Wideoszkolenie: Kontrola zarządcza w placówkach oświaty

Kontrola zarządcza: jakie są obowiązki dyrektorów szkół? Jak dostosować statut szkoły do aktualnych przepisów prawa? Jak wynagradzać pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych? Ustawa o dostępność w szkole – co trzeba zapewnić?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do dyrektorów szkół podstawowych oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych od strony administracyjnej

Uwaga! Gotowe wzory: plan kontroli, statut szkoły
Wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem, a my przekażemy Państwu niezbędną wiedzę do przygotowania się w tematyce kontroli zarządczej oraz statutu. Nasz Prelegent omówi składniki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kontekście najczęściej pojawiających się problemów. Poruszone zostaną również kwestie ustawy o dostępności, ponieważ należy sporządzić raport o stanie zapewnienia dostępności. W trakcie wideoszkolenia Ekspert podpowie, jakie są najważniejsze i najbardziej problematyczne kwestie związane z zarządzaniem placówką oświaty

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są obowiązki każdego dyrektora w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jak napisać plan kontroli? Gotowy wzór planu kontroli
 • Jak prawidłowo stworzyć statut szkoły, jak umiejętnie wprowadzać zmiany w statucie oraz jakie zachodzą w statutach zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym ? Przykładowy wzór statutu
 • Jak wynagradzać pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych? Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?
 • Jaki obowiązek ma szkoła odnośnie nowych regulacji dotyczących dostępności cyfrowej do zapewnienia odpowiedniego wyglądu strony internetowej oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Raport o stanie zapewnienia dostępności: czy każda placówka powinna wprowadzić taki dostęp?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Plan kontroli – przykładowy wzór;
 • Statut szkoły – przykładowy wzór;
 • Wzór sprawozdania z nadzoru.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie dokumenty kontroli zarządczej są wymagane w szkole? Gotowe wzory

 • Jak napisać plan kontroli?
 • Jak wykonać sprawozdanie z kontroli?
 • Jak poprawnie opisać dokumentację

2. Jakie są cele i zadania dla kontroli zarządczej? Kontrola zarządcza od A do Z

 • Jak dokonać oceny ryzyka?
 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie pracy dyrektora oraz nauczyciela?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka?
 • W jaki sposób prowadzić kontrolę?
 • Co trzeba objąć kontrolą?
 • Jak w kontroli zarządczej wyznaczać cele oraz na jakiej podstawie?
 • Jakie zadania powinny być ujęte w kontroli zarządczej?
 • W jaki sposób przeprowadzić efektywną oraz skuteczną kontrolę zarządczą?
 • W jaki sposób umiejętnie prowadzić kontrolę zarządczą?
 • W jaki sposób poszczególne działy szkoły mają dostarczać informacje, aby wszystko było zawarte w kontroli zarządczej?

3. Jak dostosować statut szkoły do aktualnych przepisów prawa?

 • Jak powinien wyglądać statut szkoły, jakie są wytyczne, np.: czy w statucie należy ujmować zdalne nauczanie, sposób organizowania, sposób oceniania?
 • Na czym się oprzeć tworząc statut?
 • Jakie są niezbędne rozporządzenia dot. statutu?
 • Czy rozporządzenia muszą być zawarte w statucie?
 • Czy statut musi być cały czas monitorowany?
 • Czy wśród kadry można wyłonić lidera, który będzie zajmował się aktualizacją statutu?
 • W jaki sposób sporządzić sprawozdanie z realizacji planu nadzoru? Wzór sprawozdania z nadzoru
 • Co powinno być zawarte w sprawozdawczości, a czego nie trzeba ujmować, jak zakończyć proces zdalnego nauczania?
 • Jak przeprowadzić sprawozdanie z dziennika elektronicznego?
 • Sprawozdania: jakie są obowiązki szkoły w zakresie dostarczania sprawozdań do organu podległemu?
 • Jak powinno zostać skonstruowane sprawozdanie z nadzoru działalności opiekuńczo-wychowawczej?
 • Raporty do kuratorium dotyczące obecności uczniów w szkole: ilu uczniów w szkole jest obecnych, ilu nieobecnych – czy po każdym dniu od 24.02 należy każdorazowo wykonywać sprawozdania i wyliczyć % o liczbie uczniów? Do czego są potrzebne te dane w kuratorium?
 • Kto udostępnia dane, aby zalogować się przez główny urząd statystyczny i aby wprowadzić sprawozdanie w GUS oraz upublicznić je na BIP?
 • Czy sprawozdanie z nadzoru można zrobić mniej szczegółowe niż w latach ubiegłych?
 • Jaka ma być forma sprawozdań oraz jakie elementy muszą być zawarte w sprawozdaniach?
 • Jakie powinno się wykonywać wewnętrzne sprawozdania?
 • Co powinno zawierać sprawozdanie z doskonalenia nauczycieli?
 • Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: co powinno zawierać? Plan ewaluacji: gotowy wzór
 • Kogo można upoważnić do wykonywania wszelkiego rodzaju sprawozdań w imieniu dyrektora oraz czy są wymagane jakieś kwalifikacje?

4. Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych: rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów

 • W jaki sposób przydzielać dodatkowe godziny nauczycielom?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?
 • Kiedy przysługuje prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Rozliczanie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli niepedagogicznych: które godziny mają być realizowane, a które nie?
 • Jak rozliczać godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • Jakie są elementy składowe w wynagrodzeniach nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela?
 • Jakie są zmieniające się składniki, które wchodzą w skład wynagrodzeń nauczycieli?
 • Rozwiązywanie umów z nauczycielami, którzy przechodzą na świadczenia kompensacyjne: jak wyliczać, kiedy im się należy, kiedy im się nie należy?
 • Czas pracy w szkołach: czy ujmować wszystkie okresy zatrudnienia i czy wylicza się 20 lat stażu pracy na stanowisku nauczyciela przy tablicy?
 • Czego można wymagać od nauczyciela w ramach 40h?
 • W którym momencie nie przesadzić oraz ile można wymagać po 40h?

5. Dostępność w szkole: obowiązki i zadania. Jakie są procedury dla pracowników oraz uczniów?

 • Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: jak dobrze zrobić taki raport?
 • Dostępność strony internetowej: czym jest i czy musi być w szkołach?
 • Dostępność a wymogi prawne: jakie przepisy określają dostępność strony internetowej?
 • Czy jeśli klika się na stronę www szkoły, czy powinna być opcja, która umożliwia powiększenie/pomniejszenie czcionki? Czy jeżeli coś jest w formie wideo, to czy powinno być to z czytnikiem? Jakie inne zawiłości występują w dostępności do strony www?
 • Plan dostępności budynku: czy powinien być plan dostępności budynku, czy budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych? Czy taki plan o dostępności budynku powinien być również na stronie www?
 • Dlaczego dostępność oraz jej posiadanie jest tak ważna?
 • Deklaracje o dostępności na BIP – czy umieszczać na BIP informacje, co jest dostępne, czy jest dostępność dla os. niepełnosprawnych, w jaki sposób złożyć taką deklarację?
 • Raport o stanie zapewnienia dostępności: czy każda placówka powinna wprowadzić taki dostęp?

Prowadzący

Anna Listewnik –pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku od 2016 roku. Filolog, pedagog dramy, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Lider Inspiratorium grupy dyrektorek i dyrektorów placówek oświatowych, z którymi wymienia się dobrymi praktykami oraz pomysłami. Organizator Międzynarodowych Konferencji pt. Współpraca edukacyjna Gdańsk –Lwów - Odessa - Kutaisi - Batumi. Stworzyła innowacyjny projekt „lekcje języka polskiego i gruzińskiego” w języku angielskim. . Prowadząca blog pt. „Przestrzeń Edukacji”. Otworzyła oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Zmieniła przestrzeń szkoły na przytulną i przyjazną dzieciom. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z dyrektorami szkół, z nauczycielami nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Między innymi udzieliła wywiadów w telewizji ukraińskiej nt. systemu edukacji. Praca według jej wartości to zaangażowanie, empatia, rodzinna atmosfera, rozwój, co w konsekwencji daje ogromne możliwości. Ukończyła m. in. studia podyplomowe z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego oraz marketingu, wiedzy o kulturze. Chętnie podzieli się z Państwem swoimi dobrymi praktykami wypracowanymi podczas pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia