Wideoszkolenie: Nowy Ład w OPS

W jakim stopniu Nowy Ład dotyczy Ośrodków Pomocy Społecznej? Skala podatkowa, zmiany dotyczące pracodawców i zleceniobiorców. Jak należy klasyfikować środki z Nowego Ładu? Liczenie chorobowego, ulgi dla seniorów i wszystko co musisz wiedzieć. Planowane zmiany w przepisach!


Szkolenie skierowane dla osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Społecznej, zajmujących się czynnościami kadrowymi i płacowymi. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu wszystkie osoby zainteresowane tematyką Nowego Ładu oraz obowiązków i praw, które on wprowadza.

Uwaga, ekspert powie o aktualnych i planowanych zmianach w Nowym Ładzie!
W ramach nowelizacji prawa podatkowego, ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zaprezentowane informacje przedstawią jaki wpływ na bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych w trakcie roku. Pokażemy na przykładach kalkulację wynagrodzeń na listach płac – po nowemu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak po nowemu obliczyć podstawę składki zdrowotnej?
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej i wprowadzenie mechanizmu wyrównawczego
 • Oświadczenie PIT-2 – zmiany, które wchodzą w życie od 01 lipca 2022 roku
 • ZUS dla podopiecznych - czy tam coś się zmienia, jeśli podopieczni za nic nie płacą? Jakie zmiany wejdą odnośnie zwolnień?
 • Kwota wolna od podatku może być uwzględniana przez kilku płatników jednocześnie
 • Przywrócenie preferencyjnego rozliczenia PIT osób samotnie wychowujących dzieci
 • Jak zmienia się liczenie chorobowego?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zmiany dla osób fizycznych oraz rozliczenie podatku przez płatników

 • Jak zmienia się stawka podatku? Będzie obniżona z 17% do 12%?
 • Czy wciąż obowiązuję „ulga dla klasy średniej”, czy jednak podlega likwidacji?
 • Jak zmieniają się zasady stosowania kwoty wolnej od podatku?
 • Oświadczenie PIT-2 – zmiany, które wchodzą w życie od 01 lipca 2022 roku
 • Czy dojdzie do podwyższenia drugiego progu podatkowego?
 • Składka zdrowotna a konsekwencje braku odliczenia od podatku rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodów?
 • Jak obliczyć podstawę składki zdrowotnej?
 • Jak wygląda podatek od składki zdrowotnej?
 • Jak wygląda naliczanie składki zdrowotnej nieodliczanej od podatku?
 • Jakie są nowe koszty uzyskania przychodu?
 • Zakres odliczania składki zdrowotnej oraz zmiany zasad poboru zaliczek. Jakie są tutaj zmiany?
 • Jak wygląda sytuacja z uchyleniem mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na podatek?
 • Skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 rok

2. Lista płac od 1 lipca 2022 roku

 • Jak będzie wyglądać kilkakrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu?
 • Świadczenia niepieniężne (ZFŚS, ryczałty samochodowe, PPK),
 • Co się zmienia w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego?
 • Co się kryje pod pojęciem "wynagrodzenie za część miesiąca"?

3. Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku zmiany od 1 stycznia 2023 roku

 • Jaki jest nowy podział kwot zmniejszających podatek?
 • Osoby składające oświadczenie o pomniejszeniu zaliczki
 • Jak wygląda wniosek pracownika o niepobieraniu zaliczki na podatek?

4. Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych?

 • Umowa zlecenie, umowa o dzieło a podatek - zmiany
 • Jak wygląda zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika?
 • Jakie są warunki obniżenia składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki?

5. Rozliczanie przychodów objętych zwolnieniem z opodatkowania

 • Ulga dla młodych powracających, rodziców, seniorów a wypłata zasiłku macierzystego
 • Jakie są skutki przekroczenia limitu przychodów w roku?
 • Jakie będzie zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów?
 • Od czego zależy stosowanie ulg przez pracodawców?
 • Jakie przesłanki należy spełnić, aby móc zastosować ulgi?
 • Wnioski - co pracownicy mają złożyć, żeby nie stracili na Nowym Ładzie?
 • Jakie są zmiany w uldze dla osób powyżej 60. roku życia?
 • Ulgi dla seniorów: czy chodzi o osiągnięcie wieku emerytalnego, czy posiadanie uprawnień?
 • Jak zmienia się kwota wolna od podatku?

6. Rozliczanie niskich przychodów

 • Na czym teraz polega ograniczenie kosztów uzyskania przychodów?
 • Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną
 • Hipotetyczny podatek dla młodych, powracających, rodziców, seniorów

7. Katalog zwolnień podatkowych w 2022 roku

 • Na czym polega ulga prorodzinna?
 • Jak wygląda odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych?
 • Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci?

8. Nowy Ład w podatkach

 • Z jakich przepisów wynikają zmiany Nowego Ładu?
 • Jak zmienia się skala podatkowa?
 • Jak zmieniają się progi podatkowe?
 • Jakie są stawki i wskaźniki obowiązujące w 2022 roku?
 • Czy występują zmiany w składkach na ubezpieczenie społeczne?
 • Jakie są zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Czym są składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (FGŚS), Fundusz Emerytur Pomostowych (FES)?
 • Jakie są koszty uzyskania przychodu?
 • Na czym polegają i czego dotyczą nowe ulgi dla pracowników? Od jakich wartości uzależnione są nowe ulgi dla pracowników?
 • Do jakiej kwoty podatek ma być liczony inaczej?
 • Jak są zmiany w kwocie wolnej od podatku?
 • Czy trzeba będzie coś zmieniać w jakichś konkretnych drukach? Czy pojawią się nowe druki, które będą obowiązywać?
 • Czy pracownicy powinni składać jakieś oświadczenia odnośnie zastosowania ulg?
 • Jakie są terminy składania i obowiązywania oświadczeń?
 • Co z tymi osobami, które zarabiają najmniej?
 • Jakie składki będą dla osób, które zarabiają najniższą krajową?
 • Jak Nowy Ład wpłynie na ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • Na kiedy zaplanowane są zmiany dotyczące PIT?
 • Kiedy Ministerstwo udostępni nowe druki PIT-11 i PIT-2?
 • Czy pracownicy muszą jeszcze raz od nowa złożyć PIT-2?
 • Od kiedy nowe wzory PIT będą do pobrania na stronie US?

9. Jak prawidłowo należy wyliczać wynagrodzenia w 2022 roku?

 • Co to znaczy, że będą nowe algorytmy i jak to się powinno liczyć?
 • Naliczanie wynagrodzeń od 2022 roku pokazane na przykładach
 • Czy są jakieś „kruczki”? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy musimy samodzielnie robić wyliczanki płacowe, czy będzie to uwzględniane w programach płacowych?
 • Czy pomimo tego, że ktoś osiąga minimalne wynagrodzenie na umowie zlecenie, musimy potrącać składki? Czy to jest już jakoś doprecyzowane?
 • Czy umowy o dzieło i zlecenie mają być oskładkowane? W instytucjach kultury mamy dużo pracowników, którzy zatrudnieni są na umowę zlecenie i o dzieło
 • Jak zmiany wpłyną na składki ZUS?
 • ZUS dla podopiecznych - czy tam coś się zmienia, jeśli podopieczni za nic nie płacą? Jakie zmiany wejdą odnośnie zwolnień?
 • Co jeśli ktoś pracuje w dwóch zakładach pracy?
 • Co z ubezpieczeniem społecznym?
 • Czy odnośnie zwolnień lekarskich będą jakieś limity?


Prowadzący

Aleksandra Zając - pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku na stanowisku Głównego Księgowego, zarządza i nadzoruje pracę działu finansowego. Odpowiada za plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 32 mln. zł. rocznie. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość na wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia