciele mogą zgłaszać wnioski o zakończenie stażu?
 • Awans nauczycieli - jak wygląda sytuacja w przypadku ukończenia stażu, ale nie uzyskania stopnia awansu przed zmianą przepisów? Na podstawie których przepisów awans będzie miał miejsce?
 • Ile nadgodzin może wykonać nauczyciel i jak powinno się go rozliczyć?
 • Jakie są zmiany dla nauczycieli w związku z tzw. “godzinami czarnkowymi”? Jak powinny być rozdzielone godziny pracy nauczyciela, jeśli jest on zatrudniony w kilku szkołach jednocześnie?
 • Czy nauczycielom będzie przysługiwać 1,5 etatu?
 • Czy nauczyciele w szkołach ponadpodstawowy będą mogli pracować na 1,5 etatu?
 • Zatrudnianie powyżej półtora etatu - jak to wygląda prawnie?
 • PRZYKŁAD: zatrudniamy nauczyciela, jest duże zapotrzebowanie w kadrach, już widzą, że nie są w stanie zmieścić się w 1.5 etatu, czy w tym momencie przekroczenie tego pułapu jest możliwe? Jak będzie wyglądać wynagrodzenie?
 • Co zrobić jeżeli nauczyciel chce wziąć półtora etatu, jednak zajmuje się nauczaniem przedmiotów rozszerzonych i nie będzie miał możliwości poradzenia sobie z taką ilością materiału?
 • Jakie warunki pracy powinien mieć zapewnione nauczyciel?
 • W jaki sposób uzupełniać braki kadrowe?
 • Jak radzić sobie z brakiem kadry? Kiedy najlepiej i w jaki sposób ogłaszać nabory?
 • Jak poradzić sobie z organizacją nowego roku szkolnego przy brakach kadrowych?
 • W jaki sposób poradzić sobie z brakami kadrowymi?
 • Jak dzielić nauczycieli pomiędzy różnymi szkołami?
 • Jak radzić sobie z argumentami nauczycieli, że “pensja nie jest adekwatna do wykonywanej pracy”?
 • Co zrobić, jeśli nauczyciele nie są chętni do prowadzenia przedmiotów rozszerzonych, ponieważ twierdzą, że jest to dla nich za duże obciążenie?
 • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli?
 • Jak motywować nauczycieli? Jakie są sposoby, aby nauczyciele mieli pozytywne nastawienie do pracy?
 • Jak ma wyglądać “nowa ścieżka awansu”? Na czym ona polega?
 • Jak zorganizować awans zawodowy? Jakie dokumenty powinny być uwzględnione?
 • Jak powinien przebiegać awans zawodowy początkującego nauczyciela?

5. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE - jak zatrudnić dobrego pedagoga?

 • Jak powinna wyglądać pomoc psychologiczna w szkole przy coraz częstszych przypadkach depresji u młodzieży?
 • Jak powinno przebiegać udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej?
 • Jak rozszerzyć pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole?
 • Jak znaleźć i zatrudnić odpowiedniego pedagoga?
 • Gdzie szukać specjalistów z zakresu psychologii do zatrudnienia w szkole, ponieważ jest z tym problem?
 • W jaki sposób weryfikować kwalifikacje pedagogów i psychologów, którzy chcą pracować w szkole?
 • Jak powinien być realizowany nadzór nad pomocą pedagogiczno-psychologiczną w szkole?
 • Jakie dokumenty warto posiadać odnośnie pomocy pedagogiczno-psychologicznej realizowanej na terenie placówki?

6. Nauczanie indywidualne/uczniowie ze specjalnymi potrzebami

 • Czy można odmówić indywidualnego nauczania, jeżeli nie ma wystarczającej liczby nauczycieli?
 • Czy nauczanie indywidualne ucznia może odbywać się zdalnie?
 • Jak poradzić sobie z dużą liczbą uczniów i jednocześnie kilkoma lub kilkunastoma przypadkami indywidualnego nauczania?
 • Jak pozyskać informacje do stworzenia IPET dla konkretnego ucznia? Skąd takie informacje uzyskać, gdy uczeń ma dopiero przyjść do szkoły?
 • Jakie dokumenty świadczą o tym, że dziecko powinno mieć przygotowany IPET?
 • W jaki sposób prowadzić zajęcia dla osób z orzeczeniami zgodnie z najnowszymi wytycznymi? Jakie są wymogi i standardy nauczania indywidualnego?
 • Jak powinna przebiegać prawidłowo praca z uczniami z różnego rodzaju schorzeniami?
 • Jak dostosowywać treści nauczania dla uczniów ze zdiagnozowanymi różnego typu schorzeniami?
 • Jak należy przygotować nauczyciela do pracy z dziećmi wymagającymi, który nie ma w tym doświadczenia?
 • Uczeń ma cukrzycę - jakie szkolenia powinni przejść nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia z klasą w której znajduje się ten uczeń?
 • Jak powinna brzmieć prośba o zgodę do organu nadzorującego w kwestii sprawdzenia kwalifikacji nauczyciela wspomagającego? Kto powinien napisać taką prośbę?

7. Nowa podstawa programowa 2023/2024 oraz organizacja planu zajęć. Nowe przedmioty w szkołach

 • Nowy przedmiot “Biznes i zarządzanie” - jak przebiegać będą zajęcia dydaktyczne?
 • Czym przedmiot Biznes i Zarządzanie ma różnić się od Podstaw Przedsiębiorczości?
 • Jaki wpływ na organizację planu lekcji będzie miało wprowadzenie nowego przedmiotu (Biznes i Zarządzanie) od 1 września? Czym różnić się będzie od przedsiębiorczości?
 • Jak zorganizować zajęcia na strzelnicy w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa?
 • Czy do podstawy programowej z języka polskiego zostaną dodane gry komputerowe? Czy warunki techniczne szkół pozwolą na korzystanie z nich? Jak będzie się to odbywać?
 • Jakie nowe przedmioty pojawią się w nadchodzącym roku szkolnym? Na ile godzin mają być zaplanowane?
 • Jak ma wyglądać wprowadzenie nowego przedmiotu “biznes i zarządzanie”? W jakiej klasie najlepiej wprowadzić ten przedmiot?
 • PRZYKŁAD: Mamy nauczycieli, którzy nie są zaznajomieni z nowoczesnymi metodami związanymi z prowadzeniem biznesu. Czy tacy nauczyciele muszą zostać przeszkoleni? Kto powinien przeszkolić nauczycieli? Skąd brać fundusze na szkolenia?
 • Jakie są najnowsze metody zarządzania biznesem? Co musi wiedzieć o nich nauczyciel prowadzący przedmiot “biznes i zarządzanie”?
 • W jaki sposób można dostosowywać formy treści do możliwości edukacyjnych uczniów, aby kuratorium nic nie mogło zarzucić?

8. Plan zajęć i program nauczanie na rok szkolny 2023/2024

 • Czy religia i etyka nadal będą obowiązkowe?
 • PRZYKŁAD: Proboszcz wnioskuje, aby odbywała się 1 godzina religii w tygodniu, a w rozporządzeniu wymóg to dwie godziny lekcyjne. Jak rozwiązać taki spór? Jakie istnieją rozwiązania prawne?
 • Jak ma wyglądać przygotowanie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego? Jak go czytać? Jak odnosić go do przepisów prawa?
 • Jak w łatwy sposób ułożyć plan zajęć mając na uwadze, że kilku nauczycieli pracuje w kilku szkołach?
 • Jak w łatwy sposób ułożyć plan zajęć, jeśli kilku uczniów szkoły korzysta z nauczania indywidualnego?
 • Jak tworzyć plan zajęć, aby wszystko było zgodne z wymaganiami prawnymi?

9. Edukacja włączająca oraz system oceniania uczniów

 • Jakie są kompetencje dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego?
 • Jak wprowadzić system oceniania ucznia niepolegający na wystawianiu ocen? Jaki system oceny ucznia byłby najlepszy?
 • Czy i jakie są konkretne kryteria oceny uczniów?

10. REKRUTACJA UCZNIÓW

 • Jak skuteczniej zorganizować proces rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych?3
 • Jak skuteczniej “zweryfikować” ucznia podczas rekrutacji? (np. czy nie będzie sprawiał problemów wychowawczych?)4
 • W jaki sposób sprawnie przeprowadzić rekrutację oraz jak radzić sobie z uczniami, którzy pomimo dostania się wybierają inną szkołę?5

11. EGZAMINY POPRAWKOWE

 • Co zrobić, jeśli okaże się, że uczeń z klasy pierwszej nie zdał poprawki, a klasy są już zapewnione?
 • Jak powinny być oceniane egzaminy poprawkowe? Procedury egzaminów poprawkowych
 • W jakiej klasie należy umieścić ucznia, który nie zdał poprawki? Co zrobić, jeśli klasy są już zapełnione?
 • W jakiej klasie należy umieścić ucznia, który zdał egzamin poprawkowy?
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego

12. FUNDUSZE ORAZ LAPTOPY DLA UCZNIÓW I BONY DLA NAUCZYCIELI

 • Jakie są możliwości w zakresie szukania oszczędności?
 • Jak zdobyć środki na pomoce naukowe?
 • W jaki sposób finansować nowe sprzęty?
 • Zakup laptopów dla dzieci - którzy uczniowie je dostaną? Jak będzie się to odbywać?
 • Kto powinien zająć się aktualizacją oprogramowania na komputerach oraz kiedy i jak powinno się to zrobić?
 • Czy nauczyciel może wydać bon na laptop na coś innego, jeśli nowy nie jest mu potrzebny?
 • Czy można i skąd można pozyskać dodatkowe środki na koła zainteresowań? Jak je pozyskać?
 • Jak pozyskać środki na rozbudowę szkoły, by była ona dostosowana do liczby uczniów?

Prowadzący

Agnieszka Wierzchowska - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, wcześniej Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel języka niemieckiego. Ze szkołą związana od 2003 r., funkcję dyrektora liceum pełni od 2013 r. Ukończyła również studia na kierunku stosunki międzynarodowe na UMK w Toruniu, a także wiele kursów doskonalących. Aktywna tutorka, a także zwolenniczka idei oceniania kształtującego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia