Wideoszkolenie: Rozliczanie VAT

Jak ujmować w ewidencji faktury korygujące? Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Jakie dane ujmować do JPK_V7M? Jak odliczać VAT od inwestycji i jak korygować odliczenie?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do urzędników zajmujących się rozliczaniem VAT w gminie.

Kiedy Gmina działa jako podatnik VAT? Dowiedz się więcej o opodatkowaniu VAT z tytułu dostawy nieruchomości
Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach, z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Omówimy aktualne zmiany dotyczące rozliczania VAT, m.in. obowiązek stosowania kas on-line czy przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE. Prowadząca opowie, czym są schematy podatkowe i kiedy stosować pre-współczynnik w gminach.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak ujmować do ewidencji faktury korygujące „in minus” i „In plus” (nowelizacja Slim VAT)?
 • Jakie elementy JPK_V7M szczególnie dotyczą JST? Jakie są planowane zmiany w zakresie JPK?
 • Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych?
 • Kiedy czynności świadczone przez spółki komunalne na rzecz Gminy są opodatkowane VAT?
 • Kiedy gmina jest zwolniona z opodatkowania dostawy inwestycji gminnej?
 • Opodatkowanie VAT przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 • Czy w każdym urzędzie należy raportować schematy podatkowe?

Szczegółowy program szkolenia:

Jak prowadzić ewidencję VAT w gminie? Na co zwracać uwagę?

 • Jak ujmować do ewidencji faktury korygujące „in minus” i „In plus” (nowelizacja Slim VAT)?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w zarządzeniu wewnętrznym o centralnym rozliczaniu VAT?
 • Jak ewidencjonować VAT naliczony w jednostkach organizacyjnych, które dokonują zakupów dla innych jednostek?
 • Jaka jest struktura JPK_V7M? Jakie dane zawiera?
 • Jakie elementy JPK_V7M szczególnie dotyczą JST? Jakie są planowane zmiany w zakresie JPK?

Jakie błędy w rozliczaniach VAT samorządów wykazała kontrola przeprowadzona przez NIK? O jakie działania NIK wnioskował do Ministra Finansów?

 • Jakie błędy popełniały samorządy, rozliczając VAT?
 • Jakie są wnioski i zalecenia kontroli NIK dla samorządów?
 • W jakich obszarach można oczekiwać zmian, ewentualnie wyjaśnień Ministra Finansów?

Jak odliczać VAT w gminie? Jak odliczać VAT w inwestycjach gminnych? Czy można odliczyć własny prewspółczynnik? Jakie są korekty odliczenia VAT?

 • Jakie są warunki odliczenia VAT w gminie?
 • Jak odliczać VAT w projektach inwestycyjnych w gminie? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak odliczać VAT od działalności Urzędu? Przykłady.
 • Jakie znaczenie na gruncie VAT mają czynności z jednostkami organizacyjnymi JST, a jakie ze spółkami?
 • Jak odliczać VAT jeżeli inwestycja wykorzystywana jest przez inną jednostkę niż ponosząca wydatki?
 • Czy można odliczać VAT od inwestycji w budowie, jakie należy spełnić warunki?
 • Jak korygować VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia inwestycji?
 • Jak należy odliczyć VAT jeżeli gmina wykorzystuje towar/usługę jednocześnie do sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu? Kiedy można odliczać VAT pre-współczynnkiem? Własne prewspółczynniki gmin w orzecznictwie sądów.
 • Jak odliczać VAT pre-współczynnikiem w działalności wod-kan?
 • Czy można odliczyć 100% VAT od budowy i utrzymania targowiska jeżeli pobiera się opłatę targową i tzw. opłatę rezerwacyjną?
 • Na co zwrócić uwagę przy kwalifikowaniu VAT w projektach dofinansowywanych z dotacji zewnętrznych?

Kiedy Gmina działa jako podatnik VAT? Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości.

 • Kiedy gmina jest, a kiedy nie jest podatnikiem VAT z tytułu dostawy/świadczenia usług?
 • Kiedy dostawa nieruchomości (sprzedaż, aport) jest zwolniona z VAT, a kiedy opodatkowana?
 • Przykłady kiedy dostawa nieruchomości jest opodatkowana, a kiedy korzysta ze zwolnienia z VAT.


Aktualne problemy związane z rozliczaniem VAT.

 • Kiedy czynności świadczone przez spółki komunalne na rzecz Gminy są opodatkowane VAT?
 • Czynności z zakresu oświaty – interpretacja ogólna Ministra Finansów- jakie są wątpliwości?
 • Opodatkowanie dotacji (np. od solarów, od przydomowych oczyszczalni ścieków) – pytanie prejudycjalne do TSUE.
 • Opodatkowanie VAT przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 • Obowiązek stosowania kas on-line.

Czym są schematy podatkowe (MDR)? Jak je identyfikować? Jak wypełnić obowiązki dotyczące MDR?

 • Czym są schematy podatkowe? Jakie czynności mogą być uznane za schematy podatkowe w gminie?
 • Na co zwrócić uwagę w kontekście powiązań pomiędzy jednostkami budżetowymi/ urzędem /spółkami?.
 • Czy trzeba wprowadzać zarządzenie wewnętrzne odnośnie MDR?
 • Jak wypełnić obowiązki związane z MDR?


Prowadzący

Agnieszka Januszkiewicz- pracownik samorządowy. Pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia gdzie od 9 lat kieruje działem, do którego zadań należy rozliczanie VAT oraz przesyłanie JPK_VAT. Posiada 15 letnią praktykę w dziedzinie podatku VAT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny od 2009 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia