Wideoszkolenie: Programy wymiany źródeł ciepła i system ZONE

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie nowe obowiązki nakłada na samorząd kolejny etap budowy systemu ZONE? Jakie zmiany zaszły w programach "Ciepłe Mieszkanie" i "Czyste Powietrze"? Jak liczyć ulgę termomodernizacyjną? Dofinansowanie pomp ciepła w nowo budowanych budynkach – program "Moje Ciepło". Przyjmowanie i wprowadzanie korekt w deklaracjach dot. źródeł ciepła. Obowiązki i działania gmin w walce o czyste powietrze, współpraca z WFOŚ i GW i nowe profity, a wymiana pieców i panele fotowoltaiczne w gminach


Wideoszkolenie skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska w urzędach miast i gmin, do osób zajmujących się przyjmowaniem i korektą deklaracji dotyczących źródeł ciepła oraz wniosków o dodatek węglowy jak również dla wszystkich jednostek samorządowych, które na co dzień zajmują się wykonywaniem obowiązków związanych z CEEB.

Co należy wiedzieć o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?
Nadszedł czas na kolejny etap tworzenia systemu ZONE, w związku z tym pojawia się wiele wątpliwości dotyczących realizacji nowych obowiązków samorządu, czyli inwentaryzacji wszystkich budynków i pozyskanie dokładnych informacje o nich, dotyczących m.in. grubości ścian i ich ocieplenia, grubości izolacji podłóg i dachów. Zaoszczędzą Państwo swój cenny czas, ponieważ prowadzący wyjaśni obecne obowiązki oraz możliwości ich realizacji - tak, aby Państwo mogli zapoznać się z gotowymi możliwymi do zastosowania rozwiązaniami. Ponadto wciąż istnieje obowiązek realizowania programów dofinansowania, takich jak: "Czyste Powietrze", "Ciepłe Mieszkanie" czy "Moje Ciepło" - w których pojawiają się zmiany. Co więcej, w związku z nadchodzącą rozbudową bazy CEEB przewidywane są inwentaryzacje budynków - pozyskiwanie danych będzie spoczywało na barkach pracowników urzędów. Dlatego, aby uporządkować swoją wiedzę, być na bieżąco ze zmianami, prawidłowo i sprawie wykonywać swoje zadania oraz przygotować się do nowych nadchodzących obowiązków - zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie, podczas którego pracownik z UM w Sosnowcu podpowie, jak radzić sobie z nietypowymi sytuacjami w codziennej pracy, pokaże sposoby rozwiązywania trudności na konkretnych przykładach, dzięki czemu ułatwi wykonywanie obowiązków, pomoże zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnego stresu. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie zmiany nastąpiły w programie Czyste Powietrze?
 • Jakie są plany rozbudowy CEEB?
 • Jak wygląda monitorowanie realizacji obowiązku składania deklaracji do CEEB?
 • Czy będą kontrole zgodności deklaracji ze stanem faktycznym? Jak będą wyglądały?
 • Co powinno się znaleźć w protokole z kontroli?
 • Ustawy antysmogowe wymagają wymiany/likwidacji źródeł ciepła, które nie spełniają norm. Co w przypadku, gdy kominek lub piec kaflowy jest jedynym źródłem ogrzewania i mieszkańcy nie mają środków na takie inwestycje? Jakie są tego konsekwencje?
 • Jak pomóc mieszkańcom uzyskać dofinansowanie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku o zaświadczenie i wzór zaświadczenia o dochodach wymagane do podwyższonego finansowania programu „Czyste Powietrze"

Szczegółowy program szkolenia:

1. Co należy wiedzieć o świadectwach charakterystyki energetycznej? Świadectwa charakterystyki energetycznej.

 • Kiedy są wymagane?
 • Kto zleca wykonanie świadectwa?
 • Jaka jest prawidłowa forma przekazania świadectwa?
 • Po jakim okresie świadectwo traci ważność?

2. Jak pogodzić deklarację i dotację z programem Czyste Powietrze?

 • Co zmienia się w formach dofinansowania i sposobie składania wniosków?
 • Jaki jest okres kwalifikowalności kosztów i okres realizacji przedsięwzięć?
 • Na czym będzie polegało prefinansowanie programu priorytetowego Czyste Powietrze?
 • Do kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pieca na węgiel?
 • Jak pogodzić deklarację i dotację z programem Czyste Powietrze?
 • Jakie są nowe profity i obowiązki dla gmin, które współpracują z WFOSiGW?
 • Od jakiej daty liczony jest okres realizacji przedsięwzięcia 30 lub 36 miesięcy? Od podpisania wniosku czy dostarczenia go do WFOŚiGW?
 • Czy WFOŚiGW narzucił czas na realizację przedsięwzięcia po złożeniu wniosku do gminy, czy raczej jest to kwestia wewnętrznych ustaleń gminy i wpisania tego do regulaminu?
 • Czyste Powietrze – czy beneficjent nie dostaje dofinansowania, jeśli budynek ma podłączenie do gazu? Czy jest możliwość zaznaczenia przy wypełnianiu wniosku?

3. Jakie są nowe progi dochodowe uprawniające do podwyższonego dofinansowania oraz maksymalne kwoty dotacji w programie Czyste powietrze?

 • Czy gmina powinna zajmować się wyliczaniem dochodów, czy MOPS?
 • Skąd brać zaświadczenie o dochodach?
 • Jak przygotować się w samorządach do wydawania zaświadczeń o dochodach?
 • Jak wyliczyć dochód do wniosku?
 • PRZYKŁAD: beneficjent przyniósł zaświadczenie z GOPS i jego dochód wyniósł 0,00zł, nie pobiera żadnych zasiłków, ale ma prawo złożyć o poziom najwyższy. Czy taki wniosek nie będzie podlegał odrzuceniu?
 • Co brać pod uwagę podczas wydawania zaświadczeń?
 • Co w sytuacji, jeśli nie wszystkie dochody są opodatkowane?
 • W jaki sposób sprawdzać kryterium podstawowego dofinansowania (100 tys. zł)?
 • Jakie są progi dochodowe?
 • Czy brany pod uwagę dochód w podwyższonym poziomie i najwyższym poziomie to dochód brutto czy netto?
 • Czy bierze się pod uwagę dochód jedynie wnioskodawcy?
 • Czy w przypadku współwłasności wnioskodawcą jest 1 osoba, czy 2?
 • Jak wyliczyć koszty kwalifikowane – czy należy wpisać we wniosku te, które były planowane czy te z faktury?
 • Co z osobami, które mieszkają za granicą? Jak należy traktować ich dochód? Jak liczyć ich dochód? Jakie dokumenty mają przedstawić?
 • Wzory wniosków o dofinansowanie, wniosek o płatności w ramach programu priorytetowego – który wniosek należy wypełnić?
 • PRZYKŁAD: Czyste Powietrze: beneficjent złożył wniosek na wymianę pieca, zrealizował inwestycję, złożył wniosek o płatność i otrzymał już dofinansowanie. Czy może złożyć wniosek na ten sam budynek drugi raz w innym zakresie, np. ocieplenia?

4. Jakie są inne programy będące alternatywą dla Czystego Powietrza?

 • Program Ciepłe Mieszkanie – dofinansowanie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych
 • Punkty konsultacyjne programu Czyste Powietrze – jakie są profity i obowiązki dla gmin?
 • Dofinansowanie pomp ciepła w nowo budowanych budynkach – program Moje Ciepło
 • Jakie są zasady korzystania z programów z udziałem środków zewnętrznych?
 • Jakie są korzyści i trudności wynikające z korzystania z różnych programów?
 • Jak promować wśród mieszkańców udział w różnych projektach?
 • Czy planuje się przygotowanie dokumentów potrzebnych gminie do obsługi programu Ciepłe Mieszkanie? Regulamin, umowa, wniosek. Gdzie uzyskać pomoc w opracowaniu?
 • Czy dokumentacja, związana z programem Ciepłe Mieszkanie może być przygotowana w styczniu po podpisaniu porozumienia z WFOŚ?
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy ktoś zaciągnął kredyt na resztę kosztów przedsięwzięcia?
 • Czy w programie Ciepłe Mieszkanie mogą wziąć udział beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania?
 • Czy program Ciepłe Mieszkanie można łączyć z innymi np. lokalnymi programami dofinansowania?
 • Ciepłe Mieszkanie - czy istnieje obowiązek likwidacji pieca i dodatkowo kominka, czy kominek może zostać rekreacyjnie?
 • Czy dokumenty przyłączenia do sieci ciepłowniczej określają takie warunki, jak w przypadku sieci gazowej?
 • Co w sytuacji, gdy istnieją techniczne warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ale wspólnota mieszkaniowa nie wyraża na to zgody, ponieważ chce ogrzewanie gazowe?
 • Czy na jeden lokal można otrzymać dofinansowanie na źródło ciepła i na stolarkę okienną?
 • Zarządca zbierał oświadczenia od mieszkańców. Na ich podstawie wypełniał deklaracje zbiorowe. W oświadczeniu zaznaczone było inne źródło niż na końcowej deklaracji. Zarządca się pomylił i powinien złożyć poprawną deklarację. Jeżeli zarządca złoży poprawioną deklarację po 11 sierpnia czy mieszkaniec dostanie dodatek energetyczny?
 • Mieszkaniec nie zaznaczył funkcji/eksploatacji w zadeklarowanym źródle. Czy jest to podstawa do odmowy przyznania dodatku energetycznego?

5. Instalacje fotowoltaiczne w jednostkach samorządu terytorialnego - jakie są możliwości dofinansowania odnawialnych źródeł energii (OZE): fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii.

 • Mój Prąd/Czyste Powietrze/fundusze unijne, utylizacja paneli fotowoltaicznych
 • Jakie są możliwości dofinansowania z różnych źródeł? (Mój Prąd/Czyste Powietrze/z urzędu marszałkowskiego)
 • Jak jest rozliczana energia z zakładem energetycznym?
 • Czy to oficjalna informacja, że po 25 latach trzeba będzie zutylizować instalację? Kto ponosi koszty utylizacji? Gdy firmy przedstawiają ofertę mówią, że koszty zwracają się po jakimś czasie. Po jakim czasie?
 • Jeśli na gruntach są montowane panele, to jak często trzeba kosić przestrzenie pomiędzy panelami? Czy ma wpływ na efektywność, jeśli dookoła jest trawa, krzaki?
 • Jak będzie z przesyłem energii wykorzystanej i niewykorzystanej po zmianie w przepisach?
 • Na co trzeba zwrócić uwagę przy umieszczaniu instalacji?
 • Jak wygląda procedura składania wniosków przez mieszkańców i podpisywania umów?
 • Jak powinny brzmieć zapisy w umowach z mieszkańcami? Co należy w nich ująć?
 • Jakie umowy przygotować do podpisania z mieszkańcami?
 • Jakie pytania najczęściej pojawiają się od mieszkańców?
 • Jak komunikować się z mieszkańcami w zakresie zmian?
 • Jakie zmiany będą w dofinansowaniach i Prawie konsumentów? Zmiany w programie Mój Prąd edycja 5.0.

6. Jakich nowych obowiązków należy się spodziewać w wyniku rozbudowy systemu ZONE?

 • Co należy wiedzieć o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?
 • Jakie są plany rozbudowy CEEB?
 • Jak wygląda monitorowanie realizacji obowiązku składania deklaracji do CEEB?
 • Czy będą kontrole zgodności deklaracji ze stanem faktycznym? Jak będą wyglądały?
 • Jakie będą kary za niezłożenie deklaracji?
 • Czy wójt może nałożyć karę lub przekazać sprawę na policję za niezłożenie deklaracji lub złożenie po terminie?
 • Czy urząd lub gmina ma obowiązek przeprowadzenia kontroli w domach/mieszkaniach, w których właściciele nie złożyli deklaracji?
 • Czy będą przeprowadzane kontrole zgodności deklaracji ze stanem faktycznym domu/mieszkania? Kto będzie przeprowadzał kontrole i na jakiej podstawie?
 • Nowe funkcjonalności - dowiedz się więcej o kolejnym etap budowy systemu ZONE czyli moduł inwentaryzacji budynków oraz związane z tym nowe obowiązki dla urzędników gminnych
 • Jak będą wprowadzane dotacje, dodatki udzielane ze środków publicznych po uruchomieniu tej funkcjonalności systemu?

7. Jak budować świadomość i kompetencje w jednostkach obsługujących mieszkańców? Budownictwo jednorodzinne, administracja.

 • Co grozi za złe złożenie deklaracji lub złożenie przez niewłaściwą osobę?
 • Czy jeżeli ktoś nie złożył deklaracji, ale wyrazi czynny żal i złoży ją po terminie, to czy urzędnik może nałożyć karę? Jaki wpływ ma na to k.p.a.?
 • Od czego będzie zależała wysokość kary?
 • Jak wygląda procedura złożenia deklaracji jeśli jest kilku właścicieli jednej nieruchomości?
 • Jak określić klasę kotła jeśli tabliczka jest zniszczona?
 • Kto powinien zgłosić deklarację jest trwa sprawa spadkowa?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy deklarację składa najemca mieszkania?
 • Czy może deklarację złożyć administrator budynku? Czy administrator może starać się o dofinansowanie węgla?
 • Jak należy zgłaszać niemieszkalne budynki ze źródłem ciepła np garaże, altany, wędzarnie itp.?
 • PRZYKŁAD: Opuszczony budynek, niezamieszkały mający źródło ciepła, ale nikt z niego nie korzysta. Czy należy zgłosić?
 • Czy kuchnia kaflowa powinna być zaznaczona jako miejscowe ogrzewanie czy centralne?
 • Jeśli piec kaflowy służy do grzania wody w garnku, to czy należy zaznaczyć, że pełni funkcję ogrzewania wody?
 • Czy kolektory słoneczne lub kaloryfery należy podawać w konkretnej posiadanej liczbie czy jako 1 źródło ciepła?
 • Czy można wprowadzać niepełne deklaracje?
 • Jak ująć w deklaracji fotowoltaikę?
 • Jak zareagować, kiedy ma się świadomość, że ktoś skłamał w deklaracji i podał złą klasę kotła?
 • PRZYKŁAD: jeśli jest nowo wybudowany budynek, już posiadający źródło ciepła, ale nie ma jeszcze nadanego numeru domu, to jak należy postąpić?
 • Jak objaśniać petentom sposób właściwego wypełniania wniosku?
 • Jak szybko weryfikować poprawność wniosków?
 • Jak weryfikować dane podane w deklaracji? Telefonicznie czy może kontrola w terenie?
 • Jak kontrolować źle wypełnionej deklarację?
 • Jakie mogą być kary za złożenie fałszywej deklaracji?
 • Wydawanie potwierdzeń złożenia deklaracji potrzebne do zakupu opału
 • Jak sprawnie wypełnić wniosek z wpisu do Centralnej Ewidencji?
 • Jak usprawnić wyszukiwanie wpisu w Centralnej Ewidencji?
 • Czy wydawanie takich potwierdzeń jest odpłatne?
 • PRZYKŁAD: rozeszła się informacja, że za złożenie deklaracji będzie wydawany węgiel - ludzie zaczęli składać wnioski - każdy z domowników licząc, że wraz z ich większą liczbą otrzymają większą pulę węgla. Jak zapobiegać takim sytuacjom?
 • Czy wpisywać dane od domownika, jeśli gospodarstwo domowe zostało już zgłoszone?
 • Jak się zachować, jeśli dane pomiędzy domownikami tego samego gospodarstwa się różnią?
 • W jaki sposób skorygować dane? Czy wyzwać do poprawy? Czy zrobić kontrolę?
 • Jak wprowadzać zmiany w deklaracjach?
 • PRZYKŁAD: zostało zgłoszone inne źródło ciepła, ale po usłyszeniu, że będzie przyznawana dotacja na węgiel, wpływa inna deklaracja ze zmianą na tzw. kopciucha. Jak postąpić w takim przypadku?
 • PRZYKŁAD: jest jeden dom, ale mieszkają dwie rodziny pod tym samym adresem. Korzystają z 2 pieców. Komu przysługuje dotacja na węgiel? Jak rozwiązywać konflikty, kiedy obie rodziny chcą uzyskać dotację?
 • Jak postąpić w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji? Czy można wzywać mieszkańca do poprawy?
 • PRZYKŁAD: co zrobić, gdy ktoś po złożeniu deklaracji zmieni piec?
 • Jak pogodzić deklaracje z programem osłon czy dotacji na węgiel?
 • Czy kontrole będą przebiegały na zasadzie chodzenia od domu do domu i sprawdzanie klas kotłów?
 • Jakie obowiązki zostaną nałożone na urzędników związane z wejściem ustawy dot. cen węgla?
 • Czy kominek jest eksploatowany, jeśli jest używany raz w roku? Jak dobrze zaznaczyć eksploatację?
 • Jak zachęcać mieszkańców do składania deklaracji?
 • Jak postępować kiedy program zdubluje budynki?

8. Jakie są typy i źródła ogrzewania?

 • Jakie są obowiązujące wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów urządzeń grzewczych? Certyfikaty, normy, oznakowanie produktów
 • Kiedy wymiana pieca zgodnie z prawem budowlanym wymaga pozwolenia/decyzji?
 • Przepisy antysmogowe stanowione przez sejmiki województw, proponowane zmiany do uchwał antysmogowych
 • Kontrole wymagań uchwał antysmogowych, w szczególności obowiązek wymiany starych pieców
 • Jakie są rodzaje pieców?
 • Jakie wymagania dla kominków, pieców kaflowych stawiają uchwały antysmogowe
 • Na czym polega redukcja zanieczyszczeń przy danym źródle ciepła?
 • Jakie piece brać pod uwagę?
 • Jakie wymogi muszą spełniać?
 • Omówienie klas energetycznych
 • Na co zwracać uwagę przy wyborze i kwalifikacji pieców?
 • Jak odczytywać tabliczki znamionowe?
 • Odnawialne źródła energii OZE
 • Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa?

9. Jak mieszkańcy powinni składać wnioski do gminy?

 • Kto ma zajmować się poszczególnymi obowiązkami w urzędzie? Jak wyznaczyć obowiązki dla pracowników?
 • Jak wypełniać wnioski wydawane przez gminy? Gdzie można zapytać w przypadku trudności?
 • Jak prawidłowo należy sprawdzać wnioski?
 • Jak mają wyglądać faktury do rozliczeń? Co musi tam być zapisane?
 • Czy można złożyć 2 wnioski na termomodernizację? Pierwszy na docieplenie, a drugi na okna i drzwi?
 • W przypadku kompleksowej termomodernizacji jest wymagany audyt energetyczny. Czy jeżeli beneficjent wymienia źródło ciepła, zakłada mikroinstalację fotowoltaiczną, ociepla budynek oraz wymienia drzwi, musi złożyć wniosek z kompleksową termomodernizacją? Czy musi wykonać audyt energetyczny? Czy ma możliwość złożenia takiego wniosku bez kompleksowej termomodernizacji?

10. Jak rozwiązać kwestię pełnomocnictwa, kiedy właściciel mieszka za granicą?

 • Jak uświadamiać mieszkańców odnośnie warunków, które spełniają dofinansowanie? Czasami firmy wykonawcze przekręcają informacje, wprowadzają w błąd
 • Jak osoby starsze mogą przesyłać dokumenty, jeśli nie mają nikogo do pomocy, mieszkają same, a takie sprawy jak e-mail po prostu je przerastają?
 • Jak budować świadomość mieszkańców?

11. Zasady prowadzenia kontroli wykonywania obowiązków wynikających z uchwał antysmogowych mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz kontroli wykonania zadań objętych dofinansowaniem.

 • Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego z realizacji Programu ochrony powietrza (POP)
 • Kontrola realizacji POP i PDK przez WIOŚ
 • Kary dla gmin, w których stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli WIOŚ
 • Kto będzie upoważniony , kto może być upoważniony do kontroli pieców w ramach uchwał smogowych, czy będą takie kontrole?
 • Jak ma wyglądać kontrola w gminach, gdzie nie ma straży gminnej?
 • Czy w przypadku braku straży miejskiej lub straży gminnej upoważniony przez burmistrza pracownik urzędu może w wyniku kontroli nałożyć grzywnę z tytułu niedostosowania się do zapisów uchwały antysmogowej?
 • Gmina nie ma straży gminnej. Kto powinien prowadzić kontrole i nakładać mandat? Na jakich drukach - ścisłego zarachowania? Na jakie konto powinny wpływać opłaty?
 • Kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli i na jakiej podstawie?
 • Co powinno się znaleźć w protokole z kontroli?
 • Ustawy antysmogowe wymagają wymiany/likwidacji źródeł ciepła, które nie spełniają norm. Co w przypadku, gdy kominek lub piec kaflowy jest jedynym źródłem ogrzewania i mieszkańcy nie mają środków na takie inwestycje? Jakie są tego konsekwencje?
 • Jak pomóc mieszkańcom uzyskać dofinansowanie?
 • W jaki sposób udostępniać wnioski o dofinansowanie?
 • Jakie wymogi muszą spełniać mieszkańcy?
 • Jakie dokumenty i treści są wymagane od mieszkańców do wniosków o dofinansowanie?
 • Procedura kontroli - krok po kroku
 • Procedura pobierania próbek do badania - krok po kroku
 • W jaki sposób kontrolować w przypadku braku uprawnień i braku przeszkolenia do pobierania próbek?

12. Jak liczyć ulgę termomodernizacyjną?

 • Komu i w jakiej wysokości przysługuje ulga termomodernizacyjna?
 • Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 • Co w przypadku, gdy wydatki przekraczają dochody osiągnięte w danym roku podatkowym?

Prowadzący

Anna Dębiec - od 1991r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Sosnowcuw Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, aktualnie Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, na stanowisku kierownika referatu ochrony środowiska. W trakcie pracy w Urzędzie zajmuje się tematyką ochrony powietrza, zarówno w zakresie udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjmowania zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami, jak również kontroli, rozpatrywania skarg i wniosków, a także współpracy przy opracowywaniu programów ochrony środowiska i raportów z ich realizacji, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (opracowywanie regulaminów udzielania dotacji z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej), jak również sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza dla woj. śląskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia