Wideoszkolenie: Świadczenia dla Ukraińców

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Bieżące problemy w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych. Świadczenie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Gmin lub Miast, którzy zajmują się świadczeniami rodzinnymi oraz pomocą pieniężną dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Omówimy co zmieni nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń rodzinnych.
Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach rodzinnych. Dokładnie omówimy specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powiemy, jakie świadczenia mogą być przyznane uchodźcom wojennym. Powiemy również o świadczeniu pieniężnym z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi Ukrainy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy każdy obywatel Ukrainy może zalegalizować swój pobyt na terytorium RP?
 • Co daje Karta Polaka?
 • Jakie dokumenty muszą mieć uchodźcy ubiegający się o pomoc?
 • Co oznacza Status UKR?
 • Jak wypłacić świadczenie?
 • Czy przyznanie świadczenia jest obligatoryjne?
 • Które świadczenia rodzinne mogą być przyznawane obywatelom Ukrainy?


Szczegółowy program szkolenia:

1. Warunki jakie musi spełnić obywatel Ukrainy, aby jego pobyt na terytorium RP został uznany za legalny

 • Czy każdy obywatel Ukrainy może zalegalizować swój pobyt na terytorium RP?
 • Czy obywatelem Ukrainy, zgodnie z omawianą ustawą, może być osoba nie posiadająca obywatelstwa Ukrainy?
 • Jak traktować osoby, które przybyły na terytorium RP przed 24 lutego 2022 roku?
 • Co oznacza Status UKR?
 • Skąd dowiemy się o dacie wpisu do rejestru Straży Granicznej?

2.Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi Ukrainy

 • Czy zadanie może być delegowane do ośrodka pomocy społecznej?
 • Kto powinien wypłacać świadczenie?
 • Czy przyznanie świadczenia jest obligatoryjne?
 • Skąd wziąć wniosek?
 • Jaka jest wysokość świadczenia i na jaki okres powinno się je przyznać?
 • Kto pokrywa koszty obsługi? Ile one wynoszą?
 • Czy do realizacji zadania używamy kpa?

3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24 lutego 2022 roku.

 • Które świadczenia rodzinne mogą być przyznawane obywatelom Ukrainy?
 • Czy każdego obywatela Ukrainy traktujemy tak samo?
 • Kto to jest opiekun tymczasowy, jakie świadczenia można mu przyznać?
 • Jak ustalić skład rodziny do celów zasiłku rodzinnego?
 • Jak ustalić dochody rodziny?
 • Czy istnieje możliwość przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?
 • Skąd dowiemy się, że nie ustalono ojcostwa dziecka?
 • Świadczenia związane z niepełnosprawnością – jakie orzeczenia honorujemy?
 • Czy na Ukrainie wypłacane są świadczenia rodzinne?
 • Na jaki okres przyznajemy świadczenia rodzinne? Co stanie się w sierpniu 2023 roku?

4.Inne bieżące problemy w zakresie świadczeń rodzinnych, w szczególności:

 • Świadczenie pielęgnacyjne – czy jest już prościej? Jak przyznawać świadczenia? Zmiany w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Czy coś już się zmieniło?Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska– praktyk, od 2005 roku Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej oraz Radia Katowice z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia