Wideoszkolenie: Obowiązek nauki nagranie

Jakie są kompetencje urzędu w zakresie weryfikacji i egzekwowania obowiązku nauki? Jak weryfikować realizację obowiązku nauki przez SIO? Co zrobić w przypadku dzieci przebywających za granicą? Kto ma obowiązek nauki i do kiedy? Jak wygląda współpraca jednostki samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych podczas weryfikacji obowiązku nauki?


Wideoszkolenie kierowane do wydziałów oświaty oraz pracowników jednostek samorządowych zajmujących się weryfikacją obowiązku nauki na różnych szczeblach edukacji

Ostatnia szansa tego roku - zobacz co zmieniło się w Systemie Informacji Oświatowej
Mają Państwo niepowtarzalną okazję na zdobycie najważniejszych informacji dotyczących zmian w Systemie Informacji Oświatowej jeszcze w tym roku! Dzięki nagraniu mają Państwo szansę uzyskania odpowiedzi na najważniejsze pytania z zakresu zmian w kontroli obowiązku nauki oraz SIO, do którego mają Państwo dostęp w dowolnym momencie! Wykupując dostęp do nagrania dowiedzą się Państwo jakie możliwości działań ma jednostka samorządu terytorialnego w przypadku rodziców, którzy nie reagują na wezwania dotyczące zaniedbania obowiązku szkolnego jaki jest zakres współpracy między poszczególnymi organami oraz jak podejść do problemu migracji dzieci, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Strony postępowania w celu egzekucji obowiązku nauk
 • Co w przypadku nie odbierania pism z urzędu? Kiedy wszczynamy egzekucję?
 • Zasada podstawowa dotycząca zamieszkania
 • Działania weryfikacyjne obowiązku nauki w przypadku szkoły
 • Egzekucja przesyłania informacji przez szkołę obowiązku nauki
 • Co możemy zrobić oprócz wstąpienia na drogę sądową w celu przymuszenia do obowiązku nauki?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór tytułu wykonawczego
 • Wzór metryczki sprawy
 • Wzory dokumentów dotyczących realizacji i braku realizacji obowiązku nauki
 • Wzory dokumentów używanych podczas procedury w przypadku braku realizacji obowiązku nauki

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Podstawy prawne kontroli i egzekucji obowiązku nauki
 • System Informacji Oświatowej
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Nauka w szkole w "chmurze"


Moduł II

 • Wyjazd ucznia za granicę
 • Obowiązki kontroli
 • Odpowiedzi na pytania uczestników


Moduł III

 • Powiadomienie sądu rodzinnego
 • Strony postępowania w celu egzekucji obowiązku nauki
 • Uczeń nie realizuje obowiązku nauki
 • Ustalenie władzy rodzicielskiej


Moduł IV

 • Powiadomienie przez szkołę o niewykonywaniu obowiązku nauki
 • Co w przypadku nie odbierania pism z urzędu?
 • Kiedy wszczynamy egzekucję?
 • Działania organu w chwili powzięcia informacji o nie realizowaniu obowiązku nauki


Moduł V

 • Ewidencja spełniania obowiązku nauki w SIO
 • Uczeń kończący szkołę ponadpodstawową w wieku 17 lat


Moduł VI

 • Do SIO nie wpisujemy każdego ucznia w wieku 16-18 lat
 • Uczeń 17 letni w szkole podstawowej
 • Wyjazd rodziny za granicę
 • Dziecko niezameldowane na terenie gminy


Moduł VII

 • Obcokrajowcy na terenie naszego państwa
 • Stałe zamieszkanie rodziny na terenie innego państwa
 • Nałożenie grzywny na rodziców, którzy nie mają środków na nią
 • Nadzór nad gminami przez ustawodawcę
 • Zasada podstawowa dotycząca zamieszkania


Moduł VIII

 • Działania weryfikacyjne obowiązku nauki w przypadku szkoły
 • Egzekucja przesyłania informacji przez szkołę obowiązku nauki
 • Wsparcie pracownika
 • Ewidencja obowiązku nauki w gminie


Moduł IX

 • Egzekucja kar
 • Kolejność podejmowania działań w przypadku nie realizowania obowiązku nauki
 • Upomnienie elementy
 • Bezskuteczne wezwanie przed egzekucyjne
 • Egzekucja kar pieniężnych


Moduł X

 • Co możemy oprócz drogi sądowej z celu przymuszenia do obowiązku nauki?
 • Co w przypadku braku informacji o dziecku?
 • Kontrola obowiązku nauki, a RODO
 • Brak meldunku
 • Udowodnienie, że dana rodzina, nie mieszka na danym terenie
 • Umorzenie kary grzywny


Moduł XI

 • Umorzenie kary grzywny c.d.
 • Ukończenie przez ucznia postępowania w wieku 18 lat
 • System SIO
 • J.S.T. wprowadza SIO
 • Wprowadzanie danych do SIO
 • Nowość w SIO

Prowadzący

Marek Maludziński – Główny Specjalista ds. Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Braniewie (wcześniej Urząd Miasta w Braniewie). Posiada 40-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 26 lat w samorządzie terytorialnym na samodzielnym stanowisku ds. oświaty (w tym min. zadania z zakresu nadzoru nad realizacją obowiązku nauki). Nauczyciel w szkołach dla dorosłych (przedmioty administracyjno – prawne), wykładowca Gdańskiej Szkoły Wyższej, Menadżer Oświaty (studia podyplomowe), Ekspert Rozwoju Oświaty Samorządowej (w ramach projektu ORE)

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia