Wideoszkolenie: Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – zmiany podatkowe w 2022 roku. Co zmienia się w art. 7 ustawy o podatkach? Co jest budynkiem, co budowlą? Jak opodatkować nieruchomości po zmarłych? Postępowanie przy nadpłacie


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych, osób zajmujących się wymiarem i naliczaniem podatku od nieruchomości.

Zwolnienia kolejowe - art. 7 ustawy o podatkach. Co się zmienia? Zwolnienia z podatku dla osób, którzy udzielają noclegów uchodźcom z Ukrainy.
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jakie zmiany dotyczące podatku od nieruchomości weszły w życie w 2022 roku. Podpowiemy, jak prawidłowo zakwalifikować budynki i budowle. Ekspert zdradzi, jak postępować przy nadpłacie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Art.7 zwolnienia PKP – jakie powinny być deklaracje?
 • Zmiany w naliczaniu podatków od 2022 roku - omówienie.
 • Uchwały odnośnie uchwały targowej - jak je zrobić?
 • Budowle: garaże blaszaki, trwałe powiązania - jak naliczać podatki?
 • Paczkomaty czy to jest budowla? Jak je opodatkować? Czy podlegają one opodatkowaniu?
 • Nieruchomość po zmarłych, jak znaleźć spadkobiercę takiej nieruchomości, co wtedy z podatkiem?
 • Postępowanie przy nadpłacie.


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Otrzymają Państwo materiały szkoleniowe.

Szczegółowy program szkolenia:

1.Zmiany w podatku od nieruchomości:

 • Zwolnienia kolejowe - art 7 ustawy o podatkach. Co się zmienia?
 • Zwolnienia PKP, art.7. Czy prawidłowo są wykazywane?
 • Art.7 zwolnienia PKP – jakie powinny być deklaracje?
 • Zmiany w naliczaniu podatków od 2022 roku - omówienie.
 • Wymiar: omówienie ustawy
 • Grunty objęte rewitalizacją - utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, art 5 ustawy o podatkach - okres 4 letni - od stworzenia planu, czy od wyznaczenia obszaru rewitalizacji?
 • Ostatnie wyroki i orzeczenia Trybunału.
 • Interpretacja zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców. Budynki związane z działalnością. Jakie są wyjątki? Kiedy podatek nalicza się inaczej? Jak naliczać taki podatek?
 • Uchwały odnośnie uchwały targowej - jak je zrobić?
 • Grunty objęte rewitalizacją - utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, art 5 ustawy o podatkach - okres 4 letni - od stworzenia planu, czy od wyznaczenia obszaru rewitalizacji?

2. Budynki, a budowle – rozróżnienie:

 • Budowle: garaże blaszaki, trwałe powiązania - jak naliczać podatki?
 • Lokale mieszkalne pod wynajem, domki letniskowe, czy to jest budowla?
 • Paczkomaty czy to jest budowla? Jak je opodatkować? Czy podlegają one opodatkowaniu?
 • Stacje gazowe PGE – jak zakwalifikować?
 • Hale namiotowe - jak zakwalifikować?
 • Hale kontenerowe - jak zakwalifikować?
 • Fotowoltaika, farma fotowoltaiczne – czy jest to odbierane jako budowla?
 • Opodatkowanie namiotów – czy jest to budowla?
 • Budynki i budowle - sytuacje problemowe - omówienie.
 • Zwroty nadpłat związane ze zmianą opodatkowania z budowli na budynki.
 • Uznanie wartości budowli.
 • Odpisy amortyzacyjne od wartości budowli.

3.Nieruchomości po zmarłych:

 • Jak opodatkować nieruchomości po zmarłych?
 • Nieruchomość po zmarłych, jak znaleźć spadkobiercę takiej nieruchomości, co wtedy z podatkiem?

4. Podatek od nieruchomości, a przedsiębiorcy:

 • Jakie ulgi przysługują przedsiębiorcom?

5.Stwierdzenia nadpłaty

 • Postępowanie przy nadpłacie.
 • Procedura dowodowa: czy korekta dotyczy budowli; co robić, skąd wziąć rzeczoznawcę, który zrobi operat?
 • Wnioski o stwierdzenie nadpłaty.
 • Wszystkie czynności z procedury po kolei wytłumaczyć: oględziny, przesłuchania świadków.
 • Jak radzić sobie z profesjonalną firmą zatrudniającą radców prawnych, fachowców przy procedurze.
 • Zwrot nadpłaty w związku z wyrokiem trybunału.
 • Rozróżnienie dwóch trybów: zwrot nadpłaty, a stwierdzenie nadpłaty.
 • Zruszanie decyzji podatkowych,

6. Różne kwestie dotyczące podatku od nieruchomości:

 • Opodatkowanie lokali mieszkalnych na wynajem krótkoterminowy u osób fizycznych, gdzie zaczyna się najem, który powinien być opodatkowany jako działalność gospodarcza, od tego, który powinien być opodatkowany na zwykłe cele mieszkaniowe, stawka mieszkalną?
 • Wysłanie elektroniczne decyzji - jak to zrobić? Przepisy ordynacji, epuap, generowanie wniosków. Jak to powinno wyglądać przy wnioskach dotyczących podatku od nieruchomości?
 • Opodatkowanie nieruchomości związanych z gruntem - trwale, nietrwałe.
 • Grunty leśne - budynek na gruncie leśnym - jak opodatkować?
 • Opodatkowanie powierzchni użytkowej, niejasności (np. piwnica, strych)
 • Udział w drodze - jaki podatek?
 • Grunty i budynki, które są własności i gminy i są oddawane pod wynajem różnym podmiotom.
 • Budynki wykorzystywane leczniczo: Co w przypadku kiedy w jednej części jest siłownia komercyjna, a druga część przeznaczona jest na działalność rehabilitanta, jak opodatkować?
Prowadzący

Paweł Kucofan - pracownik RIO w Białymstoku (od początku istnienia Izb, tj. od 1993 roku), prawnik, aktualnie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itd. W ramach obowiązków służbowych nadzorujący kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (doświadczenie trenerskie od 1996 roku).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia