Wideoszkolenie: Dodatek węglowy w OPS

Dodatek węglowy, do pelletu, drewna kawałkowego, oleju opałowego, gazu. Jak dokładnie wygląda kwestia gospodarstw domowych? Jak je interpretować? Jak weryfikować ich skład? Co w przypadku gdy ktoś zakupił węgiel wcześniej od PGG? Czy dodatek należy na jedną rodzinę/gospodarstwo czy na jeden lokal? Jak wygląda sprawa dodatku węglowego w przypadku bloków i spółdzielni mieszkaniowych?


Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, które zajmują się obecnie sprawą przyjmowania wniosków o dodatek węglowy.

Omówimy zmiany w dodatku węglowym, które weszły z początkiem listopada!
Wraz z wejściem ustawy o dodatku węglowym powstało wiele zamieszania. Urzędy Miast i Gmin po zebraniu wniosków powierzyły realizację Ośrodkom Pomocy Społecznej. Wiemy, że nie jest to łatwe zadanie z powodu ciągłych zmian i pojawiających się wątpliwości. Chcąc ułatwić Państwu ten proces - przygotowaliśmy wideoszkolenie. Nasza prelegent podzieli się swoją wiedzą i omówi najbardziej aktualne wytyczne odnoście przyjmowania wniosków i realizacji tzw. świadczeń węglowych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak weryfikować skład gospodarstwa domowego?
 • Czy wniosek można cofnąć?
 • Co w przypadku kilku wniosków złożonych na jeden piec?
 • Kto ma prawo do dodatku węglowego? Właściciel mieszkania czy jego lokatorzy?
 • Ile wniosków może złożyć jedna osoba?
 • Czy informacje zawarte we wniosku o dodatek węglowy powinny pokrywać się z danymi we wniosku o dodatek osłonowym?
 • Co w przypadku gdy osoba posiada kilka piecy zarejestrowanych w CEEB? Ile dodatków należy się takiej osobie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku o dodatek elektryczny
 • Wzór wniosku o wypłatę dodatku: pellet, gaz, LPG, olej, drewno
 • Decyzja odmowna dodatek węglowy
 • Decyzja odmowna dodatek elektryczny
 • Decyzja odmowna inne źródła
 • Dodatek węglowy - informacja
 • Dodatek elektryczny - informacja
 • Inne źródła ogrzewania - informacja
 • Informacja wzór przyznanie dodatku elektrycznego
 • Informacja wzór przyznanie dodatku węglowego
 • Zawiadomienie o dodatku elektrycznym
 • Zawiadomienie o dodatku węglowym
 • Zawiadomienie o dodatku do innych źródeł

Szczegółowy program szkolenia:

1. Gospodarstwo domowe- Jak je weryfikować i jak jest definiowane?

 • Jak określić stan gospodarstwa domowego?
 • Czy dodatek należy się na jedną rodzinę/gospodarstwo, czy na jeden lokal?
 • Co w przypadku gdy budynek jest jednorodzinny, ale zamieszkuje w nim kilka gospodarstw? Ile należy złożyć wniosków?
 • Jak definiować i interpretować gospodarstwa domowe?
 • Jak weryfikować członków gospodarstwa domowego?
 • Kiedy wyróżniamy odrębne gospodarstwa domowe?
 • Co zrobić w przypadku gdy w jednym mieszkaniu/domu pod jednym adresem mieszka kilka gospodarstw domowych, które korzystają z jednego wspólnego pieca? Co wtedy? Dodatek powinien być jeden wspólny czy każde gospodarstwo z osobna może się ubiegać o dodatek?
 • Czy weryfikowanie składu rodziny w celu rozpoznania składu gospodarstw domowych jest zgodne z prawem?
 • Co w sytuacji gdy jeden z małżonków składa wniosek na inny adres niż jego współmałżonek?
 • Co w sytuacji gdy małżeństwo zamieszkuję jeden budynek, korzystają z jego pieca twierdząc, że są dwoma oddzielnymi gospodarstwami domowymi, ponieważ mają rozdzielność majątkową?
 • Czy jeżeli w jednym domu są dwa gospodarstwa-czy jest to budynek jednorodzinny, czy wielorodzinny?
 • Jak rozpatrywać wnioski w kwestii gospodarstw domowych gdy rodzina, która mieszka razem, podzieliła się na kilka gospodarstw domowych?
 • Co w sytuacji gdy ktoś deklaruje, że jest osobnym gospodarstwem domowym, ale nie jest w stanie wykazać dochodów?
 • Jak unikać rozdziału gospodarstw domowych? Czy będzie możliwość szybkiego sprawdzenia tego w programie?


2. Wniosek- kto może składać wniosek o dodatek węglowy? Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

 • Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy- właściciel czy najemna?
 • Czy wniosek po jego złożeniu można wycofać i złożyć jeszcze raz?
 • Czy osoba może złożyć wniosek za kogoś innego?
 • Osoba złożyła wniosek o dodatek węglowy, następnie złożyła korektę do deklaracji już po złożonym wniosku- Czy taka korekta jest wiążąca? Jak odnieść się do takiej sytuacji?
 • Co w przypadku gdy ktoś ma kilka mieszkań, każde w innym mieście/gminie? Czy może złożyć wniosek dla każdego mieszkania?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy budynek jest bez podziału, posiada jeden piec, a w budynku mieszka kilka rodzin- czy w takiej sytuacji powinien być złożony jeden wniosek, czy każda rodzina może go złożyć osobno?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel mieszkania mieszka poza gminą, a jego mieszkaniem zajmuje się ktoś inny? Co w takiej sytuacji? Kto powinien złożyć taki wniosek właściciel czy osoba opiekująca się mieszkaniem? Czy taki dodatek się jej należy?
 • Co zrobić w przypadku gdy ewidencja jest wielorodzinna a wniosek jednorodzinny- czy wniosek jest ważny? Czy należy go złożyć jeszcze raz?
 • Co w przypadku gdy ktoś ma kilka nieruchomości? Czy może składać wniosek na każdą z nieruchomości?
 • Co w sytuacji gdy jeden z małżonków składa wniosek odnośnie jednego adresu a drugi współmałżonek odnośnie drugiego?
 • Czy ktoś może złożyć wniosek na mieszkanie, w którym nie przybywa?
 • Co zrobić w przypadku osób, które posiadają działkę ogrodową, na której przebywają tylko sezonowo i nie jest to ich stałe miejsce zamieszkania, jednak piec, który jest w domku na działce jest zarejestrowany w CEEB- czy takim osobom przysługuje dodatek?
 • Jak wygląda kwestia działki, na której jest altana/domek ogrzewany piecem, który jest zarejestrowany w CEEP? Czy na niej także można składać wniosek?
 • Jak postępować w kwestii opiekuna prawnego i osoby ubezwłasnowolnionej- kto w takiej sytuacji może złożyć wniosek - opiekun (zamieszkujący inną gminę) czy osoba ubezwłasnowolniona? Kto powinien się pod takim wnioskiem podpisać?
 • Czy wniosek mogą składać osoby z Ukrainy? Jak wygląda sprawa wniosków złożonych przez obcokrajowców? Czy im także należy się dodatek?
 • Czy ktoś może złożyć wniosek na mieszkanie, w którym nie przybywa?
 • Czy właściciel lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, także może ubiegać się o dodatek?
 • Co w przypadku gdy ktoś ma dwa mieszkania, w tej samej miejscowości, oba opalane węglem? Czy przysługują mu dwa dodatki?


3. Blok, spółdzielnia mieszkaniowa- czy mieszkańcom budynków wielorodzinnych także przysługuje dodatek węglowy? Co w sytuacji bloków ze spółdzielnią?

 • Jak rozpatrywać wniosek, który został złożony przez rodziny mieszkające w bloku- czy każdej rodzinie należy się dodatek węglowy?
 • Co zrobić w przypadku gdy budynek posiada wspólnotę mieszkaniową i jeden kocioł wspólny dla wszystkich mieszkań-czy każdy z mieszkańców bloku może zgłosić taki wniosek i ubiegać się o dodatek węglowy?
 • Co zrobić w przypadku bloku, który ma ogrzewanie, za które odpowiada spółdzielnia? Czy w takiej sytuacji lokatorom także należy się dodatek?
 • Jak rozpatrywać sprawę mieszkańców bloku, w którym jest spółdzielnia, która posiada kocioł na paliwo stałe?
 • Co w sytuacji gdy w bloku jest jeden piec (na węgiel), w którym pali zarządca - czy trzeba czekać na dodatkową ustawę, która zweryfikuje ten problem czy traktować to jak lokalną sieć?
 • Co w sytuacji gdzie jest jeden piec, w budynku mieszka kilka rodzin, ale w odrębnych mieszkaniach, składają się wspólnie na węgiel, jednak nie ma wspólnoty mieszkaniowej?
 • Co w sytuacji, gdy w bloku mieszkalnym nie ma jednego wspólnego pieca i także ma swój indywidualny piec w mieszkaniu bądź na korytarz?
 • Co to lokalna sieć ciepłownicza- co przez nią rozumiemy?
 • Co w przypadku gdy budynek jest wielorodzinny (gminny) i posiada kotłownię węglową, a mieszkańcy płacą rachunki, ale nie kupują węgla- czy oni także mogą składać wniosek o dodatek węglowy?


4. Źródła cieplarniane- jak weryfikować źródła ciepła? Co w przypadku wielu źródeł ciepła?

 • Deklaracje źródeł ciepła: jak sprawdzić, zweryfikować który piec pod którym budynkiem?
 • Co zrobić w przypadku gdy jest znany system ogrzewania, ale nieznany jest rodzaj paliwa?
 • Czy dodatek jest także przyznawany osobom, które mają kilka źródeł ogrzewania jak na przykład piec, gaz- jak wtedy jest przyznawany dodatek?
 • Co zrobić gdy ktoś kupił węgiel od PGG i podpisał oświadczenie, że nie korzysta ze świadczeń?
 • Czy osobie, która ma dwa (bądź więc) źródeł ogrzewania, w tym także węgiel zarejestrowanych w CEEB, jednak używa obecnie innego źródła, niż węgiel przysługuje dodatek węglowy (źródło węgłowe zarejestrowane ale nie używane)?
 • Czy weryfikacja powinna być przeprowadzona pod względem źródła ciepła?
 • Co zrobić w sytuacji gdy ktoś w deklaracji nie zaznaczył węgla, tylko kozę (opalanie kominka)?
 • Czy we wniosku należy podać tylko jedno główne źródło ogrzewania, czy można podać kilka?
 • Co w przypadku osób, które mają kilka źródeł ciepła? Co z osobami, które mają pompy, ogrzewanie elektryczne?
 • Co w przypadku innych źródeł ogrzewania jak na przykład drewna? Czy taka osoba będzie mogła składać dwa wnioski?
 • Co w sytuacji gdy ktoś pali brykietem, palem, gazem - czy będą na to jakieś zmiany, czy będą jakieś dodatki do dodatku węglowego?


5. Dodatek osłonowy a dodatek węglowy - Czy dane i informacje zawarte we wnioskach powinny być identyczne? Co w przypadku różnic?

 • Czy wnioski o dodatek węglowy będą weryfikowane z dodatkiem osłonowym?
 • Czy dodatek węglowy jest powiązany z dodatkiem osłonowym?
 • Co w sytuacji, jeśli ktoś złożył wniosek o dodatek osłonowy, gdzie zadeklarował konkretny skład gospodarstwa domowego, natomiast składając wniosek o dodatek węglowy skład gospodarstwa został zmieniony? Czy skład gospodarstwa domowego powinien się zgadzać ze składem gospodarstwa podanego we wnioski o dodatek osłonowy?
 • Jak odnosić się do rozbieżności między wnioskiem o dodatek osłonowy a wnioskiem o dodatek węglowym w zakresie składu gospodarstwa domowego?


6. Deklaracje, oświadczenia potrzebny do dodatku węglowego - czy trzeba dołączyć dodatkowe deklaracje do wniosku o dodatek węglowy?

 • Czy jeśli osoba ubiega się o dodatek węglowy, powinna dołączyć deklaracje CEEB?
 • Jak wygląda sprawa wysyłania deklaracji w formie elektronicznej?
 • Jak wygląda sprawa załączania deklaracji, wniosków przez profil zaufany?
 • Co z osobami, które złożyły deklarację po 30 września?
 • Jak wygląda sytuacja odnośnie deklaracji źródła ogrzewania?
 • Co w przypadku, jeśli są odmienne informacje w deklaracji CEEB a wnioskiem o dodatek węglowy w zakresie rodzaju budowy?
 • Czy osoby, które starają się o dodatek węgłowy, muszą mieć zaświadczenie ze spółdzielni o informacji, że składają się na opał?
 • Czy lokator, który wynajmuje dom, musi przynieść zaświadczenie od właściciela domu, że sam opala dom?
 • Czy numer konta jest potrzebny przy wypłacaniu wniosku? Czy urząd miasta może wysłać pieniądze pocztą lub czy może je wysłać przez MOPS?
 • Co w sytuacji gdy ktoś pali peletem? Czy potrzebuję faktury? W jaki sposób to zweryfikować?


7. Właściciel i lokator a wniosek o dodatek - kto może ubiegać się o dodatek węglowy w przypadku najmu? Właściciel czy lokator?

 • Czy jeśli właściciel budynku złoży wniosek o dodatek węglowy, to czy lokatorzy jego budynku także mogą ją złożyć?
 • Właściciel mieszkania złożył wniosek na dodatek węglowy odnośnie budynku, który jest zamieszkiwany przez innych lokatorów, lokatorzy także zgłosili się po taki dodatek na to samo mieszkanie co właściciel- co zrobić w takiej sytuacji? Komu należy dodatek?
 • Co w sytuacji gdy właściciel mieszkania/domu przebywa w nim tylko przez pewien okres bądź tylko na weekendy- czy jemu także przysługuje taki dodatek?
 • Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy- właściciel czy najemca?
 • Co w przypadku jeśli właściciel mieszkania składa wniosek na mieszkanie, w którym obecnie nie mieszka, jednak jest jego właścicielem i mieszkanie jest regularnie opalane?
 • Kto powinien zgłaszać piec do CEEB? Właściciel czy osoba wynajmująca?
 • Co w sytuacji gdy ktoś ma kilka mieszkań, zamieszkuje jedno, a reszta stoi pusta? Ile wniosków może złożyć taki właściciel?
 • Co w sytuacji jeśli ktoś ma kilka mieszkań, każde w innej miejscowość? Jak to zweryfikować, sprawdzić? Jak tego uniknąć?

Prowadzący

Damian Wąchała- praktyk, doświadczony szkoleniowiec, kierownik Zespołu Dodatków Mieszkaniowych w MOPR Piotrków Trybunalskim. Od 2004 r. pracownik Zespołu Świadczeń Rodzinnych w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi; ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania instytucjami opieki społecznej na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia