Wideoszkolenie: Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności? Co zmieni w pracy urzędnika gminy ustawa o obronie ojczyzny? Jak sprawnie zorganizować pomoc uchodźcom – mieszkanie, pracę, edukację, wypłatę świadczeń?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną lub obronność.

Uwaga! Szablony planów i procedur! Jak dobrze prowadzić i aktualizować dokumentację?
W ramach naszego wideoszkolenia poznają Państwo zasady tworzenia i aktualizowania planów i procedur z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności. Otrzymają Państwo gotowe szablony planów i procedur oraz dowiedzą się w jaki sposób je zastosować w prowadzonej przez Państwo dokumentacji - co przyczyni się do skrócenia czasu ich tworzenia od podstaw oraz pomoże w szybkiej aktualizacji obecnych planów i procedur. Rozwiejemy również Państwa wątpliwości związane z ustawą o obronie ojczyzny, a także podpowiemy jak radzić sobie z nowymi sytuacjami kryzysowymi w gminie związanymi z przyjmowaniem uchodźców.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury w konkretnych sytuacjach kryzysowych?
 • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
 • Plany obrony cywilnej - na podstawie jakich dokumentów prawnych lub na czyje polecenie należy je stworzyć? Jak to zrobić tak aby były praktyczne i zrozumiałe?
 • Z czym się wiąże wprowadzenie stanu wyjątkowego? Co zmienia w funkcjonowaniu samorządów?
 • Kontrole dokumentacji dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności - kto i jakie dokumenty sprawdza?
 • Czy nowa ustawa o obronie ojczyzny może coś zmienić w dotychczasowej pracy samorządów?
 • Obywatele Ukrainy w gminie - jak im pomóc dzisiaj, a jak w przyszłości?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Szablony planów i procedur zarządzania kryzysowego w gminie
 • Instruktaż stopni alarmowych
 • Wskazówki do tworzenia dokumentacji akcji kurierskiej
 • Załączniki do dokumentacji akcji kurierskiej
 • Wskazówki do tworzenia planów obrony cywilnej
 • Wskazówki do tworzenia planu ewakuacji I, II i III stopnia

Szczegółowy program szkolenia:

Wybrane pytanie, które padły podczas ostatnich szkoleń:

 • Jeśli mamy zarządzenie wójta z zeszłego roku odnośnie stałej dyżury na podstawie starej ustawy, to czy zarządzenie trzeba teraz zmienić na podstawie nowej ustawy?
 • Jak należy archiwizować dokumentację o klauzuli „zastrzeżone”?
 • Czy obrona cywilna nadal istnieje w samorządach?
 • Czy istnieją przesłanki, że na jesień lub w późniejszym okresie wejdzie nowelizacja Ustawy o zarządzaniu kryzysowym?
 • Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której gmina musi posiadać plan obrony cywilnej wraz z planami ewakuacji?
 • Czy gmina powinna posiadać schrony lub inne budynki ochronne? Jak zapewnić schronienie mieszkańcom w przypadku braku takich miejsc?
 • Czy plany obrony cywilnej można zarchiwizować?
 • Jaką podstawę prawną stosować do aktualizacji składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania?
 • Jak postąpić w przypadku braku zgody podmiotu na nałożenie świadczeń rzeczowych?
 • Czy należy przeprowadzić oględziny w terenie w przypadku braku zgłoszenia się stron postępowania we wskazanym terminie? Czy od razu nałożyć decyzję?


1. Zarządzanie kryzysowe - Jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację? Kiedy i w jaki sposób posługiwać się środkami z rezerwy finansowej? Jak reagować przy wprowadzeniu stopni alarmowych?

 • Podział obowiązków – kto i za co jest odpowiedzialny? Jakie są organy nadrzędne? Kto i kiedy wykonuje czyje polecenia?
 • Jak efektywnie się komunikować z innymi podmiotami?
 • Zastosowanie środków łączności w praktyce - jak się posługiwać się środkami łączności radiotelefonicznej między urzędnikami, a służbami ratowniczymi?
 • Kto przejmuje kontrolę nad MOPS-em w sytuacji kryzysowej?
 • Skąd pozyskać środki finansowe?

- Tworzenie rezerwy z budżetu Gminy? Ile powinna wynosić rocznie?
- Jak rozpoznać sytuację kryzysową aby móc skorzystać ze środków rezerwy?
- Jak skutecznie skorzystać z rezerwy finansowej?
- Na co można przeznaczyć rezerwę finansową w 1 etapie?

 • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
 • Jak informować obywateli o zdarzeniach kryzysowych? Jak uspokoić ludność?
 • Stałe dyżury – jak mają wyglądać? Ile powinny trwać? 6, 12 czy 24h?
 • Jak skutecznie przeprowadzić akcję kurierską? Na podstawie jakiego rozporządzenia jest przeprowadzana?

- Dokumentacja akcji kurierskiej. Jakie dokumenty są jawne, a jakie tajne?
- Koszty i ich zwrot - do kogo się można o nie zwrócić?

 • Od czego należy zacząć przygotowując plany i procedury zarządzania kryzysowego?
 • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury podczas takich sytuacji jak:

- wichury;
- gradobicia;
- podtopienia;
- ostrych mrozów;
- susz,
- wymrożenia zbóż;
- problemów z owadami;
- ASF dzików;
- odławianie zwierzyny leśnej w kontekście kolizji drogowych;
- zatrucia wodociągu E.Coli;
- dostarczania wody w warunkach specjalnych;
- braku prądu;
- cyberataków;
- informacji podłożeniu ładunku wybuchowego.

 • Jak monitorować lokalne zagrożenia? Na co zwrócić uwagę?


2. Obrona cywilna – Jakie są podstawy tworzenia dokumentacji oraz formacji jednostek obrony cywilnej? Jak stworzyć plany ewakuacji i akcji kurierskiej?

 • Plany i procedury Obrony Cywilnej:

- Na podstawie jakich dokumentów prawnych lub poleceń można je stworzyć? Czy
- W jaki sposób napisać je przystępny dla każdego?
- Jak to dobrze zrobić od podstaw?
- Jak szybko i prawidłowo je zaktualizować?
- Jakie są sposoby skutecznego ich wdrażania?

 • Plany ewakuacji: I, II i III stopnia:

- W jakiej kolejności kogo i co ewakuować?
- Na co powinna zwrócić uwagę Gmina Miejska, a na co Wiejska?

 • Magazyny Obrony Cywilnej:

- Co powinno się w nim znaleźć?
- Na kim leży obowiązek zakupu wyposażenia magazynu?

 • Schrony dla ludności:

- Jak szybko schronić ludność?
- Jak informować obywateli o naturalnym schronie?

 • Formacje jednostek Obrony Cywilnej:

- Kto może ją powołać?
- Jak stworzyć taką formację?
- Jak powoływać nowych członków?
- Z kim się kontaktować zanim zostanie powołana nowa osoba? Jak i gdzie ją sprawdzić?
- Jak pozyskać środki na wyposażenie formacji?
- Sposób wyposażenia formacji Jednostek Obrony Cywilnej
- Szkolenie takich jednostek – jak często? Gdzie?


3. Obronność – Jak dobrze pełnić swoje funkcje i obowiązki podczas stanu wyjątkowego? Jak odnieść się do kwestii świadczeń rzeczowych i osobistych?

 • Wprowadzenie stanu wyjątkowego z czym się wiąże? Jak funkcjonują wtedy samorządy?
 • Plany tworzenia stanowiska zapasowego – jak je stworzyć?
 • Świadczenia rzeczowe i osobiste – postępowanie:

- W jaki sposób informować obywateli? Jak ich do tego przygotować? Jak tłumaczyć ludziom konieczność oddania samochodu dla wojska?
- Jak uświadamiać społeczeństwo? Jak zachęcać ludzi do działalności charytatywnej - pomocy jako wolontariusz?


4. Kontrole – Jakie jednostki kontrolują plany i procedury? Jak dobrze przygotować swoją dokumentację?

 • Kto kontroluje dokumentację dot. z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, a kto związaną z obronnością?
 • Jakie dokumenty są kontrolowane najczęściej i najdokładniej? Na które plany i procedury należy zwrócić uwagę?
 • Na jakie elementy dokumentacji zwraca się uwagę najczęściej?
 • Jak przygotować o do kontroli?


5. Uchodźcy – Jak przyjąć i zapewnić opiekę uchodźcom bezpośrednio po przyjęciu, a w jaki sposób pomóc im długofalowo?

 • Zasady przyjmowania – tworzenie i zarządzanie punktami recepcyjnymi. Z czyjego polecenia są tworzone?
 • Organizacja transportu indywidualnego – w jaki sposób można go zaplanować i zrealizować?
 • Przygotowywanie miejsc tymczasowego pobytu. Gdzie można je utworzyć?
 • Jak uwiarygodnić osoby które zgłaszają chęć przyjęcia uchodźców? Czy ktoś powinien dokonać kontroli miejsc tymczasowego pobytu?
 • Jak stworzyć konto na którym zbierane będą fundusze na rzecz poszkodowanych Obywateli Ukrainy?
 • Pozyskiwanie żywności i środków higienicznych, leków – jakie są sposoby zaopatrywania punków i magazynów?
 • Jak dobrze zlokalizować punkty z żywnością, pościelą, środkami higienicznymi? Co należy wziąć pod uwagę?
 • Jak ma wyglądać pomoc medyczna dla uchodźców?
 • Uchodźcy – co dalej? Jak zapewnić im mieszanie, pracę, edukację dzieciom?


6. Ustawa o obronie ojczyzny- Co powinien o niej wiedzieć pracownik urzędu gminy?

 • Jaki jest kierunek zmian?
 • Jak je interpretować?
 • Czy zmiany będą również dotyczyć poziomu gmin?


Prowadzący

Katarzyna Sadowska – praktyk, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze; od 2009 r. związana z samorządem, najpierw jako strażnik Straży Miejskiej przez 3 lata; od 10 lat pracuje w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Również niemal od 10 lat pełni funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W swojej codziennej pracy zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, OSP oraz ochroną informacji niejawnych. Obecnie również koordynuje i realizuje zadania dotyczące przyjmowania i zakwaterowania uchodźców. Ukończyła studia w zakresie języka polskiego o specjalności: komunikacja społeczna i medialna oraz studia podyplomowe na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP”.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
12 października 2022
od 439.00
07 grudnia 2022

Podobne szkolenia