Wideoszkolenie: Dodatek elektryczny, gazowy, refundacja VAT

Jakie są kryteria ustawowe i jak przebiega proces weryfikacji wniosku o dodatek gazowy? Jaką obowiązkową dokumentację muszą dostarczyć petenci wnioskujący o refundację VAT-u za gaz? Rozliczenia dotacji i sprawozdawczość dotycząca refundacji podatku VAT za gaz.


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do OPS, MOPS, GOPS, MGOPS, MOPR, obsługujących dodatek elektryczny lub „dodatek gazowy”

Jak wyliczać kwotę refundacji podatku VAT za gaz?
Na drodze współpracy z urzędnikami z całej Polski stworzyliśmy szkolenie, na którym odpowiemy na najtrudniejsze pytania dotyczące dodatku gazowego oraz refundacji VAT. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ze Świnoujścia odpowie na każde pytanie dotyczącego wyżej wymienionych zagadnień podczas wideoszkolenia na żywo.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak podejść do zmiany paliwa z drewna na ogrzewanie gazowe między wnioskami o dodatek?
 • Czy osoby, korzystające z gazu ziemnego, tylko w celach użytkowych (nie grzewczych), mogą starać się o refundację VAT-u za gaz?
 • Ile razy można składać wniosek o refundację podatku VAT za gaz?
 • Czy wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o wysokości 13-tej lub 14-tej emerytury, żeby ją odjąć od dochodu?
 • Jeżeli gmina wypłaciła już dodatek na drewno, to czy może również wypłacić refundację podatku VAT za gaz?
 • Czy dochód weryfikujemy tylko raz? Co, jeżeli zmieni się skład gospodarstwa domowego?
 • Został złożony wniosek na węgiel na stary dom. Dodatek węglowy został przyznany. Obecnie mieszkanka złożyła wniosek na nowy dom, w którym podała nowe źródło ciepła – na gaz. Czy w takiej sytuacji można przyznać dodatek?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku o „dodatek gazowy”
 • Wzór informacji ws. refundacji podatku VAT za gaz
 • Wzór decyzji odmownej ws. refundacji podatku VAT za gaz
 • Wzór decyzji uchylającej ws. refundacji podatku VAT za gaz
 • Wzór decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu ws. refundacji podatku VAT za gaz

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia

 • Co w przypadku osób starszych i schorowanych, które nie złożyły w terminie deklaracji CEEB? Czy jest możliwość weryfikacji tak jak w przypadku dodatku węglowego?
 • Został złożony wniosek na węgiel na stary dom. Dodatek węglowy został przyznany. Obecnie mieszkanka złożyła wniosek na nowy dom, w którym podała nowe źródło ciepła – na gaz. Czy w takiej sytuacji można przyznać dodatek?
 • Czy umowa na dostawę gazu też jest wymagana do wniosku?
 • Jeżeli gmina wypłaciła już dodatek na drewno, to czy może również wypłacić refundację podatku VAT za gaz?
 • Czy klienci mogą odkładać faktury przez cały rok i złożyć jeden wniosek o dodatek gazowy?
 • W jakim terminie powinniśmy rozpatrzeć i wypłacić refundację podatku VAT za gaz?
 • Czy dochód weryfikujemy tylko raz? Co, jeżeli zmieni się skład gospodarstwa domowego?
 • Jak jest w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków, jeżeli kobieta chce złożyć wniosek sama?
 • Czy wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o wysokości 13-tej lub 14-tej emerytury, żeby ją odjąć od dochodu?
 • W jaki sposób wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
 • Co z wnioskami złożonymi 1 sierpnia, jeżeli nie będzie jeszcze przelicznika z GUS?
 • Co, jeśli zmarła osoba, na którą była umowa, a małżonek chce złożyć wniosek o zwrot VAT?
 • Co ze składem rodziny, jeżeli osoba wnioskująca wykazuje mniej osób niż jest stan faktyczny, ponieważ niewykazana osoba ma wysokie dochody?
 • Jeżeli osoba zostanie wezwana do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełnienia braków formalnych, a nie stawi się w ośrodku z uwagi na to, że nie mieszka w danej miejscowości, to czy możemy zostawić wniosek bez rozpoznania?
 • Czy osoby, które nie mają upoważnień mogą przyjmować wnioski i wprowadzać je do systemu?
 • Jeżeli faktura obejmuje okres od 7.12.2022 do 16.02.2023, to czy do systemu wprowadzamy informację, że faktura jest za okres od grudnia czy stycznia?

Nowości w programie:

 • Z czego wynika konieczność przepisania umowy na najemcę lokalu?
 • Co w sytuacji, gdy złożono wniosek na budynek, który jest domkiem letniskowym?
 • Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje ze względu na miejsce zamieszkania; ustawa stanowi także, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; mamy sytuację, gdzie w skład rodziny o wypłatę dodatku węglowego wnioskodawcy wpisali do składu dorosłe, zameldowane dzieci, które faktycznie zamieszkują w swoim domu pod innym adresem i same wystąpiły z wnioskiem o dodatek gazowy dla swojego gospodarstwa domowego. Czy w tej sytuacji odmówić wypłaty dodatku gazowego, jeżeli wnioskodawca wystąpił już w innym składzie rodziny?
 • Co, jeżeli ktoś ma nadpłatę w kwocie 2000 zł, fakturę otrzymuje, ale nie płaci za bieżące rachunki? W bazie CEEB jest gaz ziemny, a ogrzewa dom drewnem. Złożył wniosek na gaz ziemny. Co w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy jest faktura za 2023 r., ale jest nadpłata z 2022 r. i nie ma dowodu zapłaty, a mieszkaniec ogrzewa dom gazem ziemnym?
 • Co w przypadku, gdy właścicielem budynku mieszkalnego jest syn, a w wyżej wymienionym budynku mieszka matka, która ma dożywocie w tym budynku? Odbiorcą paliw jest syn, który mieszka i gospodaruje pod innym adresem.
 • Który przepis prawny mówi o tym, że do wniosku złożonego do 31.07.2023 r. brane są dochody za 2021 r.?
 • Co w sytuacji, gdy umowę z dostawcą gazu podpisała gmina, bo dotyczy mieszkańców bloku komunalnego, którzy opłacają należność za gaz w opłacie czynszowej?
 • Co ze wspólnotami mieszkaniowymi? Czy również mogą składać wniosek o dodatek gazowy?
 • Jeżeli osoba pobrała dodatek węglowy, a dodatkowo ogrzewa dom gazem i jest on zgłoszony do CEEB może ubiegać się o zwrot podatku VAT?
 • Jaki jest wzór do ręcznego wyliczenia zużycia gazu w danym roku?
 • W budynku mieszkalnym są trzy gospodarstwa domowe. Budynek mieszkalny niepodzielony formalnie na lokale mieszkalne. Dodatek węglowy został wypłacony pierwszemu gospodarstwu, drugie gospodarstwo ubiegało się o dodatek węglowy (sprawa w SKO), a trzecie gospodarstwo ogrzewa się gazem. Do CEEB zgłoszony węgiel i gaz. Od 11 stycznia 2023 r. odbiorcą gazu jest właściciel z trzeciego gospodarstwa domowego. Czy przysługuje mu refundacja podatku VAT za gaz?
 • Co w przypadku, gdy na adres był wypłacony dodatek węglowy i teraz o refundację za gaz składa drugie gospodarstwo? Nie ma wydzielonych lokali, jest ten sam adres i nie ma oddzielnego wejścia do budynku, a jest oddzielna kuchnie i łazienka?

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ – „DODATEK GAZOWY”

 • Czym jest „dodatek gazowy”?
 • Jaka jest podstawa prawna „dodatku gazowego”?
 • Komu przysługuje „dodatek gazowy”?
 • Jaki jest zestaw obowiązkowych dokumentów dla osób starających się o „dodatek gazowy”?
 • Jaka jest procedura weryfikacyjna informacji zawartych we wniosku?
 • Kim formalnie jest odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym?
 • Jaka jest formalna definicja gospodarstwa domowego w sprawach o „dodatek gazowy”?
 • Czy osoby, korzystające z gazu ziemnego, tylko w celach użytkowych (nie grzewczych), mogą starać się o refundację VAT-u za gaz?
 • Ile razy można składać wniosek o refundację podatku VAT za gaz?
 • Jak wyliczać kwotę refundacji podatku VAT?
 • W ciągu ilu dni od otrzymania faktury można złożyć wniosek o „dodatek gazowy”?
 • Kto może się ubiegać o „dodatek gazowy”?
 • Czy musi to być właściciel mieszkania?
 • Czy wnioskodawca musi być właścicielem licznika na gaz ziemny?
 • Co oznacza samotne zamieszkiwanie?
 • Co należy zrobić, jeśli faktura ma inny okres rozliczeniowy, nieobejmujący roku?
 • Kto może zgłosić się o dodatek? Właściciel mieszkania czy mieszkający? Co, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem licznika, ale mieszka w lokalu?
 • Czy można złożyć wniosek na dom niezamieszkany lub gdy właściciel pomieszkuje sezonowo?
 • Co, jeżeli mieszkańcy nie mają możliwości wydzielić lokalu, ale mieszkają osobno i tylko w części współdzielą lokal?
 • Czy na wniosku musi być właściciel licznika? Czy musi być dołączony dowód wskazujący na bycie właścicielem licznika?
 • Co, jeśli dostawca ciepła zerwał umowę z właścicielem nieruchomości lub ze wspólnotą i nastąpiła zmiana źródła ciepła, czy takie osoby mogą starać się o dodatek?
 • Jaka jest prawidłowa definicja lokalu mieszkalnego?
 • Co zrobić, gdy złożono wniosek o dodatek gazowy, ale właściciel mieszka gdzie indziej lub ma np. kilka mieszkań?
 • Co zrobić, gdy jeden licznik przypada na dwa mieszkania/domy?
 • Co zrobić, gdy obecne jest jedno źródło ciepła na trzy rodziny?
 • Czy można złożyć dwa wnioski na jeden adres? Biorąc pod uwagę udowodnione rozdzielenie lokali i wymianę pieca, źródło ciepła na gaz?
 • Data zgłoszenia źródła ciepła do CBB. Wpis po raz pierwszy źródła, co to znaczy? Nowe źródło, czy po prostu spóźnione zgłoszenie? Czy zgłoszenie po 21 grudnia 2022r. oznacza niezgłoszenie w ogóle?
 • Jak uzasadniać decyzję odmawiającą i jak można zmniejszyć ilość odwołań od decyzji?
 • Czy na jeden adres można przyznać dodatek węglowy lub dodatek na inne źródło ciepła i dodatek gazowy?
 • Jak radzić sobie z błędnie wypełnionymi deklaracjami do centralnej ewidencji emisyjności budynków?
 • Kto może zostać przedstawicielem osoby składającej, gdy np. rodzice są obłożnie chorzy?
 • Co ma zrobić urząd/OPS, gdy koszty obsługi refundacji podatku VAT za gaz są wyższe niż deklarowane wsparcie (rządowe) na tę obsługę?
 • Jak podejść do zmiany paliwa z drewna na gazowe między wnioskami o dodatek?
 • Czy urzędnik ma obowiązek wyliczać zużycie na podstawie dostarczonych danych? Jak to zrobić poprawnie?
 • Co zrobić, gdy dane różnią się od tych z poprzednich, wcześniej złożonych wniosków o dodatki np. od danych we wniosku na dodatek węglowy?
 • Co w przypadku, gdy lokatorzy bloków mają swoje własne ogrzewanie wody na gaz? Czy też mogą się starać o „dodatek gazowy”?
 • Czy cudzoziemcy mogą starać się o refundację podatku VAT za gaz? Jaka jest procedura?
 • Jakie raporty i rozliczenia należy sporządzać w związku z realizacją refundacji podatku VAT za gaz?

Prowadzący

Beata BaczyńskaKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie od 2010 roku, praktyk z dużym doświadczeniem we wdrażaniu realizacji nowych świadczeń, między innymi: dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatkuz tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz finansowanego ze środków gminy świadczenia dla seniorów, a także w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych. Ukończone studia z drugą lokatą i średnią naukową podczas studiów 4,68, indywidualny tok zaliczania i obrona pracy dyplomowej przed terminem. Ukończone studia podyplomowe prawo administracyjne. Zdany egzamin dla kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Laureatka IV edycji ogólnopolskiego konkursu Businessman Magazine.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia