Wideoszkolenie: Archiwum zakładowe w przedszkolach i szkołach

Czy urząd gminy/miasta może prowadzić składnicę/archiwum za przedszkole/szkołę? Jak porządkować, rejestrować, klasyfikować, znakować akta osobowe w przedszkolu i szkole, Czy przedszkole lub szkoła ma obowiązek opracować własną instrukcję kancelaryjną? Co jeśli takiej nie ma?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do dyrektorów oraz pracowników szkół i przedszkoli, zajmujących się koordynowaniem czynności kancelaryjnych w placówkach oświaty


Praktyk powie, które dokumenty wchodzą w skład teczek uczniów, a które nie
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo porządkować, rejestrować, klasyfikować oraz znakować dokumentację wytwarzaną w przedszkolu i szkole. Prelegentka wytłumaczy, jak zorganizować składnicę akt w placówce oświaty - wszystko po to, aby uwolnić Państwa czas! Na szkoleniu prelegentka omówi, które dokumenty powinny zostać w przedszkolu i szkole, a które powinny trafić do kuratorium. Podczas spotkania mogą Państwo zadawać pytania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to, by dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeśli płace i księgowość są w urzędzie i tam wytwarzana jest dokumentacja, to czy szkoła powinna mieć swoje archiwum? Czy dokumentacja z przedszkola/szkoły może być archiwizowana w urzędzie?
 • Jak przechowywać/archiwizować dokumenty, które są w formie elektronicznej? Czy można to robić na dysku? Kto powinien być za to odpowiedzialny? Co ile archiwizować takie dane i jak długo je przechowywać?
 • Czy jeżeli do przedszkola wysłane są dokumenty w formie elektronicznej (poprzez e-mail), to można je wydrukować i włożyć do konkretnej teczki? Jak postępować z taką dokumentacją?
 • Udostępnianie rodzicom dokumentacji dot. uczniów - czy można udostępniać dokumentację bez wniosku?
 • Co powinna wiedzieć osoba, która przejmuje obowiązki związane z archiwum, a nie ma wykształcenia związanego z archiwizacją
 • Czy każdy pracownik przedszkola lub szkoły może wykonywać zadania archiwisty?
 • Czy można pracować jako archiwista zakładowy bez kursu I stopnia lub studiów?
 • Czy w arkuszach ocen uczniów może znajdować się całościowa, indywidualna dokumentacja ucznia?
 • Jak porządkować, rejestrować, klasyfikować, znakować i brakować dokumentację z rozliczenia stołówki w przedszkolu i szkole?
 • Jak porządkować, rejestrować, klasyfikować, znakować i brakować plany roczne w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Jak porządkować, rejestrować, klasyfikować, znakować i brakować dokumentację dot. współpracy z innymi instytucjami w przedszkolu i szkole?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Instrukcja kancelaryjna dla przedszkola i szkoły
 • Instrukcja archiwalna dla przedszkola i szkoły
 • JRWA dla przedszkola i szkoły
 • Wniosek dla pracowników przedszkola o wydanie dokumentów lub wydanie duplikatu z archiwum
 • Instrukcja dla pracowników placówki – w jaki sposób powinni rejestrować sprawy i je wydzielać

Szczegółowy program szkolenia:

1. Obowiązek organizacji składnicy akt w placówce oświatowej – archiwum, a składnica akt

 • Czy każde przedszkole lub szkoła musi mieć składnicę akt lub archiwum? Co, jeśli w przedszkolu lub szkole nie jest prowadzona składnica?
 • Czy przedszkole lub szkoła może nie prowadzić składnicy np. jeżeli jest nową placówką? Czy składnica akt powinna powstać wraz z utworzeniem placówki?
 • Czy składnica akt jest tym samym, co archiwum? Czy przechowuje się tam te same dokumenty?
 • Czy w składnicy akt przetrzymuje się tylko dokumentację niearchiwalną?
 • Do jakiego momentu można mówić o składnicy akt w przedszkolu lub szkole?
 • Czy trzymanie dokumentów w segregatorach można nazywać archiwum lub składnicą akt?
 • Jak założyć składnicę akt w przedszkolu lub szkole - od czego rozpocząć prace nad organizacją składnicy? Jakie powinny być pierwszego kroki oraz procedura założenia?
 • Czy urząd gminy/miasta może prowadzić składnicę/archiwum za przedszkole/szkołę? PRZYKŁAD: szkoła nie ma księgowości. Jeśli płace i księgowość są w urzędzie i tam wytwarzana jest dokumentacja, to czy szkoła powinna mieć swoje archiwum? Czy dokumentacja z przedszkola/szkoły może być archiwizowana w urzędzie?
 • Kto nakłada obowiązek prowadzenia składnicy akt/archiwum na przedszkole lub szkołę?


2. Klasyfikacja i znakowanie dokumentacji zgodnie z JRWA

 • Jak rejestrować sprawy?
 • Czy można rejestrować sprawy na klasach głównych?
 • Omówienie budowy JRWA - co powinien zawierać JRWA?
 • Czy JRWA potrzeby jest w przypadku składnicy akt?
 • Czy JRWA trzeba aktualizować i ustalać do roku?
 • Czy przedszkole/szkoła może ubiegać się o JRWA od archiwum państwowego lub urzędu miasta i gminy?
 • Jak wygląda procedura uzgodnienia JRWA z archiwum państwowym? Czy wystarczy wysłać przygotowany JRWA i czekać na odpowiedź/opinie archiwum państwowego? Czy archiwum państwowe dostarcza wytyczne, jak przygotować JRWA?
 • Jak postępować, jeśli dokumentacji nie da się przypisać do kategorii zgodnie z JRWA? Jak dopisać kolejny numer do JRWA?
 • Co to znak sprawy i do czego służy?
 • Jak założyć teczkę i podteczkę?
 • Czy w teczce musi być spis spraw?
 • Tworzenie spisu spraw - w jaki sposób to robić?
 • Jaki powinien być układ teczki?
 • Co powinno znaleźć się w teczce dziecka, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym? Czy w dokumencie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny zostać wymienione takie dokumenty?
 • Czy w JRWA powinien być zapis, w jaki sposób zakładać teczki? W jakim dokumencie wewnętrznym powinien znaleźć się taki zapis?

Instrukcja kancelaryjna

 • Czy przedszkole lub szkoła ma obowiązek opracować własną instrukcję kancelaryjną? Co jeśli takiej nie ma?
 • Czy przedszkole lub szkoła powinno wystąpić do archiwum państwowego lub urzędu miasta o nadanie instrukcji kancelaryjnej?
 • Co ma zawierać instrukcja kancelaryjna w przedszkolu? Jak powinien wyglądać projekt instrukcji kancelaryjnej?
 • Czy do instrukcji kancelaryjnej powinny zostać sporządzone inne załączniki?
 • Jaki jest tryb zatwierdzenia instrukcji kancelaryjnej dla przedszkola? Ile czeka się na decyzję?

Instrukcja archiwalna

 • Czy przedszkole lub szkoła ma obowiązek opracować własną instrukcję archiwalną? Co jeśli takiej nie ma?
 • Czy przedszkole lub szkoła powinno wystąpić do archiwum państwowego lub urzędu miasta o nadanie instrukcji archiwalnej?
 • Co ma zawierać instrukcja archiwalna w przedszkolu? Jak powinien wyglądać projekt instrukcji archiwalnej?
 • Czy instrukcje archiwalną trzeba dostosować do ustaw? Jeśli tak, to do jakich?
 • Czy do instrukcji archiwalnej powinny zostać sporządzone inne załączniki?
 • Jaki jest tryb zatwierdzenia instrukcji archiwalnej dla przedszkola? Ile czeka się na decyzję?


3. Kategorie archiwalne i sposoby ich porządkowania – jak prawidłowo archiwizować dokumentację w przedszkolu i szkole?

Kategorie archiwalne i sposoby ich porządkowania:

 • Dokumentacja poniżej 10 lat przechowywania
 • Dokumentacja powyżej 10 lat przechowywania
 • Materiały archiwalne

Jak porządkować, rejestrować, klasyfikować, znakować i brakować:

 • Akta osobowe w przedszkolu i szkole. Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Część “D” akt osobowych - jakie zmiany? Zmiany, które pojawiły się w archiwizowaniu akt osobowych. Jaki jest nowy okres archiwizowania takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Czy w arkuszach ocen uczniów może znajdować się całościowa, indywidualna dokumentacja ucznia? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację kadrową i pracowniczą w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać ten rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację księgową w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację z rozliczenia stołówki w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację płacową w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację dot. działalności edukacyjnej w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację dot. wychowania i opieki w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Programy nauczania w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Plany pracy w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Plany roczne w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację dot. współpracy z innymi instytucjami w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?
 • Dokumentację techniczną (np. z wymiany pieca) w przedszkolu i szkole? Jaki symbol należy przypisać do takiej dokumentacji? Jak długo przetrzymywać taki rodzaj dokumentacji?


4. Jak prawidłowo archiwizować dokumentację elektroniczną w przedszkolu i szkole?

 • W jaki sposób powinna być archiwizowana dokumentacja elektroniczna w przedszkolu i szkole?
 • Czy są wyjątki w archiwizowaniu takiej dokumentacji? Jak ustalić takie wyjątki?
 • Dziennik elektroniczny i biblioteka elektroniczna - jak przechowywać/archiwizować dokumenty, które są w formie elektronicznej? Czy można to robić na dysku? Kto powinien być za to odpowiedzialny? Co ile archiwizować takie dane i jak długo je przechowywać?
 • Czy jeżeli do przedszkola wysłane są dokumenty w formie elektronicznej (poprzez e-mail), to można je wydrukować i włożyć do konkretnej teczki? Jak postępować z taką dokumentacją?
 • Czy dokumentacja elektroniczna może funkcjonować bez EZD?
 • Czy aby archiwizować dokumentację elektroniczną potrzebne jest wprowadzenia potwierdzenia odbioru?


5. Praktyczne wskazówki dotyczące porządkowania i układania dokumentacji – klucz do efektywnej i skutecznej pracy

 • Jak klasyfikować i układać dokumenty w składnicy/archiwum, aby później szybko je odnaleźć?
 • Czy sposób układania dokumentów ma znaczenia? W jaki sposób powinny być ułożone dokumenty/teczki?
 • Jak wtórnie zakładać teczki dla dokumentacji przyjętej w stanie nieuporządkowanym?
 • Jak układać/porządkować dokumentacje? Czy najlepszym sposobem robić to rocznikami/latami?
 • Czy teczki należy archiwizować chronologicznie?
 • Czy archiwum należy porządkować co min. co 2 lata?


6. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt lub archiwum - zasady oraz procedury

 • Na jakich zasadach udostępnia się dokumenty dla klientów zewnętrznych/wewnętrznych?
 • Czy należy prowadzić ewidencję dot. udostępnionych dokumentów?
 • Czy RODO wpływa na procedurę wypożyczania dokumentów?
 • Procedura wypożyczenia dokumentów
 • Czy udostępnia się kopie, czy oryginał dokumentu?
 • Udostępnianie rodzicom dokumentacji dot. uczniów - czy można udostępniać dokumentację bez wniosku?


7. Archiwum w przedszkolu lub szkole - istotne działania w funkcjonowaniu archwium

Brakowanie - jakie dokumenty i po jakim czasie można niszczyć?

 • Procedura brakowania dokumentacji - jak powinno przebiegać brakowanie dokumentów niearchiwalnych? Co z dokumentacją archiwalną?
 • Czy wymagane jest uzyskanie zgody na zniszczenie dokumentu kategorii B5/B10?
 • Po jakim czasie zniszczyć dokumenty w zależności od kategorii?
 • Po jakim czasie należy zniszczyć dokumentacje uczniów w związku z RODO?
 • Czy archiwum państwowe musi przyjechać i sprawdzić dokumentacje do brakowania?
 • Czy należy i jak sporządzić wykaz dokumentów do brakowania?
 • Czy należy i jak spisywać protokoły po brakowaniu? Co powinno być w takim protokole i gdzie dostarczyć taki protokół?
 • Ekspertyza dokumentacji niearchiwalnej
 • Przekwalifikowanie dokumentacji do kat. A

Przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego - omówienie procesu przekazania dokumentacji

 • Jak przekazywać dokumenty do archiwum państwowego? Warunki i omówienie całego procesu przekazywania dokumentów
 • W jakim stanie (czy w specjalnych kopertach itp.) przekazywać dokumenty do archiwum państwowego?

Jak wzorcowo przygotować sprawozdawczość z archiwum zakładowego?

 • Czy archiwum w przedszkolu musi sporządzać coroczne protokoły dla AP?
 • Co powinno się znaleźć w takim sprawozdaniu? Jak je przygotować?

Przebieg kontroli z archiwum nadzorującego

 • Czy przedszkole lub szkoła może zostać skontrolowane przez archiwum państwowe?
 • Czy archiwum zakładowe z urzędu może skontrolować archiwum prowadzone w przedszkolu lub szkole?
 • Na czym polega kontrola z archiwum nadzorującego? Jakie dokumenty należy przedstawić?

Obsada archiwum zakładowego oraz wymagania odnośnie lokalu i wyposażania

 • Jakie są wymagane uprawnienia, aby pracować jako archiwista zakładowy?
 • Co powinna wiedzieć osoba, która przejmuje obowiązki związane z archiwum, a nie ma wykształcenia związanego z archiwizacją
 • Czy każdy pracownik przedszkola lub szkoły może wykonywać zadania archiwisty?
 • Czy można pracować jako archiwista zakładowy bez kursu I stopnia lub studiów?
 • Jakie są wymogi techniczne odnośnie lokalu, w jakim archiwizowane są dokumenty w przedszkolu lub szkole? Czy wymagane jest osobne pomieszczenie?
 • Czy do prowadzenia archiwum w szkole lub przedszkolu wystarczy szafa pancerna?
 • Czy ma znaczenie, na którym piętrze znajduje się archiwum?
 • Czy powyższe wymogi są obligatoryjne, czy jedynie zalecane?
 • Czy wymagane jest notowanie danych dot. wilgoci i temperatury?
 • Czy odgrzybianie dokumentacji jest konieczne?
 • Kiedy należy odgrzybiać dokumentację?
 • Kto powinien finansować przeprowadzanie odgrzybiania dokumentacji przed przekazaniem jej do jednostki nadzorującej?


8. Współpraca z firmą zewnętrzną – czy warto współpracować z firmą zewnętrzną?

 • Jakie zapisy umieścić w umowie z firmą zewnętrzną obsługująca składnice akt/ archiwum w szkole lub przedszkolu?
 • Kiedy sprawdzi się wynajęcie firmy zewnętrznej do prowadzenia składnicy akt/archiwum w szkole lub przedszkolu? Czy taka firma odpowiada za przygotowanie pomieszczenia, brakowanie, udostępnianie dokumentów, kontakt z archiwum państwowym?

Prowadzący

Magdalena Biernat - wieloletni praktyk, prowadzi archiwum zakładowe w przedszkolu oraz od kilkunastu lat jest główną księgową w trzech placówkach oświatowych na terenie Jeleniej Góry i Piechowic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia