Wideoszkolenie: Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Bieżące problemy w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych. Świadczenie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników OPS, MOPS, GOPS, MOPR, MGOPS, którzy zajmują się świadczeniami rodzinnymi oraz pomocą pieniężną dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Które świadczenia rodzinne mogą być przyznawane obywatelom Ukrainy?
Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach rodzinnych. Dokładnie omówimy specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powiemy, jakie świadczenia mogą być przyznane uchodźcom wojennym. Powiemy również o świadczeniu pieniężnym z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi Ukrainy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy każdy obywatel Ukrainy może zalegalizować swój pobyt na terytorium RP?
 • Co daje Karta Polaka?
 • Jakie dokumenty muszą mieć uchodźcy ubiegający się o pomoc?
 • Co oznacza status UKR?
 • Jak wypłacić świadczenie?
 • Czy przyznanie świadczenia jest obligatoryjne?
 • Które świadczenia rodzinne mogą być przyznawane obywatelom Ukrainy?

Szczegółowy program szkolenia:

Jak ustalać skład rodziny oraz wyliczać dochód?

 • Jak ustalić skład rodziny w przypadku, gdy wnioskodawca jest w związku nieformalnym?
 • Jak ustalać skład rodziny przy samotnym wychowaniu?
 • Jak ustalić skład rodzinny w przypadku, gdy jeden z członków rodzinny znajduje się w więzieniu?
 • Jak ustalać skład rodzinny w przypadku uchodźców z Ukrainy, gdy małżonek pozostał na wojnie, czy w takiej sytuacji pisać oświadczenie w powyższym zakresie?
 • Jak ustalać skład rodziny obywateli Ukrainy, gdy mąż był już w Polsce, a żona ma status uchodźcy?
 • Jak sprawdzić czy obywatele z Ukrainy nie pobierają świadczeń z dwóch krajów?
 • Uchodźcy z Ukrainy mają inny system zabezpieczenia - jak pogodzić ich system z systemem obowiązującym w Polsce?
 • Co w przypadku, gdy samotne matki składają wnioski, ale nie mają na to dokumentów (potwierdzających), czy można od nich wymagać dokumentów o rodzicielstwo?
 • Jak ustalać skład rodziny oraz dochody dla obywateli Ukrainy?
 • Co zrobić z obywatelami Ukrainy, którzy wyjeżdżają i nie powiadamiają ośrodków pomocy społecznej?
 • Jak wyliczać kryterium dochodowe przy samotnym wychowaniu?
 • Co w przypadku, gdy osoba nie jest rozliczona w urzędzie skarbowym, a jest zgłoszona w ZUS-ie? Czy w takim przypadku trzeba rozliczać tę osobę w urzędzie skarbowym, a może uznać brak dochodu?
 • Jak liczyć dochód obywatela Ukrainy, jeśli jest on na urlopie bezpłatnym?
 • Jak wyliczyć dochód osób w trakcie rozwodu, kiedy zmienia się skład rodziny?

Świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne

 • Czy przy świadczeniu pielęgnacyjnym wnioskodawca może podejmować zatrudnienie?
 • Czy są jakieś zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych? Jakie są nowelizacje przepisów o świadczeniach pielęgnacyjnych związanych z covid?
 • Jak powiązać przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych z rezygnacją z zatrudnienia?
 • Czy mąż może złożyć na żonę wniosek o świadczenia pielęgnacyjne?
 • Czy dziecko na rodzica może złożyć wniosek o świadczenia pielęgnacyjne?
 • Czy ośrodki mają prawo przyznawać świadczenia pielęgnacyjne w przypadku osób dorosłych niepełnosprawnych po ukończeniu 18 roku życia?
 • Jak ustalić świadczenia pielęgnacyjne w przypadku uchodźców z Ukrainy?
 • Czy można złożyć świadczenia pielęgnacyjne i jednocześnie można wypłacać zasiłek dla bezrobotnych?
 • Czy zasiłki pielęgnacyjne wliczają się do dochodu?
 • Jak przyznawać świadczenia pielęgnacyjne dla emerytów?
 • Jak wyliczać zasiłki pielęgnacyjne w domu dziecka?
 • Czy rodzina zastępcza może pobrać zasiłek pielęgnacyjny?
 • Czy można przedłużyć decyzję na zasiłek pielęgnacyjny na covid?
 • Czy nadal trzeba przedłużać orzeczenia na covid, jeśli nie ma stanu epidemii, natomiast jest stan zagrożenia epidemicznego?

Warunki, jakie musi spełnić obywatel Ukrainy, aby jego pobyt na terytorium RP został uznany za legalny

 • Czy każdy obywatel Ukrainy może zalegalizować swój pobyt na terytorium RP?
 • Czy obywatelem Ukrainy, zgodnie z omawianą ustawą, może być osoba nieposiadająca obywatelstwa Ukrainy?
 • Jak traktować osoby, które przybyły na terytorium RP przed 24 lutego 2022 roku?
 • Co oznacza Status UKR?
 • Skąd dowiemy się o dacie wpisu do rejestru Straży Granicznej?

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi Ukrainy

 • Czy zadanie może być delegowane do ośrodka pomocy społecznej?
 • Kto powinien wypłacać świadczenie?
 • Czy przyznanie świadczenia jest obligatoryjne?
 • Skąd wziąć wniosek?
 • Jaka jest wysokość świadczenia i na jaki okres powinno się je przyznać?
 • Kto pokrywa koszty obsługi? Ile one wynoszą?
 • Czy do realizacji zadania używamy k.p.a.?

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24 lutego 2022 roku.

 • Które świadczenia rodzinne mogą być przyznawane obywatelom Ukrainy?
 • Czy każdego obywatela Ukrainy traktujemy tak samo?
 • Kto to jest opiekun tymczasowy, jakie świadczenia można mu przyznać?
 • Jak ustalić skład rodziny do celów zasiłku rodzinnego?
 • Jak ustalić dochody rodziny?
 • Czy istnieje możliwość przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?
 • Skąd dowiemy się, że nie ustalono ojcostwa dziecka?
 • Świadczenia związane z niepełnosprawnością – jakie orzeczenia honorujemy?
 • Czy na Ukrainie wypłacane są świadczenia rodzinne?
 • Na jaki okres przyznajemy świadczenia rodzinne? Co stanie się w sierpniu 2023 roku?

Inne bieżące problemy w zakresie świadczeń rodzinnych, w szczególności:

 • Świadczenie pielęgnacyjne – czy jest już prościej? Jak przyznawać świadczenia? Zmiany w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Czy coś już się zmieniło?Prowadzący

Magdalena Rak-Wlaszczyk - od 2004 pracownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, obecnie zajmująca stanowisko starszego specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Od kilku lat koordynator pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w MOPS Kraśnik. Od wielu lat także praktyk związany z problematyką świadczeń rodzinnych.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Magister prawa oraz administracji, a także ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
10 maja 2023

Podobne szkolenia