Wideoszkolenie: Windykacja w strefach płatnego parkowania

Jakie są sposoby na ściągnięcie należności, gdy jest to utrudnione? Co zrobić, gdy leasing nie przekaże danych kierowcy? W jakich przypadkach należy przyjąć reklamację? Jak wygląda wykupienie miejsca parkingowego w SPP?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do wydziałów drogownictwa, pracowników Biura Strefy Płatnego Parkowania, pracowników MZD, do osób zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem strefą płatnego parkowania, oznakowaniem strefy oraz ściąganiem należności

Dowiedz się, co zrobić, gdy w CEPiK-u są nieaktualne dane kierowcy
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak skutecznie ściągnąć należności, kiedy należy podjąć reklamacje decyzją administracyjną, a kiedy zwykłym pismem, otrzyma wzory pism związanych ze ściąganiem należności. Podpowiemy również, jacy użytkownicy strefy mają ulgi

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jak wygląda kwestia dochodzenia należności od firmy (spółka cywilna, jawna, osoba prowadząca działalność), która została zlikwidowana?
• Jakie są sposoby na ściągnięcie należności od obcokrajowców, gdy jest to utrudnione?
• Jak wygląda ustalenie, gdy ktoś zmarł, nie ma tej osoby w centrali, osoby nabyły w spadku pojazd, a nie ma informacji kto jest właścicielem?
• Czy opłata dodatkowa w SPP za brak opłaty to kwestia dziedziczenia czy nie? Czy to jest należność związana z osobą zmarłą czy przechodzi na spadkobierców?
• Co należy zrobić w przypadku, jeśli ktoś składa zarzut na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego?
• Czy w przypadku braku naklejki należy wystawić mandat?
• Jak udokumentować wystawianie wezwań?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• Odpowiedź na reklamację w sprawie naliczonej opłaty dodatkowej
• Upomnienie - wzywające do zapłaty opłaty dodatkowej wraz z kosztami upomnienia oraz podstawa prawna, która to określa
• Ujednolicenie, jak postępować, gdy ktoś zgłasza reklamację z wystawionego zawiadomienia
• Pisma związane z egzekucją należności

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie są niezawodne sposoby na ściągnięcie należności?

• Co należy zrobić w sytuacji, gdy nie ma możliwości ściągnięcia należności z osoby, która nadal parkuje w SPP bez wnoszenia opłaty, a tytuły wykonawcze nie działają, skarbówka też nie pomaga? Czy powinno się wystawiać wezwanie na taki pojazd? Czy jest obowiązek wystawienia takiego wezwania, skoro urząd skarbowy nalicza koszty egzekucyjne z gminy? Jakie są inne możliwości?
• Jak wygląda kwestia dochodzenia należności od firmy (spółka cywilna, jawna, osoba prowadząca działalność), która została zlikwidowana? Od kogo należy dochodzić należności? Od prezesa firmy, skoro nie ma szans na doręczenie upomnienia z powodu likwidacji? Czy należy wtedy kończyć sprawę? Jakie są inne sposoby?
• Co można zrobić, gdy należność jest mniejsza do egzekwowania niż zryczałtowane koszty postępowania?
• Jak zdobyć kontakt w przypadku osoby, która nie zapłaciła, gmina pozyskuje dane tej osoby z centralnej bazy kierowców, ale dane te są nieaktualne, np. osoba wyjechała?
• Jakie są sposoby na ściągnięcie należności od obcokrajowców, gdy jest to utrudnione?
• Egzekucja - procedura
• Jakie są rozwiązania, gdy upomnienia są nieodbierane przez osobę?
• Jak ustalać właścicieli pojazdów, gdy nie każdy rejestruje auta?
• Egzekucja administracyjna należności w SPP
• Czynności przedegzekucyjne w dochodzeniu opłat z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w SPP
• Jak wygląda wszczęcie egzekucji?
• Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
• Skarga na czynności egzekucyjne
• Jakie są alternatywne możliwości w przypadku kierowcy, który nie zapłacił?
• Co w przypadku, gdy kierowca nie zgadza się z karami?
• Co zrobić, gdy osoby nie płacą, wymyślają różne historie?
• Czy strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec osób, które nie dokonały opłat za postój pojazdów w SPP?
• Jak zabezpieczyć interes gminy, gdy obowiązek zapłaty spada na samorząd? Urząd skarbowy nie jest w stanie ściągnąć należności, gdyż osoba nie podlega kodeksowi karnemu
• Jak uniknąć egzekucji administracyjnej? - postępowanie przez urząd skarbowy, który obciąża
• Jak wygląda procedura egzekucji należności w przypadku parkingu poza strefą, poza drogą publiczną?
• Jak w najlepszy sposób egzekwować należności?
• Jak egzekwować należności, jeśli to przewyższa koszty gminy?
• Windykacja należności powstałych z tytułu dodatkowych opłat za nieuiszczenie opłaty - terminy przedawniania opłat dodatkowych, wskazywanie właścicieli pojazdów przez umowy kupna sprzedaży - kiedy uwzględniamy, że umowa jest wiarygodna? Kiedy możemy stwierdzić, że danym właścicielem jest dana osoba?
• Windykacja tytułów wykonawczych


Jak poradzić sobie w odnalezieniu właściciela, gdy jest to utrudnione?

• Jak powinno odbywać się pozyskiwanie danych właścicieli z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców? Co gmina musi spełnić, by ten dostęp uzyskać?
• Jak wygląda ustalenie, gdy ktoś zmarł, nie ma tej osoby w centrali, osoby nabyły w spadku pojazd, a nie ma informacji kto jest właścicielem?
• Kogo należy windykować, gdy w Cepiku są nieaktualne dane kierowcy, mimo że dokumenty były zgłoszone, dane są niepełne, nie ma właściciela lub właściciel się zmienił?
• Porzucone samochody w SPP
• Czy opłata dodatkowa w SPP za brak opłaty to kwestia dziedziczenia czy nie? Czy to jest należność związana z osobą zmarłą czy przechodzi na spadkobierców?
• Co w przypadku, gdy leasing nie przekaże danych kierowcy?
• Co w sytuacji, gdy w centralnej ewidencji są nieprawdziwe dane, np. osoby już dawno nie mają auta?
• Czy Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do żądania od właściciela pojazdu wskazania komu powierzył on pojazd do kierowania lub używania w sytuacjach postoju pojazdu bez wniesionej opłaty w Strefie Płatnego Parkowania?
• Czy strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do prowadzenia postępowania w celu ustalenia miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, który korzystał z postoju pojazdem w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesionej opłaty oraz opłaty dodatkowej?
• Problemy dotyczące zgłaszania wierzytelności - samorządy późno dowiadują się o upadłości dłużnika, po okresie 30 dni, który jest na zgłoszenie wierzytelności a po nich jest konieczność opłacenia zryczałtowanych kosztów postępowania - płacić czy nie płacić?


Kiedy należy przyjąć reklamację i odwołanie?

• Reklamacja - proces
• Kiedy należy podjąć reklamacje i odwołania decyzją administracyjną, a kiedy zwykłym pismem?
• Procedura odwoławcza od wezwania - teoretycznie prawo nie pozwala anulować takiego wezwania tylko na etapie wykonywanego tytułu wykonawczego (reklamacje), Czy trzeba czekać od uprawomocnienia się?
• Kiedy traktować/uwzględnić reklamację, gdy ktoś kupił bilet po czasie?
• Odwołania
• Jakie są najlepsze rozwiązania, gdy osoby nie wiedzą, gdzie się płaci?
• Jak postępować, gdy ktoś zgłasza reklamacje z wystawionego zawiadomienia?
• Co należy zrobić w przypadku, jeśli ktoś składa zarzut na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego?
• Co w przypadku, gdy ktoś żąda anulacji?
• W jaki sposób należy rozpatrywać pisma, “zarzuty”? Jak reagować na wcześniejsze pisma?
• Co należy zrobić w sytuacji, gdy nie ma reklamacji?
• Jak należy odpowiadać na pismo, jeśli ktoś składa odwołanie?


Wystawianie upomnień a wystawianie wezwań

• Wystawianie upomnień
• Wystawianie wezwań - postępowanie
• Jak udokumentować wystawianie wezwań?
• Obsługa klientów z wezwaniem


Kiedy przedawniają się należności?

• Wygasanie opłat za parkowanie
• Przedawnienie należności
• Przerwanie terminu przedawnienia


Opłata parkingowa – jakie opłaty są pobierane w SPP?

• W jaki sposób ustalać/podwyższać stawki w SPP?
• Zmiana uchwały w sprawie stawek
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku wniesienia opłaty parkingowej
• Powstanie obowiązku zapłaty opłaty za postój w SPP
• Zasadnicza opłata parkingowa
• Opłata parkingowa
• Jakie opłaty są pobierane w SPP?
• Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej
• Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej
• Wysokość opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego


Osoby z niepełnosprawnościami w strefach płatnego parkowania

• Nadzór nad funkcjonowaniem SPP
• Karta parkingowa
• Kwestia wykupienia miejsca parkingowego w strefie (np. dla sklepów, firm)
• Czy SPP dotyczy busów?
• Czy SPP dotyczy osób niepełnosprawnych?
• Czy w przypadku braku naklejki należy wystawić mandat?
• Jakie są rozwiązania w przypadku problemu związanego z brakiem miejsc?
• Czy osobom niepełnosprawnym w SPP należy się jakaś ulga?
• Jakie uprawnienia w SPP mają osoby niepełnosprawne?


Dokumentacja w strefie płatnego parkowania

• Aktualne przepisy prawa związane z funkcjonowaniem SPP
• Regulacje prawne
• Omówienie ustaw
• Przepisy ustawy o drogach publicznych,
• Prawo o ruchu drogowym,
• Ustawa egzekucji w administracji
• Jakie dokumenty warto znać/mieć (pisma, ustawy, uchwały)?

Prowadzący

Marcin Orlecki - Specjalista ds. Strefy Płatnego Parkowania w MZD w Nowym Sączu. W 2012 uzyskał tytuł mgr prawa na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W 2015 ukończył podyplomowe studia „Zarządzanie Systemami logistycznymi” na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu „egzekucja w administracji”. Od dwóch lat pracuje w Miejskim Zarządzie Dróg w Nowym Sączu w SPP. Wydzielona komórka zajmuje się windykacją opłat dodatkowych w SPP. W 2022 uczestniczył w IX ogólnopolskiej Konferencji „Problemy w Strefach Płatnego Parkowania” w Grudziądzu

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.