Wideoszkolenie: Zapewnianie dostępności cyfrowej

Na co szczególnie zwracać uwagę podczas tworzenia tekstów alternatywnych? Jak stosować standardy ETR podczas tworzenia treści na stronę internetową? Czy można umieszczać skany zarządzeń i kwestii związanych z budżetem urzędu? Jak powinno się budować deklarację dostępności?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się zapewnianiem dostępności cyfrowej w urzędach, pracowników Wydziałów Organizacji i Informatyki.

Czy do każdego umieszczanego na stronie filmiku powinny być dołączone napisy? Przy sesjach rady gminy dołączanie napisów jest jasne, natomiast czy konieczne jest tworzenie napisów z wydarzeń kulturalnych?
Podczas naszego szkolenia wieloletni praktyk na stanowisku Informatyka Urzędu omówi istotne kwestie dotyczące organizacji strony internetowej, aby spełnić wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz aktualne przepisy obowiązujące urzędników na tym stanowisku. Zwróci uwagę na zagadnienia związane ze stosowaniem odpowiedniej czcionki, tworzeniem tekstów alternatywnych, dokumentów według wytycznych WCAG 2.1 i budowaniem deklaracji dostępności.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób weryfikować czy ułatwienia, które są wprowadzane dla osób ze szczególnymi potrzebami są użyteczne i spełniają swoje funkcje?
 • Czy wszystkie skany, które znajdowały się na Biuletynie Informacji Publicznej przed rokiem 2019 powinny być teraz dostosowane cyfrowo?
 • Skąd warto pobierać grafiki na stronę internetową, ponieważ jest mały dostęp do tego typu darmowych obrazów?
 • Czy warto zastosować system, który wymusza dodawanie opisów do zdjęć ze względu na to, że pracownicy urzędu często omijają te opisy lub zapominają o nich?
 • Jak zdobyć budżet na zapewnienie dostępności cyfrowej w urzędzie?
 • Jakie są dostępne narzędzia do przeprowadzenia audytu stron internetowych? W jaki sposób zinterpretować wyniki audytu?
 • Czy nagrania z sesji obrad miejskich muszą być obowiązkowo wyposażone w audiodeskrypcję?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • szablon deklaracji dostępności
 • materiały pomocnicze dotyczące tworzenia treści do Biuletynu Informacji Publicznej

Szczegółowy program szkolenia:

1. Tworzenie stron internetowych, dostosowywanie czcionki – jak zweryfikować, czy strona spełnia wszystkie wymagania WCAG 2.1

 • Od czego zacząć dostosowywanie strony internetowej, aby była jak najbardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami?
 • Jak zorganizować stronę internetową, żeby spełnić wymogi dostępności treści dla wszystkich mieszkańców?
 • Co powinna obligatoryjnie zawierać strona internetowa stworzona z myślą o osobach niepełnosprawnych?
 • Jaki należy wybrać silnik strony internetowej urzędu, aby umożliwiał stosowanie różnych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami np. kontrastu?
 • Jak stosować standardy ETR podczas tworzenia treści na stronę internetową?
 • Jak ułatwić dostęp do załatwiania spraw drogą internetową osobom w podeszłym wieku?
 • Jak dostosowywać strony internetowe do użytku osób starszych, aby było to dla nich jak najbardziej komfortowe?
 • Jak tworzyć treści na stronę internetową, aby spełniały wymagania dostępności cyfrowej?
 • Jak powinna przebiegać publikacja tekstu na stronach internetowych?
 • Jakie są zasady redagowania tekstów zamieszczanych na stronie internetowej podmiotu?
 • Jakie czcionki są najbardziej praktyczne do zastosowania na stronie internetowej?
 • Jak dostosować stronę urzędu dla osób słabowidzących, jeżeli lupa, która teoretycznie powinna umożliwiać powiększenie treści, sprawia, że obraz się rozchodzi i jest dalej nie widoczny?
 • Jak stworzyć mobilną wersję strony, aby mogła być wyświetlana zarówno na telefonie, laptopie, jak i tablecie?
 • Jak zweryfikować czy strona internetowa spełnia wszystkie wymagania dostępności cyfrowej?
 • W jaki sposób wprowadzać treści na stronę, żeby były dobrze odbierane przez użytkowników ze szczególnymi potrzebami?
 • Jakie są dostępne narzędzia do przeprowadzenia audytu stron internetowych? W jaki sposób zinterpretować wyniki audytu?

2. Materiały wideo i fotografie – tworzenie tekstów alternatywnych

 • Jak prawidłowo muszą być umieszczane na stronach internetowych zdjęcia i materiały wideo?
 • W jaki sposób przygotowywać transkrypcje do materiałów wideo?
 • Jak powinny wyglądać teksty alternatywne i na co szczególnie zwracać uwagę podczas ich tworzenia?
 • Czy zdjęcia umieszczane na stronie internetowej urzędu muszą być zawsze podpisywane?
 • Czy jest system, który wymuszałby na pracownikach urzędu dodawanie opisów do publikowanych zdjęć?
 • Czy warto zastosować system, który wymusza dodawanie opisów do zdjęć ze względu na to, że pracownicy urzędu często omijają te opisy lub zapominają o nich?
 • Jak tworzyć napisy do materiałów wideo, jeśli ludzie mówią równocześnie na nagraniu?
 • Skąd warto pobierać grafiki na stronę internetową, ponieważ jest mały dostęp do tego typu darmowych obrazów?
 • Czy nagrania z sesji obrad miejskich muszą być obowiązkowo wyposażone w audiodeskrypcję?
 • Czy w umieszczonych na stronie nagraniach sesji obrad miejskich muszą się znaleźć napisy?
 • Czy do każdego umieszczanego na stronie filmiku powinny być dołączone napisy? Przy sesjach rady gminy dołączanie napisów jest jasne, natomiast czy konieczne jest tworzenie napisów przy np. filmach z występów na dożynkach?
 • Czy warto umieszczać na stronie filmiki z różnych wydarzeń kulturalnych, jeśli dodawanie napisów do każdego materiału jest kosztowne dla urzędu?
 • Jak zapewnić dostępność w języku migowym w przypadku dużej ilości materiałów wideo? Czy w takich sytuacjach warto korzystać z usług firm zewnętrznych?
 • Jakie korzyści płyną z zapewnienia wideo tłumacza na stronie urzędu?
 • W jaki sposób opisywać grafiki, żeby były dobrze odbierane przez osoby ze szczególnymi potrzebami?

3. Tworzenie dokumentów według wytycznych WCAG 2.1 – pliki Excel, Adobe Acrobat

 • Jak stworzyć dokumenty, żeby były zgodne z wytycznymi WCAG 2.1?
 • Jak tworzyć dokumenty w sposób cyfrowo dostępny?
 • W jaki sensowny sposób przygotowywać arkusze kalkulacyjne ze sprawami związanymi z budżetem do umieszczenia na BIP, jeśli znajdują się one w dużych tabelach?
 • Czy można publikować materiały z sesji rady gminy w formie skanów? Czy powinny być to pliki pdf?
 • Jak powinny być dostosowane zamieszczone na stronie druki do pobrania, aby mogły z nich korzystać osoby z problemami wzrokowymi?
 • Jak ocenić, czy dokument jest napisany w sposób dostępny cyfrowo?
 • Czym są czcionki szeryfowe? Dlaczego należy ich unikać?
 • Czy można umieszczać skany zarządzeń i kwestii związanych z budżetem urzędu?
 • Jakie pliki należy koniecznie publikować na stronie internetowej urzędu?
 • Jak powinien przebiegać cały proces przygotowywania wniosków dla klientów i formularzy w programie Adobe Acrobat, aby były dostępne cyfrowo?
 • Czy dokumenty, które urząd otrzymuje listownie, powinny być przepisywane (niektóre z nich mają np. po dziesięć stron), aby móc zapewnić dostępność cyfrową?
 • Jak dostosowywać załączniki, które przychodzą z działu finansowego, aby można było je opublikować na stronie w wersji dostępnej cyfrowo?
 • Jak wyeksportować w formie tekstowej wzory i wnioski z systemu PWPW, które są przekazywane z wydziału komunikacji do publikacji na stronie internetowej?
 • Jak przygotowywać dokumenty, żeby były prawidłowo odczytywane przez czytniki?
 • Jakie narzędzie wspomagają weryfikację dokumentów pod kątem dostępności?
 • Jak dostosowywać druki, które muszą zostać opublikowane na stronie?

4. Deklaracja dostępności – jak ją stworzyć?

 • Jak powinno się budować deklarację dostępności?
 • Gdzie umieszczać deklarację dostępności odnośnie aplikacji?
 • Jak powinno się tworzyć deklarację dostępności?
 • Jak spełnić wszystkie wymagania deklaracji dostępności?

5. Przepisy prawne – ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Co gmina powinna zmienić w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej, aby dostosować się do obowiązujących aktualnie przepisów?
 • Jakie obligatoryjne aspekty zapewniania dostępności cyfrowej wynikają z przepisów prawa?
 • Co jest konieczne w każdym urzędzie do zapewnienia dostępności cyfrowej?
 • Czy wszystkie skany, które znajdowały się na Biuletynie Informacji Publicznej przed rokiem 2019 powinny być teraz dostosowane cyfrowo?
 • Jak interpretować prawidłowo ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych? Jakie obowiązki dla urzędników zajmujących się dostępnością cyfrową wynikają z tej ustawy?

6. Zwiększanie świadomości otoczenia – jak zachęcić osoby spoza urzędu do przesyłania materiałów w wersji dostępnej cyfrowo?

 • Jak zwiększyć świadomość przełożonych na temat konieczności zapewniania dostępności cyfrowej?
 • Jak zachęcić osoby spoza urzędu do przesyłania materiałów w wersji dostępnej cyfrowo np. geodetów, którzy przesyłają ogłoszenia do opublikowania?
 • Jak przekonać pracowników, aby przesyłali materiały dostępne cyfrowo do koordynatora do spraw dostępności?
 • Jak uświadamiać pracowników urzędów, że teksty alternatywne są ważne i należy je tworzyć?
 • Jak zmieniać podejście ludzi w urzędzie, aby dostrzegali, że wprowadzane przepisy dotyczące zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są potrzebne?

7. Inne – problematyczne zagadnienia, jak zdobyć budżet na zapewnianie dostępności cyfrowej w urzędzie?

 • Jaką wiedzę powinna posiadać osoba, która zaczyna pracę jako koordynator do spraw dostępności cyfrowej?
 • W jakim celu na stronie urzędu do treści jest dołączony tłumacz w języku migowym, jeśli osoba niesłysząca ze sprawnym wzrokiem może również przeczytać ten tekst?
 • Jak organizować czas pracy, aby móc spełniać wszystkie warunki zapewniania dostępności dla osób niepełnosprawnych?
 • W jaki sposób weryfikować czy ułatwienia, które są wprowadzane dla osób ze szczególnymi potrzebami są użyteczne i spełniają swoje funkcje?
 • Co zrobić, jeśli inne instytucje przesyłają dokumenty w formie skanów? Czy należy te petycje, pisma we własnym zakresie przerabiać graficznie?
 • Jak zdobyć budżet na zapewnienie dostępności cyfrowej w urzędzie?
 • Czym się kierować przy wyborze firmy zewnętrznej do wykonania zlecenia z zakresu dostępności cyfrowej?
 • Jak często należy dokonywać audytu dostępności cyfrowej? Jak wygląda jego przeprowadzenie, jak często należy robić audyt?
 • Jak reagować na skargi dotyczące braku dostępności cyfrowej?
 • Złożoność dokumentów urzędniczych, a WCAG 2.1 - dlaczego trudno połączyć te dwa aspekty?
 • Ekspertów od WCAG 2.1 jest niewielu, często korzysta się z usług ludzi spoza urzędu. W jaki sposób weryfikować umiejętności i doświadczenie takiej osoby?
 • Jakie są zalety ze zwiększenia kart usług świadczonych przez Internet?

Prowadzący

Tomasz Bajon - jest absolwentem Politechniki Śląskiej, obecnie spełnia obowiązki z zakresu zapewniania dostępności cyfrowej na stanowisku Informatyka Urzędu w Urzędzie Gminy Pilchowice. Jest praktykiem, który posiada jedenastoletnie doświadczenie pracy w samorządzie. Posiada tytuł certyfikowanego audytora wiodącego normy ISO 27001. W pracy zawodowej zajmuje się szeroko pojętą informatyką, w tym stronami internetowymi oraz bezpieczeństwem danych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia