Wideoszkolenie: Rejestr BDO

System BDO w codziennej pracy. Jak poprawnie korzystać z systemu BDO? Jak wypełniać karty przekazania odpadów? Jak wystawiać KPO? Jak przeprowadzać kontrolę firm w zakresie gospodarowania odpadami? Jak robić korekty w KPO? Jak obsługiwać PSZOKi?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziałów Gospodarki Komunalnej, Wydziałów Ochrony Środowiska: osób, które pracują w systemie BDO (prowadzący PSZOK, prowadzący ewidencję odpadów: karty ewidencji, karty przekazania odpadów, KPOK).

Powiemy jak unikać błędów w systemie BDO.
Podczas szkolenia powiemy o tym, jak poruszać się w systemie BDO, jakie są jego wady i defekty oraz jak radzić sobie z błędami tego systemu. Powiemy jak wypełniać karty przekazania odpadów, jak ewidencjonować odpady, jak prowadzić gminny PSZOK.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • System BDO - Jak wygląda obsługa? Jak sprawnie poruszać się po systemie? Czy da się wydrukować dokumenty z systemu?
 • Na kogo powinien być założony profil zaufany gminy?
 • Jak poprawnie wystawić KPO?
 • Kiedy karta odpadów komunalnych? Kiedy zwykłych?
 • Jak obsługiwać Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów?
 • Czy należy nadawać numery rejestrowe dla PSZOKÓW?
 • Jakie są przepisy jeśli chodzi o Prowadzenie Kart Ewidencji i KPO?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór porozumienia dotyczącego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy/miasta
 • Wzór umowy na utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 • Wzór zarządzenia w sprawie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jak obsługiwać system BDO? Jak unikać błędów? Gdzie, co jest wpisane?

 • Regulacje prawne dot. sprawozdań i BDO?
 • Kto powinien wystąpić o wpis do rejestru BDO? Jak dokonać wpisu do rejestru BDO?
 • Jak sprawnie poruszać się po systemie BDO? Jak logować się do systemu BDO?
 • Na kogo powinien być założony profil zaufany gminy? W jaki sposób można założyć profil dla innych urzędników w systemie BDO?
 • Jakie są terminy składania wniosków?
 • Jak dokonać wpisu do rejestru BDO?
 • Jak uzupełnić wniosek o przyznanie numeru BDO do urzędu marszałkowskiego?
 • Jak gmina ma się rejestrować do BDO?
 • Wpis do rejestru jednostek pomocniczych, czy mają mieć one wpis do BDO?
 • Czy fryzjerzy muszą rejestrować się w systemie BDO?
 • Czy firmy budowlane i remontowe muszą rejestrować się w BDO?
 • Kiedy aktualizujemy wniosek?
 • Jak robić aktualizację wniosków w systemie BDO?
 • Jak zaktualizować nowe kody?
 • Co zrobić kiedy zmienia się adres PSZOKów?
 • Czy jeśli PSZOK będzie przeniesiony to trzeba będzie wystawiać nowe zezwolenia na PSZOK?
 • Jak wykreślić wpis w rejestrze?
 • Czy do podpisywania dokumentów przez pracownika gminy potrzebne jest upoważnienie od wójta/burmistrza? Jak powinno wyglądać takie upoważnienie? Kto powinien faktycznie składać podpisy
 • Jak weryfikować poprawność wniosków?
 • Jakie błędy najczęściej występują w systemie i jak ich unikać? Czy są jakieś sposoby, dzięki którym praca w systemie będzie łatwiejsza i szybsza? Jak sobie poradzić z zawieszeniem systemu? Jak postępować w przypadku awarii systemu BDO?
 • Jak sprawdzić czy dane są odpowiednio wpisane?
 • Czy da się drukować dokumenty z systemu?
 • Jak tworzyć sprawozdania w systemie BDO?
 • Z czego odczytywane są dane?
 • Gdzie znaleźć odpowiednie dane?
 • Dlaczego w systemie BDO niektóre rubryki nie pokazują się, żeby wpisać do nich dane, a są jako niewypełnione? Co i gdzie wpisać?
 • Jak prawidłowo wykonać korektę w systemie BDO? Gdzie ukrywają się nowe dane po korekcie?
 • Jak podejrzeć dany podmiot w systemie?
 • Czy można wykonać kontrolę dokumentacji firm przez system BDO?
 • Jak weryfikować firmy przez BDO?
 • Czy da się zapisać dane w systemie, żeby system je podpowiadał?
 • Kto musi aktualizować wpis do BDO? czy trzeba to robić co roku?
 • Czy Pan, który choruje, ma sporo przeterminowanych leków i odbiera je od niego firma, ma zarejestrować się w systemie BDO?

2. Ewidencja odpadów w systemie BDO. Wystawianie kart przekazania odpadów komunalnych, kart przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów.

 • Jakie są przepisy jeśli chodzi o Prowadzenie Kart Ewidencji i KPO?
 • Jak ewidencjonować odpady w systemie BDO?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadów urzędu gminy?
 • Czy możemy wystawić KPO kiedy oddajemy zużyty sprzęt z urzędu np. krzesło, drukarkę?
 • Jak sporządzić KPO w systemie?
 • Jak wystawić KPO dla gminy? Czy gmina wypełnia tylko KPO?
 • Jak wyszukać przedsiębiorstwa w systemie KPO?
 • Jak podejrzeć KPO w systemie?
 • Czy istnieje możliwość edycji niepoprawnie złożonych kart przez system?
 • Kiedy karta odpadów komunalnych? Kiedy zwykłych?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja odpadów, które są zwożone od mieszkańców gminy, a dalej przekazywane do PSZOK? Jaka ma być w tym przypadku karta KPO czy KPOK?
 • Jak robić miesięczne rozliczenia? Czy można to zrobić szybciej, np. w Excelu?
 • Jak zapobiegać unieważnieniu w KPO? Czy da się wydłużyć czas na zmianę danych w KPO?
 • Jaki rodzaj kart sporządza gmina podczas odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców?
 • Czy można wpisać datę wstecz w KPO?
 • Czyli lepiej zrobić kartę po tygodniu i wpisać masę? Czy lepiej może po całym miesiącu?
 • Jak byłoby bardziej prawidłowo?
 • Czy gmina powinna sporządzać ewidencję oddawanych przez nią odpadów (stare lampy, sprzęt)?
 • Jeżeli z urzędu a nie z PSZOKa chcemy oddać zużyty sprzęt elektroniczny / baterie wrzucane przez mieszkańców do specjalnego pojemnika to w urzędzie należy zrobić ewidencje tego sprzętu i wystawić kartę przekazania odpadów z urzędu?
 • Co oznacza wytwarzanie odpadów poza instalacją?
 • Czy jeżeli gmina wytwarza mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych to wypełnia tylko KPO?
 • W karcie przekazaniu odpadów jest miejsce na wpisanie wagi odpadów z oczyszczalni, gdzie nie wszędzie są wagi, czy jak są wywożone te odpady na składowisko to później ta waga tam jest jakoś weryfikowana?
 • Co robić w przypadku wycofania lub przejęcia firmy? Jak zrobić korektę?
 • Jak weryfikować, czy przedsiębiorca powinien zdawać odpady komunalne?

3. PSZOK. Jak obsługiwać PSZOK? Jakie są zasady przekazywania odpadów? Gdzie przekazać dany odpad? Kto może transportować poszczególne odpady?

 • Jak obsługiwać Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów?
 • Czy gminy muszą wpisać się jako prowadzący PSZOKI?
 • Czy należy nadawać numery rejestrowe dla PSZOKÓW? Czy będzie to do czegokolwiek potrzebne?
 • Jak wypełniać w BDO karty przekazania odpadów, jeżeli firma sama ma odebrać z PSZOKU, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK?
 • Czy PSZOK przed ważeniem powinien zbierać informację o oddawanych odpadach od mieszkańców?
 • Czy możemy w jakiś sposób potwierdzić mieszkańcowi dostarczenie danego odpadu na PSZOKa, jeśli tego oczekuje?
 • Odbiór odpadów z PSZOKa, co powinna prowadzić gmina: ewidencję odpadów i karty przekazania odpadów, czy prowadzi tę dokumentację odbierający odpady na podstawie umowy? Co zrobić, kiedy zmienia się adres PSZOKów? Czy jeśli PSZOK będzie przeniesiony to trzeba będzie wystawiać nowe zezwolenia na PSZOK?
 • Jakie są zasady przekazywania odpadów do PSZOKów?
 • Jak PSZOK ma klasyfikować odpady? Które odpady są komunalne, które ogólne?
 • Czy jeśli gmina prowadzi PSZOK to zaznacza tylko zbieranie odpadów?
 • Jak przekazywać olej z ciągników? Jakie wypełnić przy tym dokumenty?
 • Gmina przekazuje z oczyszczalni do rolnika osady do zagospodarowania rolniczego. Czy gmina może sama dokonać transportu lub rolnik może odebrać osad własnym transportem?
 • Sprzęt elektroniczny z PSZOK, jaką kartę wypełnić? Kartę zużytego sprzętu elektronicznego czy kartę ewidencji odpadów?
 • Jaki rodzaj karty musi sporządzić gmina jeśli nie prowadzi PSZOKa?
 • Niektóre odpady do PSZOKA przyjmuje się na sztuki, a system wymaga wpisania wagi. Jak to rozwiązać?
 • W jaki sposób prowadzić ewidencję odpadów przyjmowanych na PSZOKa, jeśli nie wiemy ile danego odpadu znajduje się w kontenerze? Dopiero po zapełnieniu kontenera odpad jest zgłaszany o wywiezienia, wystawiana jest KPO i później po zwarzeniu odpadu przez podmiot odbierający weryfikowana waga?
 • Jeśli nie mamy wagi na PSZOKu czy mogę wystawić KEO po wystawieniu KPO i zweryfikowaniu wagi przez podmiotu, który odebrał od nas odpady?


Prowadzący

Praktyk, dyrektora Biura Związku Międzygminnego, zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi. Posiada doświadczenie w samorządzie, zajmując się sprawami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia