Wideoszkolenie: ZUS a wynagrodzenia nauczycieli

Jak obliczać kwotę poszczególnych zasiłków? Jak poprawnie naliczać wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu wychowawczego? Jak zrobić korekty zwolnień lekarskich? Jak wyliczać dodatki dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych w szkołach oraz osób pracujących w gminach i CUW-ach, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli

Omówimy wyrównanie zasiłków i dodatki
Mamy dla Państwa kompendium wiedzy z zakresu zasiłków ZUS w wynagrodzeniu nauczyciela. Nasza ekspertka podpowie, jak szybko i sprawnie obliczyć kwotę zasiłku chorobowego, jak poradzić sobie z korektą zwolnienia chorobowego oraz jak je rozliczyć wstecz. Dowiedzą się Państwo, co zrobić w przypadku nauczyciela stażysty, który przebywa na urlopie rodzicielskim. Mają Państwo pytania, na które chcieliby poznać odpowiedź? Proszę zadać je na czacie, a nasza ekspertka odpowie na nie w czasie szkolenia!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozliczania macierzyńskiego, w trakcie którego następuje zwiększenie wynagrodzenia. Jest przesunięcie rozliczenia na kolejne miesiące, z racji wypłaty z góry - w tym momencie zawsze nalicza się zasadniczą i inne dodatki, liczone od zasadniczej do wypłaty (różnice między stawkami). Czy jest to niepoprawne, aby wypłacać wynagrodzenie w trakcie pozostawania pracownika na zasiłku? Czy wyprowadzamy nowe stawki po powrocie z macierzyńskiego?
 • Które składniki pensji nauczyciela wliczają się do składek ZUS?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia lekarskiego w momencie, gdy nauczyciel skończy pracę w trakcie miesiąca?
 • Jak wyliczać zasiłek chorobowy w przypadku, gdy nauczyciel nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Jeśli mamy zapis, że dodatek motywacyjny oraz funkcyjny dla wychowawcy jest przyznawany na czas określony, to czy po upływie tego czasu ten składnik wypada z podstawy zasiłków, również macierzyńskiego? Czy trzeba na nowo przeliczyć podstawę?
 • Czy wliczając wysługę do podstawy macierzyńskiego, dodajemy wartość obowiązującego stażowego czy z okresu podstawy?
 • Kto spłaca pożyczkę z Funduszu Socjalnego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?


Szczegółowy program szkolenia:

UWAGA! OMÓWIMY WYRÓWNANIE ZASIŁKÓW, A TAKŻE DODATKI

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co z dodatkiem za wysługę lat przy zasiłku rehabilitacyjnym i macierzyńskim? Czy wliczać do podstawy?
 • Gdzie umieścić zapis o dodatku za wysługę lat, jeżeli w regulaminie nie można zawrzeć zapisów, na które nie pozwala ustawa?
 • W jakiej wysokości należy wypłacić dodatek funkcyjny za 08.2023 dyrektorowi szkoły, który przechodzi na emeryturę z dniem 28.08.2023? W pełnej wysokości czy pomniejszony o nieprzepracowane dni?
 • Czy za wypadek w pracy przysługuje wynagrodzenie, czy od razu zasiłek chorobowy w wysokości 100%?
 • Co zrobić z ekwiwalentem za urlop oraz przysługującym wynagrodzeniem pracownika, który zmarł i był osobą samotną?
 • Czy zaległe wynagrodzenia ma być opodatkowane? Czy osoby, które dziedziczą są obciążone podatkiem?
 • Co w przypadku, gdy współmałżonek pracuje nielegalnie za granicą? Czy przysługuje opieka?
 • Z jakim kodem wykazywać nieobecność w programie ePłatnik?
 • Czy w RPA wykazujemy urlop okolicznościowy nauczyciela i opiekę nad zdrowym dzieckiem?
 • Jak obliczyć podstawę rehabilitacyjnego?
 • Jeżeli nie zostaje osiągnięta minimalna podstawa do zasiłku, to czy podnosić podstawę i do tego doliczyć wskaźnik? Czy doliczamy do faktycznej podstawy?
 • Czy za urlop wychowawczy przysługuje urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do jego trwania i zakończenia?
 • Czy pracownikowi fizycznemu przysługuje urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do 2023 roku?
 • Jakie informacje należy wykazać w programie ePłatnik u osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?
 • Czy urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze 36 miesięcy na każde dziecko? Czy jest limit przy kilkorgu dzieciach?
 • Co z nauczycielem przebywający na urlopie wychowawczym, który prowadzi działalność gospodarczą?
 • Czy ojciec prowadzący działalność gospodarczą może wykorzystać część urlopu rodzicielskiego?
 • Czy nauczycielka (pracująca emerytka, niepobierająca emerytury), która ma przypisaną ulgę dla seniorów (nie jest potrącany podatek) ma mieć przypisaną taką samą ulgę z ZFŚS, jeżeli przekroczy limit 2000 zł kwoty wolnej od podatku?
 • Dlaczego nauczyciel nie może zakończy urlopu wychowawczego w czerwcu?
 • Czy w związku ze zwiększeniem odpisu ZFŚS od lipca trzeba wyrównać świadczenie urlopowe wypłacone w czerwcu?
 • Czy nauczyciel może iść na urlop wychowawczy zaraz po urlopie rodzicielskim, nie wykorzystując zaległego urlopu wypoczynkowego?
 • Czy nauczyciel korzystający z urlopu na poratowanie zdrowia do 31.08. ma odebrać urlop wypoczynkowy?
 • Zasiłek chorobowy pomniejsza składki pracodawcy czy pracownika?

1. Wyliczanie zasiłków

 • Jak i komu naliczać kwotę zasiłków?
 • Które składniki pensji nauczyciela wliczają się do składek ZUS?
 • Czy składki ZUS-u są odprowadzane od dodatków?
 • Czy składki ZUS-u są wliczane do dodatków (np. jubileuszowego)?
 • Czy wypłacając zasiłek chorobowy nauczycielce za sierpień możemy rozliczyć 31 dni, czy zawsze należy rozliczać 30 dni? Jak jest prawidłowo?

2. Zasiłek chorobowy i zwolnienia

 • Jak wprowadzać zasiłek chorobowy w programie „Płatnik”?
 • Które składniki wlicza się do zasiłku chorobowego?
 • Czy wynagrodzenie z poprzedniej umowy wchodzi do chorobowego?
 • Czy do podstawy chorobowego wlicza się godziny należne w danym miesiącu, a wypłacone w kolejnym?
 • Jak wylicza się zasiłek chorobowy?
 • Jak wyliczać chorobowe w przypadku zmiany etatu?
 • Jak wyliczać zasiłek chorobowy w przypadku, gdy nauczyciel nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Jak naliczyć zasiłek chorobowy w przypadku, gdy we wrześniu kończy się umowa, a wcześniej nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia lekarskiego w momencie, gdy nauczyciel skończy pracę w trakcie miesiąca?
 • Jak rozliczyć zwolnienia lekarskie wstecz?
 • Jak rozliczać zwolnienia przez ZUS w praktyce?
 • Rozliczenie absencji chorobowej 1 września za sierpień, wychowawstwo wychodzi na minus - w absencji chorobowej jest ujęte; czy przy macierzyńskim można wypłacić 3 dni zasadniczej?
 • Czy 13-tka wypłacona 25 lutego, naliczona za 2022 rok, wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego za styczeń 2023?
 • Czy wynagrodzenie z poprzedniej umowy wchodzi do chorobowego?

3. Urlopy i świadczenia

 • Jaka jest podstawa do naliczania urlopu macierzyńskiego?
 • Jak wyliczać urlop macierzyński?
 • Jak rozliczyć łączenie pracy z urlopem rodzicielskim?
 • Jak wypłacać i naliczać dodatek stażowy w przypadku urlopu macierzyńskiego?
 • Jak przeliczać urlop wychowawczy?
 • Jak wyliczyć i jaka jest podstawa świadczenia rehabilitacyjnego?
 • Jak wyliczać i jaka jest podstawa świadczenia wypadkowego?
 • Jak wylicza się świadczenia z powodu absencji?
 • Jak naliczać świadczenie poszpitalne? Jakie są wartości dla różnych przedziałów wiekowych?
 • Jeśli na wychowawczym wypłaca się dodatek wiejski, to czy nie powinien być on wypłacony również na nieobecności niepłatnej?
 • Jeśli mamy zapis, że dodatek motywacyjny jest przyznany na czas określony, to czy po upływie tego czasu ten składnik wypada z podstawy zasiłku, czy trzeba taką podstawę na nowo przeliczyć?
 • Czy dodatek wychowawczy jest wliczony do podstawy zasiłków, jeśli w regulaminie nic nie jest napisane o pomniejszaniu za czas nieobecności w pracy? Czy podobnie jest z dodatkiem motywacyjnym?
 • Czy zapomoga socjalna powinna być opodatkowana? Losowa nie, ale socjalna?
 • W jaki sposób wyliczyć liczbę dni przepracowanych?
 • Czy do programu należy wprowadzić spadkobierców?

4. Fundusze

 • Jak napisać regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Komu i w jakiej wysokości przysługuje ulga podatkowa w ramach Funduszu Socjalnego?
 • Kto spłaca pożyczkę z Funduszu Socjalnego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?
 • Jak należy rozliczać Fundusz Pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego i po nim?
 • Od jakiego wygrodzenia należy pobierać składkę na Fundusz Pracy (pełna kwota, jeżeli nauczyciel pracuje w dwóch placówkach)?
 • Jak weryfikować poprawność oświadczeń przedstawianych przez pracowników chcących przystąpić do Funduszu Pracy?
 • Jak naliczyć Fundusz Socjalny dla pracownika na emeryturze?

5. Pytania uczestników naszych szkoleń:

 • Czy dodatek stażowy musi być zapisany w regulaminie zakładowym?
 • Jaka jest podstawa prawna, aby wpisać do regulaminu dodatek stażowy?
 • Czy osoba, która nie ma 90 dni dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i przy tym udokumentowany 10 letni staż pracy - czy takiej osobie należy się zasiłek chorobowy?
 • Jak liczyć dodatek stażowy bez regulaminu? Jaka jest podstawa prawna?
 • Czy jeśli wiejski płaci się obok wynagrodzenia, to w jaki sposób traktować to przy chorobowym?
 • Minimalna stawka zasiłku chorobowego w danym roku, a wysługa lat płacona obok wynagrodzenie. Czy wysługę należy uwzględnić w podstawie minimalnej stawki chorobowego po pomniejszeniu składek?
 • Czy inne dodatki wynagrodzenia funkcyjny motywacyjny powinno robić się tak samo jak stażowy?
 • Kiedy należy korektę wynagrodzenia według rozporządzenia?
 • Czy należy osobie na zasiłku macierzyńskim pobierającej 13 odprowadzić od tej 13 FP?
 • W jaki sposób wypłacać godziny ponadwymiarowe i zastępstwa? Z pensum nauczyciela czy wg rodzaju zajęć?
 • Nauczyciel był u nas zatrudniony na czas nieokreślony (18/18), jednak w związku z przeniesieniem do innej szkoły, umowa z nim została rozwiązana 31.08.22. Podpisaliśmy nową umowę na 6/18. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Czy bierzemy pod uwagę tylko miesiące zatrudnienia z nowej umowy (wrzesień), czy traktujemy to jako ciągłość zatrudnienia i bierzemy pod uwagę poprzednie miesiące? Jak postąpić z „13”, wypłaconą w marcu na starej umowie?
 • Z jakiego okresu bierzemy okres zasiłkowy w nowej placówce, która powstała od 1 września, a pracownik został zatrudniony z przeniesienia i jest na zwolnieniu chorobowym w listopadzie?
 • Czy wypłacając nauczycielowi zasiłek chorobowy za sierpień możemy rozliczyć 31 dni, czy zawsze należy rozliczać 30 dni? Jak jest prawidłowo?
 • Jeżeli pracownik samorządowy został przeniesiony na podstawie przepisu art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych z dniem 19.09, a w październiku zachorował, to również należy mu uwzględnić wynagrodzenie z UM, z którego do nas przeszedł? Czy podstawa jest z października z naszego zatrudnienia?
 • Czy przy macierzyńskim wypłacamy za 31 dni w październiku u pracownika obsługi, czy za 30 dni?
 • Jeśli mamy zapis, że dodatek motywacyjny oraz funkcyjny dla wychowawcy jest przyznawany na czas określony, to czy po upływie tego czasu ten składnik wypada z podstawy zasiłków, również macierzyńskiego? Czy trzeba na nowo przeliczyć podstawę?
 • Jeżeli jest brak zapisu w regulaminie, a nasza gmina pomniejszała dodatek motywacyjny i wliczała do podstawy chorobowego, to co wtedy podczas kontroli?
 • Czy są w podstawie nagrody uznaniowe, które mamy wypłacane jako administracja w październiku i grudniu, które są uznaniowe i wypłacane zgodnie z regulaminem, gdzie nie ma zapisu, że nie należą się za okres choroby?
 • Czy dodatek wiejski doliczamy do Z-3 po ustaniu zatrudnienia?
 • Czy do podstawy do macierzyńskiego lub zasiłku chorobowego bierzemy wszystkie dodatki i te, które nie były w podstawie chorobowej?
 • Czy korekta jest w ujęta w ZUS w obecnym miesiącu? Czy musimy skorygować deklaracje ZUS za okres skorygowany?
 • Pracownik przebywa na macierzyńskim, dodatek wiejski ma wypłacany obok wynagrodzenia. W maju, z uwagi na podwyżki płacy minimalnej, zmieniła się wysokość dodatku wiejskiego. Rozliczając pensję za maj, rozliczaliśmy absencję z kwietnia i maja. Z uwagi na podwyżkę, pojawiają się niewielkie wartości składek ZUS. Czy poprawne jest odprowadzenie składek do ZUS? Gdyby dana absencja w miesiącu była rozliczana w tym samym miesiącu (maj, za maj) to składki by nie powstały. Znamy zasadę, że na macierzyńskim składki ZUS powinny być zerowe. Czy w takiej sytuacji składki są poprawne, czy należy je później skorygować?
 • Czy na Z-3 kol. 6 to pensja zasadnicza, kol. 7 to dodatek motywacyjny, kol. 8 to godziny wypracowane?
 • Czy wliczając dodatek stażowy do podstawy zasiłku macierzyńskiego, jeżeli wartość wysługi zmieni się na wyższy procent, to wypłacamy wartość, kiedy pracownik wraca do pracy? Czy wtedy z wyrównaniem od miesiąca, kiedy obowiązywała wyższa wartość, czy od dnia powrotu? Jaka jest zasada w takiej sytuacji?
 • Czy korygując poprzedni miesiąc musimy ująć korektę w deklaracji ZUS w obecnym miesiącu? Czy musimy skorygować ZUS za poprzedni miesiąc?
 • Czy można rozliczać chorobowe na liście godzin ponadwymiarowych, kiedy absencja wpłynie po 1 danego miesiąca?
 • Rozliczania macierzyńskiego, w trakcie którego następuje zwiększenie wynagrodzenia. Jest przesunięcie rozliczenia na kolejne miesiące, z racji wypłaty z góry - w tym momencie zawsze nalicza się zasadniczą i inne dodatki, liczone od zasadniczej do wypłaty (różnice między stawkami). Czy jest to niepoprawne, aby wypłacać wynagrodzenie w trakcie pozostawania pracownika na zasiłku? Czy wyprowadzamy nowe stawki po powrocie z macierzyńskiego?
 • W listopadzie nauczyciel przebywa na urlopie ojcowskim - czy do jego podstawy zasiłkowej wchodzi dodatek za wychowawstwo klasy, jeśli miał go tylko do 31.08.2023?
 • Jeżeli w ZUS widnieje zwolnienie, to czy później mamy to zwolnienie ująć w świadectwie pracy?
 • Dodatek za wychowawstwo od września 2023. Jaki okres do obliczenia zasiłku chorobowego, skoro absencja w dniu 02.11.2023. Czy doliczamy 1/12 "13" wypłaconej w lutym 2023?
 • Otrzymaliśmy dwa zwolnienia lekarskie na tego samego pracownika. Te same wartości, tylko inny numer zwolnienia. Co z tym zrobić? Ośrodek zdrowia twierdzi, że wystawił tylko jedno
 • Co z PPK z przyszłego roku?
 • Czy na 01.03 nie można złożyć zaświadczenia o rezygnacji?
 • Jeśli pracownik nie pracował wcześniej, a jest nieobecny z powodu choroby w pierwszym miesiącu swojej pracy, to czy jest to nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 23.06.?
 • Jakie potrącenie za L4 w okresie wyczekiwania - 1/30 czy tak, jak przy nieobecności usprawiedliwionej?
 • Czy sposób liczenia jest w PK?
 • Jakie są nowe zasady naliczania 182 dni okresu zasiłkowego?
 • Czy powinno się płacić nauczycielom dodatkowo za czas wyjazdu na wycieczkę 3-dniową?
 • Potrącenie za urlop bezpłatny stosuje się 8 godzin, czyli 1/21 (dni robocze), 1/31 (dni kalendarzowe)? Z czego to wynika?
 • Czy opiekę na dziecko z przepisu art. 67e KN wykazuje się w RPA jako przerwę w pracy nauczycielskiej?
 • Czy do podstawy chorobowego wlicza się godziny należne w danym miesiącu, a wypłacone w kolejnym?
 • Czy w załączniku Z-3 w składniku rocznym przy trzynastce wpisuje się rok wypłacenia czy rok obowiązywania?
 • Czy przy zmianie etatu naliczamy podstawę na nowo? Zmiana etatu z 18/18 na 19/19 nie jest uznawana za zmianę etatu, bo to wciąż pełen etat
 • Czy jest wzór na wyliczenie współczynnika do nowego etatu?
 • Utracone dodatki nie wchodzą do podstawy zasiłku/wynagrodzenia chorobowego. Czy wynika to z wewnętrznych przepisów regulaminu zakładu pracy czy odgórnych przepisów?
 • Deklaracje PRON
 • Czy do podstawy chorobowego wlicza się godziny należne w danym miesiącu, a wypłacone w kolejnym?
 • Czy wliczając wysługę do podstawy macierzyńskiego, dodajemy wartość obowiązującego stażowego czy z okresu podstawy?
 • Czy nadgodziny wypłacone 1 listopada za październik wchodzą do podstawy za zwolnienie w listopadzie?
 • Czy wychowawstwo przyznawane jest do 31.08 czy do czerwca?
 • Co, jeśli ZUS wychwyci nieprawidłowość w wyliczaniu wysokości wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku rok wcześniej? Jak wygląda kwestia korekt? Czy poprawiamy wszystko, co było do momentu kontroli?
 • Na jaki okres przyznajemy dodatki motywacyjne?
 • Kiedy są wypłacane godziny za wrzesień?
 • Czy dodatki funkcyjne w regulaminie są płatne z góry czy z dołu?
 • Co w przypadku dodatku wiejskiego? Czy wypłacamy go wraz z wynagrodzeniem 1 dnia miesiąca?
 • Czy przepisy, że do podstawy jubileuszu nie wliczamy godzin ponadwymiarowych, ponieważ nalicza się je z poprzedniego miesiąca obowiązującego roku szkolnego

Prowadzący

Jadwiga Opalińska – kierowniczka działu płac w CUW-ie obsługującym ponad 90 placówek (w tym domy pomocy społecznej) tj. ok 5 tysięcy pracowników. W księgowości od 1995 roku: najpierw w szkole na stanowisku księgowej, a od 2003 roku jako główna księgowa. W 2012 została przeniesiona do Miejskiego Zarządu Oświaty. Od 2013 roku piastuje stanowisko kierownicze.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia