Wideoszkolenie: Walka ze smogiem

Czyste powietrze, walka ze smogiem - jakie działania powinna podjąć gmina aby poprawić stan środowiska i podnieść jakość życia mieszkańców? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza oraz jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec palący śmieci?


Szkolenie skierowane do pracowników Urzędów miast i gmin, którym zależy na poprawie jakości powietrza w swoim regionie. Zapraszamy zarówno gminy, które wprowadziły już u siebie różne programy ekologiczne, jak i te, które dopiero szukają rozwiązań w tym zakresie.

Czas wybrać Czyste Powietrze!
Powiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji oraz jakie działania powinna podjąć gmina aby poprawić stan środowiska. Omówimy zmiany, które weszły od 15 maja w programie i przedstawimy procedurę wymiany i kontroli pieców.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jakie obowiązki urzędnika wynikają z uchwały antysmogowej?
• Jaką rolę pełni gmina w walce ze smogiem?

• Program „Czyste powietrze” - co zmieniło się po 15 maja? Porównanie zmian

• Jak powinna wyglądać inwentaryzacja pieców i kotłów?

• Gmina nie ma szans ani fizycznej możliwości skontrolowania wszystkich pieców po wymianie – co zrobić w takiej sytuacji? Jak sobie radzić z tym problemem?

• Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego – co robić, jeśli gmina nie jest w stanie zebrać niektórych danych, a urząd marszałkowski mówi, że musi sobie z tym jakoś poradzić? Jak i skąd pozyskiwać informacje na temat tego, ile pieców zostało wymienionych w gminie? Jakie najważniejsze dane muszą zostać zawarte w sprawozdaniu?

• PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?

Szczegółowy program szkolenia:

Program „Czyste Powietrze” – zdrowie, środowisko, finanse
• Co zmieniło się po 15 maja? – porównanie zmian.

• Jak powinien wyglądać poprawnie złożony wniosek mieszkańca? Czy muszą być załączone jakieś załączniki? Jeżeli tak, to jakie? Jakie są najważniejsze elementy? Jakie założenia musi spełnić wnioskodawca?

• Na jakiej podstawie przyznawane są pieniądze z programu?

• Wyjaśnienie kwestii kwalifikowania się budynku do dofinansowania - dofinansowania są różne w zależności od tego, w którym roku powstał Przykład: inaczej traktowane są budynki z 2012 roku, inaczej z 2018 roku a inaczej te najnowsze…

• Jak tworzyć wewnętrzny regulamin wymiany pieców? Co powinien zawierać?

• Czy można łączyć różne dostępne programy ze sobą? Czy są jakieś wykluczenia?

• Wybór pieca - czy mieszkańcy mogą wybierać sobie piece? Jakie wymogi musi spełniać? Jakie certyfikaty, gabaryty musi posiadać?

• Co w momencie gdy ma się już jakieś ogrzewanie ekologiczne a chce się zrobić termomodernizację budynku?

• Jakie są normy emisyjne 5 generacji?

• Jak wygląda procedura wymiany kotłów? Jakie wnioski gmina powinna odrzucić?

• Jakie dokumenty są potrzebne przy wymianie pieców?

• Jak wygląda postępowanie przy dotacjach o piece? Z czym gminy mają największe problemy?

• Jak liczyć ulgę termomodernizacyjną?

• Gdzie znajdują się punkty newralgiczne w utracie ciepła? Jak je minimalizować?

• Jak zachęcić mniej zamożnych mieszkańców do wymiany pieców oraz innych programów?

• Jakie warunki musi spełniać mieszkaniec, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizacje? Jakie dokumenty musi złożyć?

• Co musi zawierać wzór umowy przy wymianie pieców?

• Jakich dokumentów wymaga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska?

• PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) – czy jest obligatoryjny?

• Jak wygląda badanie dochodów mieszkańca? Jak dokładnie je wyliczyć?

• Jak wspomóc mało zamożnych mieszkańców?

Jak skutecznie przeprowadzać kontrole oraz reagować w przypadku zgłoszeń mieszkańców?

• Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego – co robić, jeśli gmina nie jest w stanie zebrać niektórych danych, a urząd marszałkowski mówi, że musi sobie z tym jakoś poradzić? Jak i skąd pozyskiwać informacje na temat tego, ile pieców zostało wymienionych w gminie? Jakie najważniejsze dane muszą zostać zawarte w sprawozdaniu?

• Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska – PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?

• Co można zrobić, gdy mieszkaniec anonimowo zgłasza, że sąsiad (nie podaje jego danych) spala śmieci?

• Co robić w sytuacji, gdy gmina wie, że mieszkaniec pali niewłaściwymi środkami, zostaje zapowiedziana kontrola, ale mieszkaniec zdążył wszystko sprzątnąć i kontrola nic nie wykazała? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak udowodnić, że mieszkaniec pali niedozwolonymi substancjami?

• Jak ustalać wysokość kar dla mieszkańców za nieprzestrzeganie przepisów? PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?

• Jakie dokumenty należy sporządzać po rutynowych kontrolach kotłów?

• Jak postępować, gdy mieszkaniec zgłasza, że Kowalski pali śmieci?

• Co może zrobić gmina, gdy mieszkaniec zawiadamia, że zakład X spala śmieci?

• Czy mieszkaniec może na podwórku palić ognisko? Jeżeli tak, to czym powinien palić?

• Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?

• Gmina nie ma szans ani fizycznej możliwości skontrolowania wszystkich pieców po wymianie – co zrobić w takiej sytuacji? Jak sobie radzić z tym problemem?

• Jakie są rekomendowane rodzaje paliw? Czym mieszkańcy mogą palić w piecach?

• Jak wygląda kontrola pod kątem uchwały antysmogowej?

• Jak dokonać pomiaru wilgotności drewna?

• Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa? Rozbieżności między uchwałami antysmogowymi a ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

• Gdzie zgłaszać, że ktoś sprzedaje złe paliwo? Jakie certyfikaty musi mieć paliwo?

• Co powinno znaleźć się w pokontrolnym piśmie urzędniczym, jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości?

• Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec za palenie w piecu niedozwolonymi środkami?

• Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec palący śmieci? Jak gmina może ukarać takiego mieszkańca?

• Jak wszczynać postępowanie w stosunku do osób, które palą śmieci?

• Na jakiej podstawie prawnej urzędnik może wejść na posesję i dokonać kontroli?

• Kiedy urzędnik może wejść na posesję mieszkańca? Czy musi być w asyście policjanta? Jak wygląda procedura kontrolna?

• Czy można przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi?

• Jakie obowiązki urzędnika wynikają z uchwały antysmogowej?

• Skąd brać pieniądze na analizę próbek w laboratorium?

• Jak obciążyć mieszkańca opłatą za badanie składu popiołu?

• Jak reagować na zgłoszenia mieszkańców? Co może urzędnik, a czego nie?

• Jak powinny wyglądać kontrole przed i po zamontowaniu nowego pieca? Jak pisać raporty z kontroli? Co muszą zawierać? Czego nie można pominąć? Na co zwracać największą uwagę?

• Jak często powinny być przeprowadzane kontrole kotłów i spalanego w nich paliwa? Czy są z góry ustalone zasady?

Jak zachęcić mieszkańców do udziałów w dostępnych programach? Jak podnieść ich świadomość? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza?

• Co robić, gdy był już ustalony regulamin, ale Polska Izba Ekologii miała uwagi, że brakowało zagadnień związanych z ustawą antysmogową? Czy regulamin zawsze musi mieć zagadnienia z ustawy antysmogowej?

• Jakie kary czekają na gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach?

• Jak będą wyglądały zapowiadane kontrole zarządów gmin na terenach gmin? Co będzie kontrolowane?

• Poziomy alarmowe – kiedy się pojawiają?

• Co gmina może zrobić przy słabych przepisach i małym budżecie?

• Jakie przepisy obligują do czynności?

• Do czego według przepisów, gmina jest zobligowana?

• Jak skutecznie informować mieszkańców o dostępnych możliwościach?

• Jaką gmina pełni rolę w walce ze smogiem?

• Jakie gmina ma obowiązek opracować zasady?

• Gdzie gmina może szukać wsparcia oraz pieniędzy na programy?

• Jak wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska?

• Jakie są obowiązki mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej?

• Jak powinna wyglądać inwentaryzacja pieców i kotłów? Jak ją dobrze przeprowadzić?

• Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z wybranych programów?

• Jak radzić sobie z opornymi mieszkańcami?

• Jak najlepiej reklamować dostępne programy? Jakie akcje promocyjne można prowadzić?

• Jak edukować i zachęcać ludzi starszych, niezamożnych, którzy ogrzewają się piecami kaflowymi (które spełniają również inne funkcje) aby zmieni formę ogrzewania na ekologiczną?

Prowadzący

Anna Dębiec - od 1991r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, aktualnie Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stanowisku kierownika referatu ochrony środowiska. W trakcie pracy w Urzędzie zajmuje się tematyką ochrony powietrza, zarówno w zakresie udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami, jak również kontroli, rozpatrywania skarg i wniosków, a także współpracy przy opracowywaniu programów ochrony środowiska i raportów z ich realizacji, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (opracowywanie regulaminów udzielania dotacji z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej), jak również sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza dla woj. śląskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia