Wideoszkolenie: ZUS a wynagrodzenia nauczycieli

Jak obliczać kwotę poszczególnych zasiłków? Jak poprawnie naliczać wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu wychowawczego? Jak zrobić korekty zwolnień lekarskich? Jak wyliczać dodatki dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych w szkołach oraz osób pracujących w gminach i CUW-ach, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli

Zmiany w rozliczaniu zasiłków ZUS
Mamy dla Państwa kompendium wiedzy z zakresu zasiłków ZUS w wynagrodzeniu nauczyciela. Nasza ekspertka podpowie, jak szybko i sprawnie obliczyć kwotę zasiłku chorobowego, jak poradzić sobie z korektą zwolnienia chorobowego oraz jak je rozliczyć wstecz. Dowiedzą się Państwo, co zrobić w przypadku nauczyciela stażysty, który przebywa na urlopie rodzicielskim. Mają Państwo pytania, na które chcieliby poznać odpowiedź? Proszę zadać je na czacie, a nasza ekspertka odpowie na nie w czasie szkolenia!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy wynagrodzenie z poprzedniej umowy wchodzi do chorobowego?
 • Które składniki pensji nauczyciela wliczają się do składek ZUS?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia lekarskiego w momencie, gdy nauczyciel skończy pracę w trakcie miesiąca?
 • Jak wyliczać zasiłek chorobowy w przypadku, gdy nauczyciel nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Jak wyliczać urlop macierzyński?
 • Jak wyliczać zasiłek chorobowy w przypadku, gdy nauczyciel nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Kto spłaca pożyczkę z Funduszu Socjalnego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Nauczycielka odchodzi na emeryturę 29.08.2022r., a miała wypłacone z góry za cały miesiąc, gdyż sekretarz szkoły o tym nie poinformował; wypłaciliśmy, ale gdy będzie odprawa, chcemy poprosić od zwrot. Co w takiej sytuacji z art. 40 KN?
 • Jeśli mamy zapis, że dodatek motywacyjny jest przyznany na czas określony, to czy po upływie tego czasu ten składnik wypada z podstawy zasiłku, czy trzeba taką podstawę na nowo przeliczyć?
 • Czy dodatek wychowawczy jest wliczony do podstawy zasiłków, jeśli w regulaminie nic nie jest napisane o pomniejszaniu za czas nieobecności w pracy? Czy podobnie jest z dodatkiem motywacyjnym?
 • Czy 13-tka wypłacona 25 lutego, naliczona za 2021 rok, wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego za styczeń 2022?
 • Jeśli mamy umowę na zastępstwo do 13 marca, to czy wychowawstwo płaci się wtedy za cały miesiąc czy proporcjonalnie?
 • Czy wypłacając zasiłek chorobowy nauczycielce za sierpień możemy rozliczyć 31 dni, czy zawsze należy rozliczać 30 dni? Jak jest prawidłowo?
 • Czy zapomoga socjalna powinna być opodatkowana? Losowa nie, ale socjalna?
 • Rozliczenie absencji chorobowej 1 września za sierpień, wychowawstwo wychodzi na minus - w absencji chorobowej jest ujęte; czy przy macierzyńskim można wypłacić 3 dni zasadniczej?
 • Czy do podstawy chorobowego wlicza się godziny należne w danym miesiącu, a wypłacone w kolejnym?
 • Ile jest ważna rezygnacja z PPK?
 • Czy po zmianie wymiaru czasu pracy z 20/20 na 21/21 ustalamy nową podstawę do zasiłku?
 • Czy do programu należy wprowadzić spadkobierców?
 • W jaki sposób wyliczyć liczbę dni przepracowanych?
 • Czy wynagrodzenie z poprzedniej umowy wchodzi do chorobowego?
 • Jeśli na wychowawczym wypłaca się dodatek wiejski, to czy nie powinien być on wypłacony również na nieobecności niepłatnej?

1.Wyliczanie zasiłków

 • Jak i komu naliczać kwotę zasiłków?
 • Które składniki pensji nauczyciela wliczają się do składek ZUS?
 • Czy składki ZUS-u są odprowadzane od dodatków?
 • Czy składki ZUS-u są wliczane do dodatków (np. jubileuszowego)?

2. Zasiłek chorobowy i zwolnienia

 • Jak wprowadzać zasiłek chorobowy w programie „Płatnik”?
 • Które składniki wlicza się do zasiłku chorobowego?
 • Jak wylicza się zasiłek chorobowy?
 • Jak wyliczać chorobowe w przypadku zmiany etatu?
 • Jak wyliczać zasiłek chorobowy w przypadku, gdy nauczyciel nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Jak naliczyć zasiłek chorobowy w przypadku, gdy we wrześniu kończy się umowa, a wcześniej nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia lekarskiego w momencie, gdy nauczyciel skończy pracę w trakcie miesiąca?
 • Jak rozliczyć zwolnienia lekarskie wstecz?
 • Jak rozliczać zwolnienia przez ZUS w praktyce?

3. Urlopy i świadczenia

 • Jaka jest podstawa do naliczania urlopu macierzyńskiego?
 • Jak wyliczać urlop macierzyński?
 • Jak rozliczyć łączenie pracy z urlopem rodzicielskim?
 • Jak wypłacać i naliczać dodatek stażowy w przypadku urlopu macierzyńskiego?
 • Jak przeliczać urlop wychowawczy?
 • Jak wyliczyć i jaka jest podstawa świadczenia rehabilitacyjnego?
 • Jak wyliczać i jaka jest podstawa świadczenia wypadkowego?
 • Jak wylicza sięświadczenia z powodu absencji?
 • Jak naliczać świadczenie poszpitalne? Jakie są wartości dla różnych przedziałów wiekowych?


4. Fundusze

 • Jak napisać regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Komu i w jakiej wysokości przysługuje ulga podatkowa w ramach Funduszu Socjalnego?
 • Kto spłaca pożyczkę z Funduszu Socjalnego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?
 • Jak należy rozliczać Fundusz Pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego i po nim?
 • Od jakiego wygrodzenia należy pobierać składkę na Fundusz Pracy (pełna kwota, jeżeli nauczyciel pracuje w dwóch placówkach)?
 • Jak weryfikować poprawność oświadczeń przedstawianych przez pracowników chcących przystąpić do Funduszu Pracy?
 • Jak naliczyć Fundusz Socjalny dla pracownika na emeryturze?


Prowadzący

Jadwiga Opalińska – kierowniczka działu płac w CUW-ie obsługującym ponad 90 placówek (w tym domy pomocy społecznej) tj. ok 5 tysięcy pracowników. W księgowości od 1995 roku: najpierw w szkole na stanowisku księgowej, a od 2003 roku jako główna księgowa. W 2012 została przeniesiona do Miejskiego Zarządu Oświaty. Od 2013 roku piastuje stanowisko kierownicze.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia