Wideoszkolenie: Urzędy Pracy a tarcza antykryzysowa

Urzędy Pracy a nienależnie pobrane świadczenia z tarczy antykryzysowej - umowy o dofinansowanie, o udzielanie pożyczek i dotacji. Jak długo będą obowiązywały ulgi związane z COVID, oraz jak postąpić gdy nieuczciwy pracodawca podał fałszywe dane? Rozkładanie na raty, umorzenia, odraczanie i kontrola przedsiębiorców.


Zapraszamy wszystkie osoby pracujące w Powiatowych Urzędach Pracy, zajmujące się tarczą antykryzysową - egzekucją, windykacją nienależnie pobranych świadczeń, wnioskami, rozliczeniami, kontrolą pożyczek, dofinansowań, dotacji.

Czy jeszcze będą dostępne jakieś formy pomocy? Czy to jest temat ulg jest zamknięty?
Zapraszamy na wideoszkolenie skierowane do wszystkich osób zajmujących się tarczą antykryzysową w Powiatowych Urzędach Pracy. Zdarza się, że niektórzy prelegenci konkurencyjnych szkoleń specjalnie dają możliwość zadawania pytań dopiero na końcu spotkania, ponieważ boją się omawiania trudnych spraw. Wtedy często odpowiadają na kilka najłatwiejszych pytań, a trudne pomijają. My umożliwiamy zadawanie pytań już od samego początku spotkania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co zrobić w sytuacji, jeśli klienci, którzy wzięli środki w ramach tarczy, proszą o umorzenie? W jakich przypadkach można nie dochodzić roszczeń, a w jakich można, a wręcz trzeba i należy dochodzić zwrotu?
 • Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy pod kątem tego, czy jest możliwość spłacenia jednorazowo? Jak ocenić, czy przedsiębiorca faktycznie potrzebuje pomocy finansowej?
 • Jak zmusić pracodawcę, który rozliczył się z urzędem po części z tarczy do zwrotu? Wiemy, że to nie jest przedsiębiorca w złej sytuacji, tylko po prostu zwleka (co robić oprócz pism i SMSów wysyłanych przez system)
 • Jak długo będą obowiązywały ulgi związane z COVID? Czy to jest temat zamknięty, czy będzie można jeszcze korzystać?
 • Sytuacja: ktoś w momencie wniosku zaznaczył, że jest mikro przedsiębiorcą, otrzymał pożyczkę i nagle po roku po weryfikacji doszliśmy, że jest to mały przedsiębiorca i ta pomoc mu się nie należała. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Sytuacja:Właściciel siłowni otrzymał pożyczkę/dotację, ale w tym czasie nie można było prowadzić siłowni, bo musiały być zamknięte. Ktoś „uprzejmy” doniósł, że tam się odbywają treningi i dostaliśmy pismo z policji o takiej sytuacji, a później się okazało, że przyszedł wyrok sądu i firma się odwołała. Potem to poszło jeszcze raz do sądu i pytanie: czy należy czekać do ostatecznego wyroku? Czy można już teraz żądać całego zwrotu? Czy dopiero po ostatecznym wyroku?
 • Jak poprawnie poprowadzić całą procedurę dochodzenia należności, aby nie było żadnych uchybień ze strony urzędu?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzory tytułów wykonawczych (w tym eTW)
 • wzór wezwania do zapłaty
 • wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty
 • wzór pozwu o zapłatę i wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • wzór pisma do wojewody o wydanie stosownej opinii w przedmiocie zastosowania ulg
 • wzór decyzji orzekającej: - o umorzeniu w całości albo w części należność/ - o odroczeniu terminu spłaty należności/ - o rozłożeniu na raty spłaty należności
 • wzór decyzji orzekającej: - o odmowie umorzenia w całości albo w części należność/ - o odmowie odroczenia terminu spłaty należności/ - o odmowie rozłożenia na raty spłaty należności

Szczegółowy program szkolenia:

Spłaty – rozkładanie na raty, umorzenia, odraczanie

 • Zwroty nienależnie pobranego świadczenia z tytułu pożyczek z art. 15zzd – jak wygląda postępowanie w przypadku zwrotu, rozłożenia na raty, wypowiedzenia umowy?
 • Czy pożyczki można rozkładać na raty i odraczać termin spłaty? Jeśli tak to w jakich przypadkach?
 • Jak postępować w sytuacji gdy, podmiot nie spłaca należności?
 • Co jeśli osoba nie wywiąże się z obowiązku płacenia raty?
 • Jak postępować w sytuacji gdy ktoś zalega 2/3 dni ze spłatą?
 • Co zrobić w sytuacji, jeśli klienci, którzy wzięli środki w ramach tarczy, proszą o umorzenie?
 • W jakich przypadkach można nie dochodzić roszczeń, a w jakich można, a wręcz trzeba i należy dochodzić zwrotu?
 • Jak postępować gdy dokumenty są niewłaściwie wypełnione lub wypełnione niezgodnie z prawdą? Czy wtedy konieczny jest zwrot dofinansowania? Jak to weryfikować?
 • Jak postępować w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa wyłudzenia lub próby wyłudzenia ?
 • Czy wnioskodawcy powinni proponować kwoty rozłożenia na raty, czy to należy do urzędu?
 • Kto ma decydować o wysokości raty?
 • Jakie dokumenty powinien złożyć ktoś, kto wnioskuje o umorzenie/rozłożenie na raty?
 • Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy pod kątem tego, czy jest możliwość spłacenia jednorazowo? Jak ocenić, czy przedsiębiorca faktycznie potrzebuje pomocy finansowej?
 • Co robić jeśli ktoś zarabia najniższą krajową lub mniej niż najniższa krajowa (tak, aby komornik nic nie mógł zrobić), bowiem są podejrzenia, że w rzeczywistości wcale taka osoba nie zarabia najniższej krajowej i komornik pobiera co miesiąc mały procent np. od 600 zł
 • Co w sytuacji jeśli ktoś miał miejsce prowadzenia działalności na terenie gminy/powiatu, a stałe miejsce zameldowania/adres do doręczeń jeszcze gdzieś indziej?
 • Co zrobić, gdy ktoś podał konto innej firmy, bo się pomylił? (ale oczywiście spełniał warunki)?
 • Czy należy zwracać się do wojewody jeśli zwroty wynoszą więcej niż 1500 zł?
 • Ile jest dni na zwrot należności?
 • Jak zmusić pracodawcę, który rozliczył się z urzędem po części z tarczy do zwrotu? Wiemy, że to nie jest przedsiębiorca w złej sytuacji, tylko po prostu zwleka (co robić oprócz pism i SMSów wysyłanych przez system)
 • Kiedy sprawa dotycząca zwrotów powinna trafić na drogę sądową?
 • Postępowanie przed sądem i organem egzekucyjnym

Wnioski i rozliczanie dofinansowań

 • Jak rozliczać dofinansowania?
 • Jeżeli ktoś złożył wniosek, ubiegając się o dotację i wykazał, że ma spadek przychodów, a po miesiącu doszła faktura i jednak nie miał spadku, sam się przyznaje i mówi, że zwróci pieniądze, to czy należy żądać zwrotu z odsetkami, czy bez?
 • Co zrobić z wnioskiem, który został złożony, ale nie do tego urzędu co trzeba?
 • Czy jeszcze będą dostępne jakieś formy pomocy?
 • Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenia i składki z konta, na które je otrzymał środki, ale wypłaca z innych kont. Jak do tego podejść?
 • Składki na ubezpieczenia społeczne zostały wypłacone z opóźnieniem. Jak do tego podejść?
 • Co zrobić z przedsiębiorcą, który w ciągu 30 dni od zakończenia dofinansowania nie złożył rozliczenia?
 • W jaki sposób należy rozczytywać KRS w przypadku spółek? Zdarza się, że wnioski są przekazywane przez pełnomocników, a czasami nie są do tego uprawnieni.
 • Jak ustalić, czy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą - polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków - na terenie jednostek systemu oświaty? (sklepiki szkolne)

Ulgi oraz ułatwienia związane z COVID

 • Jak długo będą obowiązywały ulgi związane z COVID? Czy to jest temat zamknięty, czy będzie można jeszcze korzystać?
 • Czy do końca pandemii będzie można korzystać z ulg?
 • Jakie są rodzaje ulg oraz korzyści związanych z COVID dla bezrobotnych ?
 • Kto może skorzystać z ulg? Czy z ulg można korzystać na działalność gospodarczą? Czy tylko osoby zwolnione? Czy bezrobotne?
 • Jakiej kwoty można oczekiwać z dofinansowania?
 • W jaki sposób powinno się gromadzić dokumentację?
 • Jak powinny być skonstruowane decyzje o: ulgach, rozłożeniu na raty i umorzeniach?
 • Jak utworzyć decyzje o umorzeniu/rozłożeniu na raty?
 • Kontrola beneficjentów i składane przez nich wnioski
 • Jak przeprowadzić kontrolę beneficjenta?
 • Jakie dokumenty potwierdzają spełnienie warunków ubiegania się o środki? Jakich urząd może żądać?
 • Jakie dokumenty potwierdzają zatrudnienie pracownika?
 • Czy należy badać, czy podmiot był w stanie upadłości?
 • Co jeśli osoba źle sobie obliczyła spadek obrotów, potem się zorientowała, że jednak % jest nieprawidłowy?
 • Co robić w przypadku fałszywych oświadczeń?
 • Co zrobić jeśli podczas kontroli stwierdzimy, że dofinansowanie jest niezgodne z przeznaczeniem?
 • Jak stwierdzić pobranie niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Sytuacja: Ktoś złożył wniosek, podszywając się pod pełnomocnika firmy. A wcale nie uzyskał pełnomocnictwa i firma o niczym nie wiedziała. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Sytuacja:ktoś w momencie wniosku zaznaczył, że jest mikro przedsiębiorcą, otrzymał pożyczkę i nagle po roku po weryfikacji doszliśmy, że jest to mały przedsiębiorca i ta pomoc mu się nie należała. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • W CEIDG nie zawsze łatwo jest dojść do kiedy ktoś miał zawieszona i odwieszona działalność. Jak to dokładnie sprawdzić?
 • Jak sprawdzić te ramy czasowe?
 • Czy powinno się porównywać okresy, gdzie był spadek obrotu, jeśli można wstecznie zawiesić działalność? Jak to wygląda podczas kontroli?
 • Jak sprawdzić, czy ktoś nie przekroczył limitu dofinansowań?
 • Jak zweryfikować na etapie weryfikacji wniosku, czy klient wpisał całą uzyskaną pomoc? (np. postojowe z ZUS)
 • Jak weryfikować, że liczba PKD została przekroczona?
 • Czy da się sprawdzić, czy ktoś się nie podszywa pod właściciela?
 • Wielu przedsiębiorców dzwoniło z pytaniem, na co mogą przeznaczyć środki. Jeśli teraz będą kontrole, to czy trzeba sprawdzać, na co te środki są wydawane? Co faktycznie trzeba kontrolować? Wydatki, faktury?
 • Na co może wydawać środki, a na co nie?
 • Czy jak firma sprzedała samochód, to czy to też wlicza się do przychodu?
 • Jak przeprowadzić kontrolę przedsiębiorców pod kątem dofinansowań?
 • Ile jest czasu na przeprowadzenie kontroli?
 • Co jeśli przedsiębiorca nie rozliczy się w ciągu 30 dni?
 • Kiedy sprawę można oddać do sądu?
 • Kwoty nienależne pobrane z art. 15zzc – nie ma żadnego zapisu o tym, że urząd ma możliwość kontroli. Co w takiej sytuacji? Czy faktycznie nigdzie wprost nie jest to napisane?
 • Czy będzie nacisk ministerstwa na przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania środków?
 • Jakie dokumenty należy pozyskać od samozatrudnionego i na jakie przepisy można się powołać, gdyby osoba nie chciała udostępnić takich dokumentów?
 • Jak wyegzekwować spłacenie odsetek?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana?
 • Czy dokumenty należy kserować?
 • Weryfikacja kodów PKD
 • Co jeśli osoby zmieniały wcześniej kody PKD, a potem wychodzi po weryfikacji, że jest niezgodny kod PKD?
 • Co jeśli postępowanie z osobą wydłuża się do kilku miesięcy właśnie z powodu kodów?

Najtrudniejsze przypadki związane z przedsiębiorcami

 • Sytuacja: Właściciel siłowni otrzymał pożyczkę/dotację, ale w tym czasie nie można było prowadzić siłowni, bo musiały być zamknięte. Ktoś „uprzejmy” doniósł, że tam się odbywają treningi i dostaliśmy pismo z policji o takiej sytuacji, a później się okazało, że przyszedł wyrok sądu i firma się odwołała. Potem to poszło jeszcze raz do sądu i pytanie: czy należy czekać do ostatecznego wyroku? Czy można już teraz żądać całego zwrotu? Czy dopiero po ostatecznym wyroku?
 • Czy można udzielić policji informacji, czy taka siłownia otrzymała dotację/pożyczkę?
 • Co robić, gdy przedsiębiorcy nie chcą odbierać korespondencji, nie reagują na wezwania/upomnienia?
 • Co jeśli ktoś odbiera pisma, ale nie ma żadnej odpowiedzi zwrotnej?
 • Co jeśli ktoś pobrał świadczenie (art. 15zzb), oświadczył nieprawdę i te pieniądze nie są mu należne?
 • Jak należy postępować, gdy dłużnik (właściciel firmy) zmarł?
 • Jak należy postępować jeśli wiadomo, że dłużnik ogłosił upadłość? Co urząd pracy (jako wierzyciel) może zrobić? Jak swoimi własnymi kanałami dowiedzieć się więcej, niż mówi syndyk?
 • Jak dochodzić należności, jeśli wyjdzie, że nieuczciwy pracodawca podał fałszywe dane?
 • Co zrobić, jeśli jest pożyczka, a działalność zostanie zamknięta?
 • Jak postępować, gdy przedsiębiorca zamknie działalność?
 • Czy można zamknąć działalność z datą wsteczną?
 • Co zrobić jeśli ktoś zamknął działalność „teraz” z datą wsteczną, na rok temu, a wziął środki?
 • Co jeszcze można zrobić oprócz wezwania, jeśli są niespłacone pożyczki?
 • Sytuacja: Pracodawca skorzystał z obydwu form wsparcia z WUP i PUP i teraz nie chce oddać pieniędzy, bo mówi, że przepisy się niejasne i dwa świadczenia mu się należą. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Jak udowodnić, że ktoś wziął za dużą kwotę pożyczki?
 • Jak poprawnie poprowadzić całą procedurę dochodzenia należności, aby nie było żadnych uchybień ze strony urzędu?
 • Czy można rozliczyć wniosek o dotację wypłaconą 21.07.2021, gdy przedsiębiorca zawiesił w CEIDG działalność z dniem 20.10.2021, albo 21.10.2021? Okres 3 miesięczny niezbędny do uznania dotacji za bezzwrotną kończy się z dniem 20.10, czy 21.10.2021 włącznie?
 • Czy PUP może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego (wydanie nakazu zapłaty)? Jeśli tak, to z jakich środków należy zapłacić koszty opłaty sądowej?
 • Czy należy żądać zwrotu otrzymanego przez pracodawcę na podst. art. 15zzb dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie (…) jeśli skorzystał on w tym samym czasie, na tych samych pracowników z dofinansowania z NFZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146) i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1681,1682) oraz z dnia 27.08.2019r. ( Dz. U. 2019 poz. 1628) oraz z dnia 27.03.2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 547)? Jeśli tak, to czy żądać zwrotu całości dofinansowania czy uznać, że należne było dofinansowanie z art. 15zzb od pozostałej kwoty, nieobjętej dofinansowaniem z NFZ?

Prowadzący

Justyna Wojdyło - Radca Prawny ipracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie - na co dzień współpracuje z kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa cywilnego (odszkodowawczego) i gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Obecnie wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. W trakcie aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi w Rzeszowie i Przemyślu, oraz towarzystwem ubezpieczeniowym, a także uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Absolwentka Prawa i Administracji, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych i konferencjach naukowych zdobywając doświadczenie zawodowe podczas praktyk w Sądzie Rejonowym w Przemyślu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia