Wideoszkolenie: Rachunkowość jednostek oświaty

Jak sporządzić sprawozdania budżetowe placówek oświaty? Jaką zastosować klasyfikację budżetową dochodów i wydatków jednostek oświatowych w oparciu o aktualne przepisy? Jak prawidłowo ujmować koszty i przychody zgodnie z polityką rachunkowości? Jakie są zasady odpłatności za posiłek dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych w placówkach oświaty?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników centrum usług wspólnych, pracowników oświatowych na stanowisku głównego księgowego, pracowników urzędów miast i gmin zajmującymi się sprawami oświaty

Powiemy jak właściwie stosować podziałki klasyfikacji budżetowej po nowelizacji ustawy
Dzięki udziałowi w szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę jak w praktyczny sposób organizować rachunkowość oświatową. Praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem w zakresie interpretacji paragrafów dotyczących identyfikacji środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy; jak prawidłowo powiązać poszczególne konta kosztowe z paragrafami klasyfikacji budżetowej dla placówek oświatowych? Dodatkowo prelegentka wyjaśni jak ujmować projekty unijne w polityce rachunkowości oraz poda szczegółowe wskazówki, dzięki którym bezproblemowo przejdą Państwo kontrolę z RIO.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaką stosować klasyfikację budżetową w oparciu o aktualne przepisy prawne?
 • Jak prawidłowo gospodarować środkami finansowymi jednostek oświatowych?
 • Jak tworzyć plany kont jednostek budżetowych?
 • Jak należy ujmować koszty i przychody zgodnie z polityką rachunkowości?
 • Jak sporządzić sprawozdawczość budżetowa po nowelizacji ustawy?
 • Jakie wyróżniamy zasady odpłatności za posiłek dla uczniów oraz pracowników w placówkach oświaty?
 • Jak przeprowadzić sprawozdawczość budżetową w zakresie operacji finansowych?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Klasyfikacja budżetowa – jak klasyfikować wydatki?

 • Prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej? Jak interpretować poszczególne paragrafy? Co ujmujemy i zaliczamy do konkretnych paragrafów?
 • Jak interpretować paragrafy dotyczące identyfikacji środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy?
 • Jaki paragraf zastosować przy zakupie wyposażenia dla uczniów z Ukrainy?
 • Jak powinno się ująć pomoc uczniom z Ukrainy w klasyfikacji budżetowej?
 • Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować wydatki ponoszone na rzecz zakupu pomocy dydaktycznej oraz materialnej dla uczniów z Ukrainy?
 • Jak prawidłowo powiązać poszczególne konta kosztowe z paragrafami klasyfikacji budżetowej dla placówek oświatowych?
 • Na jakie kontach księgować środki trwałe oraz jak zaprzestać ujmowania środka trwałego z przyczyny likwidacji bądź niedoboru?
 • Jak właściwie stosować podziałki klasyfikacji budżetowej po nowelizacji w ustawie?
 • Rozliczenia wynikające z rozdziału 80149 oraz 80150 - jak klasyfikować wydatki?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w obszarze klasyfikacji budżetowej po rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 lipca 2022?
 • Jakie jest zastosowanie klasyfikacji budżetowej?

2. Polityka rachunkowości – jak planować oraz kontrolować wydatki?

 • Jaka powinna być polityka rachunkowości w szkołach?
 • Jak ujmować projekty unijne w polityce rachunkowości?
 • W jaki sposób opracowywać instrukcje dla jednostek oświatowych?
 • Jakie wytyczne należy przestrzegać przy tworzeniu zakładowych planów kont w jednostkach budżetowych?
 • Zakładowy plan kont jako obligatoryjna podstawa prowadzenia rachunkowości w jednostce oświatowej.
 • Jakich zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych należy przestrzegać?
 • Jakie są sposoby na rozliczanie środków ukraińskich? Czy należy je rozliczać szczegółowo czy ogólnie?
 • Jak działa rachunkowość w chmurze dla placówek oświaty?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO? Na co warto zwrócić uwagę?
 • Jak rozliczać wynagrodzenia dla nauczycieli?
 • Jak prawidłowo ujmować koszty i przychody zgodnie z polityką rachunkowości? Jak poprawnie podporządkować je do odpowiednich paragrafów?
 • Jak planować i kontrolować wydatki w jednostkach oświaty?
 • Jakie wyróżniamy zasady zapisu na kontach?

3. Opłaty za posiłek, wynajem pomieszczeń- jakie są zasady odpłatności dla poszczególnych podmiotów?

 • Jak interpretować i rozliczać należności budżetowe za obiady w placówkach oświatowych?
 • Czy należy opodatkowywać sprzedaż posiłków dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?
 • Jakie są zasady odpłatności za posiłek dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych w placówkach oświaty?
 • Jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu za nieopłacony posiłek?
 • Jak księgować wpłaty uczniów za posiłki, jeśli zostały one wpłacone gotówką, zbiorowo? Czy każdego należy księgować osobno czy jako jedną osobę?
 • Czy i na jakich zasadach szkoła może wynająć stołówkę firmie zewnętrznej?

4. Sprawozdawczość́ jednostek oświatowych – jak prawidłowo przeprowadzić?

 • Jak wykonać sprawozdanie budżetowe po nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 26 stycznia 2023? Jakie konsekwencje niesie ze sobą ta nowelizacja?
 • Jak sporządzać sprawozdanie finansowe?
 • W jakiej formie należy prowadzić sprawozdawczość budżetową po nowelizacji w styczniu 2023?
 • Jak przeprowadzić sprawozdawczość budżetową w zakresie operacji finansowych?

Prowadzący

Wieloletni praktyk i pracownik samorządowy, obecnie zastępca skarbnika gminy; z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 2004r. Absolwentka uczelni ekonomicznej o specjalności – Rachunkowość i finanse. Doświadczony szkoleniowiec, w przeciągu dwudziestoletniej kariery zawodowej współpracowała z wieloma ośrodkami edukacyjnymi w Polsce.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia