Wideoszkolenie: Obsługa sekretariatu

Jak dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany w e-doręczeniach? Jak poradzić sobie z interesantem, który uważa, że pracownik sekretariatu powinien wiedzieć wszystko? Jak połączyć wszystkie obowiązki, które wypełnia sekretariat, jeśli jest ich dużo i z różnych dziedzin? Jak obsługiwać platformę ePUAP?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników sekretariatów w urzędach, osób zajmujących się pierwszym kontaktem z petentem, obsługą sekretariatu

Przygotuj się z nami na obowiązek elektronicznej obsługi sekretariatu!
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, na czym polega elektroniczna obsługa sekretariatu, jak dojść do porozumienia z problematycznymi petentami, którzy nie chcą dopuścić do siebie innego zdania, jakie są rozwiązania, gdy nie ma kompetentnej osoby na zastępstwo. Podpowiemy, jak sprawnie prowadzić kalendarz wójta, e-urząd oraz jak zarządzać pocztą elektroniczną. Omówimy również, jak archiwizować pocztę elektroniczną oraz jakie są systemy do obiegu dokumentów

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany w kwestii elektronicznej obsługi sekretariatu? Co warto wiedzieć?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy petent bardzo nalega na wizytę u wójta, chociaż nie może tam wejść w danym momencie, a są dyżury?
 • Jakie są rozwiązania, gdy nie ma kompetentnej osoby na zastępstwo?
 • Jak uwzględnić, które informacje są ważne do rozpowszechnienia wśród gminy i mieszkańców, gdy na maila przychodzi ich dużo?
 • Jak nadawać pisma w ePUAP?
 • Jak prowadzić e-urząd?
 • Jak archiwizować pocztę elektroniczną?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 • Pismo skierowane do władz lokalnych dotyczące zgłoszenia awarii w infrastrukturze miejskiej.
 • Prośba o wydanie pozwolenia na budowę lub remont
 • Odpowiedź na skargę mieszkańca dotyczącą problemów w mieście lub gminie
 • Pismo skierowane do mieszkańców w związku z przeprowadzaną inwestycją lub remontem
 • Wniosek o udostępnienie dokumentów publicznych
 • Oświadczenie o zaprzestaniu działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania

Szczegółowy program szkolenia:

EZD – Elektroniczna obsługa sekretariatu – praktyczne wskazówki:

 • Jak dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany w kwestii elektronicznej obsługi sekretariatu? Co warto wiedzieć?
 • Jak zmienić negatywne nastawienie pracowników na te zmiany?
 • Na czym polega elektroniczna obsługa sekretariatu?
 • Jak wygląda obsługa systemu EZD?
 • Jak zobowiązać pracowników do zmian w tym zakresie?
 • Jak znaleźć czas i poukładać swoje obowiązki, aby wdrożyć te zmiany?
 • Jak prowadzić EZD?
 • Jakie są systemy do obiegu dokumentów?
 • Jak przygotować się do elektronicznego obiegu dokumentów?

Obsługa petenta, obsługa trudnych petentów w urzędzie:

 • Jak radzić sobie z obsługą trudnych klientów telefonicznie?
 • Jak prawidłowo rozmawiać z petentami, także trudnymi?
 • Jak radzić sobie podczas rozmów z osobami, które próbują wmuszać coś na siłę?
 • Jak obsługiwać specyficznych interesantów?
 • Jak dojść do porozumienia z petentem, który nie chce dopuścić do siebie innego zdania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy petent żąda pieczątki od wójta, mimo że w regulaminie jest napisane, iż potwierdzenie złożenia pisma następuje w formie elektronicznej?
 • Jak reagować na groźby telewizją i pretensje petentów?
 • Jak reagować na zdenerwowanych, roszczeniowych klientów?
 • Jak sobie radzić z krytyką klienta?
 • Jak należy się zachować, gdy klient nie jest zadowolony?
 • Z jakiej pozycji należy rozmawiać z petentem?
 • Jak odmawiać petentowi, aby nie wyszedł oburzony?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy petent bardzo nalega na wizytę u wójta, chociaż nie może tam wejść w danym momencie, a są dyżury?
 • Jakie zachowania powinna reprezentować sekretarka? Czy jest jakaś etykieta zachowania?
 • Jak zachować się, gdy przyjdzie petent z błahostką, a zostanie ona rozwiana na dużą skalę?
 • Jakie są sposoby, aby zachować dużą cierpliwość podczas rozmów?
 • Jak być bardziej asertywnym podczas obsługi?
 • Jak załagodzić konflikt z obu stron?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy klient przychodzi i od razu zamiast z odpowiednim pracownikiem, to chce rozmawiać z wójtem? Jak go przekonać, że może załatwić to z pracownikiem z wydziału?
 • Jak rozmawiać z petentem, który krzyczy?
 • Jak radzić sobie ze stresującymi rozmowami?
 • Jak rozmawiać, by nie dać ponieść się emocjom?
 • Jak radzić sobie w różnych, trudnych sytuacjach z petentami?
 • Jak zrozumieć petenta, który sam nie potrafi powiedzieć, o co mu chodzi?
 • Jak poradzić sobie z interesantem, który uważa, że pracownik sekretariatu powinien wiedzieć wszystko?

Organizacja pracy sekretariatu.Jakie zadania i obowiązki należą do sekretariatu? Jak je skonkretyzować?

 • Jak połączyć wszystkie obowiązki, które wypełnia sekretariat, jeśli jest ich dużo i z różnych dziedzin?
 • Jak poradzić sobie z natłokiem obowiązków i brakiem czasu?
 • Jakie są sposoby na poprawienie i ułatwienie sobie pracy?
 • Jak lepiej zorganizować pracowników?
 • W jaki sposób realizować wszystkie obowiązki, gdy w jednym momencie mamy telefon do odebrania, fax, rozmowę na żywo? Jak to połączyć?
 • Jakie są sposoby na lepszą współpracę z pracownikami?
 • Jak współpracować z opornymi osobami?
 • Jak wydzielić czas na realizację zadań i je priorytetować?
 • Jak zarządzać wszystkimi obowiązkami, aby nie zostawać po godzinach w pracy?
 • Jak pomimo wielu obowiązków, stresujących sytuacji i obciążeniu utrzymać energię?
 • Jak zaradzić temu, że obowiązek sekretariatu schodzi na drugi tor, gdyż przeważają inne dodatkowe obowiązki?
 • Jak znaleźć zastępstwo na stanowisko sekretarki, gdy osoba planuje urlop? Jak znaleźć takie osoby?
 • Jakie są rozwiązania, gdy nie ma kompetentnej osoby na zastępstwo?
 • Jak działać pod presją czasu?
 • Jak nie dać się rutynie na tym stanowisku?
 • Organizacja zarządzania poprawnym i sprawnym przepływem informacji i spraw

Zarządzanie biurem - wskazówki, dyskrecja, kontakt ze stronami, rodzaje pism urzędowych:

 • Jak zarządzać biurem?
 • Jak uwzględnić, które informacje są ważne do rozpowszechnienia wśród gminy i mieszkańców, gdy na maila przychodzi ich dużo?
 • Skąd wiedzieć o nowych, nadchodzących zmianach? Jak odnaleźć się w zaznajamianiu się z przepisami?
 • Jak zdobyć szeroką wiedzę o urzędzie i konkretnych wydziałach?
 • Dlaczego należy znać wewnętrzną strukturę urzędu?
 • Jak odnaleźć się w każdej sytuacji?
 • Jakie przepisy prawa powinien znać pracownik sekretariatu?
 • Jakie elementy powinno zawierać każde pismo urzędowe?
 • Jakie są rodzaje pism urzędowych?
 • Jakie są zasady tworzenia protokołu z posiedzenia organu stanowiącego lub doradczego?
 • Dyskrecja w sekretariacie
 • Kontakt ze stronami

Kontakt z wójtem: Jak powinna wyglądać współpraca z gabinetem wójta?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy w kalendarzu wójta nastąpiły zmiany? Jak powiadomić innych o tych zmianach?
 • Jak sprawnie prowadzić kalendarz?
 • Umawianie i koordynowanie spotkań z wójtem – wskazówki
 • Tworzenie pism dla wójta
 • Jak współpracować z gabinetem wójta?
 • Kontakt z kierownictwem

Obsługa urządzeń, programów, poczty:

 • Jak prowadzić e-urząd?
 • Jakie są niezbędne programy biurowe, z którymi powinien umieć pracować pracownik sekretariatu urzędu?
 • Jak obsługiwać pocztę?
 • Zarządzanie pocztą elektroniczną
 • Które przesyłki z poczty tradycyjnej może otwierać pracownik sekretariatu, a których nie?
 • Jakie narzędzia i technologie można wykorzystać do zwiększenia efektywności i jakości pracy w sekretariacie?
 • Jak poradzić sobie z obsługą urządzeń w biurze, takich jak drukarka, skaner, komputer?
 • Co zrobić, gdy sekretarka ma problem z obsługą urządzeń w biurze?
 • Czy są jakieś inne sposoby na to, by nie trzeba było co chwilę sprawdzać maila, czy nie przyszło coś nowego?
 • Jak radzić sobie z obsługą systemów rejestrów, które są najczęściej wykorzystywane w pracy?
 • Gdzie należy w systemie wprowadzać pisma?

Obsługa platformy ePUAP:

 • Jak obsługiwać platformę ePUAP?
 • Jak nadawać pisma w ePUAP?
 • Jak przesyłać pisma do osób fizycznych?
 • Jak wykonywać podpis elektroniczny?

Ochrona danych osobowych:

 • Ochrona danych osobowych a dane niejawne
 • Jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w urzędzie?
 • Jakie informacje ujawniane są w dokumentacji publicznej, a jakie są objęte tajemnicą urzędową?
 • Kiedy można udzielić informację o osobach trzecich?
 • Jakie są zasady przechowywania dokumentów z danymi osobowymi?

Czynności w pracy sekretariatu związane z archiwizacją i przekazywaniem informacji do archiwum zakładowego:

 • Jak archiwizować pocztę elektroniczną?
 • Przekazywanie akt do archiwum
 • Jak przygotować pisma, które należy wysłać do archiwum państwowego?
 • Jak przechowywać te pisma?
 • Ile lat należy je przechowywać?
 • Jakie są kategorie?
 • Jak wygląda proces niszczenia dokumentów?
 • Jakie procedury powinny być stosowane w przypadku zniszczenia dokumentów?

Inne obowiązki związane z pracą w sekretariacie:

 • Archiwizacja akt dowodowych – omówienie zmian w prawie pracy
 • Jak zorganizować rejestr umów?
 • Elektronika, przesyłanie, odbieranie
 • Działalność gospodarcza
 • Koncesje alkoholowe
 • Rozpatrywanie praw
 • Przyporządkowywanie odpowiednich pism
 • Prace na cele społeczne
 • Kadry
 • Obsługa rady gminy
 • Komisja gminy
 • Informacja publiczna
 • Ewidencja korespondencji

Prowadzący

Danuta Gawarecka- Radca prawny w Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Bytów - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jednostce organizacyjnej powiatu bytowskiego - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w administracji rządowej – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. We wszystkich tych jednostkach pracuje na stanowisku radcy prawnego od 27 lat. Wcześniej współpracowała stale przez kilka lat z jednostkami samorządu terytorialnego o charakterze gmin wiejskich: gmina Parchowo, gmina Tuchomie, gmina Studzienice. Ponadto współpracowała przez wiele lat z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w zakresie egzekucji należności. Powyższa praca umożliwiła zapoznanie się i nadzór nad obsługą sekretariatów w urzędach miast i gminy, które pozostają na różnych etapach wprowadzania elektronicznej obsługi sekretariatu. Na co dzień, jako radca prawny, rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem pocztą elektroniczną, dokumentami elektronicznymi oraz ich doręczeniami

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia