Wideoszkolenie: ZUS a wynagrodzenia nauczycieli

Jak obliczać kwotę poszczególnych zasiłków? Jak poprawnie naliczać wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu wychowawczego? Jak zrobić korekty zwolnień lekarskich? Jak wyliczać dodatki dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych w szkołach oraz osób pracujących w gminach i CUW-ach, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli

Nadchodzą zmiany w rozliczaniu zasiłków ZUS
Mamy dla Państwa kompendium wiedzy z zakresu zasiłków ZUS w wynagrodzeniu nauczyciela. Nasza Ekspertka podpowie, jak szybko i sprawnie obliczyć kwotę zasiłku chorobowego, jak poradzić sobie z korektą zwolnienia chorobowego oraz jak je rozliczyć wstecz. Dowiedzą się Państwo co zrobić w przypadku nauczyciela - stażysty, który przebywa na urlopie rodzicielskim. Nie ma pytania, na które chcieliby Państwo poznać odpowiedź? Proszę zadać je na czacie, a nasz Ekspert odpowie na nie w czasie szkolenia!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie zmiany są przewidywane w ramach Nowego Ładu?
 • Które składniki pensji nauczyciela wliczają się do składek ZUS?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia lekarskiego w momencie, gdy nauczyciel skończy pracę w trakcie miesiąca?
 • Jak wyliczać zasiłek chorobowy w przypadku, gdy nauczyciel nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Jak wyliczać urlop macierzyński?
 • Czy od pomocy zdrowotnej (udzielanej raz na kwartał) powinien być pobierany podatek?
 • Kto spłaca pożyczkę z Funduszu Socjalnego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?


Szczegółowy program szkolenia:

1.Wyliczanie zasiłków

 • Jak i komu naliczać kwotę zasiłków?
 • Jak naliczać kwotę zasiłków?
 • Które składniki pensji nauczyciela wliczają się do składek ZUS?
 • Czy składki ZUS-u są odprowadzane od dodatków?
 • Czy składki ZUS-u są wliczane do dodatków?
 • Jakie zmiany są przewidywane w ramach Nowego Ładu?


2. Zasiłek chorobowy i zwolnienia

 • Jak wprowadzać zasiłek chorobowy w programie „Płatnik”?
 • Które składniki wlicza się do zasiłku chorobowego?
 • Czy do zasiłku chorobowego wlicza się dodatki motywacyjne?
 • Jak się wylicza zasiłek chorobowy?
 • Jak wyliczać chorobowe w przypadku zmiany etatu?
 • Jak wyliczać zasiłek chorobowy w przypadku, gdy nauczyciel nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Jak naliczyć zasiłek chorobowy w przypadku, gdy we wrześniu kończy się umowa, a wcześniej nauczyciel miał wolne?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia lekarskiego w momencie, gdy nauczyciel skończy pracę w trakcie miesiąca?
 • Jak rozliczyć zwolnienia lekarskie wstecz?
 • Jak zwolnienia będą rozliczane przez ZUS w praktyce (w perspektywie spodziewanych zmian?)
 • Jak rozliczać czas kwarantanny, na który nie było wystawione zwolnienie?
 • Jak rozliczać dni nieobecności w pracy z powodu szczepienia?


3. Urlopy i świadczenia

 • Jaka jest podstawa do naliczania urlopu macierzyńskiego?
 • Jak wyliczać urlop macierzyński?
 • Jak rozliczyć łączenie pracy z urlopem rodzicielskim?
 • Jak wypłacać i naliczać dodatek stażowy w przypadku urlopu macierzyńskiego?
 • Jak przesyłać i przeliczać urlop wychowawczy?
 • Jak wyliczyć i jaka jest podstawa świadczenia rehabilitacyjnego?
 • Jak wyliczać i jaka jest podstawa świadczenia wypadkowego?
 • Jak się wylicza świadczenia z powodu absencji?
 • Czy od pomocy zdrowotnej (udzielanej raz na kwartał) powinien być pobierany podatek?
 • Jak naliczać świadczenie poszpitalne? Jakie są wartości dla różnych przedziałów wiekowych?


4. Fundusze

 • Jak wygląda cała procedura związana z funduszem zdrowotnym?
 • Kto komu udziela funduszu zdrowotnego?
 • Jak wypłacać finanse z funduszu zdrowotnego?
 • Jak napisać regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Komu i w jakiej wysokości przysługuje ulga podatkowa w ramach Funduszu Socjalnego?
 • Kto spłaca pożyczkę z Funduszu Socjalnego w przypadku śmierci pożyczkobiorcy?
 • Jak należy rozliczać Fundusz Pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego i po nim?
 • Od jakiego wygrodzenia należy pobierać składkę na Fundusz Pracy (pełna kwota, jeżeli nauczyciel pracuje w dwóch placówkach)?
 • Jak weryfikować poprawność oświadczeń przedstawianych przez pracowników chcących przystąpić do Funduszu Pracy?
 • Jak naliczyć Fundusz Socjalny dla pracownika na emeryturze?


Prowadzący

Księgowa, która od 2002 piastuje stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac w Publicznej Szkole Podstawowej, gdzie zajmuje się głównie rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli. Zdobyła dyplom magistra ekonomii na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Zdobywała doświadczenie jako kierownik wydziału w ZUS-ie, objęła również stanowiska najpierw sekretarza, potem zastępcy dyrektora w Młodzieżowym Domu Kultury. Zagadnienia z działu kadr i płac nie mają przed naszym Ekspertem tajemnic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia