Wideoszkolenie: Kadry i Płace w PUP

Omówienie dwóch dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz „work-life balance”. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Autozapis PPK i obowiązek informacyjny. Jak wyliczać urlopy oraz ewidencjonować czas pracy? Jak zaznaczać pracę zdalną na liście obecności i jak ją ewidencjonować? Jak wyliczać podstawy do urlopów?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziału kadr i płac, do osób zajmujących się kadrami oraz płacami w urzędach pracy

Jak powinien wyglądać nowy regulamin pracy zdalnej dla powiatowych urzędów pracy?
Dyrektywy unijne po raz kolejny rewolucjonizują Kodeks Pracy. Zmiany będą bardzo rozległe i obejmą między innymi nowe przepisy: dotyczące pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników, zmiany w urlopach macierzyńskich, wychowawczych, zasiłkach macierzyńskich i wprowadzą nowe prawa dla wszystkich pracowników. Wszystkie zmiany omówi Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w powiatowym urzędzie pracy, posiadająca ponad 30 lat doświadczenia w publicznych służbach zatrudnienia. Podczas naszego wideoszkolenia jest możliwość zadawania pytań, na które na bieżąco odpowie nasza prelegentka, dzięki czemu jest ono maksymalnie dopasowane do Państwa potrzeb.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 wynikające z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz „work-life balance”
 • Kiedy można skontrolować trzeźwość pracownika?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej?
 • Jak interpretować czas pracy i jak go rozliczać?
 • Jak rozliczać dodatek motywacyjny w chorobowym? Jakie są podstawy i dodatki do chorobowego? Czy wliczać premię motywacyjną do podstawy chorobowego?
 • Jak rozliczać PIT-11 i deklarację PIT-4R w 2023?
 • Dodatki motywacyjne i funkcyjne - jak je rozliczać? Komu przyznawać?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory PIT11 i PIT 4R
 • Skierowanie na badania lekarskie wstępne
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze
 • Wzór nowego regulaminu pracy
 • Zmiana kategorii zaszeregowania – porozumienie zmieniające
 • Nowa informacja o warunkach pracy – obowiązek informacyjny

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Czy druk ZUA i ZNA musi być przechowywany w aktach osobowych?
 • Jeżeli pracownik ma miesięczną przerwę w zatrudnieniu, to czy akta osobowe w części A i B muszą być numerowane od początku? Czy numeracja może być kontynuowana?
 • Jeśli w marcu pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, a z dniem 31 marca będzie z nim rozwiązana umowa o pracę, to czy bierzemy składniki stałe przy wypłacie ekwiwalentu z marca z umowy, jeżeli zmiana stałych składników nastąpiła od stycznia?
 • Jaki jest czas na złożenie oświadczenia o rezygnacji z PKK przez nowo zatrudnionego pracownika w kwietniu?
 • Jeśli pracownik odbył staż w urzędzie pracy, to czy jego okres będzie wliczać się do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Wdrożenie dyrektyw – 2019/1152 i 2019/1158

 • Wprowadzenie urlopu opiekuńczego
 • Zwolnienie z pracy z powodu tzw. siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego i nowa wysokość
 • Zmiany w urlopach ojcowskich
 • Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika
 • Prawo do równoległego zatrudnienia, nieodpłatnego szkolenia i wnioskowania o korzystniejsze zatrudnienie
 • Elastyczna organizacja czasu pracy
 • Praca zdalna dla rodziców
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony

Zmiany w kodeksie pracy – praca zdalna i kontrola trzeźwości

 • Praca zdalna uzgodniona, a praca zdalna okazjonalna
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie pracy zdalnej
 • Czy można odmówić pracy zdalnej?
 • BHP podczas pracy zdalnej
 • Jakie mogą być koszty pracy zdalnej?
 • Stwierdzenie nietrzeźwości pracownika i kontrola na obecność środków odurzających
 • Zasady obowiązujące w urzędzie w zakresie wprowadzenia kontroli pracowników
 • Czy należy powiadomić pracownika o kontroli trzeźwości?

Stosunek pracy - forma zatrudnienia, świadectwo pracy

 • Rodzaje umów - najważniejsze informacje, w tym umowa menadżerska
 • Umowa na okres próbny w urzędzie
 • Kto może być zatrudniany w kadrach pracowników samorządowych?
 • Kto może startować na stanowiska urzędnicze?
 • Jakie powinno być wykształcenie pracowników urzędowych?
 • Powoływanie dyrektorów
 • Pełnienie obowiązków w ramach zastępstwa
 • Jak liczyć termin wystawienia świadectwa pracy?
 • Co należy zrobić, jeśli termin wystawiania świadectwa pracy wypada w sobotę?

Akta osobowe - prowadzenie, przechowywanie, archiwizacja. Autozapis PPK

 • Jak prowadzić akta osobowe?
 • Jak przechowywać akta osobowe?
 • Pracownik przejmuje akta po poprzednim pracowniku i okazują się błędne - poprawiać, czy nie poprawiać?
 • Czy oznaczać, od kiedy pracuje nowa osoba?
 • Czy w związku ze zmianami trzeba podpisywać kolejne oświadczenie o wejście bądź nieprzystąpienie do PPK?
 • Czy i kiedy należy robić kopie dokumentacji?
 • Zasady archiwizacji akt osobowych

Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania, wymiar urlopu, podstawa, ekwiwalent

 • Wymiar urlopu i nabywanie prawa do urlopu
 • Jak naliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku pierwszego zatrudnienia?
 • Jak rozliczać wymiar czasu urlopu?
 • Kiedy sumować, a kiedy dzielić łączne dni urlopu?
 • Jak wyliczyć wymiar urlopu przy niepełnym etacie?
 • Kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i zasady naliczania
 • Inne urlopy: bezpłatne, z tytułu niepełnosprawności, zwolnienia okolicznościowe
 • Jak naliczać urlop wychowawczy?
 • Omówienie zmian w urlopach rodzicielskich i macierzyńskich
 • Co w sytuacji, gdy poprzednia kadrowa stosowała metodę zaokrąglenia 1,66 dnia do 2 dni? W przeciągu roku można było przekroczyć liczbę przysługujących dni. Jak odnieść się wtedy na początku roku do zaległego urlopu, skoro nie chcemy praktykować powyższego sposobu?
 • Jeśli zostały 3 miesiące po 1,66 dnia niewykorzystanego z poprzedniego roku, to należy dać 6 dni jako zaległy urlop czy 4,98 czyli 5 dni?
 • Czy w planie urlopów należy rozpisać również urlop zaległy?

Ewidencja czasu pracy i staż pracy, karty czasu pracy

 • Jak interpretować czas pracy i jak go rozliczać?
 • Jaki powinien być czas pracy?
 • Jak rozliczyć czas pracy radcy prawnego?
 • Jak rozliczyć czas pracy przy niepełnym etacie?
 • Jak dokumentować czas pracy po zmianie przepisów?
 • Jak ewidencjonować czas pracy?
 • Jak ustalać czas pracy w samorządzie?
 • Jak zaznaczać pracę zdalną na liście obecności?
 • Jak powinna wyglądać lista obecności w pracy zdalnej?
 • Jak dokumentować pracę zdalną? Jak ją ewidencjonować?
 • RODO a praca zdalna. Jak zaznaczać nieobecności zgodnie z RODO?
 • Jak rozliczać czas pracy, kiedy urząd zmienia system na równoważny system czasu pracy? Przykład: pracownik pracuje od poniedziałku do czwartku 8,5h, a w piątki wychodzi o 13. Jak rozliczyć to w systemie?
 • Jak rozliczać godziny i nadgodziny w systemie równoważnym pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy przy szkoleniach?
 • Kiedy drukować ewidencje czasu pracy?

Wynagrodzenia, listy płac – składniki, naliczanie, prowadzenie

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac?
 • Regulamin wynagradzania
 • Płace – omówienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki
 • Jak rozliczać PIT 11 i PIT R4 w 2023? Jaki powinien być wzór PIT 11?
 • Co z PIT-2 przy zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnym?
 • Jak radzić sobie z kilkoma listami wypłat w jednym miesiącu?
 • Jak obsługiwać program płatnik?
 • Opieka nad dzieckiem - płatne, czy nie? Jak to wyliczyć? Jak opisać to w świadectwie?
 • Jak rozliczyć osobę, która zmarła?
 • Pracownik się źle czuje, ale przyszedł do pracy. W pracy był 5/6 godzin, a potem poszedł na zwolnienie w tym samym dniu, ile zapłacić takiej osobie, jak to udokumentować?
 • Sposoby naliczania wynagrodzeń dla pracowników

Zasiłki oraz dodatki do wynagrodzenia

 • Zmiany w zasiłkach i podatkach /2023r. – omówienie zmian
 • Dodatki dla pośredników pracy
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego – dodatki, nagrody, trzynastki
 • Składniki miesięczne, kwartalne i roczne w podstawie chorobowego
 • Dodatek motywacyjny z funduszu pracy i dodatek funkcyjny - jak rozliczać i kiedy przyznawać?
 • Jak rozliczać dodatek motywacyjny w chorobowym?
 • Czy wliczać premie motywacyjną do podstawy?
 • Co wliczać do jednego okresu zasiłkowego?
 • Komu przysługuje trzynastka?
 • Czy dodatek z funduszu pracy należy wliczać do trzynastki?
 • Komu przysługuje odprawa emerytalna?
 • Jaka powinna być wysokość zasiłków macierzyńskich? Jak rozliczać zasiłki?

Zagadnienia dodatkowe

 • Kto i w jakich sytuacjach potrzebuje odzieży ochronnej?
 • Czy archiwista potrzebuje odzieży ochronnej?
 • Kto określa terminy użycia odzieży ochronnej?
 • Jakie są ekwiwalenty za pranie odzieży?
 • Zmiany zaszeregowania – porozumienie i wypowiedzenie zmieniające
 • Wykaz stanowisk pracy w urzędzie pracy – nowe wykazy
 • Obsługa zamówień publicznych
 • Służba przygotowawcza
 • Badania lekarskie dla kierowców

Prowadzący

Hanna Nowosielska - Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach od 1994 r. Ponad 30-letnie doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia. Wykształcenie wyższe magisterskie z kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Pedagogika resocjalizacyjna.

Udział łącznie w 109 szkoleniach, w tym kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopniaPrawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.