Wideoszkolenie: Nowy Ład w OPS

W jakim stopniu Nowy Ład dotyczy Ośrodków Pomocy Społecznej? Ulgi dla klasy średniej, skala podatkowa, zmiany dotyczące pracodawców i zleceniobiorców. Jak należy klasyfikować środki z Nowego Ładu? Liczenie chorobowego, ulgi dla seniorów i wszystko co musisz wiedzieć od 9.03.2022 roku. Planowane zmiany w przepisach!


Szkolenie skierowane dla osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Społecznej, zajmujących się czynnościami kadrowymi i płacowymi. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu wszystkie osoby zainteresowane tematyką Nowego Ładu oraz obowiązków i praw, które on wprowadza.

Uwaga, ekspert powie o aktualnych i planowanych zmianach w Nowym Ładzie!
W szkoleniu ujęte są zmiana z 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania, przez niektórych płatników, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak po nowemu obliczyć podstawę składki zdrowotnej?
 • Jakie są zapowiadane zmiany? Czy dojdzie do likwidacji ulgi dla klasy średniej?
 • Weryfikowanie pracowników, jeśli chodzi o klasę średnią - jak to weryfikować nie wiedząc, co robią pracownicy poza pracą w MOPS? Takie osoby mogą pracować na innej, drugiej umowie zlecenie lub na połowę etatu. Czy wszystkie zawarte przez nich umowy trzeba poddać weryfikacji, aby naliczyć ulgę dla klasy średniej?
 • Jak Nowy Ład wpłynie na ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • ZUS dla podopiecznych - czy tam coś się zmienia, jeśli podopieczni za nic nie płacą? Jakie zmiany wejdą odnośnie zwolnień?
 • Pokazanie na przykładach jak powinny wyglądać wynagrodzenia, jak wygląda lista płac przed zmianami, a jak po zmianach. Wyjaśnienie na przykładowych kwotach wynagrodzenia
 • Jak zmienia się liczenie chorobowego?

Szczegółowy program szkolenia:

Rewolucja w zakresie składki zdrowotnej

 • Jak po nowemu obliczyć podstawę składki zdrowotnej?
 • Jak wygląda podatek od składki zdrowotnej?
 • Jak wygląda naliczanie składki zdrowotnej nieodliczanej od podatku?
 • Jakie są nowe koszty uzyskania przychodu?
 • Zakres odliczania składki zdrowotnej oraz zmiany zasad poboru zaliczek. Jakie są tutaj zmiany?

Nowe ulgi podatkowe według Nowego Ładu

 • Od czego zależy stosowanie ulg przez pracodawców?
 • Jakie przesłanki należy spełnić, aby móc zastosować ulgi?
 • Wnioski - co pracownicy mają złożyć, żeby nie stracili na Nowym Ładzie?
 • Czy dodatkowe ulgi dla klasy średniej są obligatoryjne, czy fakultatywne?
 • Ulgi dla osób z czwórką dzieci, dla klasy średniej – jak to wygląda obecnie?
 • Weryfikowanie pracowników, jeśli chodzi o klasę średnią - jak to weryfikować nie wiedząc, co robią pracownicy poza pracą w MOPS? Takie osoby mogą pracować na innej, drugiej umowie zlecenie lub na połowę etatu. Czy wszystkie zawarte przez nich umowy trzeba poddać weryfikacji, aby naliczyć ulgę dla klasy średniej?
 • Weryfikacja liczby dzieci - co jeśli nie mamy prawa weryfikować, ile pracownik ma dzieci? Co z tym zrobić?
 • Czy osoby do 26 r.ż. skorzystają tylko z progu 30 000 zł?
 • Czy ulga 30 000 jest pewna?
 • Ulga dla klasy średniej przy rozliczaniu szkoły: wypłata jest dwa razy w miesiącu: pierwszego, ale są też godziny ponadwymiarowe, więc co miesiąc jest inna kwota. Jak w takiej sytuacji obliczyć ulgę?
 • Jakie są zmiany w uldze dla osób powyżej 60. roku życia?
 • Nowe ulgi dla seniorów: czy chodzi o osiągnięcie wieku emerytalnego, czy posiadanie uprawnień?
 • Jak liczyć "trzynastki" po nowemu? Czy do nich nie będzie ulg?
 • Jak zmienia się kwota wolna od podatku? Czy to będzie 425 zł?

Nowy Ład w podatkach

 • Z jakich przepisów wynikają zmiany Nowego Ładu?
 • Jak Nowy Ład wpływa na VAT?
 • Jak zmienia się skala podatkowa?
 • Jak zmieniają się progi podatkowe?
 • Jakie są stawki i wskaźniki obowiązujące w 2022 roku?
 • Czy występują zmiany w składkach na ubezpieczenie społeczne?
 • Jakie są zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Czym są składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych (FGŚS), Fundusz Emerytur Pomostowych (FES)?
 • Jak prezentuje się skala podatkowa na 2022 rok i kwota wolna od podatku- kwota zmniejszająca podatek?
 • Jakie są koszty uzyskania przychodu?
 • Na czym polegają i czego dotyczą nowe ulgi dla pracowników? Od jakich wartości uzależnione są nowe ulgi dla pracowników?
 • Do jakiej kwoty podatek ma być liczony inaczej?
 • Jak są zmiany w kwocie wolnej od podatku?
 • Umowa zlecenie – jak to jest z wypłatą za grudzień w styczniu? Czy te rachunki będą opodatkowane? Co jeśli ktoś płaci pracownikom po pierwszym dniu każdego miesiąca?
 • Czy trzeba będzie coś zmieniać w jakichś konkretnych drukach? Czy pojawią się nowe druki, które będą obowiązywać?
 • Czy pracownicy powinni składać jakieś oświadczenia odnośnie zastosowania ulg?
 • Jakie są terminy składania i obowiązywania oświadczeń?
 • Co z tymi osobami, które zarabiają najmniej?
 • Jakie składki będą dla osób, które zarabiają najniższą krajową?
 • Jak Nowy Ład wpłynie na ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • Czy podatek będzie pomniejszany o 7,75 %?
 • Na kiedy zaplanowane są zmiany dotyczące PIT?
 • PIT-2: czy on się zmieni?
 • Kiedy Ministerstwo udostępni nowe druki PIT-11 i PIT-2?
 • Czy pracownicy muszą jeszcze raz od nowa złożyć PIT-2?
 • Od kiedy nowe wzory PIT będą do pobrania na stronie US?
 • Kiedy będą zaktualizowane PIT-y w systemie (kadrowo-płacowym)? Czy one będą się generowały automatycznie?
 • Czy za 2021 rok PIT będzie wyglądał tak samo jak do tej pory?
 • Jak prawidłowo należy wyliczać wynagrodzenia od 2022 roku?

Jak prawidłowo należy wyliczać wynagrodzenia w 2022 roku?

 • Co to znaczy, że będą nowe algorytmy i jak to się powinno liczyć?
 • Naliczanie wynagrodzeń od 2022 roku pokazane na przykładach
 • Czy są jakieś „kruczki”? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy musimy samodzielnie robić wyliczanki płacowe, czy będzie to uwzględniane w programach płacowych?
 • Co z wypłatami za grudzień, które zostają wypłacane w styczniu?
 • Czy pomimo tego, że ktoś osiąga minimalne wynagrodzenie na umowie zlecenie, musimy potrącać składki? Czy to jest już jakoś doprecyzowane?
 • Czy umowy o dzieło i zlecenie mają być oskładkowane? W instytucjach kultury mamy dużo pracowników, którzy zatrudnieni są na umowę zlecenie i o dzieło
 • Jak zmiany wpłyną na składki ZUS?
 • ZUS dla podopiecznych - czy tam coś się zmienia, jeśli podopieczni za nic nie płacą? Jakie zmiany wejdą odnośnie zwolnień?
 • Co jeśli ktoś pracuje w dwóch zakładach pracy?
 • Co z ubezpieczeniem społecznym?
 • Czy odnośnie zwolnień lekarskich będą jakieś limity?

Jakie są zmiany dotyczące pracodawców i pracowników?

 • Czy coś się zmienia w umowach o pracę?
 • Jakie mają być nowe BPH przy Nowym Ładzie?
 • Jak się tworzy Fundusz rezerwowy?
 • Jakie druki powinien wypełnić pracownik przed zatrudnieniem?
 • Jak środki z Polskiego Ładu należy klasyfikować? Jak je księgować? Na jakich urządzeniach księgowych?
 • Czy to ma być wyodrębniona księgowość, czy księgowość w strukturach JST?
 • Jak zmienić programy płacowe i kiedy najlepiej to zrobić?
 • Pokazanie na przykładach jak powinny wyglądać wynagrodzenia, jak wygląda lista płac przed zmianami, a jak po zmianach. Wyjaśnienie na przykładowych kwotach wynagrodzenia
 • Co jeśli ktoś pracuje w dwóch zakładach pracy?
 • Czy coś się zmienia w umowach o pracę?
 • Jakie zmiany będą w zasiłkach chorobowych?
 • Jak zmienia się liczenie chorobowego?
 • Jak zmienia się okres chorobowy, czy teraz to będą 3 miesiące?
 • Co z przerwami podczas pracy? Czy będą krótsze?

Prowadzący

Aleksandra Zając - pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku na stanowisku Głównego Księgowego, zarządza i nadzoruje pracę działu finansowego. Odpowiada za plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 32 mln. zł. rocznie. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość na wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia