Wideoszkolenie: Sprawozdawczość budżetowa w oświacie

Jak prawidłowo przeprowadzić sprawozdawczość w placówkach oświaty? Jakie parafy należy ująć w sprawozdaniach takich jak Rb-27, Rb-28S i Rb-50? Do jakich kolumn w sprawozdaniu przypisać jakie konkretne paragrafy? Jaką kategorię konta uwzględniać przy sprawozdaniu? Do jakiego paragrafu podlegają koszty związane z naliczeniem zadłużenia? Kiedy naliczamy odsetki i jak je prezentować w sprawozdaniu Rb-N?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników centrum usług wspólnych, pracowników urzędów miast i gmin pełniących funkcje głównego księgowego do spraw oświaty

Ekspert wyjaśni metodykę przedstawiania planu dochodów i wydatków w sprawozdawczość budżetowej
Uzyskają Państwo możliwość wyjaśnienia szczegółowych zagadnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej - ekspert wyjaśni co wniosła nowelizacja zmieniająca rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w kontekście sprawozdania Rb-34 i Rb-50, omówi również najczęstsze błędy podczas wykonywania sprawozdań. Ponadto uzyskają Państwo szczegółowe wyjaśnienie prawidłowego ujęcia gromadzenia dochodów i przenoszenia wydatków a także omówienie metodyki przedstawiania planu dochodów i wydatków w sprawozdawczość budżetowej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie zmiany i w jakich sprawozdaniach zostały uwzględnione w nowelizacji Ministra Finansów? - szczegółowe omówienie
 • Jak poprawnie wykonać sprawozdania między innymi takie jak Rb-N, RB- ZN i Rb-Z?
 • Jak przedstawiać wartości netto i brutto w sprawozdaniu budżetowym jednostek oświaty?
 • Jak interpretować zaległości? Jak je prawidłowo uwzględniać w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jakie paragrafy powinny być uwzględnione w sprawozdaniach Rb-34S czy Rb-27S?
 • Z jakich kont należy korzystać przy sprawozdaniach Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych - najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w sprawozdaniach sporządzanych na cele oświaty

 • Jakie obowiązki sprawozdawcze wniosła nowelizacja Ministra Finansów w zakresie sporządzania sprawozdań - omówienie najważniejszych elementów?
 • Omówienie zmian w obrębie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-27S w zakresie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy”
 • W jakiej formie należy przekazywać sprawozdania budżetowe?
 • Co wniosła nowelizacja zmieniająca rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w kontekście sprawozdania Rb-34 i Rb-50?


2. Sprawozdania budżetowe - jakie są zasady prawidłowego przeprowadzenia sprawozdania budżetowego?

 • Jak sporządzić sprawozdania budżetowe:
 • Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych
 • Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych
 • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
 • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu państwa
 • Rb-28 NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
 • Rb-34S z wykonania planu wydatków budżetu państwa
 • Rb-50 z wykonania planu wydatków budżetu państwa
 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N, RB- ZN i Rb-Z?
 • Jak wykazać́ zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
 • Jak wykazywać należności netto i brutto w sprawozdaniu Rb-34S?
 • Jak prezentować podatek VAT w sprawozdaniu Rb-N?
 • W jakim przypadku należy naliczać odsetki w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jak wykazywać nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z?
 • Jakie są najczęstsze błędy podczas wykonywania sprawozdawczości budżetowej?
 • Do kiedy jest obowiązek składania sprawozdawczości budżetowej jednostek oświaty?
 • W jakim sprawozdaniu ujmować dochody budżetowe? Jak prawidłowo to wykonać?
 • Jak w sprawozdaniu budżetowym prawidłowo ująć zwrot z dotacji?
 • W jaki sposób księgować wydatki, aby pokryły się ze sprawozdaniem budżetowym?


3. Paragrafy - jak prawidłowo ujmować paragrafy?

 • Jakie paragrafy należy przypisać do poszczególnych kolumn w sprawozdania:
 • Rb-34S
 • Rb-28S
 • Rb-27S
 • Rb-50
 • Rb-N
 • Rb-Z
 • RB- ZN
 • Jeśli pracownik zatrudniony jest w świetlicy albo w stołówce, to czy badania lekarskie wykonujemy odpowiednio z rozdziału świetlicy lub stołówce? Czy wszystkie badania lekarskie wykonujemy z rozdziału 80101?
 • Czy podręczniki dla uczniów z Ukrainy powinniśmy ująć w §4350 czy §4860?
 • W jakim paragrafie ująć nagrody dla nauczycieli?


4. Ustalanie kont - jakie konta uwzględniać przy sprawozdaniu Rb-N, Rb-ZN i Rb-Z?

 • Jakie koszty może ujmować w kontach kategoriach 4 jak i zarówno w kategorii 5?
 • Jakie konta są przypisane do jakich paragrafów?
 • Na jakim koncie prawidłowo ewidencjonować koszty?
 • Z jakich kont należy pozyskiwać dane do sprawozdania Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z?
 • Czy okresowe przeglądy budynków, placów zabawi i instalacji księgujemy na koncie 430 czy 439?
 • Jeżeli szkoła wynajmuje sale lekcyjne na zajęcia dodatkowe, to czy fakturę za najem powinniśmy księgować na koncie 720 czy 760?

Prowadzący

Wieloletni praktyk i pracownik samorządowy, obecnie zastępca skarbnika gminy; z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 2004r. Absolwentka uczelni ekonomicznej o specjalności – Rachunkowość i finanse. Doświadczony szkoleniowiec, w przeciągu dwudziestoletniej kariery zawodowej współpracowała z wieloma ośrodkami edukacyjnymi w Polsce.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia